Krejčír Oldřich

Panel s pneumatickými pružinami pro vibroizolační ukládání rozměrných objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269733

Dátum: 14.05.1990

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: vibroizolační, pneumatickými, rozměrných, panel, ukládání, objektu, pružinami

Text:

...objektů podle vynálezu, u kterého je propojení pneumaticłgých pružin provedeno na bob. opěrného plechu, na obr. 3 je znázorněn schematicky v bočním pohledu panel s pneumatickými pruäinemi pro vibroizoleční ukládání rozměrmích objektů podle vynálezu s opěrnými plechy s boöním vyhnutím, ktorý je použit pro vibroizoleční uložení zákledového bloku a na obr. -.4 je panel s pneumatickými pružinemi pro vibroizolační ukládání rozměrmłch objektů podle...

Pneumatický základ stroje na rázové zkoušky výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265900

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krejčír Oldřich, Pešík Lubomír

MPK: F16F 15/04

Značky: stroje, výrobků, zkoušky, rázové, základ, pneumatický

Text:

...který zde má podobu redukčního ventilu ll připojeného přes uzavírací ventil 13 k přivodu stlačeného vzduchu. V každé přípojce 3 je škrcení 19. V provedení podle obr. 4 mají vždy dvě pneumatické pružiny 2 přípojky Z ke spotečnému regulátoru § tlaku vzduchu, který zde má podobu automatického regulátoru 12 stálé statické výšky s tělesem li, kyvnou ovládací pákou 12a s táhlem 13. V každé přípojce Z je škrcení lg. Oba automatické regulatory lä...

Vibroizolační podepření objektu s jednostranně proměnlivou hmotností

Načítavanie...

Číslo patentu: 265358

Dátum: 13.10.1989

Autori: Krejčír Oldřich, Pešík Lubomír

MPK: F16F 15/04

Značky: podepření, vibroizolační, proměnlivou, objektu, hmotnosti, jednostranně

Text:

...redukčni ventil. Na obr. 3 je vibroizolačni podepření torzně tuhěho stroje vytvořené dvěma pneumatickými pružinami,které jsou ke zdroji stlačeného vzduchu připojeny přes automatický regulátor stálé statické výšky a přes redukční ventit.Na obr. 1 je víbroizolačni podepřeni objektu 1 , který představuje zde neznázorněná nástavba třínápravového vozidla. zdvojená náprava E tvořená střední nàpravou 2 a zadní nápravou lg je na straně nástavby s...

Vibroizolační uložení objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265087

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pešík Lubomír, Krejčír Oldřich, Ševčík Ladislav

MPK: F16F 9/04

Značky: vibroizolační, objektu, uložení

Text:

...tkací stroj 2, se reguluje seřízením redukčního ventilu g, kterým se nastaví tlak vzduchu dodávaného ze zdroje 5 V pneumatické pru žině l a tím i její statická výška.Na obr. 2 je schéma uspořádání vibroizolačního uloženízde neznázorněného objektu Q, které je Vytvořeno celkem čtyřmi pneumatickými pružinami l a třemi redukčními ventily g. Dvěma pneumatickým pružinám l je předřazen společný redukční ventil g, zatímco každá ze zbývajících...

Koncový uzávěr elastického měchu hadicové pneumatické pružiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262016

Dátum: 10.02.1989

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: koncový, hadicové, pneumatické, měchu, pružiny, uzáver, elastického

Text:

...bříty Ž . Do čelní dutiny 3 je zasunut konec měchu Ž hadicové pneuma tické pružiny. Přítužný prstenec 2 umístěný na vnitřníŠ 262 016 straně stěny É konce měchu Í je zalisován s předpétim. Koncový uzávěr podle obr. 2 má pist 1 s čelni duti nou Š , do niž je zasunut konec měchu É pružiny. Fřitužný prstenec 2 umistěný na vnitřni straně stěny É konce měchu 2 je rovněž zalisovan s předpětim.Koncový uzávěr podle obr. 3 má přirubu 1 s čelni duti...

Pneumatická pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 262005

Dátum: 10.02.1989

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: pneumatická, pružina

Text:

...provedení pneumatické pružiny podle vynálezu.- Ž/ - 252 uns Na obr. 1 je čàstečný řez pneumatíckou pružínou s elastíckým měchem přibližně stále tlouštky stěny, který má na koncích pro obvodové sevření vnitřní zátky s nákružky s vàlcovým obvodem vnější přírubu a vnější píst. Na obr. 2 a 3 detaily konců pneumatické pružiny s jiným možným provedenim nákružku s válcovým obvodem. Na obr. 4 a S jsou detaily konců pneuma tické pružiny s...

