Král Jan

Zariadenie na manipuláciu s dekontaminovanými fragmentmi a odpadmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6278

Dátum: 02.10.2012

Autori: Čepeľ Tomáš, Král Jan, Boldižár Rastislav, Čepeľ Ján

MPK: G21F 5/00, B65D 85/82

Značky: zariadenie, dekontaminovanými, fragmentmi, odpadmi, manipuláciu

Text:

...Na kryte Q hydrovalca zdvihu je závesné oko i,ktoré slúži na manipuláciu so zariadením.Zvon 1 je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Teleso zvona L tvorí plášť, ktorý je vyrobený z plechu, na ktorýje v hornej časti navarená príruba. V spodnej časti je navarená centrovacía príruba Q spolu s centrovacími nožičkami, ktoré slúžia na centrovanie celého zariadenia pri manipulácii napríklad nad sudom Q alebo napríklad nad ultrazvukovou vaňou. Zvon lje...

Zpětný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 275537

Dátum: 19.02.1992

Autori: Král Jan, Harazim Alfons

MPK: F16K 15/02

Značky: ventil, zpětný

Dvoukřídlová zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268635

Dátum: 14.03.1990

Autori: Král Jan, Harazim Alfons

MPK: F16K 15/03

Značky: klapka, dvoukřídlová, zpětná

Text:

...prstencovým tělesem 3, na jehož vnitřníploše je vytvořeno kruhové tělesově sedlo 11 5 těsnící plochou 5, jejíž průsečnices vertikální rovinou tvořenou vertikální osou gl a prútočnou osou 33 je přímka proti~ najíci průtočnou osu 3 a svirající s vertikální osou 31 úhel 52 o velikosti 5 ° až 15 °. Těsnící plocha 5 je tedy vychýlená ze svislé polohy o úhel gá. Tělesem 1 prochází ve vertikální rovině příčník 13, vychýlený od vertikální osy Q 1...

Rozváděcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 263741

Dátum: 11.04.1989

Autori: Král Jan, Harazim Alfons, Gala Alexandr, Kerlín Kurt, Řeha Karel

MPK: F16K 31/122

Značky: rozváděcí, ventil

Text:

...vzduchu a grvním uzevíracín ventilem lzjcztňman první zpětný ventil 52 a mezi přívodem lá stlačeného vzduchu a první konorou 2 první zpětný ventil li e druhý zpětný ventil gg, při čemž první komora g e prvním vstupem g dále spojene s nezná 5 zorněným ahumuláto em stlačeného vzduchu.Ve výchozím stavu je první uzavírací ventil ll uzevřen,druhý azavíràcí ventil łê otevřen a ovládací píst Q je vlivem tlaku v první konoře 3 v pravé krejní poloze,...

Rozváděcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 262750

Dátum: 14.03.1989

Autori: Král Jan, Gala Alexandr, Harazim Alfons, Kerlín Kurt, Řeha Karel

MPK: F16K 31/122

Značky: ventil, rozváděcí

Text:

...g je prvním vstupem 2 dále spojene s neznázorněným akumulátorem stlačeného vzduchu. Druhý vstup 5 je spojen s třetím vstupem łł propojovacím kanálem gł.Ve výchozím stavu je první uzavírací ventil 11 uzavřen,druhý uzavírací ventil lg otevřen a ovládací píst Q je vlivem tlaku V první komoře g v levé krajní poloze, kdy kuželka 1 uzavírá první sedlo §, přičemž druhé sedlo g je otevřeno a spojuje tak činný prostor neznázorněného pneumatického...

Ovládací zařízení, zejména pro uzavírací ventily

Načítavanie...

Číslo patentu: 262299

Dátum: 14.03.1989

Autori: Gala Alexander, Král Jan, Lébl Pavel, Kerlín Kurt, Harazim Alfons

MPK: F16K 31/16

Značky: uzavírací, ovládací, ventily, zejména, zařízení

Text:

...konce horní pákové dvojice Q jsou otočně uloženy na horním čepu gi upevněném na příčníku gg rámové konstrukce 3 a opačné konce dolní pákové dvojice 3 jsou otočně uloženy na dolním čepu 3 upevněném na horní přírubě il pružné mechanické soustavy 3. Horní páková dvojice 23 svírá s dolní pákovou dvojicí 3 úhel glgg. Horní příruba il je pzopojena5 dolní přírubou 53 pomocí šroubů 35 tak, že jedna z přírub gł, 5 je po šroubech 55 volně posuvná,...

