Krása Jiří

Zařízení pro navíjení třmínkové výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 263443

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krása Jiří, Ježek Ludvík

MPK: E04G 21/12

Značky: třmínkové, navíjení, zařízení, výztuže

Text:

...umožňuje regulovat rychlost navíjení na počátku a konci epirály a zvýšit rychlost navíjení uprostřed spirály a tím zvýěit produktivitu práce při lepší kvalitě výsledné třmínkové spirály.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedenízařízeníroćle vynálezu, kde na obr. l je schematické znázornění zařízení pro výrobu třmínkové výztuže v nárysu.na obr. 2 je kinematické schéma pohonu a na obr. 3 je pohled na zařízení zprava.Zařízení pro...

Zařízení na dotvarování zkroužené a svařené kónické formy pro betonové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258897

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vajtr Miloslav, Krása Jiří, Jurásek Rudolf

MPK: B28B 21/76, B28B 7/00

Značky: zařízení, betonové, zkroužené, formy, kónické, svařené, dotvarování, výrobky

Text:

...výstřížku tvaru rozvínutého pláště formy. Tloušťka takto vyrobených foren může být menší nežu všech dosud vyráběnýchkőnických forem a vzniklé dotvarovaná kuželová trouba se nemusí již dále opracovávat. Tato sku 4 tečnost představuje značnou úsporu mateřiálu a času na obrä~bění, zejména soustružení. Příznívě se projeví í celkové snížení hmotnosti kónické formyoo Příklad provedení zařízení ná dovarování zkrouženě a svařenéąkőnické formy podle...

Způsob výroby kónických forem pro betonové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258177

Dátum: 15.07.1988

Autori: Jurásek Rudolf, Krása Jiří, Vajtr Miloslav

MPK: B28B 7/00, B28B 21/76

Značky: kónických, betonové, výrobky, způsob, výroby, forem

Text:

...pak nadbytečná hmotnost forem.Uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky se odstrani způsobem výroby kónických forem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že z plechového výstřižku tvaru rozvinutého pláště formy se zkrouži a svaři plášť kónické formy, který se po nasunuti na kónický trn dotvaruje povrchovým válečkováním. Delší kónické formy se vyrobí vzájemným rozebiratelným spojením zkroužených, svařených a přesně dotvarovanýoh...

Zařízení pro ukládání tyčové výztuže do kotev rotačního tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256441

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krása Jiří, Vondráček Jaroslav

MPK: E04G 21/12, E04C 5/12

Značky: tvaru, ukládání, tyčové, výztuže, zařízení, rotačního, kotev

Text:

...slouží k nastavení vzájemné polohy čelistí ł a elečně ee stavitelným dorazem łg, umíetěným mezi rameny úhlové páky 3 a jednoramenné páky gâzajišřují volnost založení kotvy łâ, potřebnou k jejímu otáčení. Druhé konce úhlové páky Š a jednoramenné páky 3 jsou pevná epojeny s čelistmi ł ve tvaru oblouku. Velikost oblouku je volena tak, aby konec čelisti ł u úhlové páky E byl před drážkau 5 kotvy łâ. Konec oblouku čelietí ł je zešikmen a...

Vrcholová kotva prostorové výztuže betonových stožárů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253604

Dátum: 12.11.1987

Autor: Krása Jiří

MPK: E04C 5/12

Značky: kotva, vrcholová, stožárů, prostorové, betonových, výztuže

Text:

...vlivem otáčení a s ním spojené nebezpečí úrazu pracovníků obsluhy. Tato demontáž je bezpodminečně nutná při proteplování vháněním teplonosného media do vnitřního prostoru formy. Častým používáním je závit poškozován nešetrným zacházením, ale i vlivem nečístot v podobě betonové směsi, která do něj vniká. Oko pak nelze do kotvy zašroubovat a vznikají časové ztráty nebo 1 možnost jehodrážek a etředovýn průchozím otvorom. Na vnější čelo 4Nevýhody...

Upínací zařízení patních kotev, opatřených středovým otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253464

Dátum: 12.11.1987

Autor: Krása Jiří

MPK: E04C 5/12

Značky: kotev, opatřených, patních, otvorem, upínací, středovým, zařízení

Text:

...je echenaticky znázorněno na připojených výkresoch, kde obr. 1 představuje jeho řez v podélné oee. Na obr. 2 je příčný řez A-A, na obr. 3 příčný řez B-B e na obr. 3 příčný řez C-C.Upínecí zařízení petních kotev ee etředovým otvoree v provedení pro uchycení dvou kotev e odlišnými etřsdovými otvory seetává ze středového táhle lg, která je Jedním koncom upevněno ve stojanu nebo předpínacín zařízení. Druhý konec středového táhle lg...

Upínací zařízení vrcholových kotev pro předpínání prostorové výztuže betonových stožárů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253008

Dátum: 15.10.1987

Autor: Krása Jiří

MPK: E04C 5/12

Značky: upínací, vrcholových, výztuže, betonových, kotev, prostorové, zařízení, stožárů, předpínání

Text:

...na öepu. Průměr přírubového osezení přední části čelisti je větší než roztočný průměr prostorove výztuže e čelní stěna je kolmá k podelne ose čopu.Výhodou uspořádání dla vynálezu je snadné manipulece spojená s bezpečnym spojením vrcholové kotvy e předpínacím hydreulickým válcem. Upínací zařízení dovoluje přenést síly 0,6 až 0,65 MN, kterým je prostorová výztuž předpínána současně se zachováním podélné osy přcdpínání při nestejné délce...

Upínací zařízení vrcholových kotev pro částečné předepnutí prostorové výztuže betonových stožárů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253007

Dátum: 15.10.1987

Autor: Krása Jiří

MPK: E04C 5/12

Značky: prostorové, betonových, stožárů, upínací, zařízení, předepnutí, kotev, vrcholových, výztuže, částečně

Text:

...34, že jeden konec tělese má tvar kříže, V jehož jednotlivých ramenech jsou v drážkách prostřednictvím čepů kyvně uloženy čelistí. Čelisti jsou ze zadní strany opatřeny kulovými čepy, které jsou usazeny v drážkách kulisy, otočně uložené na tělese.Výhodou zařízení je jednoduchá konstrukce, umožňující přímé spojení s pístnicí tažného hydraulického válce současně s rychlým n snadným upnutím vrcholové kotvy za osazení a přírubu kotvy.Pŕíklad...

Zařízení pro výrobu předepjatých betonových stožárů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218386

Dátum: 15.02.1985

Autori: Krása Jiří, Vondrášek Jaroslav

Značky: výrobu, betonových, stožárů, zařízení, předepjatých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu předepjatých beto nových stožárů tvoří spádová rampa se sklopnými západkami, které vymezují polohu forem na betonové stožáry na jednotlivých pracovištích. Formy postupují po rampě i celé lince kolmo na podélnou osu zařízení. Formy procházejí postupně od pily, odřezávající výztuž od čela formy, k uvolňovacímu zařízení, dále k vytahovacímu zařízení, odkud stožár odveze vozík na odkládací prostor. Forma dále prochází chladicím...