Regulační ústrojí stálé statické výšky pneumatického vibroizolačního uložení objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260736

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pešík Lubomír, Krejčír Oldřich

MPK: F16F 15/04

Značky: objektu, uložení, vibroizolačního, výšky, stálé, statické, pneumatického, regulační, ústrojí

Text:

...napnuto. Ohebný závěs zabraňuje kmitavěmu pohybu objektu v požadovaném směru. Pneumatické pružiny mezi objektom .a podkladom omezují přenos .nežádoucích vibrací.Na priložených výkresoch jsou příklady provedení regulace stálé statické výšky pneumatického vibroizolačního uložení objektu podle vynálezu. Na obr. 1 je objekt podepřený dvěma pryžovými nárazníky ajednou pneumatickou pružlnou s »tlakovacím zařízením v podobě dušového ventilu a s...

Zařízení na stlačování a roztahování měchových pneumatických pružin s písty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261279

Dátum: 12.01.1989

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: měchových, písty, zařízení, pneumatických, roztahování, stlačování, pružin

Text:

...lg a přes vstupní dvojcestný uzavírací ventil lg pneumatický válec Q. Pneumatické ovládací zařízení ll má uzavírací ventil lg, který je předřazen pneumatické pružině Q.Všechny uzavírací ventily lg, li, lg zde jsou solenoidové a ovládají se elektrickou cestou. Každý zavřený dvojcestný uzavírací ventil lg, lg má zavřený přívod, zatímco vývod má spojený s volným ovzduším. Každý otevřený dvojcestný uzavírací ventil ll, lg má přívodJsou-li...

Pneumatická pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 261265

Dátum: 12.01.1989

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: pneumatická, pružina

Text:

...Ve všech případech má měch pryžovou stěnu armovanou zde neznázorněnými dvěma vrstvami křížem položených kordů a je znázorněn ve výrobnim tvaru.Pneumatické pružina podle obr. 1 má elastický měch l, na koncích 3 zesílení 3. Na horním konci g má zesílení 3 tří obvodové vrstvy kordů A a vytváří pro měch l opěrnou přírubu §. Na dolním konci g má zesílení Ä dvě obvodové vrstvy kordů A a vytváří píst 5 pro odvalování měchu l. Na obou koncích...

Pružicí podstavec s nůžkovým mechanismem, zejména pro sedadlo řidiče motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255791

Dátum: 15.03.1988

Autori: Krejčír Oldřich, Pešík Lubomír

MPK: B60N 1/02

Značky: nůžkovým, mechanismem, podstavec, pružicí, zejména, vozidla, sedadlo, motorového, řidiče

Text:

...s nůžkovým mechanismem zejména pro sedadlo řidiče motorového vozidla,podle vynálezu. Na obr. l je pružící podstavec e nůžkovým mechanismem,u něhož je do nůžkového mechanismu«vřazena jedna regulovaxelná nosná pneumatické pružina připojená k zařízení pro regulaci zvolené statické výšky pružicího podstavce, které je provedeno jako ručně ovládaný dvojcestný ventil, a jedna tlečná šroubovitě vinutá ocelová regulační pružina připojená k...

Vibroizolační uložení tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255750

Dátum: 15.03.1988

Autori: Krejčír Oldřich, Ševčík Ladislav, Pešík Lubomír

MPK: F16F 15/04

Značky: vibroizolační, stroje, uložení, tkacího

Text:

...výrazně rozdílné tíhy, je možno horizontální polohy dosáhnout a případné nakrucování rámu stroje odstranit stavěcím šroubem s maticemi nebo přídavnými tuhými podložkami u pružných členů. Jsou-li pružné členy svisle, alespoň přibližně, pod osou osnovního válu, snižují se podélné náklony stroje za provozu.Na priložených výkresech je schematicky znázorněn príklad provedení víbroizolačního uložení tkacího stroje podle vynálezu. Na obr. 1 je boční...

