Kratochvíl Jan

Vibrační zařízení, zejména pro vibrační zkoušky konstrukčních uzlů elektrických pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255592

Dátum: 15.03.1988

Autori: Klíma Karel, Kratochvíl Jan

MPK: B06B 1/04

Značky: elektrických, vibrační, pohonů, konstrukčních, uzlů, zkoušky, zařízení, zejména

Text:

...prvků ve tvaru eilentbloků, ktoré mají z hlediska provozní spolehlivoati výrazně lepší vlastnosti než dosud užívané souetavy pružin.Na přípcjených výkresoch je znizorněn příklnd provedení vibračního zařízení podle vynálezu, ktoré je nn obr. 1 zobrezeno v náryou a ne. obr. 2 v bckorysu.Vibreční zařízení, zejména pro vibreění zkoušky konstrukčních uzlů elektrických pohonů, podle výnálezn, je opatřeno nosnýn rámom 1 , na jehož horní...

Zařízení pro provádění absorpce a chemické nebo biochemické reakce v systému nízkotlaký plyn-kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 254878

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kratochvíl Jan, Čermák Ján, Kaštánek František, Urbánek Bedřich

MPK: B01J 19/00, B01D 53/18

Značky: absorpce, plyn-kapalina, provádění, systému, biochemické, chemické, zařízení, reakce, nízkotlaký

Text:

...sekci vlnité trubky nebo poslednímu úseku seriově zapojených trubek.Výstupní element 3 je současně rozdělovačem fází po reakci. odvod plynu Ě může býtvýhodně napojen na sání łâ Venturiho trubice lg (obr. 4). Nutný podtlak pro sání plynuje tvořen nuceným tlačením proteklé kapaliny do Venturiho trubice. Kapalina se obvykle čerpá ze zásobníku lg, umístěného mezi výstupním elementem A a čerpadlem lg. Výstup z difuscrull Venturiho trubice łi...

Zařízení pro tvorbu homogenní disperze plynu v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 229280

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kaštánek František, Kratochvíl Jan, Čermák Ján, Havlín Vladimír Ing, Rylek Milan, Zahradník Jindřich, Masák Vladimír

MPK: B01F 3/04

Značky: tvorbu, kapalině, homogenní, disperze, plynů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tvorbu homogenní disperze plynu v kapalině s velkou mezifázovou plochou, které je tvořeno ejektorem, sestává jícím z trysky, sací části, směšovací trubice a difusoru. Na výstupu z difusoru, tj. ve vstupní části reaktoru, je ve vzdálenosti 0 až 2D, kde D je průměr zařízení, zabudována různě tvarovaná přepážka umístěná symetricky v ose ejektoru ve tvaru různě profilovaného komolého kužele. Přepážka je umístěna na svislé hřídeli, což...

Převodovka s čelními ozubenými soukolími pro pohon vícestolicových tandemových zařízení pro válcování plechu za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 233449

Dátum: 15.08.1986

Autori: Nový Bohumil, Horn Leoš, Kratochvíl Jan, Mareš Václav

MPK: F16H 1/06

Značky: tandemových, vícestolicových, zařízení, převodovka, pohon, plechů, válcování, ozubenými, studena, čelními, soukolími

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci převodovky s čelními ozubenými soukolími pro pohon vícestolicových zařízení pro válcování plechu za studena. Konstrukčním řešením převodovky podle vynálezu je vyřešeno provedení tělesa převodovky a uspořádání dvou čelních ozubených soukolí, vytvořených v každé ze dvou převodových větví, způsobem umožňujícím použití převodovky jako reduktoru nebo multiplikátoru.

Způsob výroby kyseliny máselné nebo isomáselné oxidací odpovídajících C-4 aldehydů vzdušným kyslíkem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223255

Dátum: 15.03.1986

Autori: Chvalovský Václav, Zahradník Jindřich, Čermák Ján, Václavík Přemysl, Kubička Rudolf, Hartman Miroslav, Rylek Milan, Kratochvíl Jan, Kaštánek František, Sýkora Milan

Značky: aldehydů, způsob, kyseliny, máselné, isomáselné, výroby, provádění, oxidací, vzdušným, způsobu, tohoto, kyslíkem, odpovídajících, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kyseliny máselné nebo isomáselné oxidací odpovídajících C-4 aldehydů vzdušným kyslíkem katalyzovanou solemi kobaltu nebo manganu v protiproudém uspořádání. Aldehyd nebo směs aldehydů se uvádí shora do patrového reaktoru, v němž přichází do styku se vzdušným kyslíkem uváděným do reaktoru zdola a oxidační produkt z reakce tvořený odpovídající C-4 kyselinou nebo směsí C-4 kyselin a v nich rozpuštěnými solemi...

