Krempaský Bohdan

Spôsob katalytickej dehydrogenácie alkánických uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270156

Dátum: 13.06.1990

Autori: Stočes Jaroslav, Krempaský Bohdan, Skalák Pavol

MPK: C07C 5/333

Značky: katalytickej, spôsob, dehydrogenácie, uhľovodíkov, alkanických

Text:

...a znižonio pevnosti väzieb v kryš 2 CS 270 156 B 1talických štruktúrach ako aj vplyv etopových nečietot n 3 žs ea eliminovať navrhovaným spdeoboa dehydrogenácie.Maxioálne dehydrogenačná aktivita katelyzátorových eúetev sa dosahuje v prvých hodinách dahydrogensčných periőd. V pripade vysokej aktivity katalyzátorov kde jej zniženie je závislá len na množstve uhlikatých látok a všziebi je preto možné voliť dehydrogenačné periődy...

Katalyzátor pre selektívnu hydrogenáciu acetylénov a diénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263400

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopernický Ivan, Hatina Slavomír, Skalák Pavol, Janek Ladislav, Chamila Ján, Krempaský Bohdan, Barta Stanislav, Bučko Miloš, Krivulka Ivan

MPK: C07C 5/02, B01J 21/12, B01J 23/54...

Značky: selektívnu, hydrogenáciu, katalyzátor, diénov, acetylénov

Text:

...alkalického kovu o koncentrácii Z-10 hmot. pri teplote 50-200 °C, alebo sa zrážaním pripravená vodná suspenzia aluminosilikátov kryštalizuje priamo ohriatím na teplotu 50-200 °C a po odfiltrovani a sušení sa získava práškový kryštalický alumincsilikát. V obidvoch prípadoch sa kryštalické aluminosilikáty pramývajú vodou najvýhodnejšie do pH 9.Práškový aluminosilikát je nutné formovať pridaním pojiva ako je halloysit, bentonit a pod....

Viacúčelové plastické mazivo a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258639

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bohunický Jaroslav, Maťaš Michal, Ševčík Peter, Gerža Jozef, Szüs Ladislav, Pavela Mirko, Kvasnica Dušan, Krempaský Bohdan, Salková Zuzana

MPK: C10M 169/06, C10N 50/10

Značky: plastické, spôsob, mazivo, přípravy, viacúčelové

Text:

...na 100 °C až 130 °C počas 1 až 4 hodín za vzniku komplexného hlinitého mydla. Reakčná zmes sa potom vyhroje na 180 až 230 C a pri tejto teplote sa udržiava 30 až 150 minút, obsah reaktora sa ochladí na 100 °C až 130 C a pri tejto teplote sa do reakčnej zmesi pridá za stáleho miešania 0,5 až 2 hmot. depresátora alebo zmesi depresatorov teploty tuhnutta. nie» jového komponentu, 0,5 až 1,2 0/0 hmot. antioxldantu alebo zmesi vysokoteplotného...

Sposob výroby elektroizolačného káblového oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 257845

Dátum: 15.06.1988

Autori: Krempaský Bohdan, Kotek Jiří, Stuchlík Jiří, Macho Ján, Lazar Ľubomír, Podobníková Valéria

MPK: C10G 67/00

Značky: výroby, oleja, káblového, spôsob, elektroizolačného

Text:

...pred kontaktovaním s adsorbentom sa zriedi s Iahkou 2 1 pri 50 OC a rafinuje sa 5 0,1 až 5 B hmotnostnými koncentrovanej kyseliny sírovej pri teplote 30 ažuhľovodíkovou frakciou, napríklad plynovým olejom, na vískozitu 40 až 85 mm 565 °C. Kyselinový rafinát sa oddelí od smôl, neutralízuje sa pri teplote 50 až 85 OC s 3 až 10 S nýmroztokom NaOH v zmesi voda etanol (hmotnostný pomer 11 až 31), premyje sa vodou a zbaví riedidla a...

Zařízení pro kompenzaci vlivu excentricity válců při válcování pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242696

Dátum: 01.04.1988

Autor: Krempaský Bohdan

MPK: B21B 37/02

Značky: zařízení, kompenzaci, válců, excentricity, pásu, vlivů, válcování

Text:

...pro výpočet amplitudy kosinusového signálu je připojen na třetí výstup impulsního čidla délky výstupního pásu, přičemž prvý hodnotový vstup bloku pro výpočet amplitudy kosinusového signálu je připojen na výstup druhého pamětového posuvného registru. Druhý hodnotový vstup bloku pro výpočet amplitudy kosinusového signálu je připojen na prvý výstup čtvrtého pamětového posuvného registru a logický vstup druhého po suvného registru je připojen na...

Sposob prípravy vápenatého komplexného maziva s obsahom olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 254226

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krempaský Bohdan, Bohunický Jaroslav, Kvasnica Dušan, Gerža Jozef

MPK: C10M 177/00, C10N 70/00, C10M 123/02...

Značky: přípravy, vápenatého, obsahom, komplexného, olova, maziva, spôsob

Text:

...kyselín, vyššie alkylfenoly, polyalkylbenzény, prípadne ich zmesi. K zlepšeniu štartovacieho trecieho momentu sa d-o maziva pri teplote 50 °C pridá 0,2 až 1 0/0 hmot. jemného grafitu.Väpenaté komplexné plastické mazivo s obsahom olova podla vynâlezu je určené pre valivé a kĺzne ložiská s vysokým radiálnym alebo axiálnym zaťaženim v prevádzke. Rozsah potížitelnosti je stanovenýpre maximálne otáčky d-o 3 000 otáčok/min., teplotný rozsah -20...