Pružné pneumatické uložení nástavby na odpruženém rámu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236281

Dátum: 01.02.1988

Autori: Krejčír Oldřich, Bureš Miroslav

MPK: B62D 33/02

Značky: odpruženém, vozidla, rámu, pružné, pneumatické, nástavby, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Pružné pneumatické uložení nástavby na odpruženém rámu vozidla je vytvořeno nejméně čtyřmi pneumatickými pružinami připojenými alespoň ke třem regulátorům statické výšky, alespoň čtyřmi tlumiči kmitů a laespoň dvěma podélně kyvnými volicími rameny, které jsou uchyceny mezi nástavbou a mezi odpruženým rámem vozidla. Pneumatické pružiny a tlumiče kmitů mohou být umístěny na rozích nástavby. Rovněž alespoň dva regulátory statické výšky...

Zařízení pro uchycení regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236258

Dátum: 01.02.1988

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: B30B 15/14

Značky: regulátoru, zařízení, uchycení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uchycení regulátoru statické výšky hmoty pružně uložené na podloží na nesouosé zatížených pneumatických pružinách, který má posuvnou ovládací tyč v tělese umístěné soustavy pro huštění alespoň jedné připojené pneumatické pružiny stlačeným vzduchem je řešeno tak, že regulátor s tělesem a posuvnou ovládací tyči má mezi pružně uloženou hmotou a kyvnou součástí nesouose zatížené pneumatické pružiny vytvořeny dva kyvné spoje. Jeden...

Pneumatická pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 254505

Dátum: 15.01.1988

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: pneumatická, pružina

Text:

...uzávěry s čelními žlábky kuželovitého tvaru. Na obr. 3 je vaková pneumatická pružina, která má rozebiratelné uzávěry s čelnimi žlábky kuželovitého tvaru. Ve všech případech má pneumatická pružina pryžový měch armovaný kordem, který byl vyroben ve válcovém tvaru. Předepsaný znázornený tvar nabývá účinkem vnitřního pretlaku vzduchu v pneumatické pružině.Pneumatická pružina podle obr. 1 má měch l jeho konci sevřen v čelních žlábcích l...

Pneumatická pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 253196

Dátum: 15.10.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: pneumatická, pružina

Text:

...obr. 2, která má elastický měch l se zátkovými uzávěry 2 se liší tim, že na vnějšim povrchu 3 obou konců je obvodové sevření 3 přirubami §, kterémaji osazení łł pro opřeni zátkového uzávěru 3.Pneumatické pružina podle obr. 3 má elastický měch l se dvěma zátkovými uzávěry 3,které mají válcovitý tvar 1 a obvodovou prohlubeň lg. Tvarovaná příruba 5 i tvarovaný pist Q maji v obvodovém sevřeni 5 konce měchu l obvodový výstupek §. V obvodovém...

Pneumatická pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 252937

Dátum: 15.10.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: pneumatická, pružina

Text:

...způsobem tvarován již při výrobě.Na přiložených výkresech jsou v podélných řezech znázorněny příklady provedení pneumatické pružiny podle vynálezu. Na obr. 1 je pneumatické pružina s přirubou a s válcovým pístem,na obr. 2 se dvěma přirubami, na obr. 3 s přirubou a tvarovanýmpístem a na obr. 4 se dvěma tvarovanými písty.íPneumatická pružina podle obr. 1 má kovové koncové uzávěry 1 v podobě příruby g a pistu §. Oba mají na vnitřním...

Pružné pneumatické uložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238344

Dátum: 01.10.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: pneumatické, pružné, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Pružné pneumatické uložení, které je tvořeno pneumatickou pružinou a kyvným vodicím ramenem, má v kyvném vodicím ramenu otvor pro zúžení měchu pneumatické pružiny. Je použitelné pro pružné pneumatické uložení stabilních i mobilních hmot.

Deformační tělísko tenzometrického snímače horizontální složky síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 236122

Dátum: 01.08.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: G01M 19/00, G01L 1/22

Značky: tělísko, deformační, složky, tenzometrického, horizontální, síly, snímače

Zhrnutie / Anotácia:

Deformační tělisko tenzometrického snímače je určeno k měření horizontální složky síly působící na podloží pod podporou stroje a dynamickými účinky. Deformační tělísko má dva krajové sloupky, spojené alespoň jedním horizontálním žebrem a středový sloupek spojeny s krajovými sloupky alespoň jedním vertikálním žebrem, na němž je v blízkosti sloupku umístěn alespoň jeden horizontálně orientovaný tenzometr. Horizontální žebro mohou tvořit dvě...

