Král Jozef

Čistiaci nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6959

Dátum: 04.11.2014

Autori: Král Jozef, Grega Samuel, Kardoš František

MPK: A61C 15/00, B08B 1/00

Značky: čistiaci, nástroj

Text:

...prípadne farebne odlišného od farby tvarového držiaka a valcového ťahadla.Výhodou riešenia čistiaceho nástroja je, že tvarový držiak má také ergonomické riešenie, ktoré dokáže vyvinúť variovaný krútiaci moment, čo umožňuje jeho tvar. Je vhodné hlavne na odstraňovanie mechanických nečístôt, ale vyhovuje aj na odstraňovanie biologických nečistôt pri dentálnej hygiene.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojenom vyobrazení obrázok...

Stolička na dlhodobé sedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6810

Dátum: 02.07.2014

Autori: Kardoš František, Král Jozef

MPK: A47C 7/02, A47C 3/02, A47C 9/00...

Značky: sedenie, dlhodobé, stolička

Text:

...v schéme, obr. 4 znázorňuje tvarovú vložku, v pohľade spredu, obr. 5 znázorňuje pohľad zhora a vyz 11 ačené rezy sedacej plochy stoličky v dvoch rozmerových a tvarových uskutočneniach, pričom v reze A-A je znázomené univerzálne riešenie.Stolička m na dlhodobé sedenie má sedaciu plochu 2 upevnenú na výkyvných ramenách Q sedacieho ovládacieho mechanizmu 3, ktorého prvá ovládacia páka í zasahuje do pracovného priestoru ovládača Q na pohyblivej...

Formovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6324

Dátum: 03.12.2012

Autori: Král Jozef, Kardoš František

MPK: B29C 45/23, B29C 45/17, B29C 49/06...

Značky: formovacie, zariadenie

Text:

...časť g zariadenia pohyblivo spojená s tvámicou M vstrekovacej dutiny hrdla a vyfukovacej dutiny plášťa výrobku Q, ktorá je pohyblivo spojená s tvámicou Ľ vyfukovacej dutiny dna výrobku 22. V obidvoch uskutočneniach je pohyblivá časť g zariadenia pevne spojená s tvámikom Q predlisku výrobku 2.1, v ktorom sa posúva uzatvárací ventil 2.2 a pohyblivo spojená s vyhadzovačom 2.1 výrobku 2.2.Funkcia formovacieho zariadenia podľa technického...

Depozícia uhlíkových nanorúrok na neporézny nevodivý opticky transparentný substrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 286330

Dátum: 27.06.2008

Autori: Král Jozef, Szabó Péter, Vojačková Anna, Kadlečíková Magdaléna, Ligás Radoslav, Luptáková Viera, Breza Juraj, Michalka Miroslav, Redhammer Róbert, Veselý Marian

MPK: C01B 31/00

Značky: nevodivý, neporézny, substrát, opticky, nanorúrok, depozícia, transparentný, uhlíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Syntéza uhlíkových nanorúrok na neporéznom nevodivom opticky transparentnom substráte je založená na interakcii tepelne aktivovaného metánu s časticami povrchu substrátu. Aktivácia metánu na voľné radikály je dosiahnutá tepelným rozkladom na volfrámových vláknach, ktoré sú pretekajúcim prúdom rozžeravené na teplotu okolo 2200 °C. Povrch substrátu je upravený katalyzátorom na báze železa s oxidačným číslom 3. Podstatným krokom depozície, ktorá...

Závrtný fixačný element

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1144

Dátum: 08.05.1996

Autor: Král Jozef

MPK: F16B 13/13

Značky: fixačný, element, závrtný

Text:

...rôzneho druhu. Vytvorením rozrušovacej odvádzacej medzery na stúpajúcej častí špirály a následne stúpajúci rezný element proces zavrtávania podstatne uľahčujú.Prehľad obrázkov na yýkresochNa priloženom vyobrazení obr.1 znázorňuje bočny pohľad na závrtný fixačný element V čiastočnom reze. Obr.2 znázorňuje pohľad zpredu na závrtný fixačný element a obr.3 znázorňuje čelný pohľad.Závrtný fixačný element l pozostáva z vonkajšej kužeľovitej časti...

