Krejčí Jaroslav

Zařízení pro měření rozložení proudové hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 269603

Dátum: 11.04.1990

Autori: Červencl Milan, Škramlík Jiří, Landa Václav, Krejčí Jaroslav

MPK: C25D 1/00, C25D 21/12

Značky: rozložení, zařízení, proudové, hustoty, měření

Text:

...změn ve všech měřených bodech, lze proto velmi rychle a vždy vyhledat optimální uspořádání. Číslicová forma výsledku je vhodná pro další přesné zpracování na počítači vybaveném programovými prostředky pro matematické zpracování i pro vykreslení výsledků pro dokumentaci optimálního stavu, nebo fázi jeho vyhledávání. Nový účinek spočíva v tom, že střídavý proud vtékající z elektrolytu do-měřicích elektrod je měřen převodníky proudu na...

Způsob měření elektrického proudu v elektrolytu galvanické lázně a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264562

Dátum: 14.08.1989

Autori: Krejčí Jaroslav, Landa Václav, Červencl Milan

MPK: G01R 19/14

Značky: proudu, provádění, způsobu, elektrického, tohoto, měření, zařízení, galvanické, elektrolytu, způsob, lázně

Text:

...vstupem obvodu pro vyhledávání extrěmu a zároveň s prvním vstupem záznamového zařízení, jehož druhý vstup je spojen s výstupem snímače úhlu natočení. Výstup obvodu pro vyhledávání extrěmu je spojen se záznamovým vstupem záznamového zařízení. Obvod pro vyhledávání extrému a záznamové zařízení je tvořeno mik ropočítačovým systémem.Výhodami způsobu a zařízení podle vynálezu je rychlé a snadné určení rozložení oroudověho pole, zejména v...

Zařízení pro impulzní galvanické pokovování se dvěma proudovými okruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262900

Dátum: 11.04.1989

Autori: Červencl Milan, Landa Václav, Němec Ludvík, Krejčí Jaroslav

MPK: C25D 5/00, C25D 17/00

Značky: impulzní, proudovými, pokovování, galvanické, zařízení, dvěma, okruhy

Text:

...Nerozpustná elektroda umožňuje vícenásobné využití, což je zvlášt výhodné proto, že její tvar může být složitý. Její plocha může být menší než plocha pokovovávaná, protože ionty kovů jsou dodávány do elektrolytu elektrodou rozpustnou, která může být libovolněho tvaru, protože rozložení proudového pole při vlastním nanášení prakticky neovlivní. Zařízení má všechny výhody impulsního pokovování. Další výhodou je možnost řízení nasyoení...

Způsob výroby měřicí sondy pro měření proudové hustoty v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262899

Dátum: 11.04.1989

Autori: Škramlík Jiří, Červencl Milan, Landa Václav, Krejčí Jaroslav

MPK: C25D 17/10, G01R 1/06, C25B 11/00...

Značky: způsob, proudové, hustoty, výroby, sondy, elektrolyzéru, měření, měřicí

Text:

...vrstvou, ve které se ve zvolených místech vytvoří uzavřené nevodivé kanálky. K měřicí ploše uzavřené těmito kanálky se připojí přívodni vodiče měřicí aparatury. Nevodívé kanálky se vytvoří bud mechanickjn,nebo fotochemickým způsobem,případně již při opatřování povrchu modelu vodivou vrstvou.Výhodou tohoto způsobu je skutečnost, že elektricky izolovaně měřicí plochy uzavřené nevodivými kanálky kopírují přesně povrch předmětu a nevystupují...

Sonda pro měření proudové hustoty na povrchu složitých předmětů v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262898

Dátum: 11.04.1989

Autori: Červencl Milan, Škramlík Jiří, Krejčí Jaroslav, Landa Václav

MPK: C25D 17/10, C25B 11/00, G01R 1/06...

Značky: sonda, hustoty, proudové, předmětů, elektrolyzéru, povrchu, složitých, měření

Text:

...oddělenými od elektrolytu. Podle dalšího význaku mohou být nosníky ohebné.Výhodou sondy podle vynálezu je její jednoduchá výrobas možností vytvoření přesně definovaná plochy měřicích elektroda snadné sestavení s přesně definovänýmí mezerami mezi měřicími elektrodami. S výhodou lze sondy použít pro měření proudového pole na povrchu předmětu ve větším počtu zvolených řezů. Tvarováním pouze jedné sondy je možno provádět měření pro...