Zařízení pro řízení průtoku a množství tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261988

Dátum: 10.02.1989

Autori: Preisler Vlastimil, Král Jan

MPK: G01F 1/32, G01F 1/28, G01F 1/30...

Značky: řízení, průtoku, zařízení, množství, tekutiny

Text:

...přípojeneho v-ýkresu, na němž obr. 1 značí jpodélný řez zařízením a obr. 2 komoru s výpustným kanälem.jak je patrno z obr. 1, je v tělese 4 vytvořen kanál 1, jímž přítéká nosič řízenéhoprůtoku a množství tekutiny. V tělese 4 je uložen ventil 3, uuchycený na membrráně 2,ktera se nalézá V řídící komoře 11, jejíž ohjem je možno měnit zašroubováním jejího víka. Ventil 3 je .opatřen průtočným otvorem 1 U, který »propojuje hlav-ní otvor ventilu 3 s...

Vodicí lišty klínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261395

Dátum: 10.02.1989

Autori: Gala Alexandr, Král Jan, Řeha Karel, Kerlín Kurt, Harazim Alfons

MPK: F16K 3/316

Značky: klínu, vodiči, lišty

Text:

...čistoty vnitřního prostoru tělesa šoupátka, zajištující lepší provozní spolehlivost a v možnosti snadné výměny vodicŕch líšt.Příklad konkrétního provedení upevnění vodících lišt klínu v tělese ěoupátka je schematicky znázorněný na přiložených výkresech, kde na obr. l je podélný řez tělesem šoupátka rovinou kolmou ke směru průtoku, na obr. 2 je půdorysný pohled do tělesa šoupátka z obr. 1.Příklad konkrétního provedení upevnění...

Zapojení střídače pro frekvenční řízení střídavých bezkontaktních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261193

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hoskovec Josef, Král Jan

MPK: H02P 5/41

Značky: zapojení, střídače, motorů, řízení, frekvenční, střídavých, bezkontaktních

Text:

...toho, že v komutačních intervalech po vypnutí jedné ze součástek s plnou řiditelností se proud z prvního vinutí příslušné tlumivky komutuje do jejího druhého vinutí a uzavírá se přes zpětnou diodu a vínutí motoru. Tím se jednak snižuje zvlnění proudu ve vinutí motoru, jednak se usnadňuje komutace proudu z odpojeného tyristoru na příslušnou zpětnou diodu. zapojení dále odstraňuje nutnost užití zpětných diod rychlého typu. obě...

Dvoudeskový uzávěr šoupátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260938

Dátum: 12.01.1989

Autori: Řeha Karel, Harazim Alfons, Gala Alexandr, Král Jan, Kerlín Kurt

MPK: F16K 3/12

Značky: dvoudeskový, uzáver, šoupátek

Text:

...1 hmotnost celého šoupâtka.Příklad konkrétního provedení řešení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese,kde na obr. 1 je nárysný pohled na sestava dvoudeskového uzávěru šoupátka vedeného vodicími lištami. na obr. 2 je podélný řez dvoudeskovým uzávěrem z obr. 1, na obr. 3 je příčný řeą dvoudeskovým uzávěrem 2 obr. 1.Dvoudeskový uzávěr, obr. l a 2, je sestaven ze dvou těsnicích desek l a g. obě těsnicí desky l, 3 jšbu v horní části...

Zařízení pro měření objemového průtoku kapaliny nebo plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259304

Dátum: 17.10.1988

Autori: Valenta Svatopluk, Král Jan, Kára Jan, Rybín Miroslav

MPK: G01F 1/34

Značky: kapaliny, zařízení, objemového, průtoku, plynů, měření

Text:

...kapaliny nebo plynu a na snímání statického tlaku ve dvou místech kanálu l, přičemž odběry 2 statíokého tlaku jsou umístěny v odstupu od sebe ve směru proudění tekutiny. Podle obr. 1, 2 a 3 je kanál l tvořen kruhovou drážkou, vyhloubenou v horní krycí desce 5 čidla a přerušenou V jednom místě příčným můstkem Q, který je V příkladném provedení rozdělen na dvě části spojovacím radíálním úsekem 1 těsnicích drážek 3, které jsou ještě podrobněji...

