Kratochvíl Ervín

Pohonný mechanismus úchopové hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258348

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hykrda Jan, Skoupý Josef, Kratochvíl Ervín

MPK: B25J 15/02

Značky: hlavice, mechanismus, pohonný, úchopové

Text:

...pohyb základnyílä je na obou koncích držáku § vymezen narážkemi 1 QQŠnekové kolo Q e vloženým kolem 6, prvním pastorkem 5 A dŕuó hým paetorkem 1 jsou tedy uspořádány v dutíně držáku §, jehož otevřenou část zakrývá.zák 1 edna 15.Pohonný mechaníemus úohopově hlavicepod 1 e vynálezu praouje náeledovně.Po epuštění elektromotoru 1 se začne otáčet hřídel elektromotoru 1 a tím inšnek 1. Ten otáčí šnekovými ko 1 yg. Je-11 eněr otäčení hřídele...

Obvod pro výběr trojúhelníkových impulsů dané šířky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240853

Dátum: 01.01.1988

Autor: Kratochvíl Ervín

MPK: H03K 4/06

Značky: dané, šířky, obvod, impulsů, výběr, trojúhelníkových

Text:

...Q, nestačí napětí na kondenzátoru sledovat vstupní napětí, a bude-li rozdíl napětí větší než úbytek na odporu 5, překlopí se výstupní komparátor §, což indikuje výskyt hladaného impulsu. Napětí na odporu Ž určuje necitlivost obvodu na rušivé strmé impulsy, které prošly dolní propustí a mají vzhledem k užitečnému signálu malou amplitudu. Řízením proudové nory 1 a proudového zdroje 1 signálem z detektoru rozkmitu g se docílí nezávislosti...

Zařízení pro ovládání postavení polotovaru v pracovní zóně během dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252156

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kratochvíl Ervín, Buchberger Otto

MPK: B65G 47/22

Značky: polotovarů, zóně, dopravy, během, zařízení, postavení, ovládání, pracovní

Text:

...i s dolním člänkovým řetězelímPolotovar 8 je zavěšen na votočném závěsu 1 zařazeném do kontimralních dopravníků 2. Otočný závěs 1 sestávä ze dvou krunových prvků 3 a li z nichž horní 3 má odfrezovanou plochu podle tečny k parní kružnicí ozubení. Horní 1 Spodní kruhové prvky.3, 6 jsou .upevněny na .otočném zá-.věsu 1 tak, aby byly v záběru se dvěma pevně uloženými ozubenými prvky 5 a 7. Roztečné ~rovnoběžné osy ozubených prvků 5 a 7...

Pohon šroubového nebo šnekového samosvorného převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235116

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kratochvíl Ervín, Skoupý Josef, Staniček Zdenko

MPK: F16H 55/24

Značky: šroubového, šnekového, samosvorného, převodů, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pohonu samosvorných převodů, zejména šroubových a šnekových, například úchopových hlavic průmyslových robotů. Účelem vynálezu je docílit tlumení při chodu do záběru, omezit zakousnutí převodu při svěru, snížit moment pro zrušení samosvornosti, a tím zlevnit poháněcí zařízení. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že pohybový šnek nebo šroub je axiálně pružně posuvný.

Ústrojí pro aretaci polohy navrstvených výstřižků dynamoplechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223722

Dátum: 15.04.1986

Autori: Petr Oldřich, Kratochvíl Ervín

Značky: navrstvených, aretaci, dynamoplechů, ústrojí, polohy, výstrižku

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí pro aretaci polohy navrstvených výstřižku dynamoplechů o větším průměru, uložených na dopravníku ve směru posuvu jako prvních, a navrstvených výstřižků dynamoplechů o menším průměru, uložených na dopravníku ve směru posuvu jako druhých, odebíraných mechanizačními prostředky, vyznačující se tím, že se skládá ze dvou nosných desek (2), jež jsou umístěny protilehle na bočních stranách dopravníku (1), a ze dvou shodně tělesně vytvořených...

Pohon čelistí úchopové hlavice průmyslového robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221086

Dátum: 15.01.1986

Autori: Staniček Zdenko, Skoupý Josef, Kratochvíl Ervín

Značky: čelistí, průmyslového, hlavice, pohon, robotu, úchopové

Zhrnutie / Anotácia:

Pohon čelistí úchopové hlavice průmyslového robotu šnekovým samosvorným převodem, má s poháněnou hřídelí hnací jednotky spojený šnek, který je v záběru alespoň se dvěma šnekovými koly spojenými s ozubenými koly, která zabírají do ozubených hřebenů, na nichž jsou upevněny čelisti úchopové hlavice. Dosáhne se tak velké svěrné síly čelistí při nízké hmotnosti a malých rozměrech úchopové hlavice a malém výkonu poháněného motoru.

