Křepelka Jan

Způsob přípravy bezchloridového koagulačního činidla na bázi železa pro úpravu vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 270648

Dátum: 12.07.1990

Autori: Křepelka Jan, Kropáček Jaroslav

MPK: C01G 49/14

Značky: železa, koagulačního, činidla, úpravu, bezchloridového, bázi, způsob, přípravy

Text:

...ss popřipsdł odstreni. Podetsts vynálezu spočivá v toa,že neaisto kyseliny sirová se poułija odpsdni, tak zvená átspná kyssline sirová. ktorá je oałai zajaána kyseliny sirová, siranu žslsznotáho. sirsnu titsnylu s doprovodnýai stopasi siranu tlžkých kovu, zajadns siranu vsnsdylu, s která odpadá při výrobá oxidu titaničitáho po filtrsci airanu žslsznateho-heptehydrátu.výhodou využiti odpsdni foray znsčistłná kyseliny airová js, že poaár složky...

Způsob přípravy bezchloridového koagulačního činidla na bázi železa pro úpravu vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269199

Dátum: 11.04.1990

Autori: Křepelka Jan, Kropáček Jaroslav, Lasica Štefan

MPK: C02F 1/28, C02F 1/52

Značky: přípravy, bezchloridového, koagulačního, bázi, činidla, úpravu, způsob, železa

Text:

...nsčistot, ktoré jsou ve výohozím produktu přítomny. Uvedené typy sraženin za daných podmínek působí příznivä a katalyticlq na oxidační proces dvojmoonćho železa na železo trojmocná, v důsledku. čehož je proces oxidace rychlý a účinný. lĺimo to se snižuje koncentrace uvedených nečistot ve výsledné produktu, získaný tlakovou oxidací, se ochladí e. případně se odstraní prítomné sraženiny, například sedimentací. Kyselinu sírovou je možno také...

Způsob přípravy elučního roztoku pro regeneraci silně bázických ionexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263243

Dátum: 11.04.1989

Autori: Křepelka Jan, Fiala Milan

MPK: B01J 49/00

Značky: regeneraci, roztoku, elučního, přípravy, ionexů, silně, způsob, bazických

Text:

...do značné míry odstraňuje způsob přípravy elučního roztoku pro regeneraci silně bázických ionexů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se nejdříve pH roztoku získaného po eluci ionexu upraví na nezbytně nutnou hodnotu pro rozruěení přítomného uranyltrikarbonátového komplexu, což je pH 3,0 až 4,5. Potom se do roztoku získaného po vysrážení a odstranění sraženiny přidá síran amonný z odpadní produkce a uhličitan sodný v množství...

Způsob přípravy bezchloridového koagulačního činidla na bázi železa pro úpravu vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 261298

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kropáček Jaroslav, Křepelka Jan, Závodník Jiří, Palffy Alexandr, Dadák Vojtěch

MPK: C02F 1/52, C01G 49/14

Značky: činidla, koagulačního, železa, bezchloridového, úpravu, přípravy, bázi, způsob

Text:

...vzniklé suspenze obsahující sraženiny hydratovaných oxidů železitých,případně jedna z jejích fází, se recykluje.Výhodou zpúsobu podle vynálezu je to, že oxidace síranu železnatého probíhá v kyselém prostředí za přítomnosti katalytických účinků Vzniklýoh hydrolytickýoh produktů solí železa s velmi rychlou kinetikou a vysokou účinnosti, účinkem vzdušného kyslíku, levného oxidačního činidla, které nezanechává v produktu zplodiny a jehož...

Způsob zpracování zředěné kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259703

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mohyla Oldřich, Štros Antonín, Podmolík Jaroslav, Křepelka Jan, Mareček Jiří, Broul Miroslav, Závodník Jiří

MPK: C01B 17/90

Značky: způsob, zpracování, zředěné, kyseliny, sírové

Text:

...Cca B 0 hmot., ze které se po ochlazení ani při transportu čí skladování prakticky nevylučuji tuhé častice.Do míchaného, kontínuálně pracujícího misíče jsou dávkována taková množství zředěné a k-oncentrované kyseliny sírová, aby výsledná koncentrace kyseliny sírové v- kapalné fázi byla minimálně 60 hmot. Vzhledem ke známé závislosti rozpustnosti síranu železnatého na koncentrací kyseliny sírovézpůsobí příclavek koncentrované- kyseliny...

Deskový výměník pro nepřímou výměnu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257692

Dátum: 16.05.1988

Autori: Lasica Štefan, Burda Ladislav, Suchan Josef, Fína Rudolf, Křepelka Jan, Bošina Bohuš

MPK: F28F 3/08

Značky: tepla, výměnu, deskový, výměník, nepřímou

Text:

...vstupy a výstupy teplonosného média, kdežto obrysovými šipksmi je znázorněn tok ohříveného édia.Deskový výměník tepla podle vynálezu je tvořen dvěma protilehlými základovými desksmi g, v nichž jsou upraveny zářezy pro zssunutí spojovacích svorníků Q, pomocí nichž jsou základově desky 3 spojeny přes těsnění s komorou 1 výměníku. Komora 1 výměníku má tvar krychle a je dělens mezistěnsmi g s přepouätěoími otvory. Mezistěny g dělí v příkladu...

Způsob oxidace při kyselém loužení rud neželezných kovů, zejména uranových

Načítavanie...

