Krátký Bohumil

Alkydové pryskyřice pro vypalovací nátěrové hmoty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270745

Dátum: 12.07.1990

Autori: Krátký Bohumil, Růžičková Jiřina, Prachař Jaroslav, Hochmanová Libuše, Kočovský František, Hájek Karel, Úředníčková Jaroslava

MPK: C09D 3/64, C08G 63/48

Značky: přípravy, hmoty, nátěrové, vypalovací, alkydové, pryskyřice, způsob, jejich

Text:

...uhlovodíků, popřipadě ve smesich uváděných uhlovodíků a kyslíkatých rozpouštědel ze skupiny n-butanoluy isobutanolu, butylglykolu a butylglykolacetátu. Roztoky ělkydových pryskyřic jsou mísitelné s roztoky aminotormaldehydových pryskyřic. Po odpaření rozpouštědel vznikají homogenní nátěrové filmy, které se vytvrzují při teplotách 100 až 150 08 po dobu 10 až 30 minut. Vytvrzené nátery jsou vysoce tvrdé, houževnaté a odolné vľivu kyselého...

Způsob přípravy pružných alkydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269397

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kitzler Jaroslav, Krátký Bohumil, Hájek Karel, Hochmannová Libuše, Růžičková Jiřina

MPK: C09D 3/64, C08G 63/48

Značky: přípravy, pružných, způsob, alkydových, pryskyřic

Text:

...xylitol a manitol. Tyto alkoholy lze použít bud jednotlivé, lépe však ve vzájomných směsích.Kyselinové složky, které se mohou podílet na uvedené přípravě alkydů, příslušejí svým charakterom do těchto skupin Především jsou to acyklioké monokarboxylové kyseliny s rovným řetězcem, obsahující 4 až 22 uhlíkoyých atomů, které se vyskytují ve směsích různého složení v rastlinných olejích v podobě triglyceridů. Z rastlinných olejü přicházejí v úvahu...

Vypalovací nátěrové hmoty se zvýšenou odolností deformacím

Načítavanie...

Číslo patentu: 263512

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hájek Karel, Růžičková Jiřina, Krátký Bohumil, Hochmannová Libuše

MPK: C09D 3/66

Značky: vypalovací, nátěrové, zvýšenou, odolností, hmoty, deformacím

Text:

...či neopentylglykolem. Z polykarboxylových aromatickych kyselín jsou vhodné benzendikarboxylové kyseliny - ftalová, isofta 265 512lová, tereftalová a jejich deriváty, kyseliny tetrahydro~ ftalové a endomethylentetrahydroftalové a jejich deriváty.Z vínylických monomerů lze použít kyselinu akrylovou a její deriváty, zejména alkylderiváty. Pro dosažení daného barevného odstínu se přidávají různé anorganické a organické pigmenty...

Nátěrové hmoty na vzduchu zasychající se zvýšenou odolností při úderu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261715

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krátký Bohumil, Hájek Karel, Růžičková Jiřina

MPK: C09D 3/66

Značky: odolností, úderu, zasychající, hmoty, zvýšenou, nátěrové, vzduchu

Text:

...se skládá z flexibilní na vzduchu zasychajicí alkydové pryskyřice ne bázi reakčnich produktů vysychevých a/nebo po251 715 lovysychavých olejů a acyklických monokarboxylových kyselín, polyalkoholů a aromatických karboxylových kyselín, chemicky modifikované vinylickými sloučeninami, s olejovou délkou 45 až 65, obsahující 2 až 14 hmot. chemicky vázaných seg~ mentů složenýoh z jednotek vinylacetátu a/nebo kyseliny akrylové a jejich derivátů,...