Zapojení reléové paměťové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259118

Dátum: 17.10.1988

Autori: Král Jan, Hlinka Stanislav

MPK: H01H 47/02

Značky: paměťové, zapojení, releové, jednotky

Text:

...g výatupního relé Z-a druhý signalizačni obvod 3 ka druhá napájecí svorce Q jednotky. Mezi druhou vstupní evorkou łg o druhou napájecí avorkou łg jednotky je spojene druhá civka 3 paměřového relé 5. Mezi pľYhi vstupní nvorkou łł e prvni napájecí svorkou łg jednotky je zapojono prvni tlačítko łg a mezi druhou vetupni evorkouł§ a prvni napájecí evorkou łgJednotky je zapojeno druhé tlačítko łš.Střidavé napájaoí napětí 220 V 9 frekvancí 50 Hz po...

Vlnovcový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 258901

Dátum: 16.09.1988

Autori: Král Jan, Harazim Alfons, Gala Alexander, Lébl Pavel, Řeha Karel, Kerlín Kurt

MPK: F16K 41/10

Značky: vlnovcový, ventil

Text:

...s uspořádáním třmenově víka, vikové vložky a kuželky podle vynálezu, na obr. 2 je alternativní provedení uloženívikovć vložky mezi třmenovým víkem a tělesem.Vlnovcový ventil podlť vynálezu na obr. 1 sestava 2 tělesa l, uvnitř kterého je umístěna kuželka g, dosedajicí na sedlo ll tělesa l, spojená s ovládacím vřetenem 3. K horní částilg tělesa l opatřenć montúžním otvorom lgł pro kuželku 3 a vřeteno Š, je připevněno třmenové víko i, jehož...

Těleso ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257418

Dátum: 16.05.1988

Autori: Harazim Alfons, Kerlín Kurt, Lébl Pavel, Gala Alexander, Král Jan

MPK: F16K 1/06

Značky: ventilu, těleso

Text:

...je v rozsahu od 100 do l 60 °. tŘešení podle vynálezu snižuje hydreulioký odbor průtoč- ného kanálu tělesa ventilu a tím hydrauliokélzträty při průtoku dopravované kapaliny. . V . jJ . Á - ePříkled konkrétního provedení teleea ventiluhýodle vyná.ło lezu je eohematioky znázorněn na břipojeněm výhreee představuJíoím podélný řez tělesem ventilu tvaru Z. A o tTěleeo ventilu podle vynálezu má v průtočněmtkanále 1 upravenu komoru g...

Těleso ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257417

Dátum: 16.05.1988

Autori: Lébl Pavel, Kerlín Kurt, Harazim Alfons, Král Jan, Gala Alexander

MPK: F16K 1/06

Značky: těleso, ventilu

Text:

...e e ní souosě váloově plochy je zaoblen poloměrem, jehož hodnote je v rozsahu od 0,2 do 0,4 připojovaciho průměruŘešení podle vynálezu snižuje hydraulický odpor průtočného kanálu tělese ventilu s obráběným lomeným kanálem.Příklad konkrětního provedení tělesa vehtilu podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese předetevudicim podélný řez tělesemventi 1 u tvaru Z.Těleso ventilu podle vynálezu má.v průtočnäm kaná 1 e 1 zakoněe...

Způsob řízení otáček elektromotorů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256851

Dátum: 15.04.1988

Autori: Král Jan, Šedý Václav, Valenta Svatopluk, Vašíček Alois, Neuhäusl Emil

MPK: H02P 5/16

Značky: tohoto, provádění, způsob, řízení, způsobu, otáček, elektromotorů, zařízení

Text:

...jednotky, provádět jak mnnuelně, tak také je možno zapojit Umm regulační soustavu do systémů, řízených pomocí počítačů, což je u většíny dosud používaných regulačních soustav velmi složíté a mnohdy prakticky nemožné.Příklady provedení zařízení pro řízení otáček elektromotorů podle vynálezu jsou zobrazený na výkresech, kde obr. 1 znázorňuje blokové schéma zapojení obvodu třífázového elektromotoru s kotvou nakrátko a regulačního...

