Kratochvíl František

Plasty plněné barevnými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264629

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kummer Miroslav, Kučera Jaroslav, Macíček Jaroslav, Petrůj Jaroslav, Veselý Karel, Kunz Milan, Kratochvíl František, Polouček Eduard, Křivánek Josef, Svěrák Tomáš, Pác Jiří

MPK: C08J 3/20

Značky: plnivy, plasty, plněné, barevnými

Text:

...s polyolefiny, jako je polyetylen,polypropylen, kopolymery etylenu a propylenu s jinými olefiny, elastomerní polyolefiny,dále s polyvinylchloridem a polyamidy. Barevné kompozitní materiály podle vynálezu mají dobré mechanické vlastnosti a v případě použití hydroxidových plniv i sniženou hořlavost,což rozšiřuje možnosti jejich aplikací.Výhodou použití plniva, které svou barvou povrchu odpovídá požadované barvě kompozitů,je ta skutečnost, že...

Kompozitní materiály na bázi polyolefinů a hydroxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261162

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pác Jiří, Petrůj Jaroslav, Holman Miroslav, Hofbauer František, Bárta Jaroslav, Kratochvíl František, Kebrle Ondřej, Novák Jaroslav, Veselý Karel, Polouček Eduard, Macíček Jaroslav, Foral Jiří

MPK: C08K 3/22

Značky: polyolefinů, bázi, materiály, horečnatého, hydroxidů, kompozitní

Text:

...vyšší hořlavostí, především při hodnocení metodou UL-94. Ukázalo se, že voda odštěpovanâ při rozkladu plniva může působit- jen v nejbližším okolí a jen při dokonalé disperqaci plniva je dosahováno stupně samozháši~vosti V-0.K výraznému snížení hořlavosti při současnám zlepšení houževnatosti polyolefinů plněných hydroxidem hořečnatým dochází, jestliže do směsi polyolefinů s hydroxidem hořečnatým jsoupřidány parciální estery mastných...

Médium pro výrobu sítotiskových past

Načítavanie...

Číslo patentu: 243511

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kratochvíl František, Kummer Miroslav, Eermák František

MPK: B41M 1/34

Značky: sítotiskových, médium, výrobu

Text:

...dokonalý povrch bez vad, způsobených jinak sitotiskem.Připravilo se médium ze 4 dílů /tj. 80 / kondenzátu kokosových kyselín s diethylenglykolem a formaldehydem v molárním poměru 166 a 1 dilu /tj. 20 / akrylátového kopolymeru s vinylacetátem a 12 dílů vody.Množství 0,25 kg tohoto média se míchalo 2,5 hodiny na pastu, která se nanesla sítem č. 14 na střep a naglazovala transparentní glazurou. Po výpalu po dobu 56 minut při teplotě 975 OC...

Způsob provádění hydrogenačních procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242381

Dátum: 01.12.1987

Autori: Petrůj Jaroslav, Douda Vlastimil, Trejbal Lumír, Kratochvíl František, Ryšavý Drahomír, Šimeeek Cyril, Boeeka Ludik, Blažek Oldoich, Kohout Jan

MPK: C10G 45/00

Značky: způsob, procesu, hydrogenačních, provádění

Text:

...spotřebou vodíku významné projeví. Výhodné je využití odpadního vodíku zejména tam, kde je k dispozici stávající kompresor na kompresi od padního vodíku, např. ze sacího tlaku 2, MPa.Dosud se obvykle používal vodík z reformování jen pro hydrogenační rafinaci ropných destilátů, jako benzínu, petroleje, motorové nafty, probíhající při tlaku do 5 MPa, kde tepelné zabarvení je malé.- 3 242 331 Nyní bylo propracováno použití tohoto odpadniho...

Způsob dezodorizace plynných emisí po zpracování biologických odpadů živočišného původu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244044

Dátum: 16.11.1987

Autori: Foral Jioí, Kratochvíl František

MPK: A22B 7/00, B01D 53/02

Značky: dezodorizace, emisí, plynných, biologických, zpracování, způsobu, provádění, původu, živočišného, zařízení, způsob, odpadů

Text:

...systém sestava z nejméně jednoho absorbéru s kyselým absorpčním roztokem, jehož výstup plynu je zaústěn do absorbéru s vodním nebo bazickým absorpčním systémem, na který nevazuje odlučovač kapaliny, do něhož je zaústěn vstup vody nebo roztoku enorganickeno hydroxidu, přičemž před vstupem doabsorbéru je případně zařazen výměník, před nímž je případně zařazen filtr.Základní výhoda způsobu a zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje...

