Král Josef

Vonkajší poistkový spodok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1272

Dátum: 06.11.1996

Autori: Černý Pavel, Man Jaroslav, Král Josef

MPK: H01H 71/00, H01H 71/02

Značky: spodok, poistkový, vonkajší

Text:

...obsahujúci základnú dosku 1, umiestnenú napríklad na neznázornenom nosnom stĺpe vonkajšieho vedenia, na ktorej je v príkladnom vyhotovení upevnený podporný izolátor g, pričom k hornej časti podporného izolátora g je pripevnený prvý pripojovací pásik à s poistkovým kontaktom na uchytenie jedného konca známej poistkovej patróny. Na prvom pripojovacom pásiku 1 je známym spôsobom uchytený neznázornený fázový vodič, ktorý na svojom opačnom...

Podperný izolátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1254

Dátum: 02.10.1996

Autor: Král Josef

MPK: H01B 17/14

Značky: podpěrný, izolátor

Text:

...pre zaliatie koncového prvku do základného izolačného telesa podperného izolátora.Výhodou tejto konštrukcie podperného izolátora je najmä vy soká ůnosnosć koncového prvku, daná veľkou pevnosťou materiáluPrehľad obrázkov na výkreseKonštrukcia príkladného vyhotovenia podperného izolátoraje vo dvoch pohľadoch znázornená na obr. 1.Podperný izolátor je jedným z konštrukčných prvkov napr. neznázornenêho odpínača do vonkajšieho prostredia alebo...

Zařízení pro indikaci úniku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270738

Dátum: 12.07.1990

Autor: Král Josef

MPK: G01D 5/06

Značky: plynů, indikaci, úniku, zařízení

Text:

...3 na hřídelíku 2 krabícového manometru l a má také dva symetricky umístěné permanantní magnety 2. Na druhém konci hřídele Ž je uchycen indikační prvek ve tvaru ukazatele É v provedení indikačního terčíku.Druhý příklad provedení vynálezu s jazýčkovým kontaktem, má krabicový manometr i s vlnovcovou krabici ll s hřídelíkem 2, na kterém je unášeč s permanentními magnety Ž zcela shodného provedení jako je u prvního příkladu provedení vynálezu...

Zařízení ke sledování elektrického oblouku ve zhášedle vypínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266538

Dátum: 12.01.1990

Autor: Král Josef

MPK: G02F 1/00, G05D 25/00, G01J 1/24...

Značky: sledování, zařízení, elektrického, oblouků, zhášedle, vypínače

Text:

...3 je umístěn v dutině kovového pouzdra gł prstencového tvaru a je napájen z baterie 1. Vysílač g je tvořen lőnásobným opto-digitálním převodníkem Ä, na nějž navazuje digitálné - analogový převodník A a analogově - optický převodník Q, na jehož výstup je připojen jediný vazební světlovod §. Zmíněné vstupní clony lg jsou vytvořeny jako válcová kovová tělesa, paprskovitě uchycená v blízkosti opalovacího kontaktu lg, která jsou opatřena...

Hřídel uzemňovače s dvojitými kontaktními noži

Načítavanie...

Číslo patentu: 266447

Dátum: 12.01.1990

Autor: Král Josef

MPK: H01H 31/28

Značky: uzemňovače, hřídel, dvojitými, noži, kontaktními

Text:

...uzenňo vače do rozvéděče. Další výhoda ee projeví u rozvéděčů o izolačnín plynom, napr. rluordde eírovýn, kde jsou podstatné kratší izolační vzdálenosti a kde není zapotbebí tak dlouhýoh kontaktních nožů v porovníní e noži rozvédččů ee vzduchovou izolací.U kratčíoh kontaktníoh nožů ee poeunutín níeta jejich vetknutí,které je v oblaeti oey nosné kovové trubky, zvätčí pružení jejich neuen.Príklad provedení vynález je na priloženom výkreeu,...

Prostředek pro řízení ovariálních funkcí hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265947

Dátum: 14.11.1989

Autori: Král Josef, Bílek Petr, Borovička Antonín, Lamprechtová Světlana, Ševčík Bohumil

MPK: A01K 67/00

Značky: ovariálních, hospodářských, zvířat, prostředek, funkcí, řízení

Text:

...náklady na výrobu substancí se vývojem technologie snižují.Úspora nákladů na výrobu účinné substance pro luteolytický přípravek je hlavním příno Za další výhodu může být považováno snížení reziduí účinnélátky v mléce. Cloprostenol je V organismu rychle odbouráván, přesto však jsou v mlécsz prvního dojení zachycována rezidua kolem 0,1/ug.ml 1. Tato relativně velmi nízká hodnota vztahují se na ni hygienické omezení. Snižování reziduí je však v...