Zapojení pro identifikaci tříd výpadků napájení podle doby výpadku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262553

Dátum: 14.03.1989

Autori: Frey Augustín, Michna Vladimír, Červencl Milan, Rybář Oldřich, Burian Miloslav, Exner Milan, Pivoňka, Krejčí Jaroslav, Kolář Karel

MPK: H03K 17/296

Značky: napájení, podle, identifikaci, výpadku, tříd, zapojení

Text:

...alternatívu zapojení časovacího obvodu.Příkladné provedení zapojení pro identifiksci tříd výpadku napájení podle doby výpadku je na obr. 1. zapojení je aestavano tak, že alespoň jeden z napájecích výstupu napájecí soustavy je spojen se vstupy indikátoru výpadku g napájení a výstup indikátoru 3 výpadku napájení je spojen se vstupem časovacího obvodu 1, jehož výstupy 5 až łàg jsou apojeny se vstupy äàł až äàš vstupní brány § počítače...

Zapojení pro zálohové napájení počítačového systému s rozpoznáním prvotního zapnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261552

Dátum: 10.02.1989

Autori: Michna Vladimír, Krejčí Jaroslav, Burian Miroslav, Pivoňka Jan, Frey Augustín, Kolář Karel, Červencl Milan, Rybář Oldřich, Exner Milan

MPK: H03K 17/18

Značky: systému, zapojení, počítačového, zapnutí, rozpoznáním, zálohové, napájení, prvotního

Text:

...napájaním.Výhodami zapojení dle vynálszu je rozlišení prvotního zapnutí od obnovení napájení po výpadku proudu a tím možnost rozlišení potřebné reakce počítače na tyto dvě situace. Další výhodou je minimgální energetická spotřeba ze záložních baterií, což zmenšuje nároky na kapacitu baterie a jejich údržbu.vązšší účinek řešení dle vynálezu spočíva v tom, že časovací obvod generuje impuls pouze při prvotním zapnutí a. počítač podle existence...

Zařízení pro automatické řízení činnosti systému pro tepelné zpracování materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258504

Dátum: 16.08.1988

Autori: Michna Vladimír, Rybář Oldřich, Burian Miloslav, Pivoňka Jan, Červencl Milan, Kolář Karel, Frey Augustín, Krejčí Jaroslav, Exner Milan

MPK: G05D 23/20

Značky: tepelně, řízení, zařízení, činnosti, materiálů, automatické, zpracování, systému

Text:

...a dvoupolohových signálu pro řízení ovládacích mechanísmů společně se zajištěním skutečného stavu jejich polohy.Nový účinek zařízení spočívá v tom, že zařízení umožňuje velkou variabilitu řízení,která je potřebná pro vývoj progresivních technologií, přičemž zadávaní nově tvořených technologických procesů je jednoduché a realizovatelné přímo na pracovišti technoloqem. Zařízení zároveň umožňuje spolehlivá a reprodukovatelné řízení již ověřených...

Zapojení pro automatické odmagnetování permanentních magnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255787

Dátum: 15.03.1988

Autori: Škramlík Jiří, Červencl Milan, Krejčí Jaroslav

MPK: H01F 13/00

Značky: automatické, magnetů, permanentních, odmagnetování, zapojení

Text:

...je schematickypermanentních magnetů je provedeno tak, že výstup gemľátoru 5obalové křivky je spojen s prvním vstupem komparátoru 7 a sou časně se vstupem indikátoru ll ukončeníêcyklu, přičemž druhý vstup komparátoru 1 je spojen s výstupem snímače 4 amplitudy asoučasně se vstupem indikátoru 6 nulové polohy, jehož výstup jespojen s prvním vstupem klopného obvodu §, jehož druhý vstup je spojen s výstupem komparátoru 7, přičemž výstup klopného...

Zapojení vícevstupového analogově číslicového převodníku s programovou kompenzací nuly a nastavováním konstanty převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254614

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pivoňka Jan, Krejčí Jaroslav, Burian Miroslav, Červencl Milan

MPK: H03M 1/12

Značky: převodníku, vícevstupového, nastavovaním, analogově, zapojení, kompenzaci, číslicového, programovou, konstanty, převodů

Text:

...svorka łgLg je spojenase zápísovou svorkou § 43 bloku É programovatelných čítačů a se zápisovou svorkou 22 paměti 1 adresy kanálu a vstupní čtecí svorka lg§ je spojena se čtecí svorkou §L§ bloku Q programova~ telných čitačů.Eunkce zapojení spočívá v tom, že signály z čidel jsou přivedeny na měřicí vstupy lLł až lig multiplexoru l, na jehož další referenčni vstupy łLNľł až l§ jsou přivedena normálová napětí. Programové je zajištěno...

Zapojení pro impulsní řízení víceokruhových galvanizačních van

Načítavanie...