Těleso ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256850

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lébl Pavel, Král Jan, Kerlín Kurt, Gala Alexander, Harazim Alfons

MPK: F16K 1/06

Značky: ventilu, těleso

Text:

...v průtočném kanále l zakončeném připojovacím průměrem Q upravenu komoru g váloového tvaru pro uložení neznázorněného uzávěru ventilu navazující svým čelem tvaru komolého kužele Q prostřednictvím.těsnícího sedla A na lomený kanál 2 tvaru dvou navzájom proniklých válcových ploch o kruhověm průřezu, z nichž alespoň jedna válcová plocha je v ohybu lomeného kanálu 2 ukončena částí s ni souosé kuželové plochy É. Hodnota vrcholového úhlu fřkomolého...

Zařízení pro řízení vstřikovacího stroje na vstřikování termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255971

Dátum: 15.04.1988

Autori: Valenta Svatopluk, Vašíček Alois, Král Jan

MPK: B29C 45/76

Značky: zařízení, termoplastů, řízení, vstřikování, stroje, vstřikovacího

Text:

...polohy hladín temperační kapaliny. Přijímači řídicích signálü jsou ovládací jednotky pro plastifikační jednotku, regulátor tlaku temperační kapaliny, rozvaděč temperační kapaliny, rozvaděč pro rozvod kapaliny do hydraulických větví a regulátor tlaku kapaliny, přičemž řídící signály jsou rovněž přivedeny k requlátorům otáček elektromotorů.Autonomní subsystémy jsou v jednotlivých vstupně-výstupních sběrnicích zakončeny výstupními optickými...

Teplotně nezávislé zařízení pro snímání tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255673

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vašíček Alois, Král Jan, Šedý Václav, Valenta Svatopluk

MPK: G01L 9/10

Značky: nezávisle, zařízení, teplotně, snímání, tlaku

Text:

...mezi sloupoem kapaliny v kapiláře a prostorem s médiem,jehož tlak je měřen.Příklad provedení snímacího zařízení pro snímání tlaku kapaliny nebo plynu je zobrazenna výkresech, kde obr. 1 znázorňuje podělný řez snímacím čidlem a obr. 2 znázorňuje blokovéschéma rezonančního obvodu, vřazeného mezi čidlo a vyhodnocovaci obvod.Zařízení pro snímaní tlaku kapaliny nebo plynu sestává z čidla l, jehož cívka ll je spojene s rezonančním obvodem lg,...

Labyrintové těsnění přívodu oleje z pevné do otočné části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242557

Dátum: 01.03.1988

Autori: Ryšánek Vladimír, Král Jan

MPK: F16J 15/34

Značky: těsnění, přívodů, otočné, oleje, částí, pevně, stroje, labyrintové

Text:

...tělesem, je v místě nnlového přetlaku uapořádán odpadní prostor, 3 nímž jsou kenálky vzájemné nezávisle apojeny labyrintové koůrky.Labyrintové těsnění je možné využít především tam, kde se dosahuje vysoké obvodové rychlosti, nebo v případě zemezení vzniku teple na co nejmenší míru. zaručuje vysokou opolehlivoet těsnění po dlouhou dobu,bez nároku na kontrolu o výměna opotře-v bovaných dílů.4 Příklad provedení vynálezu na obráběeím stroji...

Zařízení pro směšování a/nebo rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255080

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rybín Miroslav, Kára Jan, Král Jan, Valenta Svatopluk

MPK: B01F 5/06

Značky: směšování, rozprašování, tekutin, zařízení

Text:

...zařízení podle vynálezu, na obr. 10 je pohled na dělicí plech, na obr. 11 je pohled na styčnou plochu desky s kanálem pro přívod kapaliny a na obr. 12 je pohled na styčnou plochu desky s kanálem pro přívod plynu.základní součástí směšovacího a/nebo rozprašovacího zařízení, například zařízení pro rozprašování kapalného paliva ve spalovacím vzduchu, je hranolovité těleso l, opatřené V prvním příkladném provedení dvěma štěrbinovými...

