Král Jiří

Mobilizačné zábradlie a lôžko vybavené týmto mobilizačným zábradlím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10179

Dátum: 14.11.2005

Autori: Král Jiří, Sálus Michal, Frolík Zbyněk

MPK: A61G 7/053

Značky: lôžko, zábradlie, mobilizačným, týmto, vybavené, mobilizačné, zábradlím

Text:

...l a g sú, ako ukazuje obr. l, vybavené držiaknii Q, umiestnenými na podlhovastom profile j, pre oporu pacienta pri jeho vstávaní z lôžka i. Na obr. 2 je znázomený bočný pohľad na to isté lôžko i s rovnou ložnou plochou, s mobilizačnými zábradliami l a g opäť zaaretovanými do zvislej polohy. Obr. 2 pre predstavu ukazuje schematicky vyhotovenie lôžka 3 s možnosťou nastavenia ložnej plochy do najnižšej, polovičnej a najvyššej...

Spevnená zárubňa dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1650

Dátum: 08.10.1997

Autori: Huvar Stanislav, Králová Mária, Král Jiří

MPK: E06B 1/14, E06B 1/16, E06B 1/58...

Značky: spevnená, zárubňa, dveří

Text:

...Ďalšou výhodou je zvýšenie stability dverného systému. Pokiaľ je mechanizmus uzavieratia dverí zložitejší,napríklad pokiaľ zasahujú do zárubne nejaké vložky, alebo klátiky, ktoré by mohli .bránit plneniu výplní, je nutné uskutočnit V zárubniach primerane väčší počet plniacich otvorov.Horným zamykacím mechanizmom sa pritom rozumie ten z mechanizmov,ktorý leží najvyššie, čo býva zvyčajne prídavný bezpečnostný zámok. Veľkost plniacich otvorov nie...

Zařízení k vedení následných jízd secího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265154

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bělonožník Miloslav, Tydlidát Jiří, Kujal Josef, Král Jiří

MPK: A01B 69/02

Značky: vedení, zařízení, stroje, secího, následných, jízd

Text:

...čímž poslání stopy končí.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. 1 je půdorysem způsobu vyznačení stopy secího stroje v nezasetém pozemku a vedení secího stroje v následné jízdě podle vyznačené stopy a obr. 2 je detailní pohled na provedení ukazatele a pohled na uchycení ukazatele k traktoru.Nedělitelné příslušenství secího stroje ł připojeného k tažnému traktoru 1 a spočívajícího na levém pojízdném kole Ž a...

Zařízení k vyznačení přerušovaného výsevu u secích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263849

Dátum: 12.05.1989

Autori: Král Jiří, Bělonožník Miloslav, Kujal Josef, Tydlitát Jiří

MPK: A01B 69/02

Značky: secích, vyznačení, zařízení, prerušovaného, výsevu, strojů

Text:

...s pružinou.Použitím vynälezu je dosahovváno vyššího účinku, nebot stopy kol traktoru v původné nakypřeně půdě jsou ochráněny od rozrušení zvednutými kypřiči, secími botkami a zavlačovacím zařízením.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde obr. 1 je bokorysem secího stroje, obr. 2 je půdorysem secího stroje a obr. 3 je detailni půdo-rysiíy,pohled na přerušovací mechanismus otáčo ní výsevního ústrojí v pásmu kolejových...

Zařízení secích strojů, sloužící k okamžitému přerušení výsevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263759

Dátum: 11.04.1989

Autori: Král Jiří, Tydlitát Jiří

MPK: A01C 7/10

Značky: strojů, okamžitému, přerušení, sloužící, secích, zařízení, výsevu

Text:

...jsou po obvodě opatřeny výsevními žlábky 3 a bočními otvory 5. Do bočních otvoru A zapadají kolíčky 3 posuvné spojky g. Posuv spojky g, ve které je pevné zakotvena podložka lg s výřezy lg, ovládć záohyt lg. 0 dno ll spojky g je jedním koncom opłsna válcová pružina lg A druhým koncem o stavěoí kroužek ll s upevňovaoím šroubem ll. Stavěcí kroužek lg je zapuštěn vevýsevní hžídell g a vnitřek stavěcího kroužku ll je tvarově hodný s výsevní hłídeli...

Způsob výroby polotovaru pro výrobu bezešvých nádobových den a podobných výlisků lisováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 256653

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jílek Ladislav, Král Jiří, Burda Svatopluk, Velísek Jiří, Drápal Otakar

MPK: B21J 5/00

Značky: nádobových, podobných, výroby, způsob, bezešvých, polotovarů, lisováním, výrobu, výlisků

Text:

...že manipulace s těmito polotovary je obtížná a stejněje spojeno s obtížemi přesné usazování těchto polotovarů mezi pracovní nástroje lisu.Rovněž je znám způsob výroby nádobových den a podobných výlisků lisováním 2 předehnutých desek žlabovitého tvaru, jehož dva protější okraje jsou ohnuty a střed desky tvoří rovnou plochu, načež se tato plocha vylisuje do tvaru dna. Žlab přitom může být vytvořen svařením dvou částí rovným svarem ve střední...

