Křeček Jan

Biologicky účinné estery s pyrethroidní složkou v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268082

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kahovcová Jitka, Němec Václav, Melichar Otakar, Romaňuk Miroslav, Křeček Jan

MPK: C07C 69/743

Značky: přípravy, způsob, složkou, biologicky, molekule, pyrethroidní, estery, účinné, jejich

Text:

...bezvodého diethyléteru při 15 až 20 °C po dobu 2 hodin. Vše bylo ponecháno při téže ceplotě stát přes noc. Poté byla reakční směs zředěna diethyléteran, Iiltrována a riltrát byl postupně promyt 5 -ním vodným roztokan kyseliny chlorovodikové nasyceným roztokem ćhloridu doaného ve vodě. Éterické vrstva byla vysušena nad bezvodým siranenhořečnatým a zo sniženěho tlaku odpařena. Odparek byl pak dělen sloupcovou chromatograrii na silikagelu s 8...

Nátěrové hmoty na vzduchu schnoucí na bázi termoplastického polyakrylátu, chelátu a nitrocelulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264853

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vališ Jaroslav, Vachl Vladimír, Křeček Jan, Žárovský Jan

MPK: C09D 3/16, C08L 1/18, C09D 3/80...

Značky: hmoty, vzduchu, nátěrové, schnoucí, polyakrylátu, nitrocelulózy, bázi, termoplastického, chelátů

Text:

...dílů zásad Bronsted-Lowryho typu jako např. etandiol dimetylether, tetrahydrofuran, acetooctany atd., případně až 15 dílů aditivních přísad jako jsou dihutylftalát,dioktylftalát, silikonový olej a další a až 30 dílů pigmentů a plniv, jako například titano vou hělobu, ftalocyaninová barviva, chromovou žluč, saze, síran barnatý, vápenec, kaolínapod. Díly uvedenými v celém textu se myslí setiny hmotnosti na jednotku výsledné nátěrové...

Rozpouštědlové akrylové nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262495

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vachl Vladimír, Křeček Jan, Teplý Petr, Mandík Lumír, Procházka Vlastislav, Máca Jan, Drobný František

MPK: C09D 3/81, C09D 3/80

Značky: akrylové, nátěrové, rozpouštědlové, hmoty

Text:

...I-hydroxybutylakrylát a příalušné metakryláty,dále monomery obsahující amidické skupiny, zvláště akrylamíd, metylakrylamid, N-metoxymety 1 akrylsmid, N~butoxymety 1 akry 1 amid, N-isobutoxymetylakrylamid, N,N-dimetylakrylamid, N-terc.butylakrylamid, N,N-butylakrylamid a obdobné sloučeniny odvozené kyseliny metakŕylové.Z funkčních monomerů cbsahujících oxyranovou skupinu jsou nejvhodnější qlycidylakrylátV a...

Deriváty 2H-benzopyranu s esterovou vazbou v molekule jako biologicky účinné látky a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260904

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kahovcová Jitka, Němec Václav, Hrdý Ivan, Romaňuk Miroslav, Křeček Jan

MPK: C07D 311/04, A01N 43/16

Značky: molekule, látky, deriváty, biologicky, jejich, způsob, vazbou, 2h-benzopyranu, přípravy, účinné, esterovou

Text:

...1/-ZH-benzopyranu. Elementárni analýzakyseliny jantarově a 87 mg bezvodého pyridinu byla zahřivána 7 hodin na 60 DC a pak bylaponechána při tep 1 otě 10 až 20 °C stát přes noc. Reakční směs byla po obvyklém zpracování dělena sloupcovou chromatografii na silikaqelu s 8 hmot. Vody /elučni čínidloz petrolether obsahující až 75 obj. dietyletheru/. Bylo ziskáno 0,11 g /35 / 2,2-dimetyl-6-E 1-/3 ~karboiypropionyloxy/propyl-2...

Alkyl-4-(alkoxyalkoxy)fenylketony s halogenem v alkoxyskupině a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261251

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kahovcová Jitka, Romaňuk Miroslav, Křeček Jan, Sláma Karel, Němec Václav

MPK: A01N 49/00, C07C 49/76

Značky: halogenem, způsob, přípravy, alkoxyskupině, jejich, alkyl-4-(alkoxyalkoxy)fenylketony

Text:

...IČ analýza (CC 14, 5 Q) 1 688 (V C-0), 1 604, 1 581 1 513Biologické účinky byly sledovänyu termitů, kde bylo zjištěno ovlivnění vývoje vojáků a bílých vojáků, ovlívnění zastoupení kast a z toho plynoucí nesoběstačnost a zánik kolonií. rovněž tak byla zjištěna celková retardace vývoje. Jako testovacího organismu bylo použito Prorhinotermes simplex (aplikace na chromatcqrafický papír Whatman č. 1, v acetonu). V...