Zariadenie na využitie solárneho tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1115

Dátum: 03.04.1996

Autor: Král Jozef

MPK: F24J 2/46

Značky: využitie, zariadenie, solárneho, tepla

Text:

...pr xujmvacia pütrbieEú uimäuné na em Vja mmäné vyrmhiť 3Na mbr. č. 1 je mhjaü Eñüľä ñä süiarnyůhr 3 2 ahr. 1 cez rie mtvcwmmn ůbr 4 názwwñuja müšárnych mmüulmv na5 ná äériqvaaralelné zaprjniü suíârngrübr. Ý znáäürňujä Eamjmnia mnüäiny äüláľñyüh mmdulüv arirmd ňou na ůhľfůbľ. Ě ná 2 mñujm Eapmjaniä mnmžiny ämlćrnvch müdulüv 5br anázorťuje äüjänie mnmäinv äülàrnych mndulüv 5 nútenüu cirkulácic.tñrñujä zapojenie mnmžiny solárnych müduluv...

Vákuový doskový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 264848

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ferdinandy Milan, Král Jozef, Semsey Ladislav, Pecár Ivan, Liska Dušan

MPK: F16K 51/02

Značky: ventil, doskový, vakuový

Text:

...nárys v čiastočnom reze vákuového doskového vevtilu podľa vynálezu v uzavretom stave. obr. 2 znázorňuje bokorys v reze. Obr. 3 zobrazuje rez B-B aDoskový vákuový ventil znázornený na pripojených obrázkoch pozostáva z telesa l, ktoré je z boku opatrené púzdrom 3, ktorého rozmer odpovedá rozmeru dosky Q danej svetlostou prierezu ventilu, oproti ktorému je príruba gg, v ktorej je uložené posuvné tiahlo Ä vykonávajúce vratný posuvný pohyb...

Spôsob úpravy povrchových a podpovrchových vrstiev kontaktných ploch odvalovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 261694

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hancin Jozef, Ferdinandy Milan, Pecár Ivan, Mruz Vladimír, Halásek Jiří, Liska Dušan, Širila Tibor, Král Jozef, Stolař Pavel

MPK: F16C 33/12

Značky: podpovrchových, vrstiev, úpravy, povrchových, odvalovania, spôsob, ploch, kontaktných

Text:

...12, 17 a 19 žijhanýchna mäkko pokrytá antireflexným povlakom sa ožaruje laserovým lúč-om pod uhlom dopadu lúwča v rozsahu od 85 ° do 95 °, pri plošnej hustote výkonu v rozsah-u 105 až 10 É Wcm .a hustote energie v rozsahu 10.10 až 150 . 10 Mjmď, pričom sa sto-pa pôsobenia lúča prekrýva v rozsahu 0,1 až 0,4 mm a takto upravená plocha sa následne leští na drsnost povrchu Ra x 0,4 až 0,2 m, zla čím sa na takto pripravený povrch pôsobí plazmou...

Sublimátor pre vákuové zariadenie na prípravu vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 259290

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ferdinandy Milan, Pecár Ivon, Liska Dušan, Král Jozef

MPK: C23C 14/56

Značky: vrstiev, zariadenie, sublimátor, přípravu, vákuové

Text:

...o organokovové látky a karbonyly kovov, tieto sú zvyčajne do odparovačav vo vákuových koemorách vkladané pria mo. v takýchto pŕĺpädťich dochaaza k ichodparovaniu už počas čerpania vakuovej komory, čím sa znovu znečisťuje povrch podložieąk a vákuova komora, a to pred začiatkom technologického procesu.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie podľa vynalezu, ktorého iłflšistata spočíva v tom, že na komoru 1 vákuovéh~o~ zariadenia na...

Sposob vytvárania oxidových alebo kovových kobaltových povlakov na keramickom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 257466

Dátum: 16.05.1988

Autori: Buda Ján, Czajlík Mikuláš, Liska Dušan, Král Jozef, Ferdinandy Milan

MPK: C04B 41/88

Značky: keramickom, substráte, spôsob, vytvárania, kobaltových, oxidových, kovových, povlakov

Text:

...náročné technologické zariadenie. Ďalšou výhodou podľa vynálezu je vysoká Čistota a hladkost vytvorených kobaltových povlakov, pričom Čistota je jednoducho dosažiteľná použitím kryštalických hydrátov soli s definovanou čistotou.K tvorbe kobaltového povlaku na slinutom korunde sa použije hexahydrát bisdusičnanu kobaltnatého Co(NO 3)2.6 H 2 O. Potrebné množstvo zlúčeniny sa určí podľa rozmerov vzorky, aby tavenina dokonale zmáčala...