Číslo patentu: 254418

Dátum: 15.01.1988

Autori: Landa Václav, Červencl Milan, Krejčí Jaroslav

MPK: G05F 5/00, C25D 21/12

Značky: impulsní, galvanizačních, víceokruhových, řízení, zapojení

Text:

...se čtvrtými vstupy přepínacího pole. Výstupy druhých časovacích obvodů jsou spojenyjednak s druhými vstupy přepínacího pole a jednak přes druhé negovací obvody se třetími vstupy přepínacího pole. Přepínací pole je svými zpětnovazebními výstupy spojeno se vstupy prvních časovacích obvodů, zatímco řídící výstupy přepínacího pole jsou spojený se vstupyivýkonových spínačů.Na jedno přepínací pole je připojeno tolik bloků zapojení, kolik je...

Zařízení pro zjišťování říje u zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 253480

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šidak Zdeněk, Krejčí Jaroslav, Srb Karel, Červencl Milan, Lemberk Ladislav, Hykman Pavel

MPK: A61D 7/02

Značky: zvířat, zařízení, říje, zjišťování

Text:

...jiným levnčjší, nebot se neskládá z drahých indikačních přístrojů. Akustická signalizaoe umožňuje rychlejší a přesnější nalezení místa v poohvě s nejvýraznčjší změnou měřené hodnoty, čímž je dosaženo podstatného zkrácení doby mě ření. Zařízení je velmi odolné proti otřesům, dlóhodobč 5 P° 1 °hlivé a umožňuje snadnější vodotěsné provedení.Zařízení podle vynálezu je sohematicky znázorněno na při- .pojenýoh výkresoch, kde obr. 1 pedttavuje...

Plováková komora se spodním jehlovým uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239103

Dátum: 01.11.1987

Autori: Krejčí Jaroslav, Potrebuješ Jan

MPK: C02F 1/76

Značky: jehlovým, uzávěrem, komora, plováková, spodním

Zhrnutie / Anotácia:

Plováková komora podle vynálezu je zvláštní druh plovákového ventilu. Byla vytvořena za účelem výroby malého gravitačního dávkovače kapalných chemikálií používaných při úpravě pitné vody, u kterého slouží k vytvoření konstantní hladiny nad regulačním orgánem. Podstata vynálezu je zřejmá z nákresu: Plováková komora (9) podle vynálezu je tvořena tělesem (3), dnem (7) a víkem (2). Uvnitř komory je umístěn plovák (4) opatřený spodní částí (5)· Ve...

Materiál vhodný na obklady pri odlievaní, najmä oceľových odliatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238430

Dátum: 15.05.1987

Autori: Brhel Jaroslav, Krejčí Jaroslav, Horváth František, Pešek Jiří

MPK: C04B 35/14, C04B 35/10

Značky: najmä, materiál, odlievaní, vhodný, obklady, odliatkov, oceľových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby oceľových odliatkov a rieši problém zvýšenia ich povrchovej akosti. Podstata vynálezu spočíva v tom, že materiál je tvorený základnou zložkou pozostávajúcou z 0,5 až 1,5 hmot. % kysličníka železitého, 30 až 59 hmot. % kysličníka kremičitého, 38 až 65 hmot. % kysličníka hlinitého a zvyšok do 100 hmot. % sú stopové prvky. Jej objemová hmotnosť je od 0,43 do 1,1 g/cm3. Povrch základnej zložky je opatrený žiaruvzdornou...

Zařízení pro galvanické nanášení kovové vrstvy s rotací pokovovaného předmětu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249091

Dátum: 12.03.1987

Autori: Červencl Milan, Landa Václav, Krejčí Jaroslav, Němec Ludvík

MPK: C25D 17/06

Značky: rotaci, pokovovaného, vrstvy, nanášení, předmětů, galvanické, zařízení, kovové

Text:

...zaručuje deesžení přesně definované rychlosti otáěení v kazde poloze pŕednetu,e to 1 pri velmi vysokom počtu cyklů. Průběh rychlostí otáčení je nezávislý na smeru otáčení. čímž je umožněne 1 prípadná reverzace směru otâčení. Zařízení není citlivé na průmyslové rušení í na výpadky napájení,po kterých zařízení setrvává v původním režimu. Nový účinek spočívá v tom, žepro každý tvar pokovovávaného předmětu lze modelovat obvodovourychlost...

Zapojení pro automatickou reversaci výstupního proudu galvanizačního zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236608

Dátum: 15.02.1987

Autori: Krejčí Jaroslav, Červencl Milan, Landa Václav, Němec Ludvík

Značky: zdroje, proudu, galvanizačního, výstupního, automatickou, zapojení, reversaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatickou reverzaci výstupního proudu galvanizačního zdroje, vyznačené tím, že výstup výstupních spouštěcích pulsů je spojen jednak se signálovým vstupem prvního hradlovacího obvodu (1), jednak se signálovým vstupem druhého hradlovacího obvodu (3) a jednak s hodinovým vstupem prvního a druhého posuvného registru (5, 6), jejichž zaznamenaný vstup je spojen s výstupem logické úrovně ("H"), kde výstup druhého posuvného registru (5)...