Flexibilní tvrditelné alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258842

Dátum: 16.09.1988

Autori: Husák Jiří, Zamastil Václav, Hájek Karel, Krátký Bohumil, Herrmann František, Hochmannová Libuše

MPK: C08G 63/76, C08G 63/48

Značky: pryskyřice, alkydové, flexibilní, tvrditelné

Text:

...kyselin izolovaných z olejů či při vinylaci hotpvých alkydů obsahuje konečný alkyd např. segmenty typukde Ak je zbytek alkydu P je segment složený Ž jednotek vinylových monomerů.ze schematu je patrné, že segment složený z monomerů je navázán v řetězci nenasycenýchacykických kyselin a makromolekulu felxibilizuje jednak svým dalším ohebným řetězcem, jednak jže oddaluje vzájemné řetězce alkydů a tím zvyšuje pohyblivost, posléze i tím,rže...

Flexibilní na vzduchu zasychající alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255019

Dátum: 15.02.1988

Autori: Husák Jiří, Kaštánek Alois, Hájek Karel, Krátký Bohumil, Růžičková Jiřina, Šíma Milan

MPK: C08G 63/48

Značky: zasychající, vzduchu, pryskyřice, flexibilní, alkydové

Text:

...alkydy zachovánu rychlost zaaychání,pigmentovatelnost a přitom mají významne zlepěenou prulu nost nátčrů. Toto zlepšení si podržují po dlouhou dobu e255 919 mají proto zvýšená životnosti i na venkovní povětrností.V porovnání se známými typy styrenovaných a styren-akry 1 átových alkydů nemají sice zkrácenou dobu zasychání, ale jsou proti nim dobře rozpustné v nejobvyklejšich rospouštědlech (v lakovem benzínu) a po zasdnutí dávaji nátěry...

Zařízení pro tepelné zpracovávání práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245053

Dátum: 15.12.1987

Autori: Musil Vítek, Pokorný Antonín, Hájek Karel, Zatloukal Petr, Ditrych Zdenik, Krátký Bohumil

MPK: F27D 13/00

Značky: práškové, zpracovávání, tepelně, zařízení, suroviny

Text:

...hotového slínku s obsahom kyslíku se zavádí do kalcinátorů, kde se přívoduem paliva vytváří k-aslcínační teplota la-plyíny odltud postupwjí do předehřívače.Zpuracovárvaná sunovína po príojítí jedním předehřívačem e lkíaillCĺlľláltmĺľeĺľl se zavádí do vedení spalín ze elínoívalcího zařízení do druhého ipředeílrřívače. Tísm přichází Ivyeoce zahřátí materiál z jednoho klaloíaná~toru do druhého př-edíehřívaíče, tepelné v něm- příznivě...

Vyzdívky reaktorů na výrobu technických sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246110

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hájek Karel, Krátký Bohumil, Minaoík Jaroslav

MPK: C09C 1/00

Značky: sazí, technických, výrobu, reaktoru, vyzdívky

Text:

...vy rohu aazí. využitím vynálezu se dále dosáhne dokonalejší isolace reaktorů. Sníží se tedy tepelné ztráty a stejné teploty v reaktoru ee dosáhne při spctřebě meněího množství energie. Přínosem vynálezu je proto rovněž lepší využití suroviny, t» j zvýšení výtěžnoeti sazí.Praktické provedení vyzdívky podle vynálezu u reaktoru pro výrobu sami a srovnání a dosud používaným typem vyzdívky překládají následující příklady.Vyzdívka reektoru pro...

Nátěrové hmoty na vodorovné značení vozovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250632

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krátký Bohumil, Drobný František, Procházka Karel, Suran Pavol, Hájek Karel, Kašpar František

MPK: C09D 3/64

Značky: nátěrové, vozovek, značení, vodorovné, hmoty

Text:

...pojiva, řadu dalších výhod. Mí nízkou viskozitu, kterou lze však měnit využitím volh aromatickěho a ketonického rozpouštědla, jejich množství a poměru. Viskozitu lze však měnit i druhem a množstvím použitých komponent, především plniv. Vhodnou volbou plniv lze též příznivě ovlivňovat další reologické vlastnosti navržených nátěrových hmot, jako jsou tixotropie a mez toku. Tyto vlastnosti je nutné regulovat nejen s ohledem na zařízení použité...

Sklopná podnožka vozíku pro tělesně postižené

Načítavanie...