Spôsob prípravy oteruvzdornej vrstvy nitridu titánu na elektricky vodivom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 255357

Dátum: 15.03.1988

Autori: Liska Dušan, Král Jozef, Kavečanský Viktor, Ferdinandy Milan

MPK: C23C 14/48, C23C 14/30

Značky: elektricky, vrstvy, spôsob, titanu, substráte, nitridů, přípravy, oteruvzdornej, vodivom

Text:

...odmasťovačke a V dôsledkubombardovania aj ohrev substrátu na požadovanú teplotu, ,ktorá závisí na vlastnostiach základného materiálu substrátu a ktorá je vyššia ako 350 °C.Proces vytvárania TiNx vrstvy podľa vynálezu je možne popísať napriklad z hladiska povlakovaného substrátu, pričom počas procesu je potrebné prihliadať na vlastnosti základného materialu a tomu prispôsobiť aj technologické parametre prípravy vrstvy. svojimi...

Sposob prípravy oteruvzdornej tenkej vrstvy karbidu titánu na elektricky vodivom pevnom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 254656

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pecár Ivan, Král Jozef, Liska Dušan, Ferdinandy Milan

MPK: C23C 14/30, C23C 14/48

Značky: tenkej, vodivom, substráte, titanu, vrstvy, spôsob, pevnom, oteruvzdornej, karbidu, elektricky, přípravy

Text:

...uhľovodíka plynule zvyšuje V intervale pomerov k titánu od 0,2 do 0,7 a za tým v intervale od 0,7 do 1,0.Ďalej je podľa vynálezu účelne, aby povrch pevného elektricky vodivého substrátu bol bombardovaný iónmi inertného plynu, čo» spôsobuje odprašovanie adsorbovaných vrstiev z jeho povrchu a súčasne ohrev substrátu na požadovanú teplotu.Vrstvy na báze karbldu titánu pripravené podľa vynálezu sa vyznačujú požadovanou adhéziou k povliekanêmu...

Zariadenie na rotáciu súčiastok vo vákuových zariadeniach počas vytvárania vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 252970

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gajdoš Andrej, Semsey Ladislav, Král Jozef, Pecár Ivan, Liska Dušan, Ferdinandy Milan

MPK: C23C 14/00

Značky: vrstiev, rotáciu, vytvárania, vakuových, zariadenie, súčiastok, počas, zariadeniach

Text:

...pohybe odvodenom od unášača 2 cez hriadel 3, ktorý je oddelený spojkou 4 z izolačného materiálu, od vákuotesne utesnenáho zo strany vonkajšej atmosféry poháňaného hriadela 5, cez ozubenékolesá 6 uchytené v unášači 2 a pevné rozvádzacie koleso s vnútorným ozubenim 7,ktoré je elektricky odizolované a mechanicky spojené s držiakom 8 uchytenom na chladenej prírube 9, cez ktorú je vedený svornikom 1 D vysoký potenciál na puzdro 11, odizolované...

Vákuová komora pre zariadenie na iónové plátovanie a iónovú implantáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252966

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ferdinandy Milan, Liska Dušan, Král Jozef, Semsey Ladislav, Pecár Ivan, Gajdoš Andrej

MPK: C23C 14/56

Značky: iónovú, iónové, vakuová, implantáciu, plátovanie, zariadenie, komora

Text:

...pomerom dĺžky ku prierezu súčiastok. Vákuové komory takýchto zariadení sú bud horizontálne, alebo vertikáĺne orientované a sú v tvare valca alebo hranola, ktoré sú osovo sümerné. Ak by sme použili vákuové komory, ktorých by dĺžka bola dostatočná pre umiestnenie súčiastok hriadeľového tvaru, potom by to bolí jednoúčelovo konštruované zariadenia, čím by bola obmedzená po 4žadovaná univerzálnost uvedených typov vákuových zariadení. Uvedené...

Spôsob vytvárania tenkých vrstiev karbidu wolfrámu na elektricky vodivom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 252860

Dátum: 15.10.1987

Autori: Liska Dušan, Král Jozef, Czajlík Mikuláš, Ferdinandy Milan

MPK: C23C 14/48, C23C 14/16

Značky: tenkých, vodivom, karbidu, wolframu, elektricky, substráte, vrstiev, vytvárania, spôsob

Text:

...ipľĺľ-ľliälVé, dosahujú ipožaudsovainú »čisrtotu, ~s možnosťou dosiąachinruitiwai vysokej rýcihluoxslti paletu vrstvy počars inalrnášamila, krtorá závisí na rvohllositi islurblimecile ih 1 exva 1 kierbvonyuliu~ wolfrámu, ikrtorú možrno regulovať intenzitou jeho orhreviu. Ďalšou výhxodiou vsrpôswobu podľa vymálezu je možnost ovplyvňovať zloženie,šnruikrtüunu, a -mechenicilvě vlaetnnoeti ivmstvy, 4a to veľlkosifou tlaku vo nváikoovewj...

