Krämer Wolfgang

Fungicídny prostriedok, spôsob jeho výroby, jeho použitie a spôsob ničenia húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 284256

Dátum: 05.11.2004

Autori: Dutzmann Stefan, Krämer Wolfgang, Siebert Reinhard, Stenzel Klaus

MPK: A01N 43/30

Značky: fungicídný, použitie, ničenia, výroby, spôsob, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Sú uvedené kombinácie účinných látok, ktoré pozostávajú z 8-t-butyl-2-(N-etyl-N-n-propylamino)-metyl-1,4-dioxaspiro[5,4]dekánu vzorca (I), 1-(4-chlór-fenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-yl-metyl)-pentán-3- olu vzorca (II) a derivátu triazolu vzorca (III), ktoré sú vhodné na ničenie húb. Ďalej je opísaný spôsob ničenia húb, použitie týchto kombinácií na ničenie húb a spôsob výroby fungicídneho prostriedku.

Pomocná dmychací tryska pro prošlup tkalcovského stroje se vzduchovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243464

Dátum: 15.07.1987

Autor: Krämer Wolfgang

MPK: D03D 47/30

Značky: tkalcovského, paprskem, prošlup, vzduchovým, tryska, dmýchací, stroje, pomocná

Text:

...g e lemelnmi 1 àín neeenými v činném postavení zndzornänám plnou čarou na obr.,1. Dmychací tryaka 5, e vodicí lamely 1 Jsou uvedeny do prollupu L 2 oenovnimi nitämi u, ktoré Jsou v .postavení dolníhoproslupu. Po dokončená usnesení útku ae paprsek 1 .dmychocí tryaka 4 e vodicí lamely 1vykývnou podle eiplq 1 L na obr. 1 ve smyslu proti hodinovým rućkdm, takže tryaka 5 a vodicí lamely 1 se dostanou do neúčinne, neznámu-ušné polohy vně...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238648

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kaspers Helmuth, Reinecke Paul, Scheinpflung Hans, Krämer Wolfgang, Brandes Wilhelm

MPK: A01N 43/653

Značky: prostředek, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje kombinaci účinných látek sestávající a) z 1-(4-fenylfenoxy)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-olu vzorce I a b) z dalších fungicidně účinných derivátů 1,2,4-triazolu obecného vzorce II v němž A znamená ketoskupinu nebo skupinu CH(OH), přičemž hmotnostní poměr účinné látky vzorce I k účinným látkám vzorce II je mezi 1 : 0,1 a 1 : 10.

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236888

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jautelat Manfred, Büchel Karl Heinz, Reinecke Paul, Krämer Wolfgang, Lürssen Klaus, Ditgens Klaus, Jäger Gerhard, Elbe Hans-ludwig

MPK: C07D 249/08, A01N 43/56, A01N 43/64...

Značky: fungicidní, regulaci, růstu, prostředek, složky, rostlin, způsob, výroby, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden substituovaný azolylketon nebo azolylalkohol obecného vzorce I, v němž A znamená atom dusíku nebo skupinu CH, B znamená ketoskupinu nebo skupinu CH(OH), Rl znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, alkinylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku a dále znamená benzylovou...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236883

Dátum: 15.04.1987

Autori: Berg Dieter, Reinecke Paul, Krämer Wolfgang, Brandes Wilhelm, Reiser Wolf

MPK: A01N 43/28

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alepoň jeden substituovaný aminoketal obecného vzorce I, v němž uvedené symboly mají dále uvedený význam nebo jeho fyziologicky snášitelnou adiční sůl s kyselinou nebo jeho komplex s kovem II. a IV. hlavní a I., II., jakož i IV. až VIII. vedlejší skupiny periodického systému prvků.

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236795

Dátum: 15.02.1987

Autori: Krämer Wolfgang, Büchel Karl Heinz, Lürssen Klaus, Scheinpflug Hans, Elbe Hans-ludwig, Reinecke Paul

MPK: A01N 43/50, A01N 43/64

Značky: rostlin, růstu, regulaci, způsob, fungicidní, účinné, prostředek, složky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát 1-azolyl-2-oximinobutanu obecného vzorce I v němž A znamená atom dusíku nebo skupinu -CH=, Rl znamená vodík, přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, přímou nebo rozvětvenou alkenylovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku, přímou nebo rozvětvenou alkenylovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku,...

Fungicidní prosředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227037

Dátum: 15.06.1986

Autori: Krämer Wolfgang, Brandes Wilhelm, Büchel Karl Heinz, Schulze Andreas, Frohberger Paul-ernst, Elbe Hans-ludwig, Regel Erik, Reiser Wolf, Kraatz Udo

Značky: způsob, látek, fungicidní, výroby, účinných, prosředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a způsob jeho výroby, vyznačující se tím, že jako účinnou lážku obsahuje alespoň jeden 2-azolylmethyl-1,3-ioxolanový nebo -dioxanový derivát obecného vzorce I, ve kterém R1, R2 a R3 nezávisle od sebe znamenají vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, přičemž R1 a R3 rovněž mohou tvořit tetramethylenový můstek, R4 představuje mimo jiné vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou...

