Křivka Jan

Sací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 254577

Dátum: 15.01.1988

Autor: Křivka Jan

MPK: F02B 21/00

Značky: sací, systém

Text:

...Pomocná nádrž je situována nad sacím hrdlem a její přídavný objem je regulovatelný.V motoru s dvěma sacími ventily jsou otvory výstupu z přídavného objemu vyüstěny do výstupu obou sacích ventilů. zavedením výstupu otvorů přídavného objemu ve dvou tečných směrech ke stěnám spalovacího prostoru se dosáhne zvýšeného prouděni zápalné směsi umožňující rychlejší a lepší prohoření a to právě v nejvhodnějším požadovaném okamžiku. zařízení je zvlášť...

Rozvod zážehového čtyřdobého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232945

Dátum: 15.08.1986

Autor: Křivka Jan

MPK: F01L 1/02, F02M 67/06

Značky: zážehového, rozvod, motorů, čtyřdobého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešit rozvodový systém čtyřdobého motoru jedním ozubeným řemenem a zjednodušit uložení výstředníku horní napínací kladky. Podstatou vynálezu je to, že řemen svým vnitřním ozubením zabírá do ozubeného kola klikového hřídele, váčkového hřídele, rotoru zapalování a vnějším povrchem je napínán dvěma dolními kladkami, zvětšujícími opásání ozubeného kola klikového hřídele, a horní kladkou. Čap výstředníku uložení horní kladky je...

Jednoválcový dvoudobý motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 232985

Dátum: 15.07.1986

Autor: Křivka Jan

MPK: F01L 7/12

Značky: jednoválcový, dvoudobý, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozvodu sání dvoudobého jednoválcového motoru rotačním kotoučovým šoupátkem. Účelem vynálezu je vhodným umístěním šoupátka zajistit snadnou přístupnost pro seřizování a dostatečnou účinnost šoupátka při zachování malé stavební šířky motoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že šoupátko je poháněno od klikového hřídele prostřednictvím ozubeného kola, mezikola, ozubeného kola na rozvodovém hřídeli a páru dvou kuželových ozubených...

Kyvná vidlice k odpérování zadního kola motocyklů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221484

Dátum: 15.02.1986

Autori: Křivka Jan, Tůma Pavel

Značky: zadního, odpérování, vidlice, motocyklů, kyvná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit účinnou progresivitu pérování. Účelu je dosaženo tím, že na ramenu kyvné vidlice je výkyvně uložena páka, na které je uchycena pružící jednotka. Páka je spojena s rámem prostřednictvím ojnice. Spojení ojnice s rámem je přestavitelné.

Výfukové zařízení dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225088

Dátum: 01.12.1984

Autor: Křivka Jan

Značky: motorů, výfukové, spalovacího, zařízení, dvoudobého

Zhrnutie / Anotácia:

Výfukové zařízení dvoudobého spalovacího motoru tvořené hlavním kanálem a pomocnými kanálky, zařízením na regulaci okamžiku otevřeni výfukových kanálů i na regulaci průtočného průřezu kanálů s výfukovým potrubím vyznačené tím, že vyústění hlavního výfukového kanálu (7) a pomocných výfukových kanálků (8) do stěny válce (5) jsou umístěna vedle sebe a horní okraje (12) vyústění pomocných výfukových kanálků (8) do válce (5) jsou nad horní hranou...

Rotační šoupátko rozvodu dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215744

Dátum: 15.06.1984

Autori: Rajchrt Jan, Křivka Jan

Značky: šoupátko, rozvodu, rotační, motorů, dvoudobého, spalovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rotačního šoupátka rozvodu dvoudobého motoru. Řeší problém netěsnosti a pomalosti šoupátek, u jiných konstrukcí velké stavební šířky či komplikovanosti pohonu šoupátka. Šoupátko dle vynálezu je tvořeno dvěma válcovými segmenty, které jsou souosé a protiběžné. Sycí kanál motoru je segmenty šoupátka otevírán ve dvou průřezech. Vynález může být využit na vozidlech a dvoudobým motorem. Nejlépe ho charakterizuje obrázek č. 2.

Dvoudobý motor se sacím kanálem ovládaným šoupátkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215731

Dátum: 15.06.1984

Autor: Křivka Jan

Značky: kanálem, motor, dvoudobý, šoupátkem, sacím, ovládaným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvoudobého motoru se sacím kanálem ovládaným šoupátkem, jehož pohyb je mechanicky spojen s klikovým hřídelem. Řeší problém neměnnosti časování začátku sání vzhledem k zatížení a především k momentálním otáčkám motoru nebo přílišné komplikace u motorů s dvěma šoupátky u dosavadních konstrukcí. Řešení podle vynálezu spočívá v tom, že na ojnici je uložena ojnička šoupátka, která se posouvá souběžně s posuvnou regulační klapkou....

Zařízení pro změnu časování výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222947

Dátum: 01.03.1984

Autor: Křivka Jan

Značky: zařízení, časování, výfuku, změnu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit správnou funkci zařízení pro časování výfuku i při velkém tepelném namáhání. Této funkce zařízení je dosaženo tím, že výfukový systém je rozdělen na hlavní kanál a dva pomocné kanálky ovládané dvěma posuvnými šoupátky. Šoupátka mají stavbu velmi malých průměrů. Celé zařízení je umístěno ve válci a v hlavě válce.