Číslo patentu: 239727

Dátum: 15.04.1987

Autori: Klaban Jioí, Hájek Karel, Krátký Bohumil, Hradecká Jaromíra

MPK: A61G 5/00

Značky: postižené, vozíků, podnožka, tělesně, sklopná

Text:

...i inveetičněnenáročná.Príklad provedení vynálezu je znázorněn na pripojených výkresoch, kde obr. 1 značí schematicky znázorněnou sklopnou podnožku vozíku pro täloeně postiäeně v základní poloze,obr. 2 tutóž podnołku zvednutcu do obecné polohy, obr. 3 achemetioky znánornöný nosník v nárysu a řezu, obr. 4 tentýž nosník v bokorysu, obr. 5 pouzdro v řezu a obr. 6 totáž pouzdro v pohledu se shore.Sklopné podnožke vozíku pro tälesuä postižená...

Polyesterové pryskyřice a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232091

Dátum: 01.04.1987

Autori: Krátký Bohumil, Růžičková Jiřina, Vašíček Zdeněk, Rada Antonín, Macků Vladislav, Ditrych Zdeněk, Hájek Karel

MPK: C08G 63/12

Značky: způsob, pryskyřice, polyesterové, jejich, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Polyesterové pryskyřice jsou na bázi reakčních produktů acyklických polyalkoholů se 2 až 6 hydroxylovými skupinami a karboxylových kyselin nebo funkčních derivátů těchto sloučenin. Obsahují esterově vázané polymerní karboxylové kyseliny o průměrné molekulové hmotnosti 500 až 20 000 nebo jejich směsi s pryskyřičnými kyselinami nebo s jejich adukty s ?,?-nenasycenými karboxylovými kyselinami s počtem uhlíkových atomů 3 až 6 nebo s jejich...

Alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 231384

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vašíček Zdeněk, Ditrych Zdeněk, Růžičková Jiřina, Krátký Bohumil, Suran Pavol, Krejcar Emil, Hájek Karel

MPK: C09D 3/64

Značky: alkydové, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Alkydové pryskyřice obsahují esterové vázané polymerní karboxylové kyseliny, které jsou tvořeny polymerními karboxylovými kyselinami o průměrné molekulové hmotnosti 500 až 25 000 a acyklickými monokarboxylovými nasycenými a/nebo nenasycenými kyselinami se 6 až 24 uhlíkovými atomy, popřípadě monokarboxylovými aromatickými kyselinami a/nebo polykarboxylovými acyklickými, alicyklickými nebo aromatickými kyselinami se 7 až 12 uhlíkovými atomy.

Nátěrové hmoty na bázi alkylových pryskyřic na vzduchu zasychající

Načítavanie...

Číslo patentu: 234468

Dátum: 01.03.1987

Autori: Suran Pavol, Med Zdeněk, Brobný Franitišek, Makeš Otakar, Hájek Karel Ing, Krátký Bohumil, Kašpar František

MPK: C09D 3/64

Značky: hmoty, bázi, alkylových, vzduchu, zasychající, nátěrové, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Sestávají z modifikované alkydové pryskyřice získané vzájemnou reakcí dvoj až šestimocných alkoholů s počtem uhlíkových atomů 3 až 10 s karboxylovými kyselinami, z nichž tvoří 25 až 65 % hmot. acyklické monokarboxylové kyseliny s jodovým číslem 90 až 200 g J2/100 g, 30 až 50 % hmot. polymerní karboxylové kyseliny a případně až 35 % hmot. jedno až dvojsytné aromatické a/nebo acyklické kyseliny s počtem uhlíkových atomů 6 až 10. Dále hmoty...

Šlichtovací lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 247631

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hradecká Jaromíra, Neubauerová Marie, Krátký Bohumil, Ditrych Zdeněk, Makeš Jaroslav, Hájek Karel, Novák František

MPK: D06M 11/15

Značky: šlichtovací, lázeň

Text:

...ethylenglykol, propylenglykol, polyethylenglykol a polypropylenglykoly o molekulární hmotnosti nejvýše.600, dále butylenglykoly, neopentylglykol, 1,2- a 1,4-cyklohexandimethanol, 1,1,1-trimethyloethan, 1,1,1-trimethylolpropan a glycerol.Karboxylové kyseliny jsou zastoupeny nasycenými dikarboxylovými kyselinami, především aromatickými benzendikarboxylovýmí kyselinami a jejich substitučními a funkčními deriváty. Technický význam má kyselina...

Alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233959

Dátum: 01.12.1986

Autori: Dufka Oldřich, Lešek František, Hájek Karel, Vašíček Zdeněk, Suran Pavol, Krátký Bohumil, Kašpar František, Drobný František

MPK: C09D 3/64

Značky: přípravy, způsob, alkydové, jejich, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Alkydové pryskyřice jsou na bázi acyklických polyalkoholů se 2 až 6 hydroxylovými skupinami a karboxylových acyklických a cyklických kyselin nebo substitučních a funkčních derivátů těchto komponent. Z celkového obsahu esterově vázaných karboxylových kyselin tvoří 25 až 65 % hmot. acyklické monokarboxylové kyseliny, 30 až 50 % hmot. polymerní karboxylové kyseliny a případně až 35 % hmot. jednosytných nebo dvojsytných aromatických a/nebo...

Nátěrové hmoty na bázi alkydových pryskyřic na vzduchu zasychající

Načítavanie...

Číslo patentu: 233193

Dátum: 01.12.1986

Autori: Makeš Otakar, Drobný František, Hájek Karel, Krátký Bohumil, Matoušek Pavel, Med Zdeněk, Suran Pavol, Kašpar František

MPK: C09D 3/64

Značky: hmoty, zasychající, vzduchu, bázi, pryskyřic, alkydových, nátěrové

Zhrnutie / Anotácia:

Nátěrové hmoty sestávají z alkydové pryskyřice, která má z celkového množství hydroxylových skupin přítomných ve výchozích reakčních složkách 10 až 35 % hydroxylových skupin volných, 6 až 11 % hydroxylových skupin vázaných v reakci s isokyanáty a 50 až 85 % hydroxylových skupin vázaných esterově s karboxylovými skupinami. Z celkového množství vázaných vícemocných alkoholů tvoří 15 až 65 % hmot. acyklické alkoholy a 35 až 85 % hmot. polymerní...

Alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233154

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vašíček Zdenkěk, Drobný František, Krejcar Emil, Hájek Karel, Suran Pavol, Krátký Bohumil, Kašpar František

MPK: C09D 3/64

Značky: pryskyřice, jejich, alkydové, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález umožňuje přípravu alkydů používaných jako pojivo nátěrových hmot, s výhodnějšími vlastnostmi, zejména zkrácenou dobou zasychání, zvýšenou odolností proti povětrnosti, sníženým žloutnutím a lepšími mechanickými vlastnostmi. Jeho podstata spočívá v tom, že alkydové pryskyřice připravené reakcí karboxylových kyselin, vícemocných alkoholů a isokyanátů nebo derivátů těchto složek obsahují z celkového množství hydroxylových skupin přítomných...

Vodou ředitelné alkydové disperzní pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 230800

Dátum: 01.04.1986

Autori: Ditrych Zdeněk, Valent Vojtech, Hireš Jaroslav, Svoboda Bohumil, Suran Pavol, Krátký Bohumil, Vašíček Zdeněk, Hájek Karel, Husák Jiří

MPK: C09D 3/64

Značky: pojivo, disperzní, ředitelné, vodou, alkydové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodou ředitelného disperzního pojiva na bázi alkydových pryskyřic, které je použitelné především pro výrobu nátěrových hmot. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pojivo sestává ze 300 a 600 hmot, dílů solí připravených z dusíkatých bázi a alkydových pryskyřic modifikovaných monokarboxylovými kyselinami se 6 až 24 uhlíkovými atomy, 300 až 700 hmot.dílů vody, 2 až 35 hmot. dílů sušidel, 1 až 15 hmot. dílů směsi tenzidů tvořené 2 až...