Zařízení k odvíjení plechů ze svitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236197

Dátum: 01.12.1987

Autori: Spinka Josef, Voděra Václav, Král Jiří, Rychtrmoc Josef

MPK: B21C 47/18

Značky: zařízení, plechů, odvíjení, svitku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odvíjení plechů ze svitku, který je uložen na nosném trnu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na obou koncích nosného trnu (2) jsou otočně uloženy odvalovací kladky (6), které dosedají na šikmé vodicí lišty (20). Povrch svitku plechu je opřen o hnací válec (18) s pohonným ústrojím (19). Je výhodné, aby na nosném trnu (2) byl vyměnitelně a přestavitelně uspořádán přítlačný disk (3) a opěrný disk (4) a aby šikmé vodici lišty (20) byly...

Uzavírací ventil slévárenského formovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251149

Dátum: 11.06.1987

Autor: Král Jiří

MPK: B22C 15/22, B22C 15/26

Značky: uzavírací, formovacího, ventil, slévárenského, stroje

Text:

...pro proudění tlakovéhc média ve dnu tlakového zásobníku a tím je umožněno uzavírat talíř ventilu stejným tlakem plynného média jakým je naplněn tlakový zásobník a není třeba přivádět do stroje tlakové médium o nižším a vyšším tlaku.Pro dosažení účinného rázu plynného média na formovací směs je třeba, aby se talířový ventil otevřel v co nejkratším čase. Navržená konstrukce mezikruhového membránového válce splňuje tuto podmínku, nabot malý...

Zařízení na vyklápění ohradových palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 232434

Dátum: 15.07.1986

Autori: Král Jiří, Rychtrmoc Josef

MPK: B65G 7/00

Značky: zařízení, palet, ohradových, vyklápění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyklápění ohradových palet ve skladovém hospodářství nebo v dílenském provozu a řeší problém posuvu vyklápěné ohradové palety tak, aby materiál byl vysypáván dále od pevného rámu, dociluje se snížení energetické náročnosti na vyklápění a zmenšení manipulačního prostoru. Podstata vynálezu spočívá v tom že na každou z obou bočních stran vyklápěcího rámu je připevněna jedna odvalovací kladka, dosedající na odvalovací plochu,...

Sítový segment síta pro granulometrické třídění sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222326

Dátum: 01.12.1985

Autori: Papadopulos Spiros, Král Jiří

Značky: síta, síťový, látek, třídění, segment, sypkých, granulometrické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci síta pro granulometrické třídění sypkých látek, například zásaditých alumosilikátů, jejichž podsítný podíl se mele na další jemnější frakce. Podstatou vynálezu je to, že sítový segment je vytvořen z rámu, v němž jsou uloženy třídicí tyče kolmo na podélnou osu sítového segmentu, přičemž mezery mezi jednotlivými třídicími tyčemi mají stejnou vzdálenost. Vynález je svým prvotním zaměřením určen pro aplikaci v mlýnicích...

Zařízení pro dotykové hubení plevelů roztoky chemických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220010

Dátum: 15.10.1985

Autori: Janáková Blanka, Král Jiří, Madar Jiří, Purkrábek František

Značky: hubení, plevelů, zařízení, dotykové, roztoky, látek, chemických

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je hubení plevelů herbicidy, které jsou na plevely dodávány jen jejich dotykem s plachetkou, navlhčenou roztokem herbicidu, která je tažena těsně nad zemí mezi řádky plodin. Tohoto výsledku se dosahuje tím, že mezi řádky plodin jsou taženy pružné dvojité rámy, jejichž spodní ramena jsou tažena po zemi a mohou být přímo vedená plodinami, a horní ramena drží plachetku navlhčenou herbicidem těsně nad zemí, přičemž dotyk částí...

Způsob výroby vločkového grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226845

Dátum: 01.09.1985

Autori: Zemánek Jaroslav, Neiser Jan, Čížek Jan, Král Jiří, Vidlář Jiří, David Jiří, Procháska František, Kříž Václav, Veselý Jiří

Značky: grafitu, vločkového, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vločkového grafitu z předupravených tuhých emisí, uvolněných při přelévání surového železa a oceli nebo litiny do pánví a mísičů v hutních provozech, vyznačený tím, že předupravená tuhá emise se louží v roztoku 0,5 až 2 molární kyseliny chlorovodíkové nebo sírové při poměru tuhé fáze ke kapalné fázi 1 : 5 až 1 : 20 při teplotě 15 až 90 °C po dobu deseti minut až dvě hodiny.

Zařízení pro výměnu modelových desek u slévárenského formovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223770

Dátum: 01.07.1984

Autor: Král Jiří

Značky: desek, výměnu, slévárenského, formovacího, zařízení, modelových, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výměnu modelových desek u slévárenského formovacího stroje, opatřeného přesuvným vozíkem pro střídavé formování horních a spodních polovin formy posunovaných po dopravních tratích vyznačené tím, že sestává ze tří rovnoběžných dopravních tratí (3,4,5), jejichž osy jsou kolmé na směr pohybu přesuvného vozíku (2) přičemž osa střední dopravní tratě (3) pro přísun modelových desek směřuje do středu modelové desky (H1) umístěné v...

Zařízení pro dávkování sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 213527

Dátum: 01.03.1984

Autori: Papadopulos Spiros, Král Jiří

Značky: sypkých, zařízení, dávkování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro dávkování sypných látek, například při jejich přívodu ze zásobníku na třídící síta v mlý mlýnicich keramických hmot. Zařízení podle vynálezu se vyznačuje tím že sestává z vertikálního nástavce výsypného žlabu, přes jeho koncovou část je suvně převlečena dávkovací manžeta vytvořená z výstužných úhelníků a pryžového pláště, která je závěsem uložena výkyvně v čepech páky, uložené vně nádstavce na kloubové podpěře....