Krásný Jaroslav

Zařízení pro výrobu aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269282

Dátum: 11.04.1990

Autor: Krásný Jaroslav

MPK: A61M 11/00

Značky: aerosolů, zařízení, výrobu

Text:

...tvaru vyměnitelného deflektorového tunelu se závíslým parabolickým zrcadlem řídíme za využití vzñikajícího náboje statické elektřiny přesně velikost kapekaerosolu. Přesná řízení velikosti kapek aerosolu pomocí výměnněho deflektorového tunela s parabolickýn zrcadlem umožňuje dosažení vyšších terapeuticlqřch výsledků při léčení obtížných bronchitických onemocnění, léčení verroazy včelstev a prodloužení životnosti turbin i jiných mechanizmu...

Prostorová elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 263828

Dátum: 12.05.1989

Autor: Krásný Jaroslav

MPK: C25B 11/02

Značky: elektroda, prostorová

Text:

...rové elektrody, protiná celý prostor ionizační nádrže v pravidelných vzdálenostech tak, že dochází k rovnoměrné suflaci veškeréhc roztoku elektrony.Výhoda podle vynálezu spočíva v tom, že vodní roztok v celé ionizační nádrži je stejnoměrně protkán tenkými vodiči, tvořícími tělo» prost-orové elektrody tak, že docházík ľOVIIUIHĚJTHŠ a rychle insuflaci nebo exsuflaci elektrony do veškerého vodního roztoku, aniž by bylo nutno vodu vířit...

Regálový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 263008

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krásný Jaroslav

MPK: B65G 1/04

Značky: zakladač, regálový

Text:

...lze použít i pro přepravu nad praco~ višti s lidskou obsluhou. V tomto případě se mechanicky zablokuje traverza v horní poloze.Další výhoda řešení spočívá v tom, že v traverze je provedena dráha pro vozík, který se po traverze pohybuje v příčněm směru a nase tubua, který tvoří součást zdvihacího zařízení. Soubor funkcí vytvořený tímto řešením vytváří nové možnosti pro použití regálového zakladače.233 une Na obr.l je znázorněn celkový...

Zařízení pro uchopení břemene

Načítavanie...

Číslo patentu: 259335

Dátum: 17.10.1988

Autor: Krásný Jaroslav

MPK: B66C 1/06

Značky: zařízení, břemene, uchopení

Text:

...elektrickou energií.zařízení pro uchopení břemene podle vynálezu je vybavena záchyty kyvně upevněnými na závěsu prostřednictvím čepů. Podstata spočíva v tom, že záchyty jsou vždy alespoň dva proti sobě a jejich pohonová část je tvořeno jádry z feromagnetického materiálu obemknutýmí cívkou.Mezi každým záchytem a závěsem je předepnuta pružina vyvozující uchopovací sílu. sevře~ ná a rozevřená poloha je držena pružinou přechodem přes...

Zařízení na získání aerosolu pro sterilizaci termolabilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239105

Dátum: 01.11.1987

Autori: Krásný Jaroslav, Kraus Jindřich

MPK: A61L 2/00

Značky: zařízení, materiálů, termolabilních, aerosolů, získání, sterilizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na získání nepolymerujícího aerosolu pro sterilizaci termolabilních materiálů, sestávající z nebulizačního inhalátoru připojeného vnějším přívodem na sterilizační komoru, přičemž nebulizační inhalátor je opatřen zmlžovačem, který je spojený s kulovým třídičem částic a hadičkou. Zařízení je možno využít ve zdravotnictví, všude kde je zapotřebí šetrně sterilizovat termolabilní materiály při nízkých teplotách s uchováním životnosti...

Kontejner k přepravě sypkých, granulovaných a zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241273

Dátum: 01.09.1987

Autori: Koivka Jan, Ryba Jioí, Krásný Jaroslav, Spanilý Jaroslav, Pokorný Milie, Dobrovolný Jan, Kaeín Jan

MPK: B65D 88/28

Značky: přepravě, zrnitých, granulovaných, sypkých, kontejner, materiálů

Text:

...vyprásdňovet jeho obsah přímo na dopravním prostŕedku, aniž by se s ním muselo nějak manipulovat. K vyprazdňování různých sypkých,granulovaných e zrnítých materiálů a výrobků slouží žlaby o různé velikosti a uspořádánífle požadavků na způsob e rychlost vyprazdňování. Hnací sílu pro vyprazdňování může vytvářet vzduch, popřípsdě jiný vhodný plyn o tlaku maximálně 5 000 Pa e množství podle Ákapacity a délky vyprazdňovacích žlabů, maximálně...

Bezpečnostní samočinně uzávěrný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 231728

Dátum: 15.07.1986

Autor: Krásný Jaroslav

MPK: F16K 11/04

Značky: ventil, uzávěrný, samočinně, bezpečnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zdravotnické techniky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že první komora, jež je napájena kyslíkem nebo jiným médiem je oddělena od druhé komory napájené kysličníkem dusným nebo jiným médiem, vzduchovou mezerou, přičemž na vzduchovou mezeru je připojena hubice. U samočinně uzávěrného ventilu je první píst s výhodou upraven o větší ploše a druhý píst o menší ploše. Vynález je možno použít všude tam, kde je vhodné odpojit...

Tyčkový zmlžovač nebulizačního inhalátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226765

Dátum: 01.08.1985

Autor: Krásný Jaroslav

Značky: nebulizačního, inhalátoru, tyčkový, zmlžovač

Zhrnutie / Anotácia:

Tyčkový zmlžovač nebulizačního inhalátoru, opatřený zmlžovacími tryskami, otvory přisávání tekutiny, přívodním otvorem napájecího média a skleněnými korálky, vyznačující se tím, že zmlžovací trysky (2) jsou uspořádány kolmo k ose těla (1) zmlžovače.