Deformační tělísko tenzometrického snímače veritkální a horizontální složky síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 236120

Dátum: 01.08.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: G01L 1/22, G01M 19/00

Značky: složky, síly, tenzometrického, deformační, horizontální, tělísko, snímače, veritkální

Zhrnutie / Anotácia:

Deformační tělísko tenzometrického snímače je určeno pro měření vertikální a horizontální složky síly působící na podloží pod podporami strojů s dynamickými účinky. Deformační tělísko má dva krajové sloupky spojené alespoň jedním horizontálním žebrem se středovým sloupkem a alespoň jedním vertikálním žebrem s protilehlým středovým sloupkem. Alespoň na jednom horizontálním žebru a alespoň na jednom vertikálním žebru má v blízkosti sloupků...

Zpětný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 239058

Dátum: 01.06.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16K 15/18

Značky: ventil, zpětný

Zhrnutie / Anotácia:

Zpětný ventil pro regulátor statické výšky pneumatických pružin má v tělese vrtání na jednom konci s přívodem, kdežto na druhém konci a pohyblivou přepážkou zatíženou čelní tlačnou pružinou. Proti druhému čelu přepážky je ve vrtání dřík zpětné kuželky, jejíž hlava zatížená tlakem pružiny je ve vývodu. Pohyblivou přepážkou může být píst nebo elastická membrána s nástavcem. Zpětná kuželka může být klopná. Čelo pohyblivé přepážky je ploché, šikmé,...

Uložení ochranného obvodového krytu měchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232247

Dátum: 01.03.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16S 1/04

Značky: krytu, uložení, měchu, obvodového, ochranného

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení ochranného obvodového krytu měchu pneumatické pružiny, pneumatického zvedáku nebo tlakové nádoby, který má radiální vyhnutí s otvorem pro středění je řešeno tak, že ochranný obvodový kryt má obvodový otvor pro středění v radiálním vyhnutí vložen do místa zúženého přechodu stěny měchu v zesílenou koncovou patku.

Ochranný obvodový kryt pro měch

Načítavanie...

Číslo patentu: 232239

Dátum: 01.03.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16S 1/04

Značky: ochranný, obvodový, měch

Zhrnutie / Anotácia:

Válcovitý nebo kuželovitý ochranný obvodový kryt pro měch pneumatické pružiny, pneumatického zvedáku nebo tlakové nádoby má radiální vyhnutí pro obvodové opření na uzávěru měchu a alespoň jeden otvor pro středění. Kryt může být zhotoven z pryže, z pryže armované kordem nebo z plastické hmoty. Může mít radiální vyhnutí vytvořené příchytkami. Středění krytu může být vytvořeno obvodem patky měchu, osazením příruby měchu, osazením uzávěru měchu,...

Vlákenná vrstva k tlumení rázů, otřesů a vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 233920

Dátum: 01.03.1987

Autori: Krčma Radko, Krejčír Oldřich

MPK: F16F 1/36

Značky: vrstva, vibrací, otřesů, rázů, vlakenná, tlumení

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákennou vrstvu k tlumení rázů, otřesů a vibrací při mimořádných tlakových a tepelných nárocích tvoří vlákna krátkodobě odolná vůči teplotě alespoň 300 °C jako jsou příkladně vlákna polyakrylnitrilová, vlákna z aromatických polyamidů nebo polybenzimidazolová, uspořádaná do soudržného tvaru tak, že alespoň 15 % vláken ve formě svazků, obvykle po 10 až 40 vláknech provazuje horizontálně uspořádanou soustavu v úhlu blízkém 90°, v četnosti nejméně...

Pneumatický pružicí panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 233610

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pešík Lubomír, Silber Oldřich, Tobiáš Robert, Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/54

Značky: panel, pružicí, pneumatický

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický pružicí panel je určen pro ukládání strojů velkých hmotností s rázovými a vibračními účinky. Je tvořen alespoň jednou pneumatickou pružinou mezi dvěma rámy, které mají podélníky s příčníky a mohou být spojeny nejméně jedním tlumičem kmitů. Horní rám má nosnou plochu alespoň jednoho horního čelního příčníku s nejméně jedním čepem pro uchycení tlumičů kmitů vytvořenou alespoň na jednom horním podélníku. Dolní rám má alespoň na jednom...