Zařízení pro tvorbu homogenní disperze bublin v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 228250

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zahradník Jindřich, Havlín Vladimír, Rylek Milan, Čermák Ján, Masák Vladimír, Kratochvíl Jan, Kaštánek František

Značky: zařízení, bublin, homogenní, kapalině, tvorbu, disperze

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tvorbu homogenní disperze bublin v kapalině s velkou mezifázovou plochou, tvořené tryskou, směšovací trubicí a difusorem. Sací komora má stejný průměr jako trubka tvořící těleso ejektoru a ve stěně prostoru omezeného tělesem trysky a vstupem do směšovací trubice je zabudována trubka pro přívod přisávaného plynu, která je případně umístěna ve vlastní směšovací trubici. Zařízení je jednodušší konstrukce než zařízení dosud používaná a...

Zařízení pro intenzívní kontakt plynu s kapalinou v silně pěnivých systémech

Načítavanie...

Číslo patentu: 222806

Dátum: 15.03.1986

Autori: Čermák Ján, Kaštánek František, Zahradník Jindřich, Rylek Milan, Kratochvíl Jan

Značky: systémech, pěnivých, kapalinou, zařízení, kontakt, intenzívní, plynů, silně

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro intenzívní kontakt plynu s kapalinou v silně pěněných systémech založené na principu kombinace dvou režimů mezifázového kontaktu, tj. režimu probublávání a sprejového režimu v jedné kontaktní nádobě. Zařízení sestává z kontaktní nádoby, jejíž spodní část je naplněna plynokapalinovou směsí se spojitou kapalnou fází, z čerpadla pro cirkulaci kapaliny z kontaktní nádoby přes ejektor, zařazený do cirkulačního...

Řídící obvod nadproudové ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 219248

Dátum: 15.08.1985

Autori: Mácal Vlaslav, Ježek Petr, Votava Libor, Kratochvíl Jan

Značky: řídící, nadproudové, ochrany, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicího obvodu nadproudové ochrany pro zkoušení odolnosti vzorků izolačních materiálů, nebo vzorků izolačních systémů vůči degradačním faktorům, například účinkům trvale přiloženého vysokého napětí a teploty. Účelem vynálezu je dosažení podstatných časových a hlavně energetických úspor při dlouhodobých životnostních zkouškách těchto vzorků. Tohoto účelu se dosáhne tím, že mezi vysokonapěťovou sběrnici a uzemnění...

Zapojení ke zkoušení odolnosti vzorků izolačních materiálů nebo vzorků izolačních systémů vůči degradačním faktorům

Načítavanie...

Číslo patentu: 221630

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kratochvíl Jan, Baběrád Ladislav, Votava Libor, Mácal Vlaslav

Značky: vůči, materiálů, zkoušení, systému, odolností, vzorků, zapojení, faktorům, izolačních, degradačním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení ke zkoušení odolnosti vzorků izolačních materiálů nebo vzorků izolačních systémů vůči degradačním faktorům, například účinkům přiloženého vysokého napětí a vysoké teploty, obsahujícího zkušební vysokonapěťový transformátor, v jehož primárním obvodu je zařazen vypínač a jehož sekundární obvody jsou tvořeny zkušebním vysokonapěťovým vinutím a měřicím vinutím. Účelem vynálezu je docílit podstatného zkrácení doby trvání...

Zařízení pro hlídání stavu oleje v přístroji pro mazání olejovou mlhou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224937

Dátum: 01.11.1984

Autor: Kratochvíl Jan

Značky: přístroji, olejovou, stavu, hlídání, mazání, zařízení, oleje, mlhou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro hlídání stavu oleje v přístroji pro mazání olejovou mlhou s bezkontaktním spínačem a plovákem, vyznačené tím, že k spodní části (2) nádržky (3) na olej je připevněn nosník (4), k jehož čepu (5) je na páce (6) připevněn plovák (7), přičemž o rameno (8) páky (6) se jedním svým koncem opírá tyčinka (9), opatřená na svém druhém konci řídícím tělískem (10), vedená ve vedení (11) zakončeném koncovým nástavkem (12) s vybráním (13) pro...

Kapalinový vypínač zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 224140

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kratochvíl Jan, Ježek Petr, Rovenský Jan, Král Josef, Walsberger Jan

Značky: kapalinový, vypinač, zátěže

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalinový vypínač zátěže, zejména pro vypínání střídavých proudů řádově desítek ampérů o vysokém napětí, tvořený nádobou, v jejíž spodní zhášecí části naplněné kapalinou je umístěn pevný kontakt, přičemž pohyblivý kontakt je umístěn na spodním konci vypínacího roubíku, vyznačující se tím, že vypínací roubík (7) je opatřen vybráním (9) a je suvně uložen jednak ve vodicí vložce (2), oddělující zhášecí část (3) od expanzní části (4) nádoby (1), a...