Krauz Josef

Požiarny stenový uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2429

Dátum: 16.05.2000

Autor: Krauz Josef

MPK: F24F 13/18, F24F 13/08, A62C 4/00...

Značky: uzáver, stěnový, požiarny

Text:

...schematicky znázomený čelný pohľad na otvorený požiamy uzáver, na obr. 2 je schematicky znázomený zvislý rez otvoreným požiamym uzáverom a na obr. 3 je schematicky znázomený zvislý rez uzavretým požiamy uzáverom.Požiamy stenový uzáver podľa obr. l, 2 a 3 je vytvorený tak, že v priestupe 8 steny je osadený pravouhlý rám Q. Do protiľahlých vybraní j v ich stojinách sú otočne vsadené čapy g osadené z bokov vo vodorovnej osi listov l. Každý z...

Delená protipožiarna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1783

Dátum: 04.03.1998

Autor: Krauz Josef

MPK: F24F 13/10

Značky: protipožiarna, delená, klapka

Text:

...vybavená V blízkosti osi listu predelom kovovej skrine, vytvoreným z tepelno izolačnej hmoty v tvare pásu, ktorého obvod s výhodou presahuje obvod skrine klapky.Tento predel zabraňuje prenosu zvýšenej teploty jednej časti skrine klapky naTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu,kde je schematickyznázornený axonometrický pohľad na delenú protipožiarnu klapku. Príklad uskutočnenia V pravouhlej skrini l delenej protipožiamej...