Kratochvíl František

Plasty plněné barevnými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264629

Dátum: 14.08.1989

Autori: Svěrák Tomáš, Veselý Karel, Kunz Milan, Křivánek Josef, Petrůj Jaroslav, Pác Jiří, Kučera Jaroslav, Polouček Eduard, Kratochvíl František, Kummer Miroslav, Macíček Jaroslav

MPK: C08J 3/20

Značky: plněné, barevnými, plasty, plnivy

Text:

...s polyolefiny, jako je polyetylen,polypropylen, kopolymery etylenu a propylenu s jinými olefiny, elastomerní polyolefiny,dále s polyvinylchloridem a polyamidy. Barevné kompozitní materiály podle vynálezu mají dobré mechanické vlastnosti a v případě použití hydroxidových plniv i sniženou hořlavost,což rozšiřuje možnosti jejich aplikací.Výhodou použití plniva, které svou barvou povrchu odpovídá požadované barvě kompozitů,je ta skutečnost, že...

Kompozitní materiály na bázi polyolefinů a hydroxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261162

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hofbauer František, Pác Jiří, Polouček Eduard, Macíček Jaroslav, Bárta Jaroslav, Kratochvíl František, Veselý Karel, Kebrle Ondřej, Petrůj Jaroslav, Holman Miroslav, Novák Jaroslav, Foral Jiří

MPK: C08K 3/22

Značky: bázi, polyolefinů, kompozitní, materiály, horečnatého, hydroxidů

Text:

...vyšší hořlavostí, především při hodnocení metodou UL-94. Ukázalo se, že voda odštěpovanâ při rozkladu plniva může působit- jen v nejbližším okolí a jen při dokonalé disperqaci plniva je dosahováno stupně samozháši~vosti V-0.K výraznému snížení hořlavosti při současnám zlepšení houževnatosti polyolefinů plněných hydroxidem hořečnatým dochází, jestliže do směsi polyolefinů s hydroxidem hořečnatým jsoupřidány parciální estery mastných...

Médium pro výrobu sítotiskových past

Načítavanie...

Číslo patentu: 243511

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kratochvíl František, Eermák František, Kummer Miroslav

MPK: B41M 1/34

Značky: sítotiskových, výrobu, médium

Text:

...dokonalý povrch bez vad, způsobených jinak sitotiskem.Připravilo se médium ze 4 dílů /tj. 80 / kondenzátu kokosových kyselín s diethylenglykolem a formaldehydem v molárním poměru 166 a 1 dilu /tj. 20 / akrylátového kopolymeru s vinylacetátem a 12 dílů vody.Množství 0,25 kg tohoto média se míchalo 2,5 hodiny na pastu, která se nanesla sítem č. 14 na střep a naglazovala transparentní glazurou. Po výpalu po dobu 56 minut při teplotě 975 OC...

Způsob provádění hydrogenačních procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242381

Dátum: 01.12.1987

Autori: Trejbal Lumír, Petrůj Jaroslav, Kratochvíl František, Ryšavý Drahomír, Boeeka Ludik, Šimeeek Cyril, Kohout Jan, Douda Vlastimil, Blažek Oldoich

MPK: C10G 45/00

Značky: procesu, provádění, hydrogenačních, způsob

Text:

...spotřebou vodíku významné projeví. Výhodné je využití odpadního vodíku zejména tam, kde je k dispozici stávající kompresor na kompresi od padního vodíku, např. ze sacího tlaku 2, MPa.Dosud se obvykle používal vodík z reformování jen pro hydrogenační rafinaci ropných destilátů, jako benzínu, petroleje, motorové nafty, probíhající při tlaku do 5 MPa, kde tepelné zabarvení je malé.- 3 242 331 Nyní bylo propracováno použití tohoto odpadniho...