Spôsob vytvárania tenkých vrstiev wolfrámu na elektricky vodivom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 252859

Dátum: 15.10.1987

Autori: Král Jozef, Ferdinandy Milan, Liska Dušan, Czajlík Mikuláš

MPK: C23C 14/48, C23C 14/16

Značky: substráte, vrstiev, wolframu, vodivom, elektricky, spôsob, vytvárania, tenkých

Text:

...epočiva v diem, že »takto vytvorené vnetvy dosahujú vysokú čistom s minimálnym oslisiathovm zbytvkoveh~o~ whlŕka, čo je dané podimiemk-ami vekwa a rozkledlomi hexakairbooyhu w-o 1 f~rámu~ v podmieril~rach plazmy. Ďalšia vvliordia spôsobu ,podľa vylnelezui spočiva. v utom, že zmenou eleiklirických perametrrov pri etimuláoii plazmy možno regulovať vlaedinolsiti vrxetiev napr. šttmikrúru. üb 252859-drobne rýrohhosť-o-u s-ublinmácie...

Spôsob vytvárania oteruvzdornej vrstvy nitridu titánu na pevnom elektricky vodivom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 252707

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ferdinandy Milan, Král Jozef, Czajlík Mikuláš, Liska Dušan

MPK: C23C 14/48, C23C 14/16

Značky: spôsob, elektricky, oteruvzdornej, vrstvy, substráte, vodivom, titanu, pevnom, nitridů, vytvárania

Text:

...zvyčajne argónom, a parami sublimujúceho hemakarbonylu volfrámu pri zníženom tlaku z intervalu 104 Pa až 10 Pa, za čím sa bezprostredne na pevný elektricky vodivý substrát pôsobí plazmou tvorenou dusíkom a paraml od parovaného titanu za zníženého tlaku z intervalu 103 Pa až 1 D Pa.Podstata vynálezu je bližšie vysvetlená na nasledovných príkladoch.Oceľový substrát bol umiestnený vo vákuovej komore odčerpanej na počiatočný tlak 105 Pa, ako...

Elektrónový odparovač s dutou katódou na odparovanie materiálov vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251971

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ferdinandy Milan, Pecár Ivan, Liska Dušan, Král Jozef

MPK: C23C 14/24

Značky: odparovač, odparovanie, katodou, elektronový, dutou, vakuu, materiálov

Text:

...odparovacieho zdroja do vákuových zariadení pre napar-ovanie a ionové plátovanie, vysoký výkon a vysokú odparovaciu rýchlosť, je výrobne jednoduché a keďže nepotrebuje špeciálne nákladné napájacie zdroje, pretože môže byt napájaný z dostupných univerzálnych elektrických zdrojov, je ekonomickejši ako naparovacie zdroje s elektrónovým lúčom s priamožeravenou katódou.Na priloženom obrázku je znázornená konštrukčné riešenie elektrónového...

Spôsob prípravy tvrdej oteruvzdornej vrstvy na hliníkových zliatinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 251458

Dátum: 16.07.1987

Autori: Král Jozef, Liska Dušan, Ferdinandy Milan

MPK: C23C 14/30, C23C 14/48, C23C 10/08...

Značky: tvrdej, vrstvy, spôsob, zliatinách, oteruvzdornej, hliníkových, přípravy

Text:

...dosahuje hodnôt 15 D 00 až 35 000 N . mm.Podstata vynálezu e bližšie vysvetlená na nasledovných príkladoch.Substrát z hliníkovej zliatiny buol umiestnený vo vákuovej komore odčerpanej na počiatočný tlak 104 Pa, ako elektróda tvoriaca katódu v iónovoplátovacom systéme. Po očístení substrátu V tlejivom výboji Ar pri tlaku 10 Pa a zápornom elektrickom potenoiáli « 2,8 kV na hliníkovom substráte oproti uzemnenej vákuovej komore, bol me...