Trubkový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247116

Dátum: 28.09.1987

Autori: Šesták Zdenik, Veselý Karel, Svirák Tomáš, Koivánek Josef, Pác Jioí, Kratochvíl František, Douda Vlastimil, Petrůj Jaroslav

MPK: F23L 15/04, F28D 7/00

Značky: trubkový, rekuperátor

Text:

...paöowaer cneymmnú oőpa 30 MHarpesaewàra 5 npoxonm npnmomoqnym cexumm 1, qacruqno Harpenaucb Tennon rpemméro rasa, npoxonmero no rpyőau 5, H no Tpyőonposony 6 nocrynaer n npowunoroqnym cekunm 2, re orpenaewcn no sanaaaoü ŕeunepałypm. qáCTb Harpeaaenoro rasa qepes nepenycxume orsepcwua 7 B oómeň rpyöuoä nocxe 4 nepewexaer B nmxonnoü xoneu npornnoroqnoň cexunu 2.Hpu svou, xax noxasanu uccnenonauuk, ncnencraue ynyqmeuna ounanua Tpyö5 B sonax...

Stojan pro zabíhání a testování motoru s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 247113

Dátum: 28.09.1987

Autori: Kratochvíl František, Koivánek Josef

MPK: G01M 15/00

Značky: testování, zabíhání, motorů, spaľovaním, stojan, vnitřním

Text:

...Hanpnuep Hynenoň rpynnm coennneuun 05 MOTOK 13 H 14, npuueu pönowka 21 nonxnmuena K ynpannuemmw nenrnnnuąrpexmasnoro onowaxrnoro nnaepropa 22, oőmax Toqxa Karonnoň rpynnm xoroporo coeunea c oömeñ Toqxoñ anonnoñ rpyhnm onomasnoro MOCTOBOPO aunpnunrenn 23, axnmqeuuoro nuaronanbm nepeuenuoro roka Meny nepaoü n nvopoň Qasxuun oöorxaum p 0 T 0 pà H noncoennHeHHoroxaTonHoü rpynnoä K Hynenoñ woqxe nropnq Hoüq 6 MoTKu 21.Ycrpoäcrno paôoraer...

Způsob ohřevu polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247110

Dátum: 28.09.1987

Autori: Kratochvíl František, Pác Jioí, Michalieka Ladislav, Petruj Jaroslav Csc, Hoebík Zdenik, Matijka Jindoich, Masaoík Jioí Hradec Králové, Hofmanová Helena

MPK: C21D 1/34

Značky: polotovarů, způsob, ohřevu

Text:

...ycwaHOBOK aux TGDMOOÓDHÓOTKH.B ocnoey Haoőperenna nonomena sanaqa BKOHOMMH sueprnu H oöecneqeuun pasHOMGDHOCTH Mexaunqecxux csoňcwn 3 a.cqer orpanuqenuoro BpeMeHeM npenmmeHnn weunepawypú Kpaeaoñ aouu H cepuennuu aarowoaxu, cansaunoro c naneHnmmuMcn no owaomeunm K oőuunoñ Bunepxxe Teunepawypumm pemnuom, KOTODH COKpamaeTHp 0 OnHTGHBHOCTB nucoxoreuneparypuoro uarpeaa H nporpeaa,suuymeuno nonyqammymcn npn Tpanuuounoů 0 őpaő 0 TKe.Cornacno...

Přířez ramenní vložky s odlehčenou vnitřní plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243853

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kratochvíl František

MPK: A41D 27/26

Značky: ramenní, odlehčenou, plochou, přířez, vnitřní, vložky

Text:

...okolnost, že vlivem této pružnosti maji okraje přiřezu vyřezané do ztracena tendenci vyrovnávat oblouk, do kterého jsou ramenní vložky v oděvu ztvarovány, což se na vnějším povrchu výrobku může projevovat proznačováním obrysu ramenní vložky zejména tam, kde je oděv zhotoven z textilního materiálu lehčí váhové skupiny a splývavějšího charakteru.Vynález si klade za cíl navrhnout provedení přířezu ramenní vložky s odlehčenou vnitřní plochou,...