Číslo patentu: 255769

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lasica Štefan, Vebr Zdeněk, Křepelka Jan, Martínek Konstantin, Baloun Stanislav, Zubček Ladislav

MPK: C01G 43/00

Značky: kyselém, loužení, zejména, způsob, neželezných, kovů, oxidace, uranových

Text:

...100 kg na tunu zpracovávené rudy.A Úlety z výroby feroslitin, zachycovené na odprešovacích filtrech elektrických tavících pecí, jsou ve formě jemného prachu s částicemi menšími než 0,2.mm e obsahují 30 až 40 oxidů menganu, z toho zhruba polovina jako oxid mangeničitý. Veškeré železo přítomné v úletech je v trojmocné formě. Úlety jsou zcela suché a vhodné pro pneumatiokou dopravu.Použitím úletů k oxideci podle vynálezu je možno odstranit...

Zařízení pro sušení suspenzí s rekuperací odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254488

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kroupa Jan, Křepelka Jan, Vacek Josef

MPK: F26B 17/14

Značky: sušení, tepla, odpadního, suspenzí, rekuperací, zařízení

Text:

...vstupem 13 rekuperačního výměníku 1 opatřeného prvním vstupem 1 Lł pro přívod vzdušniny, která je sušicím médiem, a spojeného druhým výstupem Li s druhým vstupem § 43 dochlazovače § kapalné fáze, který je opatřen prvním vstupem §ł pro přívod dochlazovacího média, odváděného prvním výstupem § 43.Druhý výstup ĚLQ dochlazovače g kapalné fáze je spojen s druhým vstupom QLQ mokrého stupně É odlučování produktu, opatřeného čtvrtým výstupem ÉLŘ...

Zařízení pro sušení rudných chemických koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249976

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kroupa Jan, Křepelka Jan

MPK: F26B 17/10

Značky: zařízení, rudných, chemických, koncentrátů, sušení

Text:

...sušení uranováho koncentrátu. kdy je přítomna složka čpavku, těžkých kovů a alkality.Na výkresu je schematicky znázorněn jeden příklad provedení zařízení pro sušení suspenzí rudných chemických koncentrátů v sušárnách rozprašovacích a desintegračního typu podle vynálezu, kde je v okruhu zařazeno odpařovací zařízení a směšovací a spalovací komora a k sušení je využito odpadních spalných plynů 2 kotelny.Zařízení pro sušení suspenzí rudných...

Způsob oxidace dvojmocného železa v síranu železnatém na trojmocné železo v přítomnosti rmutu uranové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248634

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kříž Jan, Starý Pavel, Urban Pavel, Lasica Štefan, Mohyla Oldřich, Homolka Václav, Veselý Vladimír, Křepelka Jan, Baloun Stanislav

MPK: C22B 60/02

Značky: síranu, železa, oxidace, dvojmocného, rmutu, železnatém, přítomnosti, způsob, železo, uranové, trojmocné

Text:

...po čúetech.U věteirw rud je přídevkem síranu železnatáho možne dosáhnout pH v rozmesí hodnot 4 až 6 podle typu rudy, což je v oblasti, která umožňuje poměrně snadnou oxidaci dvojmocnebo leleza na železo trojmocná. S výhodou je k tomuto účelu možno použít. odpadního sírenu elemeteho z výroby titenové běloby, což je v současné době dále nevyužitelny odpad, ktorý kvolidvojnocného železa obsahuje i část železa v trojmooné formě. Trojmocné...

Způsob využití tepla a kysličníku siřičitého ze spalných plynů kotelen v hydrometalurgickém procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231487

Dátum: 15.06.1986

Autori: Homolka Václav, Kroupa Jan, Fiala Milan, Hlaváč Josef, Křepelka Jan

MPK: F23J 15/00

Značky: kotelen, spalných, siřičitého, plynů, kysličníku, hydrometalurgickém, procesu, tepla, způsob, využití

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob využití tepla a kysličníku siřičitého ze spalných plynů kotelen v hydrometalurgickém procesu. Kapalná fáze a obsahem síranu železnatého se přivádí do teplosměnného zařízení, kde je uváděna do přímého styku se spalnými plyny. Přitom dochází k ochlazení spalných plynů za současného ohřevu kapalné fáze a jednak k oxidaci síranu železnatého kyslíkem, obsaženým v kouřových plynech na síran železitý, jednak ke katalytické...

Způsob využití odpadního kysličníku uhličitého a čpavku unikajícího z procesu zpracování alkalických eluátů při výrobě uranového koncentrátu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226891

Dátum: 01.10.1985

Autori: Štros Antonín, Urban Pavel, Křepelka Jan, Homolka Václav, Bošina Bohuš, Mohyla Oldřich, Veselý Vladimír

Značky: koncentrátů, odpadního, zařízení, zpracování, procesu, provádění, uhličitého, uranového, kysličníku, čpavku, způsobu, využití, unikajícího, výrobe, alkalických, způsob, eluátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob využití kysličníku uhličitého a čpavku, které unikají z procesu zpracování alkalických eluátů při výrobě uranového koncentrátu, pro přípravu uhličitanu amonného a uhličitanu sodného a zařízení k provádění tohoto způsobu. Jeho účelem je dosažení úspory uhličitanu sodného a čpavku, které jsou přidávány do elučního roztoku, za současného urychlení procesu eluce a příznivého ovlivnění životního prostředí. Podstata způsobu podle...