Uretanový polymer pro nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 223605

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vašíček Zdeněk, Lešek František Csc, Kašpar František Csc, Kitzler Jaroslav, Krátký Bohumil, Hájek Karel

Značky: hmoty, nátěrové, uretanový, polymér

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uretanového polymeru pro nátěrové hmoty na bázi produktů reakce karboxylových kyselin nebo jejich derivátů s polyalkoholy a polyizokyanáty. Podstatou vynálezu je třístupňový způsob přípravy pojiva. V prvním stupni se podrobí reakci vícemocný alkohol s mastnými kyselinami řepkového oleje, obsahujícími nejvýše 10 hmot % kyseliny erukové, a/nebo s jejich glyceridy nebo s jejich směsí s jinými vysychavými nebo polovysychavými oleji...

Thixotropní alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222510

Dátum: 15.03.1986

Autori: Macků Vladimír, Vašíček Zdeněk, Růžičková Jiřina, Trnka Jiří, Braun Stanislav, Macho Pravoslav, Rada Antonín, Krátký Bohumil, Hájek Karel, Kitzler Jaroslav

Značky: pryskyřice, způsob, thixotropní, alkydové, jejich, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Thixotropní alkydové pryskyřice na bázi rostlinných olejů, polyolů, karboxylových kyselin a polyamidových pryskyřic, připravitelné dvoustupňovým postupem. Nejprve se připraví maleinizovaný olejový alkyd s olejovou délkou 40 až 70, číslem kyselosti 5 až 20 mg KOH/g a obsahující 0,3 až 5 % hmot. vázané kyseliny maleinové a/nebo fumarové. K tomuto alkydu se přidá polyamidová pryskyřice o průměrné molekulové hmotnosti 1000 až 2500 a aminovém čísle...

Oleji modifikované alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220604

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kitzler Jaroslav, Hájek Karel, Krátký Bohumil, Kašpar Karel, Kašpar František, Vašíček Zdeněk Csc

Značky: způsob, oleji, modifikované, jejich, alkydové, přípravy, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oleji modifikovaných alkydových pryskyřic, které jsou vhodné jako pojiva na vzduchu zasychajících nátěrových hmot. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se tyto alkydy připravují ze 400 až 650 hmot. dílů specifikované směsi rostlinných olejů obsahem nízkoerukového řepkového oleje (nejvýše 12 % hmot. glyceridů kyseliny erukové), 150 až 350 hmot. dílů polyalkoholů a 200 až 350 hmot.dílů karboxylových kyselin se 6 až 11 atomy uhlíku...

Způsob přípravy thixotropního pojiva nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 227792

Dátum: 01.11.1985

Autori: Trnka Jiří, Růžičková Jiřina, Braun Stanislav, Lešek František, Šíma Milan, Krátký Bohumil, Hájek Karel

Značky: způsob, pojiva, thixotropního, přípravy, nátěrových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy thyxotropního pojiva nátěrových hmot. K 40 - 90 % roztoku alkydové pryskyřice v lakovém benzinu nebo jeho směsi s aromatickými uhlovodíky, výhodně xylenem se přidá polyamidová pryskyřice. Směs se vyhřeje na teplotu 140 - 180 °C, při níž se udržuje 1,5, - 10 hod., za případného odestilovaní rozpouštědel těkajících v uvedeném teplotním rozmezí za případného přídavku solí karboxylových kyselin s kovy ze skupiny železo, mangan,...

Modifikované alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220019

Dátum: 15.10.1985

Autori: Krátký Bohumil, Vašíček Zdeněk, Kitzler Jaroslav, Drábek Jan, Šíma Milan, Hájek Karel

Značky: pryskyřice, jejich, modifikované, způsob, alkydové, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká modifikovaných alkydových pryskyřic, které jsou vhodné zejména pro přípravu na vzduchu zasychajících nátěrových hmot. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tyto alkydy se získávají ze 180 až 350 hmot. dílů vícemocných alkoholů, 180 až 400 hmot. dílů karboxylových kyselin, jejich esterů nebo anhydridů a 300 až 700 hmot. dílů mastných kyselin řepkového oleje s podílem kyseliny erukové nejvýše 10 % hmot. nebo jejich specifikovaných...