Sposob prípravy tenkých vrstiev na substráte z titánu alebo jeho zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250859

Dátum: 14.05.1987

Autori: Ferdinandy Milan, Liska Dušan, Král Jozef

MPK: C23C 14/48, C23C 14/30

Značky: přípravy, tenkých, spôsob, substráte, zliatin, vrstiev, titanu

Text:

...vlastností talkto pripravenej vrstvy je možno ovplyvňovať zmenou rýchlosti oćlparovania hlinílka v intervale 0,01 až 10,0 g.min 1,ďalej prúdovou .hustotou z intervalu 0,1 až 3,0 mA . om a zmenou parciálneho tlaku zmesi plynov inertného plynu a dusíka.Vrstva vytvorená spôsobom podľa vynálezu sa vyznačuje oproti vrstve pripravenej bez prítomnosti dwsíska zvýšenou tvndosťou a najmä nižším stupňom opotrełbenia. Pri povrchovej nitridácii sulbstrátu...

Sposob priamej tvorby vrstvy TiA13 v povrchovej vrstve titánu a jeho zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249917

Dátum: 15.04.1987

Autori: Král Jozef, Ferdinandy Milan, Liska Dušan

MPK: C23C 14/30, C23C 14/48

Značky: zliatin, vrstvy, povrchovej, vrstvě, titanu, tvorby, spôsob, priamej, tia13

Text:

...vytvorenia protidifúznej bariéry na p-ovrchu substrátu. Táto skutočnosť spolu s experimentálne overenou vlastnosťou TiAls a to,že koeficient Al v TiAls je ne ovela vyšší než Al v Ti, poskytuje možnost vytvárať TiAls vrstvu aj pri nižších teplotách než 600 C za kratší čas.spôsobom podla vynálezu sa na titáne a jeho zliatinách vytvárajú difúzne vrstvy z intermetalicke zlúčeniny TiAls, prípadne TiAl 3 Al, ktorých mikrotvrdost je 11000 až 15...

Sposob tvorby TiA13 difúznej vrstvy na titáne a jeho zliatinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 249915

Dátum: 15.04.1987

Autori: Liska Dušan, Král Jozef, Ferdinandy Milan, Diko Pavel

MPK: C23C 14/48, C23C 14/30, C23C 10/08...

Značky: difúznej, vrstvy, tvorby, tia13, titáne, zliatinách, spôsob

Text:

...prebieha ťažšie a preto musia byť podmienky žíhaniia iné.Výber možno objasniť podla nasledujúcích príkladovPred samotným procesom vytvárania Al vrstvy na titánovej zliatine OT 4-1 sa vákuová komora zariadenia pre iónové plátovanie odčerpe na tlak rádove 105 Pa. Al je odparovaný pomocou elektrónového lúča, čo zabezpečuje vysokú rýchlost rastu Al vrstvy a oproti odparovaniu z odparovanéhwo zdroja tiež vyššiu kinetickú energiu odparoVaných Al...

Sposob vytvárania tenkých vrstiev wolfrámu na pevnom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 248976

Dátum: 12.03.1987

Autori: Liska Dušan, Timková Mária, Czajlík Mikuláš, Král Jozef, Ferdinandy Milan

MPK: C23C 16/16

Značky: vytvárania, spôsob, vrstiev, wolframu, substráte, pevnom, tenkých

Text:

...substrâtov je teplota nižšia ako teplota ich štruktürnych zmien, prípadne teplota nižšia ako teplota ich poškodenia. Ďalšou výhodou daného spôsobu nanášanie ten 4kých vrstiev volfrámu na pevný silbstrát je to, že produkty rozklxadu hexakarbonylu volfrámu, volfrám a molekuly CO, nespôsobujo korózne poškodenie substrátu a vakuového zariadenia.Podstata predloženého vynálezu je bližšie objasnená pomocou priloženeho výkresu, na ktorom je...

Zariadenie na odparovanie materiálov vo vákuu elektrónovým lúčom s výkonom do 15 kW

Načítavanie...

Číslo patentu: 248554

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ferdinandy Milan, Liska Dušan, Pecár Ivan, Král Jozef

MPK: C23C 14/24

Značky: elektrónovým, materiálov, zariadenie, lúčom, odparovanie, výkonom, vakuu

Text:

...jeho konštrukcia zabezpečuje ĺahkú údržbu, pohodlná reguláciu a nastavenie zväzku elektrőnov, zníženie hmotnosti a nárokov na pracnost výroby, zvýšenú ochranu pred posobením cdrazovýoh elektrőnov a výbornú adaptivnost pre zariadenia na iőnové plátovanie.Konštrukčná riešenie zariadenia znázornená na priloženom výkrese na obr. l, 2 a 3 v nárýse, podoryse a bokorysel pozostáva z medeného kelimku ł, ktorý je vyhotovený z dvoch nerozoberateĺne...