Prostředek pro zvýšení porodnosti samic skotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264861

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ševčík Bohumil, Král Josef, Bílek Petr, Pícha Josef, Borovička Antonín

MPK: C07C 59/56

Značky: zvýšení, samic, skotu, prostředek, porodnosti

Text:

...porodem je zastavována, aby byl zdárně ukončen vývoj plodu.S prodlužováním mezidobí stoupá procentické zastoupení měsíců s nízkou dojivostí. Naopak sezkracováním mezidobí stoupá ve stádě frekvence měsíců, kdy je laktace maximální. Pro úplnost uvádíme, že nádej za druhý měsíc po porodu ne několikanásobkem nádoje za měsíc desátý, jedenáctý atd. Na natalitě pak závisí počet odchovaných telat a jejich zástav do odchoven a výkrmen. Z toho vyplýva,...

Biocidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264623

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kubín Jan, Král Josef, Mostecký Jiří Akademik, Kudibal Václav, Mikeš Ctirad, Voldánová Marta, Paleček Jaroslav, Čapek Antonín, Kubelka Vladimír

MPK: A01N 33/02, C11D 7/00

Značky: biocidní, prostředek

Text:

...ochranná látka. Neutrální tenzidy na bázi ethylenoxidovaných alkoholů nebo alkyl fenolů urychlují podstatným způsobem rozpouštění nečistot a napomáhají při tvorbě a stabilitě disperzí tvořených pevnými částicemi a dále doplňují dermálně profylaktickou složku. Kvarterní amoniové a fosfoniové soli zajiščují vysokou biocidní účinnost prostředku, zvláště proti qramnegativním bakteriím, neporušují však acidoresistentní mikroorganismy a působí i...

Vypínací roubík a píst elektrického odpínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263947

Dátum: 12.05.1989

Autor: Král Josef

MPK: H01H 33/91

Značky: vypínací, elektrického, roubík, píst, odpínače

Text:

...zřejmě provedení vodicí lišty.Na pístu 1 obdélníkového průřezu je vjeho středu uchycen dutý kontaktní roubík 7, přičemž v blízkosti místa jeho vetknutí do pístu 1 jsou V něm vytvořeny dvě příčné díry 9. Uprostred delšich stran pístu 1 jsou připevněny dvě vcdíoí lišty 2, které jsou suvně uloženy ve výřezech bočnic tělesa 3. Těleso 3 má tvar dutéh-o hranolu, jehož boční stěny mají pádélíié výřezy pro vodicí lišty 2, V nichž jsou letmo uloženy...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243959

Dátum: 01.07.1988

Autori: Král Josef, Mostecký Jioí Akademik, Vonka Zdenik, Paleeek Jaroslav

MPK: F28D 11/02

Značky: výměník, tepla

Text:

...proti proudu vzduchu epatřen aábranali Qi otvory ll vyústěo nými do odtoková konery lg. Ve své horní časti je opatřen ěiknýni přopáikani 1 , atředníní přepdłkali lg i otvory ll směřujícíní do odtokovákonory.lg, Dolní číst přenaäeče ltepla zasahuje do kapaliny ve vani li, kdeína jedni její straně je inotalována komore 2 kapaliny se Iabudovanýli vleükaná L 2 pro uoměrnění proudíoí kapaliny s přítokea, kapaliny. na opačné straně vany łł jo...

Zařízení pro měření šířky pásu elektricky nevodivého materiálu, zejména textilního

Načítavanie...

Číslo patentu: 257892

Dátum: 15.06.1988

Autori: Král Josef, Valenta Jiří, Novomeský Karel

MPK: G01B 5/04

Značky: šířky, pásu, materiálů, měření, textilního, elektricky, nevodivého, zařízení, zejména

Text:

...vzájemně axiálně posunutých pružných kontaktů a je elektricky spojen s vyhodnocovaoím a napájecim zařízením.Výhody zařízení pro měření šířky pásu elektricky nevodivého materiálu, zejména textilního,podle vynálezu, spočívají zejména v jeho jednoduchosti a přesností, nezávisle na pevnosti okraje pásu materiálu a v jeho odolnosti vůči případným nečistotám.vynález bude dále podrobněji popsán podle připojenáho výkresu, kde na obr. 1 je znázorněn...

Anestetikum pro ryby

Načítavanie...

Číslo patentu: 248770

Dátum: 12.02.1987

Autori: Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Král Josef

MPK: A61K 31/245

Značky: anestetikum

Text:

...nebezpečí pro ryby, je-li zabráněno oschnutí povrchu těla. Během této doby může být s rybami volně manipulováno, kupříkladu mohou být uměle vytřeny, infekčně oěetřeny,mohou na nich výt vykonány chirurgické zákroky nebo biometrická stanovení. Po vložení do čisté vody odeznívá anesteze samovolně v době závislé na délce expozice a koncentrace prostředku podle vynálezu v lázni.Koncentrace vhodné pro pracovní použití se připravují obvykle...