Pružné uložení rámu odstředivky na podloží

Načítavanie...

Číslo patentu: 247736

Dátum: 15.01.1987

Autori: Krejčír Oldřich, Šaroun Pavel, Zajíc Bohuslav

MPK: B04B 9/00

Značky: pružné, rámu, uložení, podloží, odstředivky

Text:

...seřízení vzdálenosti rámu odstředivky nad prxvdlložím. Při funkční činností odstředivky s nerovnoměrlně obvodové rozloženou náplní působí na rám vodorovné a svislé dynamické síly. Elnergii kmitávélrol pohybu rámu absorłbují šikmlo uchycené tlumiče kmitů.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvět 4leny na popisu příkladu jeho provedení pomocí připojenéhcr výkresu, na němž je znázoarnněn jeden z možných příkladů provedení pružnéhow pneumatického...

Palivová nádrž pro motor náhonové jednotky stroje s ručním ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 236731

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mastník Květoslav, Krejčír Oldřich

MPK: B62J 35/00, B62K 11/08

Značky: ručním, nádrž, motor, palivová, jednotky, stroje, náhonové, ovládáním

Zhrnutie / Anotácia:

Palivová nádrž pro motor náhonové jednotky stroje s ručním ovládáním příkladně malostroje pro chalupářské, zahradnické, zemědělské, lesní, zemní a stavební práce popřípadě lodního šroubu nebo vozítka je řešena tak, že nádrž s plnicím otvorem a vypouštěcím otvorem tvoří alespoň jedna dutina zhotovená nejméně v jedné součásti ručního ovládání. Dutina může být zhotovena v páteři ručního ovládání, alespoň v jednom sloupku ručního ovládání,...

Pneumatická opora s regulovatelnou tuhostí pro pružné uložení hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 236600

Dátum: 15.11.1986

Autori: Krejčír Oldřich, Pešík Lubomír

MPK: F16F 9/04, F16F 15/04

Značky: pneumatická, uložení, opora, pružné, tuhostí, regulovatelnou

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatická opora s regulovatelnou tuhostí pro pružné uložení hmot je tvořena nejméně dvěma pneumatickými pružinami. Jsou proti sobě na úchytech mezi vzájemně pružně uloženými hmotami. Alespoň jedna pneumatická pružina je připojena k automatickému regulátoru zvolené statické výšky a alespoň jedna protilehlá pneumatická pružina je připojena k zařízení pro nezávislou regulaci tlaku vzduchu. Pneumatické pružiny mohou mít také vertikální nebo...

Základový blok pro pružné pneumatické uložení strojů s rázovými účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228693

Dátum: 15.03.1986

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16M 9/00

Značky: pneumatické, uložení, základový, pružné, strojů, rázovými, účinky

Zhrnutie / Anotácia:

Základový blok hranolovitého tvaru na dně jámy pro stroj s rázovými účinky má alespoň jednu ze dvou protilehlých bočních stěn v souvislém, přímém nebo spárovém styku s boční stěnou jámy. Přímý styk stěn tvoří otřesy tlumící útvar, příkladně v podobě dřevěné nebo vlákenné vrstvy.

Vlákenný útvar pro omezení přenosu otřesů a chvění

Načítavanie...

Číslo patentu: 228811

Dátum: 01.01.1986

Autori: Krčma Radko, Krejčír Oldřich, Tobiáš Robert, Silber Oldřich

MPK: F16F 1/36

Značky: chvění, omezení, přenosu, vlákenný, útvar, otřesů

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákenný útvar pro omezení přenosu otřesů a chvění mezi součástmi strojů s intenzivními rázovými účinky a součástmi základů sestává s vláken o vysokém modulu pružnosti jako vláken polyesterových ve směsi s vlákny vysoce sráživými, při čemž nejméně 25% vláken je v útvaru orientováno ve směru horizontálním a vlákenný útvar je zhuštěn na objemovou hmotnost alespoň 150 kg.m-3. Ke zlepšení rozměrové stability může obsahovat až 30% nekonečných vláken...