Prostředek k potlačování růstu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227031

Dátum: 15.06.1986

Autori: Holmwood Graham, Regel Erik, Lürssen Klaus, Schröder Rolf, Reiser Wolf, Krämer Wolfgang

Značky: prostředek, růstu, potlačování, rostlin

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k potlačování růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje kombinaci účinných látek sestávajících z azolu obecného vzorce I v němž R znamaná alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo z jeho adiční soli s kyselinou, a z derivátu 1-aminocyklopropan-1-karboxylové kyseliny obecného vzorce II v němž R1 znamená hydroxyskupinu nebo alkoxyskupinu s 1 až 8 atomy uhlíku a R2 znamená aminoskupinu nebo skupinu -NH-CO-H,...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221294

Dátum: 15.01.1986

Autori: Knops Hans-joachim, Krämer Wolfgang, Frohberger Paul-ernst

Značky: fungicidní, složky, výroby, způsob, účinné, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát aminopropiofenonu obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo společně s atomem dusíku, na který jsou vázány, znamenají popřípadě substituované heterocykly jakož i navíc také popřípadě substituované heterocykly jestliže X znamená zbytek oximu, přičemž jako substituenty přicházejí v úvahu methylová skupina,...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220341

Dátum: 15.11.1985

Autori: Knops Hans-joachim, Frohberber Paul-ernst, Krämer Wolfgang

Značky: prostředek, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát aminopropanolu obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají alkylovou skupinu s až 4 atomy uhlíku a kromě toho společně s atomem dusíku, na který jsou vázány, znamenají následující skupiny dále pak, když R4 znamená skupiny -O-CO-R4, -O-CO-NHR6 nebo -O-Si(CH3)3, znamenají také skupinu přičemž tyto čtyři uvedené heterocyklické kruhové systémy mohou...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221985

Dátum: 15.06.1985

Autori: Frohberger Paul-ernst, Krämer Wolfgang, Brandes Wilhelm, Stetter Jörg, Büchel Karl Heinz

Značky: složky, účinné, prostředek, způsob, výroby, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden fluorovaný derivát 1-azolylbutanu obecného vzorce I v němž Az znamená imidazol-1-ylovou skupinu nebo 1,2,4-triazol-1-ylovou skupinu, B znamená ketoskupinu nebo skupinu CH(OH), Y znamená methoxyskupinu nebo trifluormethylovou skupinu, nebo jeho fyziologicky použitelnou adiční sůl s kyselinou.

Fungicidní prostředky a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215022

Dátum: 15.10.1984

Autori: Frohberger Paul-ernst, Krämer Wolfgang, Büchel Karl Heinz, Kühle Engelbert

Značky: způsob, fungicidní, výroby, prostředky, složky, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředky, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahují alespoň jeden sulfenylovaný karbamoyltriazolyl-O,N-acetal obecného vzorce I, v němž znamená R1 methylovou nebo fenylovou skupinu, skupinu, R2 trihalogenmethylovou skupinu, Z halogen nebo fenylovou skupinu a n číslo 1 nebo 2, nebo jeho fyziologicky použitelnou adiční sůl s kyselinou nebo komplexní sloučeninu s kovem.

Způsob výroby nových trisubst.benzyl-oximetherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214846

Dátum: 15.10.1984

Autori: Knops Hans-joachim, Krämer Wolfgang, Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm

Značky: nových, výroby, způsob, trisubst.benzyl-oximetherů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových triubst.benzyl-oximetherů obecného vzorce I ve kterém R znamená atom fluoru, chloru nebo bromu, přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenalkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku a 1 až 3 atomy halogenů, s výhodou fluoru a chloru, X, Y a Z nezávisle na sobě znamenají vždy přímou nebo rozvětvenou alkylovou či alkoxylovou skupinu obsahující vždy 1 až 4 atomy uhlíku, atom fluoru, chloru nebo...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214845

Dátum: 15.10.1984

Autori: Brandes Wilhelm, Krämer Wolfgang, Büchel Karl Heinz, Knops Hans-joachim

Značky: prostředek, výroby, způsob, účinných, látek, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden trisubst.benzyl-oximether obecného vzorce I ve kterém R znamená atom fluoru, chloru nebo bromu, přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 3 až 4 atomy uhlíku nebo halogenalkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku a 1 až 3 atomy halogenů, s výhodou fluoru a chloru, X, Y a Z nezávisle na sobě znamenají vždy přímou nebo rozvětvenou alkylovou či alkoxylovou...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214757

Dátum: 15.09.1984

Autori: Stetter Jörg, Büchel Karl Heinz, Krämer Wolfgang, Frohberger Paul-ernst, Brandes Wilhelm

Značky: látek, výroby, prostředek, fungicidní, způsob, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden acylovaný triazolyl-?-fluorpinakolylderivát obecného vzorce I, ve kterém Az znamená 1,2,4-triazol-1-ylovou nebo 1,2,4-triazol-4-ylovou skupinu, R představuje alkylovou skupinu obsahující do 6 atomů uhlíku, halogenalkylovou skupinu obsahující do 2 atomů uhlíku a do 5 atomů halogenů, nebo alkylaminoskupinu obsahující do 12 atomů uhlíku, X znamená atom vodíku...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214751

Dátum: 15.09.1984

Autori: Krämer Wolfgang, Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm, Timmler Helmut

Značky: fungicidní, výroby, prostředek, způsob, složky, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje 1-(2,4-dichlorfenyl)-1-2,6-dichlorbenzylmerkapto)-2-(1,2,4-triazol-1- yl)ethan vzorce I nebo jeho fyziologicky použitelnou adiční sůl s kyselinou.

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214709

Dátum: 15.09.1984

Autori: Büchel Karl Heinz, Frohberger Paul-ernst, Brandes Wilhelm, Krämer Wolfgang, Stetter Jörg

Značky: fungicidní, prostředek, složky, výroby, způsob, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje jako účinnou složku alespoň jeden fluorovaný derivát 1-triazolylbutanu obecného vzorce I v němž Az znamená 1,2,4-triazol-1-ylovou skupinu nebo 1,2,4-triazol-4-ylovou skupinu, B znamená ketoskupinu nebo skupinu CH(OH), X znamená vodík nebo fluor, Z znamená halogen, fenylovou skupinu, halogenfenylovou skupinu, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylové části, nitroskupinu...