Prostředek pro vyvolávání říje u hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 229719

Dátum: 01.05.1986

Autori: Krajíček Alois, Aušková Marie, Šeda Miroslav, Spáčil Jiří, Černý Antonín, Rašková Helena, Beran Miloš, Král Josef, Pospíšil Arnošt, Černý Jaroslav, Krejčí Petr, Křepelka Jiří, Řežábek Karel, Chlebounová Jana

MPK: C07D 457/04, A61K 31/48, C07D 457/12...

Značky: zvířat, říje, vyvolávání, prostředek, hospodářských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku pro vyvolávání říje u hospodářských zvířat, který obsahuje jako účinnou látku ergolinový derivát obecného vzorce I nebo II, inhibující sekreci prolaktinu a tím zvyšující sekreci gonadotropinů v adenogypofýze zvířat. Prostředek, který lze podávat perorálně nebo panterálně, je určen pro regulaci říje a laktace u hospodářských zvířat, především u prasnic a krav.

Způsob výroby cefalosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247185

Dátum: 17.04.1986

Autori: Valeeko Zdenik, Bareš Karel, Podlaha Jaroslav, Jegorov Alexadd, Preisler Vlastimil, Žižka Jan, Talich Stanislav, Polievka Milan, Král Josef, Kaska Miroslav

MPK: C07D 501/46

Značky: cefalosporinu, způsob, výroby

Text:

...mravenčí kyselinou, trichloroctovou kyselinou, trifluoroctovou kyselinou a podobné, soli se sulfonovými kyselinami, jako s metansulfonovou kyselinou, etansulfonovou kyselinou, benzensulfonovou kyselinou, tolueneSoli na kyselých skupinách zahrnují například soli s alkalickými kovy, jako se sodíkem,draslíkem a podobně, soli s kovy alkalických zemin, jako s vápníkem, hořčíkem a podobně,amoniové soli a soli s organlckými bázemi obsahujícími...

Mechanismus pro pojezd kovářského kolejového manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219619

Dátum: 15.08.1985

Autori: Král Josef, Žídek Vladimír

Značky: kolejového, mechanismus, kovářského, manipulátoru, pojezd

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že v obou bočnicích manipulátoru je kyvně uložena převodovka pojezdu, spojená na jedné straně s bočnicí prvním čepem, drženým v bočnici odnímatelným vedením, na druhé straně je spojena pomocí druhého čepu s táhlem, které je přes stavěcí matici spojeno s táhlem, v jehož oku je umístěn třetí čep, vedený v drážce konzoly, o kterou se opírá jedním koncem pružina, zatímco druhým koncem se opírá o matici.

Soustava trysek pro tepelné zpracování plošných útvarů na strojích pro zpracování textilií, papíru, umělých hmot a jiných podobných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218771

Dátum: 15.04.1985

Autori: Ondrouch Vlastimil, Král Josef, Strádal Petr, Valenta Jiří

Značky: podobných, umělých, trysek, plošných, soustava, zpracování, papíru, útvaru, tepelně, strojích, textilií, jiných, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká soustavy trysek pro tepelné zpracování plošných útvarů na strojích pro zpracování textilií, papíru, umělých hmot a jiných podobných materiálů, kde mezi alespoň dvě štěrbiny, dvě trysky nebo dvě řady trysek je vloženo tvarované těleso. Podstata soustavy trysek podle vynálezu přitom spočívá v tom, že tvarované těleso je uspořádáno vzhledem ke zpracovávanému materiálu na odvrácené straně tryskové desky, a jeho výška se ve směru...

Kapalinový vypínač zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 224140

Dátum: 01.11.1984

Autori: Rovenský Jan, Král Josef, Kratochvíl Jan, Walsberger Jan, Ježek Petr

Značky: zátěže, kapalinový, vypinač

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalinový vypínač zátěže, zejména pro vypínání střídavých proudů řádově desítek ampérů o vysokém napětí, tvořený nádobou, v jejíž spodní zhášecí části naplněné kapalinou je umístěn pevný kontakt, přičemž pohyblivý kontakt je umístěn na spodním konci vypínacího roubíku, vyznačující se tím, že vypínací roubík (7) je opatřen vybráním (9) a je suvně uložen jednak ve vodicí vložce (2), oddělující zhášecí část (3) od expanzní části (4) nádoby (1), a...

Krmivo pro ryby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214585

Dátum: 30.03.1984

Autori: Pokorný Josef, Král Josef

Značky: krmivo

Zhrnutie / Anotácia:

V krmivu pro lososovité a nebo kaprovité ryby v intenzívních velkochovech je obsaženo 10 až 55 % hmotnostních kafilerní drůbeží a péŕové moučky jako zdroj esenciálních aminokyselin a nenasycených mastných kyselin.