Způsob dezodorizace plynných emisí po zpracování biologických odpadů živočišného původu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244044

Dátum: 16.11.1987

Autori: Foral Jioí, Kratochvíl František

MPK: A22B 7/00, B01D 53/02

Značky: provádění, plynných, způsobu, dezodorizace, živočišného, biologických, zpracování, emisí, zařízení, způsob, odpadů, původu

Text:

...systém sestava z nejméně jednoho absorbéru s kyselým absorpčním roztokem, jehož výstup plynu je zaústěn do absorbéru s vodním nebo bazickým absorpčním systémem, na který nevazuje odlučovač kapaliny, do něhož je zaústěn vstup vody nebo roztoku enorganickeno hydroxidu, přičemž před vstupem doabsorbéru je případně zařazen výměník, před nímž je případně zařazen filtr.Základní výhoda způsobu a zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje...

Trubkový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247116

Dátum: 28.09.1987

Autori: Petrůj Jaroslav, Koivánek Josef, Kratochvíl František, Veselý Karel, Šesták Zdenik, Pác Jioí, Douda Vlastimil, Svirák Tomáš

MPK: F28D 7/00, F23L 15/04

Značky: trubkový, rekuperátor

Text:

...paöowaer cneymmnú oőpa 30 MHarpesaewàra 5 npoxonm npnmomoqnym cexumm 1, qacruqno Harpenaucb Tennon rpemméro rasa, npoxonmero no rpyőau 5, H no Tpyőonposony 6 nocrynaer n npowunoroqnym cekunm 2, re orpenaewcn no sanaaaoü ŕeunepałypm. qáCTb Harpeaaenoro rasa qepes nepenycxume orsepcwua 7 B oómeň rpyöuoä nocxe 4 nepewexaer B nmxonnoü xoneu npornnoroqnoň cexunu 2.Hpu svou, xax noxasanu uccnenonauuk, ncnencraue ynyqmeuna ounanua Tpyö5 B sonax...

Stojan pro zabíhání a testování motoru s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 247113

Dátum: 28.09.1987

Autori: Kratochvíl František, Koivánek Josef

MPK: G01M 15/00

Značky: testování, zabíhání, motorů, spaľovaním, stojan, vnitřním

Text:

...Hanpnuep Hynenoň rpynnm coennneuun 05 MOTOK 13 H 14, npuueu pönowka 21 nonxnmuena K ynpannuemmw nenrnnnuąrpexmasnoro onowaxrnoro nnaepropa 22, oőmax Toqxa Karonnoň rpynnm xoroporo coeunea c oömeñ Toqxoñ anonnoñ rpyhnm onomasnoro MOCTOBOPO aunpnunrenn 23, axnmqeuuoro nuaronanbm nepeuenuoro roka Meny nepaoü n nvopoň Qasxuun oöorxaum p 0 T 0 pà H noncoennHeHHoroxaTonHoü rpynnoä K Hynenoñ woqxe nropnq Hoüq 6 MoTKu 21.Ycrpoäcrno paôoraer...

Způsob ohřevu polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247110

Dátum: 28.09.1987

Autori: Michalieka Ladislav, Matijka Jindoich, Kratochvíl František, Masaoík Jioí Hradec Králové, Hoebík Zdenik, Pác Jioí, Petruj Jaroslav Csc, Hofmanová Helena

MPK: C21D 1/34

Značky: způsob, polotovarů, ohřevu

Text:

...ycwaHOBOK aux TGDMOOÓDHÓOTKH.B ocnoey Haoőperenna nonomena sanaqa BKOHOMMH sueprnu H oöecneqeuun pasHOMGDHOCTH Mexaunqecxux csoňcwn 3 a.cqer orpanuqenuoro BpeMeHeM npenmmeHnn weunepawypú Kpaeaoñ aouu H cepuennuu aarowoaxu, cansaunoro c naneHnmmuMcn no owaomeunm K oőuunoñ Bunepxxe Teunepawypumm pemnuom, KOTODH COKpamaeTHp 0 OnHTGHBHOCTB nucoxoreuneparypuoro uarpeaa H nporpeaa,suuymeuno nonyqammymcn npn Tpanuuounoů 0 őpaő 0 TKe.Cornacno...

Přířez ramenní vložky s odlehčenou vnitřní plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243853

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kratochvíl František

MPK: A41D 27/26

Značky: plochou, přířez, odlehčenou, vnitřní, ramenní, vložky

Text:

...okolnost, že vlivem této pružnosti maji okraje přiřezu vyřezané do ztracena tendenci vyrovnávat oblouk, do kterého jsou ramenní vložky v oděvu ztvarovány, což se na vnějším povrchu výrobku může projevovat proznačováním obrysu ramenní vložky zejména tam, kde je oděv zhotoven z textilního materiálu lehčí váhové skupiny a splývavějšího charakteru.Vynález si klade za cíl navrhnout provedení přířezu ramenní vložky s odlehčenou vnitřní plochou,...