Plněné polyolefiny se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238193

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kebrle Ondřej, Křivánek Josef, Petrůj Jaroslav Rndr, Kučera Ivan, Pác Jiří, Douda Vlastimil, Kučera Jaroslav, Foral Jiří, Kratochvíl František, Pech Jaroslav, Čermák František, Veselý Karel, Novák Jaroslav, Svěrák Tomáš

MPK: C08L 23/00, C08K 3/26, C08K 3/22...

Značky: sníženou, polyolefiny, plněné, hořlavostí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plněných olefínů se sníženou hořlavostí. Směsi obsahují 20 až 80 % hmotnostních polyolefinů, 10 až 50 % hmotnostních hydroxidu hořečnatého a 2 až 50 % hmotnostních uhličitanu vápenatého. Mají zvýšený modul pružnosti při zachování vysoké houževnatosti a jsou samozhášivé.

Modifikovaný polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 237746

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šulc Zdeněk, Kučera Jaroslav, Pospíšil Ladislav, Ottis Jiří, Kratochvíl František, Křivánek Josef, Pešta Pavel

MPK: C08L 23/12

Značky: polypropylén, modifikovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polypropylénu modifikovaného kaučuky. Modifikuje se polypropylén s indexem toku taveniny 5 až 30 g/10 min připravený řízenou degradací přídavkem 3 až 40 % hmotnostních EPDM nebo EPM kaučuku. Materiál má velmi dobré mechanické vlastnosti a zlepšenou zpracovatelnost.

Upínací mechanismus s hydraulickými převody vozíku lanového jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239774

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kratochvíl František

MPK: B66C 11/20

Značky: jeřábu, vozíků, mechanismus, hydraulickými, upínací, převody, lanového

Text:

...od upínacího mechanismu vozíku lanevých jeřábü.Příklad provedení upínacího mechanismu s hydraulickými převody vozíku lanového jeřábu podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 je nárys zařízení, obr. 2 je bokorys zařízení a obr. 3 je upínací mechanismus.Jak je patrno z obrazu 1, 2 a 3 při zasunutí Izuheného čepu łł pevně spojeného S tažným lanem lg do vodicí trubky li kuželová část ozubeněho čepu lg adtlačí...

Zapojení pulsního měniče s řízeným výstupním filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239740

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kratochvíl František, Petrůj Jaroslav

MPK: H02M 7/145

Značky: měniče, zapojení, pulsního, filtrem, řízeným, výstupním

Text:

...na vstup tyristorověho spínače 3 obsehujícího kromě polovodičových součástek kouutační indukčnost ňu a komutsční kondenzátor Lg a dále přes řízený výstupní filtr á, tvorený tyristorem 44 g a vyhlazovací indukčností LJ na zátěž i.ľříkled obvodového řešení je na obr. 2. Stejnosměrné napětí zdroje | je zapojenopřes vstupní filtr tvorený sárioparelelní kombinací indukčnosti h a kondenzátorem akana vstup tyristorového spínače tvořenáho...

Směsi polyolefinů s práškovým uhličitanem vápenatým

Načítavanie...

Číslo patentu: 247458

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ryšavý Drahomír, Vodička Miloslav, Douda Vlastimil, Veselý Karel, Polouček Eduard, Svěrák Tomáš, Kummer Miroslav, Petrůj Jaroslav, Kratochvíl František, Macíček Jaroslav

MPK: C08L 23/00, C08K 3/26

Značky: polyolefinů, práškovým, uhličitanem, vápenatým, směsi

Text:

...vápenatým při zachování pevnosti/a vysoké termooxidační stability je možno dosáhnout, je-lipoužito dvojsložkové soustavy obsahující kombinaci malých koncentrací mastné kyseliny s je jím esterem.Předmětem vynálezu jsou směsi polyolefinů s práškovým uhličitanem vápenatým, jehož povrch je hydrofobizován mastnými kyselinami, obsahující monoestery vyšších mastných kyselin, ve kterých je uhličitan vápenatý hydrofobizován směsí 0,05 až 0,3 hmot....