Zařízení pro upevnění, utěsnění, montáž a demontáž pneumatických pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 228628

Dátum: 01.01.1986

Autori: Silber Oldřich, Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: demontáž, pneumatických, pružin, montáž, utěsnění, upevnění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro upevnění, montáž a demontáž pneumatických pružin uchycených mezi rámy pružného pneumatického uložení strojů, zejména s rázovými účinky je vytvořeno uzávěrem, který má otvory proti závitovým otvorům pro montážní šrouby na čele příruby a závitové otvory pro demontážní šrouby proti čelu příruby, která je na měchu jehož vnitřní konec je na laclovité nebo kuželovité části uzávěru, přičemž měch má na čele patky alespoň jeden čelní břit...

Zařízení pro uchycení automatických regulátorů stálé statické výšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227234

Dátum: 15.11.1985

Autori: Silber Oldřich, Krejčír Oldřich

Značky: statické, stálé, automatických, výšky, zařízení, uchycení, regulátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží k uchycení automatických regulátorů stále statické výšky pružně pneumaticky uložených strojů s rázovými a vibračními účinky. Těleso regulátoru má na pevném základu nosič se svislou upevňovací plochou. Konec táhla kyvné ovládací páky je uchycen na držáku spojeném s pohyblivým základem. Nosičem může být konzola nebo svislá boční stěna hranolovité části pevného základu.

Zařízení pro ovládání automatických regulátorů stále statické výšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225745

Dátum: 15.10.1985

Autori: Silber Oldřich, Krejčír Oldřich

Značky: ovládání, automatických, zařízení, výšky, statické, regulátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro ovládání automatických regulátorů stálé statické výšky pružné pneumaticky uložených hmot. Zařízení tvoří uzavírací člen předřazený vstupu do automatického regulátoru, který má na výstupu alespoň jednu pneumatickou pružinu. Zařízení snižuje spotřebu stlačeného vzduchu při poruchách a opravách pružného pneumatického uložení, zkracuje dobu potřebnou k provádění oprav a omezuje nežádoucí výrobní ztráty.

Tlaková nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 219090

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pustka Zdeněk, Krejčír Oldřich

Značky: tlaková, nádoba

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tlakové nádoby s pláštěm tvořeným elastickým měchem, příkladně vlnovcovým z pryže armované kordem, která slouží jako zásobník na tekutiny, zejména na vzdušiny. Řeší její uspořádání tak, aby měla měnitelný objem. Tlaková nádoba podle vynálezu je řešena tak, že koncové uzávěry elastického měchu v podobě vík mají nejméně jednu vnitřní nebo vnější spojovací tyč. Tato spojovací tyč může mít alespoň jeden závitový konec s maticí pro...

Zařízení pro uchycení táhla kyvné ovládací páky regulátorů statické výšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219050

Dátum: 15.06.1985

Autor: Krejčír Oldřich

Značky: uchycení, kyvné, regulátoru, táhla, zařízení, statické, páky, výšky, ovládací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulátorů statické výšky hmot uložených na nesouose zatěžovaných pneumatických pružinách. Řeší uchycení táhla kyvné ovládací páky s cílem snížit nežádoucí přenos chvění mezi pružně uloženými hmotami a hmotou podloží. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kyvné uchycení druhého konce táhla kyvné ovládací páky každého regulátoru má spojení s výkyvným koncem nesouose zatěžované pneumatické pružiny. Spojení kyvného uchycení druhého...

Pružné pneumatické uložení strojů velkých hmotností s rázovými účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218922

Dátum: 15.06.1985

Autor: Krejčír Oldřich

Značky: veľkých, pneumatické, strojů, rázovými, hmotnosti, účinky, uložení, pružné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká strojů velkých hmotností s rázovými účinky, jakými jsou příkladně kovací buchary nebo lisy, u nichž řeší pružné pneumatické uložení tvořené pneumatickými pružinami se třemi automatickými regulátory statické výšky a tlumiči kmitů. Pružné pneumatické uložení podle vynálezu je řešeno tak, že ke každému regulátoru jsou připojeny alespoň dva uzavírací ventily nebo kohouty a ke každému z nich je připojena neméně jedna pneumatická...

Pneumatická pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 221776

Dátum: 15.05.1985

Autor: Krejčír Oldřich

Značky: pneumatická, pružina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pneumatické pružiny a řeší otázku rozsahu jejího zatížení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pružina má alespoň na jednom uzávěru mimo osu pneumatické pružiny připevněný nejméně jeden držák pro čep, kloub nebo břit, určený k nesouosému zatížení pružiny.