Plněné polyolefiny se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238193

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kratochvíl František, Svěrák Tomáš, Novák Jaroslav, Douda Vlastimil, Kučera Jaroslav, Pác Jiří, Foral Jiří, Petrůj Jaroslav Rndr, Křivánek Josef, Kučera Ivan, Veselý Karel, Pech Jaroslav, Čermák František, Kebrle Ondřej

MPK: C08K 3/22, C08K 3/26, C08L 23/00...

Značky: plněné, sníženou, hořlavostí, polyolefiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plněných olefínů se sníženou hořlavostí. Směsi obsahují 20 až 80 % hmotnostních polyolefinů, 10 až 50 % hmotnostních hydroxidu hořečnatého a 2 až 50 % hmotnostních uhličitanu vápenatého. Mají zvýšený modul pružnosti při zachování vysoké houževnatosti a jsou samozhášivé.

Modifikovaný polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 237746

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ottis Jiří, Pešta Pavel, Kratochvíl František, Šulc Zdeněk, Křivánek Josef, Kučera Jaroslav, Pospíšil Ladislav

MPK: C08L 23/12

Značky: modifikovaný, polypropylén

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polypropylénu modifikovaného kaučuky. Modifikuje se polypropylén s indexem toku taveniny 5 až 30 g/10 min připravený řízenou degradací přídavkem 3 až 40 % hmotnostních EPDM nebo EPM kaučuku. Materiál má velmi dobré mechanické vlastnosti a zlepšenou zpracovatelnost.

Upínací mechanismus s hydraulickými převody vozíku lanového jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239774

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kratochvíl František

MPK: B66C 11/20

Značky: hydraulickými, jeřábu, upínací, převody, lanového, mechanismus, vozíků

Text:

...od upínacího mechanismu vozíku lanevých jeřábü.Příklad provedení upínacího mechanismu s hydraulickými převody vozíku lanového jeřábu podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 je nárys zařízení, obr. 2 je bokorys zařízení a obr. 3 je upínací mechanismus.Jak je patrno z obrazu 1, 2 a 3 při zasunutí Izuheného čepu łł pevně spojeného S tažným lanem lg do vodicí trubky li kuželová část ozubeněho čepu lg adtlačí...

Zapojení pulsního měniče s řízeným výstupním filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239740

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kratochvíl František, Petrůj Jaroslav

MPK: H02M 7/145

Značky: zapojení, filtrem, řízeným, měniče, pulsního, výstupním

Text:

...na vstup tyristorověho spínače 3 obsehujícího kromě polovodičových součástek kouutační indukčnost ňu a komutsční kondenzátor Lg a dále přes řízený výstupní filtr á, tvorený tyristorem 44 g a vyhlazovací indukčností LJ na zátěž i.ľříkled obvodového řešení je na obr. 2. Stejnosměrné napětí zdroje | je zapojenopřes vstupní filtr tvorený sárioparelelní kombinací indukčnosti h a kondenzátorem akana vstup tyristorového spínače tvořenáho...

Směsi polyolefinů s práškovým uhličitanem vápenatým

Načítavanie...

Číslo patentu: 247458

Dátum: 15.01.1987

Autori: Polouček Eduard, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Ryšavý Drahomír, Douda Vlastimil, Kratochvíl František, Kummer Miroslav, Macíček Jaroslav, Vodička Miloslav, Svěrák Tomáš

MPK: C08L 23/00, C08K 3/26

Značky: směsi, vápenatým, uhličitanem, polyolefinů, práškovým

Text:

...vápenatým při zachování pevnosti/a vysoké termooxidační stability je možno dosáhnout, je-lipoužito dvojsložkové soustavy obsahující kombinaci malých koncentrací mastné kyseliny s je jím esterem.Předmětem vynálezu jsou směsi polyolefinů s práškovým uhličitanem vápenatým, jehož povrch je hydrofobizován mastnými kyselinami, obsahující monoestery vyšších mastných kyselin, ve kterých je uhličitan vápenatý hydrofobizován směsí 0,05 až 0,3 hmot....

