Král Emil

Mechanická ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261925

Dátum: 10.02.1989

Autori: Žatecký Jan, Brichta Jaromír, Vala Stanislav, Neischl Jaroslav, Král Emil

MPK: F16J 15/54, F04D 29/12

Značky: mechanická, ucpávka

Text:

...hřídele §. Nosič g je na vnitřním obvodu opatřen rotorovým těsně ním 1 a v rovině kolmé k ose břídele g alespoň dvěma souměrněumístěnými kolíky gg. Počet kolíků g je zhodný s počtem trnů ll. Dále je rotorová část mechanické ucpávky tvořena přítlačným prvkom Q ve tvaru mezikruží umístěným mezi kolíky gł e trny ll tak, že jeho přední ploche Q dosedá na trny ll a zadní ploche gg na kolíkyvgl, přičemž kolíky g tlačí mezi trny ll.Při montáži se...

Vzduchový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 244509

Dátum: 16.02.1987

Autori: Král Emil, Hampel Martin, Šafek Miroslav, Tetour Zdenik

MPK: B07B 7/00

Značky: separátor, vzduchový

Text:

...nana cocmannammaa nammeana. Ten eauu uenmpoöemnoeĺnone noxpyr crepxuenoñ nopannu cranonmwcs óonee MHTeHGMBHHMoBcnencrnne amoro nponcxonur nonnoe pacnpeenenme maepnu qacmun 3 coownemcmnymmym nx KznemnqecxoüeHeprnu Tpaenmopnm nomoxa,uomopaa annaemca nuronnoñ nan moąsere pasnenennn na rpyóuü M TOHKnñ npogyxmu.npyrmu npenuymecmsou sannemca mo, qmo cmepmnm nsornymu cornacno oópaaynmen crepxnenoñ xopsuuu, umemmeü çopmy yaeqeunoro...

Těsnění vřetene výtokového a průtokového ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215239

Dátum: 15.10.1984

Autor: Král Emil

Značky: výtokového, ventilu, vřetene, těsnění, průtokového

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnění výtokového a průtokového ventilu z plastické hmoty se týká vnitřní pohybové části vřetena a objímky. Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce ventilu, úspora barevných kovů a dokonalé těsnění ventilu. Počet součástek dnes používaných ventilů se redukuje z devíti na dvě. Navržené žebrování vřetena zajišťuje jeho dokonalé utěsnění v objímce, neboť tlak kapaliny působí na přitlačování žeber k objímce, a to i tehdy, kdy se pružnost...

Těsněné vyrovnávací zařízení čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 217287

Dátum: 15.07.1984

Autor: Král Emil

Značky: vyrovnávací, zařízení, čerpadel, těsněné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění potřebného průtoku kapaliny vyrovnávacím zařízením, aby nedocházelo k poškození těsnících ploch a zároveň docílení vhodných charakteristik vyrovnávacího zařízení při jeho velmi dobré těsnosti. Uvedeného účelu se dosáhne úpravou vyrovnávacího zařízení jejíž podstatou je, že první ucpávka je umístěna mezi přední pouzdro (3) a vysokotlakou stranu vyrovnávacího kotouče (4) na větším průměru než druhá ucpávka, která je...

Zařízení pro těsnění plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217063

Dátum: 01.07.1984

Autor: Král Emil

Značky: zařízení, plynů, těsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit ucpávkový systém, který zaručí dokonalé utěsnění hřídele, vysokou životnost a provozní spolehlivost, při samočinné regulaci průtoku těsnicí kapaliny v závislosti na jejím přetlaku či obvodové rychlosti hřídele. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že první posuvný těsnicí kroužek jsou umístěny podélně přesazeně a sebou v tělese ucpávky na pružných elementech s těsnicími kroužky. Mezi rotujícími a posuvnými těsnicími...