Kreidl János

Spôsob syntézy draselnej soli losartanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286740

Dátum: 25.03.2009

Autori: Kreidl János, Farkas Jenőné, Nemes András, Werkné Papp Éva, Fischer János, Hegedüs István, Nagyné Bagdy Judit, Czibula László, Deutschné Juhász Ida, Balló Ildikó, Petényi Endréné

MPK: C07D 403/00, A61P 9/00

Značky: draselnej, losartanu, spôsob, syntézy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob syntézy draselnej soli losartanu všeobecného vzorca (I) majúcej chemický názov: draselná soľ 2-n-butyl-4-chlór-1-[(2'-(tetrazol-5-yl)-1,1'-bifenyl-4-yl)-metyl]- imidazol-5-metanolu, vychádzajúca z 2-n-butyl-4-chlór-1-[(2'-trifenylmetyl-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-bifenyl- 4-yl)-metyl]-1H-imidazol-4-metanolu všeobecného vzorca (III), zlúčenina vzorca (III) reaguje v alkohole všeobecného vzorca (IV), pričom substituent R znamená...

Substituovaný derivát 2-propanolu a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281299

Dátum: 03.07.1996

Autori: Hegedüs István, Szegedi Michály, Farkas Mária, Deutsch Ida, Szántay Csaba, Kreidl János, Czibula László

MPK: C07F 7/18, A61K 31/695

Značky: derivát, substituovaný, farmaceutický, prostriedok, 2-propanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Substituovaný derivát 2-propanolu všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé substituenty majú význam uvedený v nároku 1, alebo ich optické antipódy a racemáty sú účinnou zložkou farmaceutických prostriedkov s fungicídnou účinnosťou.

Spôsob prípravy (-)1beta-etyl-1alfa-(hydroxymetyl)-1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 12balfa-oktahydro-indolo[2, 3-a]chinolizínu a medziprodukty na jeho prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279484

Dátum: 14.10.1992

Autori: Nógrádi Katalin, Visky György, Brill Judit, Farkas Mária, Czibula László, Kreidl János, Deutsch Ida

MPK: A61K 31/435, C07D 471/14

Značky: spôsob, přípravy, medziprodukty, 1beta-etyl-1alfa-(hydroxymetyl)-1, přípravu, 3-a]chinolizínu, 12balfa-oktahydro-indolo[2

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe prípravy zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sa 1-etyl-2,3,4,6,7,12-hexahydro-indolo[2,3-a]chinolizín vzorca (II) nechá reagovať s ekvimolárnym množstvom formaldehydu a získaný 1-etyl-1-(hydroxymetyl)-1,2,3,4,6,7-hexahydro-12H-indolo[2,3- a]chinolizín vzorca (III) sa nechá reagovať so štiepacím činidlom (-)-L-dibenzoyltartárovou kyselinou v množstve menšom ako je ekvimolárne množstvo, takto získaná...