Směs polypropylenu a EPDM kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231873

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šulc Zdeněk, Jelínek Jaromír, Chládek Jaromír, Šabat René, Ryšavý Drahomír, Kratochvíl František

MPK: C08L 23/12

Značky: kaučuku, polypropylénu, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizace směsi polypropylenu a elastomerního etylén-propylendienového kopolymeru. Aby tyto směsi měly dobré mechanické vlastnosti, nesmí obsahovat více než 1 hmotnostní % sazí, které nezaručují dostatečnou světelnou stabilitu. Stabilizovaná směs obsahuje 0,15 až 0,35 hmotnostních esterů 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu, 0,05 až 0,15 % hmotnostních esteru kyseliny thiodipropionové, 0,05 až 0,15 hmotnostních %...

Směs polypropylenu a EPDM kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231867

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ryšavý Drahomír, Šulc Zdeněk, Kratochvíl František, Šabat René, Jelínek Jaromír, Chládek Jaromír

MPK: C08L 23/12

Značky: polypropylénu, směs, kaučuku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizace směsí polypropylenu a elastomerního etylén - propylendienového kopolymeru. Aby tyto směsi měly dobré mechanické vlastnosti, nesmí obsahovat více než 1 hmotnostní % sazí, které nezaručují dostatečnou světelnou stabilitu. Stabilizovaná směs obsahuje 0,15 až 0,30 hmotnostních % směsi fenolických stabilizátorů 2,6 diterc.butyl-4-metyl fenolu a pentaerythrityltetrakis /3,5 diterc.butyl-4-hydroxy-fenyl propionátu v...

Zmes na báze polyolefínov so zvýšeným súčiniteľom tepelnej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 230057

Dátum: 01.04.1986

Autori: Veselý Karel, Barta Štefan, Bielek Jozef, Kratochvíl František

MPK: C08L 23/12, C08K 3/26, C08L 23/06...

Značky: polyolefínov, báze, zvýšeným, súčiniteľom, tepelnej, vodivosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovánia plastických látok. Rieši zloženie smesi na báze polyolefínov so zvýšeným súčiniteľom tepelnej vodivosti pozostávajúcej z polyolefínov a anorganických plnív. Zmes je zložená z polyolefínov a uhličitanu vápenatého s veľkosťou častíc pod 10 um v koncentrácii od 30 % objemových respektíve 55 % hmotnostných do 54 % objemových respektíve 90 % hmotnostných. Polyolefíny so zvýšeným súčiniteľom tepelnej vodivosti je...

Polypropylen pro výrobu tlustostěnných strukturně lehčených výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224414

Dátum: 01.12.1985

Autori: Petrůj Jaroslav, Pác Jiří, Kučera Ivan, Kratochvíl František, Křivánek Josef, Foral Jiří, Veselý Karel, Nováček František, Douda Vlastimil, Sezima Edward

Značky: strukturně, polypropylén, výrobu, lehčených, výrobků, tlustostěnných

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylen pro výrobu tlustostěnných strukturně lehčených výrobků obsahující polypropylen nebo jeho kopolymer s etylenem, minerální plniva, nadouvadla, antioxidanty a případně další zpracovatelské přísady, vyznačený tím, že obsahuje 10 až 70 hmotnostních % vápence o střední velikosti částic pod 63 µm mikromletěho v přítomnosti 0,05 až 3 hmotnostních % organické látky obsahující karboxylovou funkční skupinu a uhlovodíkový řetězec s 10 až 28...

Způsob ohřevu licích pánví plynem a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222360

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kratochvíl František

Značky: způsobu, panví, plynem, licích, způsob, tohoto, zapojení, provádění, ohřevu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ohřevu licích pánví plynem před jejich plněním taveninou, zejména ve slévárenství, kde problémem byla zvláště nad měrná spotřeba plynu, což je vynálezem vyřešeno tak, že po vyhřátí licí pánve na požadovanou teplotu se dodávka plynu pod licí pánev cyklicky přerušuje.