Krieger Karl

Tlakový omezovací ventil pro hydraulickou výstroj porubové stěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270418

Dátum: 13.06.1990

Autori: Küster Willi, Krieger Karl, Reinelt Werner

MPK: F16K 17/02, E21D 23/16

Značky: hydraulickou, stěny, omezovací, ventil, výstroj, tlakový, porubové

Text:

...průtokovými kanály, se rozděluje v prstencové drážce a zatěžuje těsnicí kroužek rovnoměrně po celém obvodu, přičemž jej zatlačuje do úložné drážky, čímž se vyloučí poškození těsnicího kroužku při přechodu tlakovým prostredím, vytékajícím z ovládacího piatu. ve srovnání s obvyklým tlakovým omezovacím ventilem s axialním centrálním vrtáním a z něj vycházejícími radiálními vrtáními je průtočný průřez u tlakového omezovacího ventilu podle...

Hydraulicky řízený jednostranný ventil pro stojky posuvné důlní výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 270415

Dátum: 13.06.1990

Autori: Reinelt Werner, Hartleb Jochem, Krieger Karl

MPK: E21D 15/51

Značky: ventil, stojky, důlní, jednostranný, hydraulický, řízený, posuvné, výztuže

Text:

...v utésněném prostoru pro zavěrne teleso mezi závěrným telesom a škrtícím tälesem, zabraňuje posunutí závěrného telesa V opaćném smeru, ke kterému by došlo v důsledku náhlého zvýšení tlaku.Vynález využívá tlaku kapaliny, nashromážděné v utěsněném prostoru ventilové vložky pro závěrné těleso, k uklídnění otevrenáho zävěrneho tělesa při rázech vyvolaných poklesem tlaku. Ventil podle vynálezu se hodí obzvláště dobře pro nízkovískózní...

Ventilový třícestný dvoupolohový rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 266559

Dátum: 12.01.1990

Autori: Geuns Guy, Krieger Karl

MPK: E21D 23/16

Značky: třícestný, dvoupolohový, ventilový, rozvaděč

Text:

...je opatřena vysokotlakou pžípojkou 2. nízkotlakou přípojkou 3 a přípojkou g ke spotřebiči,které ústí do kanálu v tělese 35 rozváděče g. Závěrné těleso 31 má tvar válce zakončenéhoz obou stran kuželovou plochou a je posuvné mezihorním sedlem 5 a dolním sedlem gg, přičemž z opačného konce než je tyčka Q ja zatíženo vratnou pružinou 51.Mezi elektromagnet ł a těleso gg rozváděče je v podélném vývrtu gł vložen tlumič g,sestávající z uzavřeného...

Zařízení k hydraulickému řízení několikacestných ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264116

Dátum: 13.06.1989

Autori: Reinelt Werner, Krieger Karl

MPK: E21D 23/26

Značky: ventilu, řízení, hydraulickému, zařízení, několikacestných

Text:

...lg různě silné. Na eretační kolik lg může přídavně působit tlakové médium, které zatěžuje pomocný spínací píet gg a je přiváděno zvnějšku přípojkou gg. Tlačná pružina lg vtlačuje aretační kolik lg do podélně drážky gł upravené ve spínacím hřídeli ł výetředně oproti jeho ose otáčení a blokuje natáčení spínacího hřídele l tak dlouho. až tlak v napájeoím potrubí překročí minimální hodnotu danou silou tlačné pružiny lg.Aretační kolíky lg, li, lg,...

Přepínací ventil pro hydraulickou kráčivou výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 261248

Dátum: 12.01.1989

Autori: Krieger Karl, Reinelt Werner, Kobow Wolfgang

MPK: E21D 23/26

Značky: ventil, přepínací, hydraulickou, kráčivou, výztuž

Text:

...znázorněn podélný řez pžepínacím venitlem podle vynálezu.Přepínací ventil má těleso ł ventilu s centrálním odstupñovaným vývrtem g, ve kterém je axíálně posuvné uložen válcový přepínací pist Q. Na pláštové ploše přepinacího pĺstu 3 je vytvořena nezakreslená prstencová drážka, do které je vložen těsnicí kroužek 5,pro utěsnění mezery mezi přepínacím pístem g a stěnou vývrtu 3 tělesa ł.Vývrt g přechází na obou čelních stranách tělesa ł ventilu do...

Tlakový spínací ventil pro hydraulickou posuvnou výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 261234

Dátum: 12.01.1989

Autori: Reinelt Werner, Krieger Karl

MPK: E21D 23/16

Značky: výztuž, ventil, hydraulickou, tlakový, posuvnou, spínací

Text:

...vede do tlakového prostoru stojky g, se rozvětvuje a vede také do pŕepínacího ventilu lg, k němuž je z druhé strany připojeno potrubí lg, napájející neznázorněný prstencový prostor pracovního válce Q. Od přepínacího ventilu lg vychází ovládací potrubí lg, které ústí do přípojky lg ventilové skříně lg tlakověho spínacího ventilu, který je podrobně znázorněn na obr. 2. Potrubí 3, které vede do tlakového prostoru pracovního válce É, se za zpětným...

Přístroj pro stavební i strojní dokončovací práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 240610

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kalverkamp Klemens, Kuschke Günter, Castrop-rauxel Reinelt Werner, Lamb Charles Granville, Krieger Karl

MPK: B05B 7/04

Značky: strojní, práce, prístroj, stavební, dokončovací

Text:

...materiály. Před aplikací není proto třeba filtrovat ani např. stříkací tmel, stejně ani izolační hmoty na bázi asfaltu(bitumenní nátěry) určené pro stavební účely. Hospodárným využitím dopravního média při provozu přístroje se dosahuje úspor a vystačí plně velmi malý přenosný kompresor o výkonuDalší výhodou uspořádání přístroje dle vynálezu je vyrobitelnost V běžně vybaveném strojírenském provozu, bez jednoúčelových strojů, bez...