Zařízení pro galvanické pokovování rotační elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248827

Dátum: 12.02.1987

Autori: Němec Ludvík, Červencl Milan, Krejčí Jaroslav, Landa Václav

MPK: C25D 5/04

Značky: rotační, galvanické, pokovování, zařízení, elektródou

Text:

...průřezu kabelu lze přenášet jakýkoliv výkon. Životnost navrženého zařízení je podstatné vyšší než systému s kontaktním přenosem proudu, jelikož spojení kabelu s elektrodou je pevné, nemá agreeivita prostředí vliv na spolehlivost přenosu elektrického proudu do elektrody. Nový účinek zařízení spočíva v pevném elektrickém spojení zdroje a rotační elekh trody, přičemž pomocí reverzace otáčení jsou zaohovány přízmivé efekty rotaoe. Přívod...

Zařízení pro galvanoplastické vylučování kovové vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248825

Dátum: 12.02.1987

Autori: Krejčí Jaroslav, Červencl Milan, Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: vylučování, galvanoplastické, zařízení, vrstvy, kovové

Text:

...ok~ ruhu. Všechny okruhy jsou napájeny z jediného zdroje a v činnos-V 2 245 525 tí je vždy jedem z okruhů v definované časové posloupností. Za predpokladu tajné iimpendance jednotlivých okruhu je tedy zdroj proudu zatěžovám.pouze střední hodnotou galvanizaćního proudu,což je zejména výhodné z hlediska potřebné proudové dimenze zdroje. Protože je zdroj zetěžován prakticky kcmstantním prou~ dem lze zdroj dobře regulovat na konstantní...

Zapojení zdroje proudu se stabilizací jeho střední hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233765

Dátum: 15.08.1986

Autori: Krejčí Jaroslav, Landa Václav, Němec Ludvík, Červencl Milan

Značky: stabilizaci, zapojení, střední, hodnoty, zdroje, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení zdroje proudu se stabilizací jeho střední hodnoty, jejíž velikost je nastavitelná s možností automatické reversace proudu, použitelného zejména pro elektrochemické procesy, zvláště pak pro galvanické nanášení kovů. Zapojení spočívá v tom, že napěťový výstup proudového bočníku je spojen se vstupem zesilovače absolutní hodnoty, jehož výstup je spojen s integračním vstupem integrátoru, jehož výstup je spojen se signálovým...

Zapojení pro galvanicky oddělené spínání tyristorových spínacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230834

Dátum: 15.06.1986

Autori: Krejčí Jaroslav, Červencl Milan, Landa Václav, Němec Ludvík

MPK: H03K 17/56

Značky: spínacích, prvků, spínání, galvanicky, tyristorových, zapojení, oddělené

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro galvanicky oddělené spínání tyristorových spínacích prvků, použitelné zejména k řízení tyristorových usměrňovačů a střídačů. Vstupní řídicí napětí UV je přivedeno na vstup optoelektronického oddělovacího prvku, jehož výstup je spojen s ovládacím vstupem spínače. Výstup spínače je spojen s řídicím vstupem tyristorového spínacího prvku, jehož výstup je spojen se vstupem zdvojovače napětí a zároveň s prvním vstupem zátěže, jejíž druhý...

Zapojení pro měření střední hodnoty napětí libovolného průběhu s rychlou časovou odezvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230430

Dátum: 01.04.1986

Autori: Krejčí Jaroslav, Landa Václav, Červencl Milan, Němec Ludvík

MPK: G01R 19/00

Značky: odezvou, průběhu, rychlou, střední, libovolného, zapojení, časovou, napětí, hodnoty, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření střední hodnoty napětí libovolného průběhu s rychlou časovou odezvou, vyznačené tím, že výstup indikátoru (5) nulové hodnoty je spojen se vstupem prvního monostabilního klopného obvodu (6), jehož výstup je spojen se vstupem druhého monostabilního klopného obvodu (4), jehož výstup je spojen s nulovacím vstupem integrátoru (1), jehož výstup je spojen se signálovým vstupem spínače (2), jehož ovládací vstup je spojen s výstupem...

Zapojení programovatelného nelineárního převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217895

Dátum: 15.11.1984

Autor: Krejčí Jaroslav

Značky: převodníku, programovatelného, nelineárního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení nelineárního převodníku s aproximací nelineárního přenosu mezi výstupním a vstupním signálem pomocí zvoleného počtu úseků se schodovitým průběhem, přičemž funkční hodnoty bodů zlomu jednotlivých úseků je možno programově měnit. Podstata zapojení spočívá v digitalizování hodnot vstupní veličiny s tím, že první část informačního obsahu číslicového výstupu je využívána přímo pro adresování programovatelné paměti, zatímco...