Vápenaté komplexné plastické mazivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254222

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krempaský Bohdan, Trubač Karol, Kvasnica Dušan, Gerža Jozef, Španík Viliam, Bohunický Jaroslav

MPK: C10M 117/02

Značky: mazivo, vápenaté, plastické, komplexne

Text:

...s teplotou tuhnutia -8 °C a číslom kyslostl 0,038 mg KOH/g a 78 g stearínu III, 78 g oleínu Sčlłpünĺľĺkátłl, 267 g suspenzie hyclrátu vápenatéhm 3 g etoxylovaného alkylfenolu, 3 g ataktického polypropylénu, 15 g polymetylmetakrylátu.Táto zmes sa dokonale rozmieša pri tepiote 30 °C po dobu 15 minút, postupne sa pridáva kyselina octová technická v celkovom množstve 342 g. Po skončení dávkovania kyseliny octovej technickej sa násada za stáleho...

Dvoucestný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 240814

Dátum: 01.01.1988

Autori: Monošík Vladimír, Oddašík Robert, Krempaský Bohdan

MPK: F16K 11/04

Značky: ventil, dvoucestný

Text:

...§ je opatřena hrdlem 2, 19, ll, lg, lä, 15. Ventilová tělesa 1, g.jsou vzâjemně propojena horní spojovací deskou lg a dolní spojovací deskou lg pomocí šroubů ll. Středem horní spojovací desky lä opatřenê maticí lg a středem dolní spojovací desky lg prochází společně závitovê vřeteno lg s ručním kolem gg. V horní části závitovêho vřetena lg je ustaveno vahadlo gl s výkyvem koncu 1 až 2 mm. Na koncích vahadla gl jsou zaväšena s vůlí vřetena gg...

Komplexné vápenaté plastické mazivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250007

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krempaský Bohdan, Bohunický Jaroslav, Gerža Jozef, Španík Viliam, Kvasnica Dušan, Trubač Karol

MPK: C10M 169/00, C10M 123/00

Značky: komplexne, vápenaté, mazivo, plastické

Text:

...rôp o viskozite 64,74 milimetrovĺs pri 50 °C s vizkozitným indexu-m 85, s bodom tuhnutía -11 °C a číslom kyslosti 0,038 mg KOH/g a 78 g stearínu III,78 g -oleinu saponifikétu, 267 g hydrätu vápenatéh-o, 3 g .oxyetylovanéhuo alkylienolu,3 g ataktlckého polypropylénu, 15 g kop-olyméru kyseliny metakrylolvej. vTáto zmes sa »dokonale rozmieša pri teplots 30 C podobu 15 minút, potom sa ,pridáva postupne kyselina -octová technická v celkov-om...

Katalyzátor pre dehydrogenáciu alkánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247576

Dátum: 15.01.1987

Autori: Maťaš Michal, Skolák Pavol, Krempaský Bohdan

MPK: B01J 23/00, B01J 21/12

Značky: dehydrogenáciu, katalyzátor, alkánov

Text:

...komplexných zlúčenín.organické látky, s výhodou soli karboxymetyĺcelulózy sa vnášajú do katalyzátorovej sústavy bud s katiónmi alkaiických kovov alebo alkalických zemín, alebo ako amónne soli neutralizujúce kyslá anióny a umožňujúce vznik ľahko prchavých chloridov alebo dusičnanových solí. Tieto látky zabezpečujú dostatočný vznik sekundárnych párov katalyzatorovejKatalyzátorová sústava sa z uvedených látok pripravuje buâ postupným zmiešavaním...

Plastické mazivo pre široký rozsah teplôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 227170

Dátum: 15.06.1986

Autori: Gerža Jozef, Krempaský Bohdan, Stopka Jozef

Značky: mazivo, rozsah, plastické, široký, teplot

Zhrnutie / Anotácia:

Plastické mazivo pre široký rozsah teplôt od 60 °C do 250 °C vyznačujúce sa tým, že obsahuje 50 až 80 hmotnostných dielov polysiloxánového oleja, 12 až 42 hmotnostných dielov komplexného mydla acetát-stearátu vápenatého s molovým pomerom acetátu k stearátu vyšším ako 1 : 1, s výhodou 10: 1 až 20:1, najviac 30 : 1 a ďalej 0,5 až 8,0 hmotnostných dielov grafitu v jemnej práškovej alebo koloidnej forme.

Hexaminiové chloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246895

Dátum: 17.04.1986

Autori: Krutošíková Alžbeta, Ma?aš Michal, Salková Zuzana, Štefula Ján, Jánošík Štefan, Szücs Ladislav, Košová Viera, Bicek 1ubom3r, Krempaský Bohdan, Varkonda Štefan

MPK: C07D 487/18, C07C 69/63, C07C 87/46...

Značky: hexaminiové, chloridy

Text:

...Specord 71 IR)V spektre produktu sú najsilnejšie pásy valenčných vibrácií esterovej CO skupiny DCOJ pri cca 1740 cm 1 a asymetrických valenčných vibrácií esterového zoskupenia C-O-C vCog pri cca 1200 cm 1. Zretelne v spektrách vystupuje trojica typických pásov hexametyientetramínu cca 1 230 1 000 800 cm 1. Pozornosti si zaslúžil pomerne silný pás po pri cca 3350 cm .Termoanalytické merania sa realizovali na »komplexnom termoanalytickom...