Insekticidní prostředek pro hubení mravenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 258918

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vrba Zdeněk, Křeček Jan, Pokorný Milič, Rupeš Václav, Jarolím Václav, Rabas Václav, Ryba Jiří, Hrdý Ivan

MPK: A01N 25/00

Značky: insekticidní, hubení, mravenců, prostředek

Text:

...B - (bez.tabilizátoru) a S - (se stabilizátorem) za 24 hodiny v 9 po sobě následujích dnech, jak udává tabulka 2. Sledováno V chovném akváriu obsahujícím 20-50 samic a 2 000-3 000 dělnic. Vyjádřeno v 3.V tabulce 3 jsou uvedeny souhrnné výsledky terénních pokusů se dvěma variantami návnady B - (bez stabilízátoru) a S - (se stabilízátorem 2,6-di-t-butyl-p-kresolem). Ukazují, že návnada S má vyšší bioloqickou účinnost, ale že lze také...

Insekticidní prostředek pro hubení švábovitého hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258850

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pokorný Milič, Rabas Václav, Rettich František, Rupeš Václav, Vrba Zdeněk, Ryba Jiří, Hrdý Ivan, Vrkoč Jan, Křeček Jan

MPK: A01N 31/02

Značky: švábovitého, insekticidní, hmyzu, hubení, prostředek

Text:

...se optimální množství kyseliny mléčné a insekticidu smísí s jemně rozemletým pevný nosičem, s výhodou s infusoriovou hlinkou, tlakem nebo oxidem křemičitým. Dále je výhodné přidat 2,6-diterc.buty 1-4-kresol.Pro přípravu nástrahy se optimální množství kyseliny mléčné a insektićídu smísí s vhodnou potravinou, s výhodou s látkami uhlohydrátového anebo bílkovínového typu. Dále je výhodné přidat 2,6-terc.buty 1-4-kresol.Aplikační množství...

Biologicky účinné deriváty 2H-benzopyranu obsahující halogen v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252629

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bennettová Blanka, Romaňuk Miroslav, Hrdý Ivan, Kahovcová Jitka, Křeček Jan, Němec Václav

MPK: C07D 311/04, A01N 43/16

Značky: deriváty, jejich, účinné, obsahující, halogen, způsob, molekule, 2h-benzopyranu, biologicky, přípravy

Text:

...ještě 15 minut a poté byla zředěna vodou a extrahována dietyléterem. Eterická vrstva byla vysušena nad bezvodým síranem hořeěnatým a za sníženého tlaku odpařena. zbytek byl chromatografován na silikagelu s 8 hmot. E vody leluční činidlo petroléter obsahující až 20 obj. dietyléteruö.Stejným způsobem byl připravenBiologické účinky byly sledovanýu termitů bylo zjištěno ovlivněni vývoje vojáků a bílých vojáků, ovlivnění zastoupení kast a z...

Biologicky účinné deriváty 2H-benzopyranu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252601

Dátum: 17.09.1987

Autori: Němec Václav, Hrdý Ivan, Křeček Jan, Romaňuk Miroslav, Kahovcová Jitka, Bennettová Blanka

MPK: C07D 311/04, A01N 43/16

Značky: 2h-benzopyranu, účinné, biologicky, způsob, jejich, přípravy, deriváty

Text:

...uvedený význam, R 2 značí OR 7, kde R 7 značí skupinu-CH(CH 3)OC 2 H 5, kde R 3 značí vodik, při němž se sloučenína IV, kde symboly R 1, R 4maji výše uvedený význam, R 2 značí hydroxyskupinu, R 3 značí vodík, nechá reagovat s ethylvinyletheremza katalýzy kyselinou para-toluensulfonovou při teplotě 10 až 20 OC.Dále je předmětem vynálezu způsob přípravy biologicky účinných derivátü 2 H-benzopyranu obecného vzorce I, kde R 1 značí fenylskupinu...

Smíšený ester kyseliny jantarové s 1-(2,2-dimethyl-2H-chromen-6-yl)-1-alkanolem a 5,9,12-trimethyl-4,6-tetradekadien-3-olem, respektive jeho 13-hydroxy-, 13-alkoxy- a 13-aralkoxykarbonylalkylkarboxyderivátem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252584

Dátum: 17.09.1987

Autori: Křeček Jan, Streinz Ludvík, Zemanová Marcela, Hrdý Ivan, Sláma Karel, Romaňuk Miroslav, Kahovcová Jitka