Zapojení pro úpravu signálu z inkrementálního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 245826

Dátum: 15.12.1987

Autor: Král Jan

MPK: H03K 3/027

Značky: zapojení, inkrementálního, snímače, signálu, úpravu

Text:

...signál z elektroniky snímače, odpovídající pohybu v. zäporném smyslu, se přlvádí na svorku 14 záporného vstupu a odtud na vstup druhého zpožďovacího obvodu 15 a současně na druhý vstup štvrtého součinového obvodu 5. První signál, přicházející ze svorky 12 kladného vstupu přes první součínový obvod 2 na nastavovací vstup prvního klopného obvodu 1 tento obvod nastaví a současně prostřednictvím signálu z negovalíé ho výstupu Q prvního klopného...

Převodová skříň pro pohon hutních válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 242373

Dátum: 01.12.1987

Autori: Preisler Vlastimil, Kára Jan, Král Jan

MPK: F16H 57/02

Značky: hutních, válců, převodová, skříň, pohon

Text:

...využití převodových skříní.Jedno z možných provedení převodové skříně podle vynálezu je znázorněno na výkreaech, kde na obr. 1 je zobrazen boční pohled na pohon běhounu hutnlcího válce. na obr. 2 boční pohled na pohon pneumatikového kola hutnícího válce. Na obr. 3 je půdorysný pohled na převodovou skříň pro pohon pneumatíkováho kola. přičemž jedno z možných řešení přírubověho spojení částí skříní je znázorněno v částečnám řszu....

Zariadenie na pasiváciu, najmä zapuzdrených súborov výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242345

Dátum: 15.11.1987

Autori: Valenta Svatopluk, Doležal Bohuslav, Král Jan

MPK: H01L 21/70

Značky: najmä, zapuzdrených, tranzistorov, výkonových, súborov, pasiváciu, zariadenie

Text:

...1 je pevne uložená konzola 3, na ktorej je usporiadané vodiaca dráha 5. Nad vodiacou dráhou 5 je umiestnený dávkovací pasivačný mechanizmus 4. Oproti vodíacej dráhe 5 je ulože 4ný stohovací zásobník 9 súborov výkonových tranzistorov 10 na mechanizme 8 vertikál neho posuvu uloženého pod podstavou 1. Zastohovacím zásobníkom 9 je na podstave 1 uložený vysúvaci mechanizmus G. Vedľa stohovacieho zásobníka 9 je umiestnené privádzacie vedenie 14 a...

Zásobník tlakového média, zejména pro pneumatické ovládání armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 253631

Dátum: 12.11.1987

Autori: Harazim Alfons, Král Jan, Řeha Karel

MPK: F17C 1/00, F17C 13/04

Značky: zásobník, tlakového, pneumatické, armatur, media, ovládání, zejména

Text:

...nižší seismická odolnost a tím i možnost porušení potrubí spojujícího zásobník s tlakovým váloem.Shora uvedené nevýhody odstraňujet vynález,kterým je zásobník tlakového media podle autorského osvědčení č. 225 456 a jeho podstata spočívá v tom, že vnější prstenec je na tělese uložen rozebíratelně.Proti dosud uzívanym řešením se dosahuje podle vynálezu v ěšího účinku tím, že zásobník je rozebíratelný a tím i snadno přístupný ke kontrole a k...

Komora pro explozivní tváření kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247144

Dátum: 28.09.1987

Autori: Dihel Helmut, Vašíeek Vladimír, Vleek Ladislav, Šíma Josef, Král Jan, Lébl Pavel

MPK: B21D 26/06

Značky: kovů, tváření, komora, explozivní

Text:

...K onuoocuomy. ą Topuenoň aasop Mexny BHyrpeHHnMunnunnpoM 8 H Qnauuąun 4 H 6 Bmöpan TaKHM oöpasom, qroöu npoxoxenue yapuoň nonmu 3 napyxsouy unnnHnąyqepes. naönpnuwm, oöpasonanàme Topqaun Bnyrpennero nnnnąnpa Q mnannaun 4 á 6,ômno sarpyneno, HD npu svou- uwoöu oőecneqananocb nocraroqnogceqeHne nás nuxoa nponyxron nspmná B oöbeu Mçmny unnnHpaMn 1-H 8 É sareuľuepes okna 2 cncweuu senrnnnunu. Pauanbumü saąop Mexny nnnnnpauu 1, 8 xopnyca...

