Kratochvíl Zdeněk

Sekundárna tepelná bariéra pre hlavné cirkulačné čerpadlo primárneho okruhu jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7526

Dátum: 01.08.2016

Autori: Novotný František, Kratochvíl Zdeněk

MPK: F04D 29/58

Značky: elektrárne, okruhu, primárneho, hlavne, cirkulačné, tepelná, bariera, jadrovej, čerpadlo, sekundárna

Text:

...primárnou tepelnou bariérou prichytenou k hornej strane rozvádzacieho kolesa, oarázok 4 b - rez samotnou sekundárnou tepelnou bariérou z obrázka 4 a, oarázok 4 c - rez detailom B z obrázka 4 b, oorázok Sa - rez sekundárnou tepelnou bariérou podľa piateho výhodného vyhotovenia, oorázok Sb - rez detailom B z obrázka 5 a, oorázok 5 c - pohľad na celú sekundárnu tepelnú bariéru z obrázka Sa v pôdoryse, oorázok 6 a - pohľad na upravenú prítlačnú...

Spôsob a zariadenie na výrobu glukózy, etanolu, furfuralu, furánu a lignínu z obnoviteľných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11981

Dátum: 30.07.2007

Autori: Rychtár Libor, Kratochvíl Zdeněk, Machek František, Bouška František

MPK: C07G 1/00, C12P 17/04, C12P 19/02...

Značky: výrobu, zariadenie, furfuralu, ligninu, glukózy, obnoviteľných, etanolu, surovin, spôsob, furanu

Text:

...kontínuálnych technológií, ktoré možno rozdeliťNepriame metódy sú dvojstupňovć metódy, v prvom stupni sa pripravil roztok sacharóz (s pomocou predhydrolýzy, hydrolýzy, dcligniñkácie alebo extrakcie) a tento roztok sa spracoval v nasledujúcom stupni s pomocou dehydratačnej reakcie. Existujú metódy, ktorýmimožno separovať fural v prvom kroku z uvoľňovaných plynov, avšak väčšina furalu sa tvorív druhom stupni dehydratácie predhydrolýzy.Počas...

Sposob izolácie lignínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260305

Dátum: 15.12.1998

Autori: Joniak Dušan, Kratochvíl Zdeněk, Košíková Božena, Procházka Jaromír

MPK: C08H 5/04, C08H 5/02

Značky: spôsob, ligninu, izolácie

Text:

...rozpúštadlá a amlonlak sa .môžu regenerovať.Použitý lignocelulózový zbytok v prikla doch 2 až 7 dostaneme po konverzli pentóz250 g slamy o sušine 92 hmot. sa zahrleua. so 6 1 vody v reaktore pri teplote 200 až 230 °C počas 5 až 20 s v» 13 l autokláve pri tlaku 2,5 až 3 MPa. Lignocelulůzový zbytok po odstránení furfuralu a následnom premytl 10 l vody sa získa vo výťažku 180 g.200 g lignocelulózového zbytku .o sušine 90 hmot. premytého vodou...

Jemné česle

Načítavanie...

Číslo patentu: 260726

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kratochvíl Zdeněk, Svěrák František, Pernica Zdeněk, Kanický Viktor

MPK: E02B 5/08

Značky: jemné, česle

Text:

...styku rozpěrky s česlicí třecí koroze,jež rozrušuje .materiál těchto součástí .a uvolňuje tak jejich původně těsný dotyk, což-má za následek chvění česlic van jejich případnou destrukci. Podložky z tvrdé pryže nebo z plastické hmoty, jež se vkládají mezi rozpěrky .a česlice, mají poměrně krátkou životnost a proto mohou vznik zmíněné koroze s jejími následky pouze oddálit, ale nikoliv zcela znemožnit.Výše popsané nedostatky se neprojevují...

Jemné česle

Načítavanie...

Číslo patentu: 256836

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pernica Zdeněk, Kratochvíl Zdeněk, Kanický Viktor, Svěrák František

MPK: E02B 5/08

Značky: jemné, česle

Text:

...a případně i jejich destrukoi. Podložky z tvrdé pryže nebo z plestické hmoty, jež se vkládají mezi rozpěrky a česlice, jsou schopny pro svou poměrněA krátkou životnost vznik koroze s jejími výše uvedenými škodlivý mi následky pouze oddálit,ale nikoliv zcela odstranit.Popsaně nedostatky se neprojevují u jemných česlí podle vynálezu, sestávajících z česlic, rozpěrek a svorníků s maticemi,u nichž je každá matice podložena telířovou pružinou,...

Jezový uzávěr s ohřívacím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 236354

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kratochvíl Zdeněk, Sekanina Bohumil, Kovařík Jaromír, Majer Jiří, Hloušek Jiří

MPK: E02B 5/08, H05B 3/10

Značky: ohřívacím, jezový, zařízením, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká jezového uzávěru s ohřívacím zařízením. Sestává ze zdroje (11) elektrického proudu, ke kterému jsou připojeny izolované vodiče (8) uložené ve stěně tepelně-izolační vrstvy (72 a nejméně jedna topná tyč (3), uložená v ochranné trubce (2), která je opatřena příchytky připojení, výhodně přivaření, na vnitřní stranu bočního vedení (1). Izolované vodiče (8) jsou opatřeny příchytky (10) k připojení na čelní plochu (5) jezového uzávěru.

Zařízení na zpracování živočišných derivátů a jiných druhotných surovin na krmné komponenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 232654

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kratochvíl Zdeněk, Kriška Ján, Jašek Antonín, Bouška František, Ledvinka Petr

MPK: A23J 1/10, A23N 17/00

Značky: komponenty, zpracování, druhotných, zařízení, krmné, derivátů, živočišných, surovin, jiných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení představuje kontinuální linku, která pozůstává z alespoň dvou šaržovitých varných jednotek s duplikátorovým pláštěm a z kontinuálního sušáku, mezi nimiž je vloženo duplikátorové expanzní zařízení. Jako teplonosné médium slouží olej. Zařízení jako celek pracuje kontinuálně a lze je ovládat automaticky. Celé zařízení je uloženo na společném rámu, a proto může být aplikováno jako pojízdné.