MPK: C07C 69/40

Značky: kyseliny, 13-alkoxy, smíšený, ester, přípravy, 13-aralkoxykarbonylalkylkarboxyderivátem, respektíve, jantarové, 13-hydroxy, 5,9,12-trimethyl-4,6-tetradekadien-3-olem, 1-(2,2-dimethyl-2h-chromen-6-yl)-1-alkanolem, způsob

Text:

...byla za přítomnosti katalytického množství 4-dimethylaminopyridinu míchána při teplotě 15 až 25 °C po dobu 2 hodín a pak byla ponechána stát přes noc.Po odfiltrování N,N-dicyklohexylmočoviny byl filtrát postupně promyt 5 vodným roztokem kyseliny solné, nasyceným roztokem chloridu sodného. Éterická vrstva byla vysušena nad bezvodým síranem sodným a za sníženého tlaku byla odpařena. odparek byl dělen sloupcovcu chromatografií na silikagelu s...

Smíšený ester kyseliny jantarové s 1-(2,2-dimethyl-2H-chromen-6-yl)-1-alkanolem a 11-cyklohexyl-, respektive 11-(2-alkylcyklohexyl)-5,9-dimethyl-4,6-undekadien-3-olem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250588

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zemanová Marcela, Hrdý Ivan, Romaňuk Miroslav, Křeček Jan, Streinz Ludvík, Sláma Karel, Kahovcová Jitka

MPK: C07C 69/40

Značky: přípravy, 1-(2,2-dimethyl-2h-chromen-6-yl)-1-alkanolem, respektíve, smíšený, způsob, kyseliny, 11-(2-alkylcyklohexyl)-5,9-dimethyl-4,6-undekadien-3-olem, ester, 11-cyklohexyl, jantarové

Text:

...vrstva byla vysušena nad bezvodým slranem sodným a za sníženêho tlaku odpařena. 0 dparek byl dělen sloupcovou chromatografii na silikagelu s 8 hmot. 0/0 Vody elučni činidlo petrolether obsahující až 20 obj. 0/0 diethyletheru). Bylo získáno 55 mg 46 0/0 produktu reakce.Stejným způsobem byl připraven smlšený ester kyseliny jantarové s 1-2,2-dimethy 1-ZH-chromenłi-yl)-l-propanolem a ll-cyklohexyl-S,9-dimethyl-4,ñ-undeknadien-B-olem MS...

Smíšený ester kyseliny jantarové s 1-(2,2-dimethyl-2H-chromen-6-yl)-1-alkanolem a alkylesterem kyseliny 11-alkoxy-10-hydroxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250585

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sláma Karel, Streinz Ludvík, Hrdý Ivan, Křeček Jan, Zemanová Marcela, Romaňuk Miroslav, Kahovcová Jitka

MPK: C07C 69/40

Značky: alkylesterem, 11-alkoxy-10-hydroxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové, kyseliny, způsob, 1-(2,2-dimethyl-2h-chromen-6-yl)-1-alkanolem, smíšený, jantarové, ester, přípravy

Text:

...sníženého tlaku odpařena. Odparek byl dělen sloupcovou chromatografií na silikagelu s 8 hmot. vody eluční činicllo petrolether obsahující až 20 obj. diethy 1 etheru. Bylo získáno 56 mg 45 produktu reakce.Elementární analýza pro C 57 Hs 40 a m. v. 642Biologické účinky byly sledovaný u termitůl. ovlivnění vývoje vojäků ra bílých vojáků, celkové zpomalení vývoje.ako testovacího organismu bylo použito Prorhinotermes simlplex (aplikace na...

Smíšený ester kyseliny jantarové s 1-(2,2-dimethyl-2H-chromem-6-yl)-alkanolem a 1-[4-(6,7-epoxy-3,7-dimethyloktyloxy)fenyl]-1-alkanolem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248922

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kahovcová Jitka, Sláma Karel, Romaňuk Miroslav, Křeček Jan

MPK: C07D 311/04, A01N 43/20, A01N 43/14...

Značky: jantarové, ester, způsob, 1-[4-(6,7-epoxy-3,7-dimethyloktyloxy)fenyl]-1-alkanolem, smíšený, kyseliny, 1-(2,2-dimethyl-2h-chromem-6-yl)-alkanolem, přípravy

Text:

...byla vysušena nad bezvodým síranem sodným a za sníženého tlaku odpaŕena. odparek byl dělen sloupcovou chromatografií na silikagelu5 8 hmotnostními vody /eluční činidlo petroléter obsahující až 50 obj. dietyléteru/. Bylo získáno 60 mg /51 / produktu reakce.Elementární analýza byla V souladu s teoretickými hodnotami. IC analýzaMS analýza eos /M//c 37 H 5 Oo 7/, 591/C 36 H 4707/, 575/C 35 H 4307/, 303 /Cl 7 H 19 O 5/,288/c 19 n 28 o 2/,...