Zařízení pro vytápění prostoru průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241378

Dátum: 15.09.1987

Autori: Neuhäusl Emil, Valenta Svatopluk, Král Jan, Raszka Karel

MPK: F27D 23/00

Značky: pecí, zařízení, průmyslových, vytápění, prostoru

Text:

...přicházejícímu do vysokorychlostního hořáku.V uzavřeném okruhu recirkulovaných spalín je jejích teplo využíváno tak, že spaliny částečně předávají teplo jedné nebo více perfor-ovaným stěnám, které zajištují přestup tepla sáláníín, dále potom proudí o vysoké rychlosti do pracovního prostoru tepelného zařízení, kde je využíváno kinetické energie proudících spalín k předánítepla konvekcí. V dalším potom teplo od cházejících spalín je...

Statický směšovač pro směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251891

Dátum: 13.08.1987

Autori: Král Jan, Valenta Svatopluk, Rybín Miroslav, Kára Jan

MPK: B01F 5/02

Značky: směšovač, staticky, tekutin, směšování

Text:

...pravoúhléhou nehotobecně podlouhlého průřezuvmůže mítmenší roizměr -průřezu, výšku-jen .několikamožno jednoduše vyrobit napříkladąvybrou-xwrtšením nebo vyfrézovärním jen velmi mělké udrážky do jediné nebio obou polovin tělesa trysky. Obě poloviny tělesa trysky je Intoižno velmi snadno od sebe odtdělit a trysku tak vyčistlt. Nastavením úhlu, který spolu svírají osy trysek, je možno ouvlivňooat homogenitu směsi kłapualín, kiapalrn a plynů...

Motýlová uzavírací klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236133

Dátum: 01.08.1987

Autori: Vavroš František, Král Jan

MPK: F16K 1/16

Značky: klapka, uzavírací, motýlová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší obousměrný těsnící účinek uzavírací klapky, tvořené tělesem, v jehož průtočném kanálu je excentricky uložen otočný talíř s elastickým těsnicím kroužkem a axiálně posuvné prstencové těsnicí sedlo utěsněné vůči tělesu klapky těsnicím prvkem vloženým do prostoru (31), který je vytvořen jednak prvním radiálním osazením (12) a druhou vnitřní válcovou plochou (14) tělesa (1) klapky a jednak první radiální plochou...

Zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251299

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kerlín Kurt, Roček Jaroslav, Král Jan, Gala Alexander, Hrdina Stanislav, Řeha Karel

MPK: F16K 1/16

Značky: zpětná, klapka

Text:

...o 5 ° větším než polovina vrcholového úhlu kužele na straně šířky vzdálenější k vrcholu kužele těsnicí plochy, přičemž toto tvarování se provádí až po získání skutečného styku uzavíracího elementu se sedlem po vzájemném opracování.Vyšší účinek řešení podle vynálezu spočívá v odstranění nebezpečí zaklíňování talíře v sedle při funkci armatury a tím ke zvýšení její provozní spolehlivosti.Příklad konstrukčního provedení podle vynálezu je...

Zařízení pro stanovení obsahu rtuti metodou atomové absorpční spektrometrie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238233

Dátum: 01.06.1987

Autori: Formánek Zdeněk, Valenta Svatopluk, Šedý Václav, Hlaváč Robert, Kolihová Dana, Püschel Petr, Král Jan, Sychra Václav, Doležal Jiří

MPK: G01J 3/42

Značky: zařízení, atomové, absorpční, stanovení, rtuti, metodou, obsahu, spektrometrie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro stanovení obsahu rtuti metodou atomové absorpční spektrometrie v anorganických a organických materiálech, sestávajícího z měřicích kyvet (9, 10) a zdroje (14) záření. Meřicí kyvety (9, 10) jsou spojeny s amalgamátorem (8), který je napojen na spalovací trubici (3), do které je připojen přívod (1) oxidačního plynu a zaváděcí zařízení (6) pro zavádění vzorků. Měřicí kyvety (9 10) jsou umístěny mezi zdrojem (14) záření...

