Krajči Štefan

Zariadenie na testovanie klieštikovosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1100

Dátum: 06.03.1996

Autor: Krajči Štefan

MPK: A01K 51/00

Značky: testovanie, klieštikovosti, zariadenie

Text:

...zamorenia Včelstva klieštikom podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom,že sieťový valec so včelami sa vsunie do skleneného pohára,pohár sa uzatvorí viečkom s otvormi a nasadí na nádobu s horiacim chemicky upraveným papierovým pasikom, čím dym z horiaceho pásika postupne vyplní pohar a působí určitý čas na včely uzavreté vo valci.Výhody zariadenia spočívajú V tom, že testovanie sa vykonava mimo úľa V ľubovoľnom...

Zariadenie na výrobu nízkotlakovej pary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 806

Dátum: 10.05.1995

Autor: Krajči Štefan

MPK: F22B 37/40, F22B 37/48

Značky: výrobu, nízkotlakovej, zariadenie

Text:

...tekutinou je ponorená vnútorná nádoba be dna, obsahujúca Výhrevne teleso á vo vrchnej časti zásobník pary S otvorom.Technické riešenie bude bliž ie objásnene pomocou priloženeho výkresu.Zariadenie podľa obrázku poeoetáva 2 vonkajšej nádoby 1 naplnenej kvapalinou 5. do ktorej je ponorená vnútorná nádoba bez dna 2 e vyhrievacím telesom E. Pripojenim vyhrievacieho telesa E na elektrickú siet ea nad hladinou kvapaliny 5 vo vnútornej nádobe E,...

Signalizačné zariadenie úniku vzduchu z pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 801

Dátum: 10.05.1995

Autor: Krajči Štefan

MPK: B60C 23/06

Značky: pneumatik, úniku, vzduchu, signalizacné, zariadenie

Text:

...pracuje podľa vzťahu počet pneumatik ~ 1 pre pravú a ľavú stranu vozidlaBlokova schéma zariadenia je znázornená na výkrese.Príklad uskutočnenia Zapojenie ma na úetredñu 2 pripojene snímače 1, 2 polohy pre pravú a ľavú etranu vozidla umiestnené na koncoch náprav. Chybový eignal zo snímačov 1,2 polohy je pripojený na rozhodovaci obvod 5 5 možnosťou plynuleho naetavenia oneskorenie pre pravú a ľavú stranu vozidla. Po oneskorení je chybový signál...

Podblatník s odvodom vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 578

Dátum: 07.09.1994

Autor: Krajči Štefan

MPK: B60B 7/00

Značky: odvodom, podblatník

Text:

...doterajšieho stavu do značnej miery odstraňuje navrhované technické riešenie poćblatníka. Pneumatika otáčajúca sa po mokrej vozovke časť vody cez odvodňovacie kanáliky odvedie do strán a časť sa od nej oddelí odstredivou silou aá Drážky sú umiestnená na vnútornejdrážkami mimo stopu kolesa. strane podblatnika sú obrátené proti smeru otáčania kolesaa majú sklon O°až 43.Ha obr. 1 je schematicky znázornená rozmiestnenie drážok na...

Signalizátor rojenia včiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 573

Dátum: 07.09.1994

Autor: Krajči Štefan

MPK: A01K 57/00

Značky: signalizátor, včiel, rojenia

Text:

...je pripojený filter Jâ , ktorýprepustí len frekvenciu charakteristickú pre rojovú náladu včelstva. Prítomnosť charakteristickej frekvencie signalizuje technické riešenie svetelnou 3 a zvukovou signali záciou 4 . Zapojenim sluchátek JŽ do konektora umiestne ného medzi mikrofőnom L a filtrom 2 a na vstupe zvukovejsignalizácie 4 sa zvuková signalizácia 4 vyradí z činno sti a signelizátor prenáša do sluchátek 5 celé zvukovéspektrum a...