Krasznai György

Spôsob prípravy chetiapínu a jeho medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287171

Dátum: 08.01.2010

Autori: Bózsing Dániel, Tömpe Péter, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Rákóczy Györgyné, Koványiné Lax Györgyi, Nagy Kalman, Krasznai György, Simig Gyula

MPK: C07D 295/00, C07D 281/00

Značky: medziproduktov, přípravy, chetiapínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsobu prípravy 11-[4-/2-(2-hydroxyetoxy)etyl/-1-piperazinyl]dibenzo[b,f]-1,4- tiazepínu vzorca (I), známeho ako chetiapín. Podľa tohto spôsobu je derivát halogénetylpiperazinyltiazepínu vzorca (VIII), v ktorom Hal znamená atóm halogénu, podrobený reakcii s etylénglykolom.

Spôsob prípravy (1R, 2S, 4R)-(-)-2-[(2'-{N,N-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri-[metyl]- bicyklo[2.2.1]heptánu a jeho farmaceuticky prijateľných adičných solí s kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 285780

Dátum: 11.07.2007

Autori: Nagy Kalman, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Budai Zoltán, Mezei Tibor, Simig Gyula, Szulágyi János, Krasznai György, Lukács Gyula, Szabó Tibor, Németh Norbert, Porcs-makkay Márta

MPK: C07C 213/00, C07C 217/00

Značky: kyselinami, 4r)-(-)-2-[(2'-{n,n-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri-[metyl, farmaceutický, přípravy, adičných, solí, prijateľných, spôsob, bicyklo[2.2.1]heptánu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy (1R, 2S, 4R)-(-)-2-(dimetylaminoetoxy)-2-fenyl-1,7,7- trimetylbicyklo[2.2.1]heptánu, t. j. deramciklanu, a jeho farmaceuticky prijateľných adičných solí s kyselinami, ktorý zahŕňa a) reakciu (+)-gáfru s fenylmagnéziumhalogenidom alebo fenylalkalickými zlúčeninami a prípadnú hydrolýzu reakčného produktu b) reakciu takto získaného (1R,2S,4R)-(-)-2-fenyl-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-olu s...

Vysoko čistý (1R,2S,4R)-(-)-2-[(2'-{N,N-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri- [metyl]-bicyklo[2.2.1]heptán a jeho farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinami, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285635

Dátum: 18.04.2007

Autori: Mezei Tibor, Lukács Gyula, Németh Norbert, Szulágyi János, Vereczkeyné Donáth György, Budai Zoltán, Szabó Tibor, Porcs-makkay Márta, Simig Gyula, Nagy Kalman, Krasznai György

MPK: A61P 25/00, A61K 31/13, A61K 31/135...

Značky: metyl]-bicyklo[2.2.1]heptán, kyselinami, farmaceutický, liečivá, použitie, vysoko, adičné, 1r,2s,4r)-(-)-2-[(2'-{n,n-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri, čistý, prijateľné, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú (1R,2S,4R)-(-)-2-(dimetylaminoetoxy)-2-fenyl-1,7,7- trimetylbicyklo[2.2.1]heptán, t. j. deramciklan, vo forme voľnej bázy alebo farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou, ktorý obsahuje nie viac než 0,2 % hmotn. (1R, 2S, 4R)-3-(dimetylaminoetyl)-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ónu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou, liečivá s jeho obsahom a jeho použitie na prípravu anxiolytických liečiv....

Spôsob prípravy olanzapínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10178

Dátum: 10.11.2006

Autori: Vereczkeyné Donáth Györgyi, Koványiné Lax Györgyi, Mesterházy Norbert, Krasznai György, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Nagy Kalman, Németh Gábor

MPK: C07D 495/04, A61K 31/5513

Značky: olanzapínu, přípravy, spôsob

Text:

...nie je uvedená V0008 Problémom, ktorým sa predložený vynález zaoberá, je vypracovať priemyselne využiteľný proces prípravy olanzapínu, ktorý umožňuje minimalizáciu tvorby N-oxiduvšeobecného vzorca (III). 0009 Vyššie uvedený problém je vyriešený predloženým vynálezom.0010 Predložený vynález je založený na zistení, že keby sa namiesto dimetylsulfoxidu reakcia uskutočňovala v zmesi s iným dipolámym aprotickým rozpúšťadlom, t.j....

Spôsob prípravy vysoko čistého meloxikamu a draselnej soli meloxikamu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8928

Dátum: 16.12.2005

Autori: Pécsi Éva, Mesterházy Norbert, Mezei Tibor, Körtvelyessy Gyuláné, Nagy Kalman, Molnár Enikő, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Simig Gyula, Porcs-makkay Márta, Hofmanné Fekete Valéria, Volk Balázs, Krasznai György, Lukács Gyula

MPK: C07D 417/12, A61P 29/00, A61K 31/427...

Značky: meloxikamu, spôsob, přípravy, čistého, vysoko, draselnej

Text:

...vzorca (III), kde R je metyl, používaná ako východisková látka. Najmenšie množstvo zlúčeniny vzorca (V) je pripravované v prípade, keď R je vo východiskovej zlúčenine vzorca (III) izopropyl. Podľa opisov v liekopisoch je úroveň koncentrácie zlúčenín vzorca (V) 0,1 hmotu. a tá môže byťdosialmutá iba niekoľkonásobnou rekryštalizáciou surového produktu z dichlórmetánu.0006 V patentovej prihláška US č. 20030109701 je opísaný spôsob prípravy...

Spôsob prípravy imínového medziproduktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4489

Dátum: 19.07.2004

Autori: Vereczkeyné Donáth Györgyi, Kótay Nagy Peter, Nagy Kalman, Simig Gyula, Barkóczy József, Mémeth Norbert, Gregorné Boros Livia, Krasznai György, Jákfalvi Elemér

MPK: C07C 209/00

Značky: spôsob, přípravy, medziproduktu, imínového

Text:

...éterovćho typu, najmä v tetrahydrofuráne.0010 Zámerom predloženého vynálezu je eliminovať hore uvedene nevýhody známych postupov a poskytnúť nový spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-díchlórfenyl)-3,4-díhydro-1(2 H)naftalén-1-ylídćn-metylamín vzorca I v priemyselnom meradle.001 l Hore uvedený zámer je dosiahnutý spôsobom podľa predloženého vynálezu.0012 Predložený vynález poskytuje spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro 1(2...

Spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4- dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej soli benzénsulfónovej kyseliny a medziprodukty na jej prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283422

Dátum: 30.05.2003

Autori: Krasznai György, Donáth Vereczkey Györgyi, Tömpe Péter, Bózsing Dániel, Nagy Kalman, Lax Koványi Györgyi, Blaskó Gábor, Simig Gyula, Németh Norbert, Német Gábor

MPK: C07D 211/86, C07D 211/82

Značky: spôsob, přípravy, přípravu, benzénsulfónovej, kyseliny, 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4, dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4- dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej soli benzénsulfónovej kyseliny vzorca (I), ktorého podstata spočíva v tom, že sa 2-chlóretanol použije na O alkyláciu v inertnom rozpúšťadle pri teplote v rozsahu -20 °C až -10 °C s etyl-(4-brómacetoacetátom) za vzniku etyl-(4-(2-chlóretoxy)acetoacetátu), ktorý sa podrobí aldolovej kondenzácii v polárnom rozpúšťadle pri teplote...