Píst hydraulického válce pro ovládání armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 250724

Dátum: 14.05.1987

Autori: Král Jan, Harazim Alfons, Řeha Karel

MPK: F16K 31/143

Značky: hydraulického, armatur, ovládání, válce, píst

Text:

...otvorem lg ve dnu lâ válce l. Druhý neznázorněný konec Pístnice gg je pevně spojen s neznázorněným vřetenem uzavíracího orgánu armatury. ouzdro 2 je v horní části lł Í spodní části gg opatřeno vnitřním nákružkem 22, jehož vnitřní průměr il je menší než vnější průměr Ě vlastního pístu g. Mezi nákružky 22 pouzdra 2 je vytvořena dráha g pro samostatný pohyb vlastního pístu g při závěrečném uzavírání armatury. Nákružek 21 v horní části 2 pouzdra 2...

Zapojení pro kvazifrekvenční řízení rychlosti trojfázových, zejména asynchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250367

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hoskovec Josef, Král Jan

MPK: H02P 5/34

Značky: zejména, trojfázových, kvazifrekvenční, řízení, zapojení, motorů, rychlostí, asynchronních

Text:

...motoru se v tomto provozním režimu zvyšuje efektivní hodnota sítového proudu při zatížení motoru jmenovitým momentem přibližně na trojnásobek jeho jmenovitého proudu. Zároveň pracuje systém vzhledem k sníženému napětí motoru při malých napájecích kmitočtech s nízkým účiníkem.Uvedené nevýhody dosud známých zapojení účinné potlačuje zapojení podle vynálezu, jehož podstata .spočíva v tom, že V reži 4mu kvaziírekvenčního cýklokonvertorového...

Zařízení na výrobu plastových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249603

Dátum: 15.04.1987

Autori: Valenta Svatopluk, Vašíček Alois, Král Jan, Neuhäusl Emil

MPK: B29C 45/26

Značky: plášťových, zařízení, výrobu, výrobků

Text:

...od formovacího prostoru, vytvořen temperační prostor, do kterého se přivádí temperační látka, kterou se může poměrně rychle měnit a řídit teplota funkční plochy formy, která se tak optimálně přizpůsobqqpožadavkům technologie formování plastů.Pro dosažení optimálních výsledků při výrobě plastových výrobků v této formě je třeba zabezpečit správné dávkování reaktivních monomerů, oligomerů, popřípadě polymerů a také potřebné přivádění...

Zařízení pro měření průtoku kapaliny nebo plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249565

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kára Jan, Preisler Vlastimil, Králíček Jaroslav, Král Jan, Horina Rudolf, Baláš Vratislav

MPK: G01F 1/34

Značky: zařízení, plynů, kapaliny, průtoku, měření

Text:

...charak 3 249 565teristiky téhož čidla lze měnit různou odlehlostí odběrů impulzních tlaků. Zařízení podle vynálezu umožňuje získávat sig~ nál o nestacionárním průtoku tekutiny a dovoluje měřit protek~ lé množství tekutiny i při nestacionárním průtoku a umožňuje měření průtoku tekutin o viskozitě 7 /l.105 až 1.100/ Pas.Z konstrukčního hlediska je výhodné použití jednoho nebo několika průtočných kanálů stejně velkého průřezu a délky. Za~...

Zapojení pro kombinované řízení rychlosti třífázových zejména asynchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234258

Dátum: 01.03.1987

Autori: Král Jan, Hoskovec Josef

MPK: H02P 7/42

Značky: asynchronních, rychlostí, kombinované, třífázových, motorů, řízení, zejména, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro kombinované řízení rychlosti třífázových asynchronních motorů, sestávající z tyristorů v třífázovém můstkovém zapojení, kontaktních spínačů a tlumivek. V režimu frekvenčního řízení jsou vinutí motoru jedněmi svými vývody spojena do uzlu a připojena k jedné fázi napájecí sítě a svými druhými vývody ke střídavým přívodům tyristorového můstku, jehož stejnosměrné vývody jsou spojeny přes dvě v sérii zapojené shodné tlumivky do uzlu a...