Úchopový mechanismus hlavice průmyslového robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228609

Dátum: 01.01.1986

Autori: Staniček Zdenko, Kratochvíl Ervín, Skoupý Josef

MPK: B65G 61/00, B21B 39/24

Značky: mechanismus, průmyslového, robotu, hlavice, úchopový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úchopového mechanismu hlavice průmyslového robotu opatřeného řadou čelisti, sestávající alespoň z jednoho páru čelistí souběžně osově uspořádaných v celém rozsahu radiálního zdvihu úchopového mechanismu pro odběr navrstvených výstřižků statorových dinamoplechů, uložených na dopravníku ve směru posuvu jako prvních, a pro odběr navrstvených výstřižků rotorových dinamoplechů, uložených na dopravníku ve směru posuvu jako druhých....

Válečková trať

Načítavanie...

Číslo patentu: 220459

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kratochvíl Ervín, Petr Oldřich

Značky: trať, válečková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká válečkové tratě, zejména pro posun a k mechanickému odebírání vrstvených výlisků statorových a/nebo rotorových plechů pro elektrické stroje točivé, sestávající ze stejně tělesně vytvořených válečků otočných kolem své osy, navzájem rovnoběžných, které jsou ve shodných axiálních roztečích uloženy v základně, například ve tvaru rámu. Účelem vynálezu je vyřešit možnost uchopení vrstvených plechových výlisků čelistmi úchopové hlavice...

Elektromotor, zejména pro pohon samosvorných převodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225860

Dátum: 15.10.1985

Autori: Staniček Zdenko, Kratochvíl Ervín, Skoupý Josef

Značky: zejména, samosvorných, elektromotor, pohon, převodů

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromotor, zejména pro pohon samosvorných převodů, např. úchopových hlavic robotů, vyznačující se tím, že rotor (1) je na hřídeli (3) uložen otočně a je opatřen alespoň jednou narážkou (4), s níž je v tangenciálním směru v záběru uspořádán unášeč (5), spojený pevně s hřídelí (3).

Úchopová hlavice s poháněcím elektromotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222394

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kratochvíl Ervín, Skoupý Josef

Značky: poháněcím, hlavice, elektromotorem, úchopová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úchopové hlavice s poháněcím elektromotorem pro manipulaci s dutými tělesy, přičemž rotor elektromotoru pohání šroub a maticí. Účelem vynálezu je dosažení velké svěrné síly, možnosti použití hlavice v horkých provozech a pro manipulaci s horkými předměty. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že matice je na vnějším povrchu opatřena v axiálním směru klínovitými výstupky, které ovládají v radiálním směru posuvné palce.

Bezpečnostní vypínací zařízení pohonu spojeného prokluzovací spojkou s řetězovým dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225218

Dátum: 01.12.1984

Autor: Kratochvíl Ervín

Značky: spojkou, dopravníkem, pohonů, prokluzovací, řetězovým, bezpečnostní, zařízení, vypínací, spojeného

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní vypínací zařízení pohonu spojeného prokluzovací spojkou s řetězovým dopravníkem, zejména dopravníkem pro přepravu surového uhlí, vyznačující se tím, že sestává z náboje (1), nasazeného na hřídeli (2) první části (3) spojky (13), například hnací, nesoucího natáčivý prstenec (4), polohově zajištěný pojistným kroužkem (5), opatřený koncovým spínačem (6) a dvěma sběracími kroužky (7) a z přítlačného prvku (8), umístěného na druhé části...

Zařízení pro ovládání licích pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 216004

Dátum: 01.09.1984

Autor: Kratochvíl Ervín

Značky: licích, zařízení, ovládání, panví

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání licích pánví, zejména při jejich plnění taveninou z velkých pánví. Účelem zařízení je zlepšení podmínek při přelévání taveniny a zvláště pak odstranění poruchových a nebezpečných přelévacích žlabů. Uvedeného účelu je dosaženo zařízením pod licími a velkými pánvemi, které licí pánev, zavěšenou na závěsném zařízení, orientovaně přemístí pod vypouštěcí otvor velké pánve k přepuštění taveniny a pak zpět do výchozí polohy.