Směs polypropylenu a EPDM kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231873

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ryšavý Drahomír, Kratochvíl František, Jelínek Jaromír, Chládek Jaromír, Šulc Zdeněk, Šabat René

MPK: C08L 23/12

Značky: směs, kaučuku, polypropylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizace směsi polypropylenu a elastomerního etylén-propylendienového kopolymeru. Aby tyto směsi měly dobré mechanické vlastnosti, nesmí obsahovat více než 1 hmotnostní % sazí, které nezaručují dostatečnou světelnou stabilitu. Stabilizovaná směs obsahuje 0,15 až 0,35 hmotnostních esterů 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu, 0,05 až 0,15 % hmotnostních esteru kyseliny thiodipropionové, 0,05 až 0,15 hmotnostních %...

Směs polypropylenu a EPDM kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231867

Dátum: 15.12.1986

Autori: Chládek Jaromír, Jelínek Jaromír, Šulc Zdeněk, Kratochvíl František, Ryšavý Drahomír, Šabat René

MPK: C08L 23/12

Značky: kaučuku, směs, polypropylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizace směsí polypropylenu a elastomerního etylén - propylendienového kopolymeru. Aby tyto směsi měly dobré mechanické vlastnosti, nesmí obsahovat více než 1 hmotnostní % sazí, které nezaručují dostatečnou světelnou stabilitu. Stabilizovaná směs obsahuje 0,15 až 0,30 hmotnostních % směsi fenolických stabilizátorů 2,6 diterc.butyl-4-metyl fenolu a pentaerythrityltetrakis /3,5 diterc.butyl-4-hydroxy-fenyl propionátu v...

Zmes na báze polyolefínov so zvýšeným súčiniteľom tepelnej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 230057

Dátum: 01.04.1986

Autori: Veselý Karel, Bielek Jozef, Barta Štefan, Kratochvíl František

MPK: C08L 23/06, C08L 23/12, C08K 3/26...

Značky: zvýšeným, vodivosti, polyolefínov, báze, súčiniteľom, tepelnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovánia plastických látok. Rieši zloženie smesi na báze polyolefínov so zvýšeným súčiniteľom tepelnej vodivosti pozostávajúcej z polyolefínov a anorganických plnív. Zmes je zložená z polyolefínov a uhličitanu vápenatého s veľkosťou častíc pod 10 um v koncentrácii od 30 % objemových respektíve 55 % hmotnostných do 54 % objemových respektíve 90 % hmotnostných. Polyolefíny so zvýšeným súčiniteľom tepelnej vodivosti je...

Polypropylen pro výrobu tlustostěnných strukturně lehčených výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224414

Dátum: 01.12.1985

Autori: Petrůj Jaroslav, Křivánek Josef, Sezima Edward, Veselý Karel, Kučera Ivan, Pác Jiří, Nováček František, Douda Vlastimil, Foral Jiří, Kratochvíl František

Značky: lehčených, tlustostěnných, výrobu, strukturně, polypropylén, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylen pro výrobu tlustostěnných strukturně lehčených výrobků obsahující polypropylen nebo jeho kopolymer s etylenem, minerální plniva, nadouvadla, antioxidanty a případně další zpracovatelské přísady, vyznačený tím, že obsahuje 10 až 70 hmotnostních % vápence o střední velikosti částic pod 63 µm mikromletěho v přítomnosti 0,05 až 3 hmotnostních % organické látky obsahující karboxylovou funkční skupinu a uhlovodíkový řetězec s 10 až 28...

Způsob ohřevu licích pánví plynem a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222360

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kratochvíl František

Značky: zapojení, způsobu, způsob, tohoto, plynem, panví, ohřevu, licích, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ohřevu licích pánví plynem před jejich plněním taveninou, zejména ve slévárenství, kde problémem byla zvláště nad měrná spotřeba plynu, což je vynálezem vyřešeno tak, že po vyhřátí licí pánve na požadovanou teplotu se dodávka plynu pod licí pánev cyklicky přerušuje.