Kraus Vladimír

Zapojení pro regulaci přitápění kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264890

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hnilička Jan, Polák Karel, Kraus Vladimír

MPK: B60L 1/02, B60H 1/22

Značky: vozidel, zapojení, přitápění, kolejových, regulaci

Text:

...k trolejové napájecí síti.Podstata vynálezu spočívá V tom, že paralelně ke kontaktům stykače výhybky je připojena sériová kombinace kontaktů stykače pŕitápění a přídavného odporníku, přičemž v ovládacím obvodu vytápění je k výstupu regulátoru topení připojena cívka stykače přitápění.zapojení podle vynálezu má univerzální použití pro kolejová vozidla jak s brzděním elektrodynamickým do odporů, tak s brzděním rekuperačním. K přitápění je...

Zapojení pro regulaci teplovzdušného vytápění a větrání vozidel závislé elektrické trakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 264653

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kraus Vladimír, Fišera Petr, Marek Jaroslav

MPK: B60H 1/22

Značky: zapojení, elektrické, vozidel, regulaci, vytápění, teplovzdušného, závislé, trakce, větrání

Text:

...bloku 4 řízení otáček ventilátoru a jeho čtvrtý výstup 24 se vstupem bloku 5 řízení přídavného topení. První výstup 91 bloku 9 diagnostiky je připojen k optické signalizaci na palubní desce v kabinč řidiče, jeho druhý výstup 92 ke druhému vstupu 62 koncového stupně 6 servopohonu, třetí výstup 93 ke druhému vstupu 72 bloku 7 ovládání cívek stykačů ventilátoru a čtvrtý výstup 94 ke druhému vstupu 82 bloku 8 ovládání cívek stykačů...

Zařízení pro vytápění a větrání vnitřního prostoru elektricky poháněných vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257945

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kraus Vladimír, Šavrda Miloš, Hladký Vratislav

MPK: B61D 27/00

Značky: vozidel, zařízení, vnitřního, prostoru, vytápění, elektricky, poháněných, větrání

Text:

...elektrické energie. Funkčně je zařízení výhodné v tom,3 pže vytápění 1 větrání se děje jednín společným zařízením a zmenšuje se tak počet dílů, což snižuje váhu, pracnost technologic kou nâročnost. V celém zařízení je prakticky jeden.točivý stroj. jVytápěcí a větrací vzduch je přivâděn do dýchací zöny cestujíě cích. Spojsním funkce rozvâděcích výdechových kanálů u stropuvozidla se zjednodušilo připevnění osvštlovacích těles,...

Slinutá nástrojová ocel obohacená přísadou tvrdých sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255807

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kraus Vladimír

MPK: C22C 38/28

Značky: sloučenin, přísadou, nástrojová, obohacená, tvrdých, slinutá

Text:

...přisady nepřekročil 10 hmotnosti. Nejvýhodnější je takové složení, při němž se v zakaleném stavu tyto karbidy právě ještě neobjevují vůbec takové oceli /bez přísady tvrdých fází/ označované jeko subledeburitické jsou známy a v odborné literatuře obvykleSubledeburitická ocel podle vynálezu obsahuje kromě výše uvedených přísad ještě 5 až 40 hmotnosti velmi tvrdých sloučenin bóru, křemíku a/nebo hliníku obvykle ve formě částic, jejichž...

Kalitelná ocel se subledeburitickou matricí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255202

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kraus Vladimír

MPK: C22C 38/28

Značky: kalitelná, matricí, subledeburitickou

Text:

...základní slitině odpovídá vztahu jocel podle vynálezu má obsah uhlíku a karbidotvorných přísad v základní slitině vyvážen tak, aby po zakalení byl podíl nerozpuštěných karhidů, obsahujících wolfram, molybden nebo vanad nejvýše 10. Nejvýhodnější je složení při němž V zakaleném stavu tyto karbidy nejsou přítomny vůbec takové oceli, jejichž složení je na pomezí nadeutektoidní a ledeburitické oblasti se označují jako subledeburitické. 0 celitohoto...

Vytvrditelná nástrojová ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254257

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tůma Hanuš, Čermák Miroslav, Kraus Vladimír

MPK: C22C 38/12

Značky: nástrojová, vytvrditelná

Text:

...vztahu W 1,33 Mo - 18Vytvrditelná nástrojová ocel podle vynálezu má obsah kobaltu, wolframu a molybdenu zvolený tak, aby při teplotě rozpouštěoího žíháni přešly všechny uvedené prvky do roztoku,tj. aby po zakalení z této teploty nebyly ve struktuře vůbec přítomny částice fáze Fe,Co)7(W,Mo)6 nebo jejich podíl byl menší než 10 . Podstatou vynálezu je přísada 7,5 až 45 hmotnosti sloučeniny titanu, například karbidu nebo karbonitridu do...

Stabilizátor skříně kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236357

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kraus Vladimír, Novák Eduard

MPK: B61F 5/24

Značky: skříně, vozidla, stabilizátor, kolejového

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizátor, upevněný na spodní straně příčníku straně vozidla, nad kolebkou podvozku, slouží ke stabilizaci skříně k podvozku. Dutý prýžový válec dosedá horní základnou na vodorovnou kruhovou desku, upevněnou na spodní straně příčníku skříně. Dolní základnou dosedá na kruhový okraj válcového tělesa, v kterém je uložena na čepu s ložisky kuželová kladka, dosedající na vodorovnou desku, upevněnou na kolébce podvozku.

Kloubové spojení článkového kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238320

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kraus Vladimír, Novák Eduard

MPK: B61F 3/12

Značky: kolejového, kloubové, spojení, vozidla, článkového

Zhrnutie / Anotácia:

Kloubové spojení slouží ke spojení sousedních skříní článkového kolejového vozidla. Kloubové spojení obsahuje těleso kloubu přacházející v rameno, upevněné na čelníku jedné ze dvou sousedních skříní vozidla. Na horní část svislého otočného čepu je svorníkem upevněn nosič soustavy pryžových segmentů. Spodní část nosiče má vespodu kuželovou plochu dosedající, pomocí kluzné vložky na horní kuželovou plochu tělesa kloubu. Horní část nosiče přechází...

Zásobník pro sypké hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240686

Dátum: 01.06.1987

Autor: Kraus Vladimír

MPK: B65G 65/30

Značky: zásobník, hmoty, sypké

Text:

....vlsstnostecłnZásobník pro sypké hmoty podle vynálezu je jako příklad znázorněn na priložených výkresech, kde obr. l znázorňuje zvislý řez zásobníkem, obr. 2 znázorňuje půdorysný pohled na obr. 1 a obr. 3 znázorňuje boční pohled na obr. 1 ve mněru šípky S.Podle příkladného provedení je zásobník l sypkých hmot opatřen pŕedeazenýzzr odběmým žlabem, který sestává ze dvou bočních stěn 2 a j, které jsou výkyvně klouby 5 spojeny se...

Tříčlánkové kolejové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 234219

Dátum: 01.03.1987

Autori: Novák Eduard, Kraus Vladimír

MPK: B61D 13/00

Značky: vozidlo, kolejové, tříčlánkové

Zhrnutie / Anotácia:

Tříčlánkové kolejové vozidlo v celé délce průchozí a s podlahou v jedné rovině, jehož střední skříň je volně uložena pružnými klouby na vnitřních podvozcích krajních skříní, přičemž je stabilizátory uchycena k vnitřním podvozkům. Krajní skříně jsou uloženy tornami, jak na vnitřních tak i na vnějších podvozcích, nebo jsou uloženy tornami na vnitřních podvozcích a klouby na vnějších podvozcích. Vnější i vnitřní podvozky jsou hnací.

Způsob výroby kalitelné oceli se subledeburitickou matricí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248508

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kraus Vladimír

MPK: C22C 38/14

Značky: matricí, kalitelné, subledeburitickou, způsob, výroby, oceli

Text:

...Podle tohoto způsobu se subledeburitická ocel základního složení, tj. bez přídavku sloučenin titanu, roztaví a tavenina se některým ze známých způsobů granuluje, například rozprašováním neutrálním plynem, vodou a podobně. Vzniklý práškový granulát se poté po případněm předběžněm zpracování, například mletí, žíhání a podobně, smíeíe příslušným podílem práškových sloučenin titanu, lisuje a spéká. Pro lisování a spékání může být použito...

Způsob výroby kalitelné oceli se subledeburitickou matricí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248507

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kraus Vladimír

MPK: C22C 38/14

Značky: matricí, způsob, oceli, výroby, subledeburitickou, kalitelné

Text:

...se přidá ve formě nejméně jedné další komponenty.Ocel vyrobená způsobem podle vynálezu má výhodnější strukturaC 21 24 a 507 i vlastnosti než ocel vyrobená odléváním do ingotů nebo ve forměodlitků. Tvrdé částice sloučenin titanu jsou disperzní, rovnoměrně rozložené a mají vysokou tvrdost, takže ocel je izotropní a má při velmi dobré odolnosti proti opotřebení i dobrou houževnatost. Způsob výroby podle vynálezu je založen na technologii...

Způsob výroby kalitelné oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 248506

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kraus Vladimír

MPK: C22C 38/14

Značky: oceli, výroby, způsob, kalitelné

Text:

...jednotlivých áložek, poté se slitina granuluje, slieuje a spéká. Způsob podle dalšího význaku výnálezu epočívá v tom, že složky eloučeniny titanu ae alespoň z části přidávaji do elitiny ve formě slitiny nebo sloučeniny, například ferotitanu a karbidu chromu. Po zakaleni je ve struktuře oceli e výhodou přítomno nejvýše 10 obj. nerozpuštých karbidů wolframu, molybdenu a/nebo vanadu, popřípaděkomplexních karbidů těchto kovů. 248506Ocel...

Způsob vnější ochrany výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231921

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kojecký Bedřich, Kraus Vladimír, Kolařík Vítězslav, Šimko Timotěj, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 21/56, H01L 23/28

Značky: součástek, vnější, způsob, ochrany, polovodičových, výkonových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vnější ochrany výkonových polovodičových součástek zalitím hmotou tvořenou směsí epoxidové pryskyřice, tvrdidla, křemenného plniva a stearinu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po zalití jsou součástky udržovány na teplotě okolního prostředí 20 až 30 °C po dobu 10 až 30 hod. s následnou temperací v nejméně dvou po sobě jdoucích krocích, realizovaných s postupně se zvyšující teplotou, přičemž v prvním kroku se teplota...

Způsob zvýšení ochrany výkonových čtyřvrstvých polovodičových struktur vůči účinkům nažádoucích příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213925

Dátum: 01.06.1984

Autori: Zamastil Jaroslav, Šimko Timotěj, Kraus Vladimír

Značky: vůči, nažádoucích, účinkům, způsob, zvýšení, čtyřvrstvých, ochrany, polovodičových, struktur, výkonových, příměsí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení ochrany výkonových čtyřvrstvých polovodičových struktur vůči účinkům nežádoucích příměsí getračním působením vysocelegovaných vrstev dotovaných fosforem, v y z n a č e n ý t í m , že do jejich katodové strany se v oblastech ležících vně vnějšího poloměru obvodového zkratu daného planárním uspořádáním příslušné výkonové polovodičové struktury, při vytváření vysoce legované emitorové vrstvy, difunduje fosfor.