Krajča Milan

Obuvnický materiál typu imitace podešvové krepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269097

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krajča Milan, Jurčík Zdeněk, Křížek Bohuslav, Sládek Pavel

MPK: C08K 7/02

Značky: podešvové, obuvnický, krepy, imitace, materiál

Text:

...byl zvolen výraz hrudkovitý, kterýžto zvláštní hrudkovitý vzhled na řezu a na selw. podešví způsobuje, že obuvnioký materiál typu imitace přírodní podešvově krepy podle vynález je od přírodní krepy prakticky k nerozaznání i vzhlcdwě, přičemž při stárnutí nedoohází ke ztrátám příznivýoh fyzikálních vlastností, ktoré se bud nemení, nebo se v některých případech dokonce mírně zlepšují, jak bude v dalším popise doloženo tabulkovými časuobuvnieü...

Rozdělovací zařízení s pomocnými pásovými dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259124

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krajča Milan, Chytka Lubomír

MPK: B65G 47/16

Značky: dopravníky, rozdělovací, pomocnými, zařízení, pásovými

Text:

...dodržování osových vzdáleností paralelné umístěných pásových dopravníků. V případě použití rozdělovacího zařízení e po mocnými pásovými dopravníky podle vynálezu s dělením na dva para 1 e 1 něumístěné pásové dopravníky je možno reverzační pásový doprav «ník demontovat a na jeho místo uložit násypku pomocného pásováhodopravníku. Na připojených výkresoch je schematioky znázorněn přík 1 adprovedení rozdělovaoího zařízení s pomocnými...

Rozdělovací a směrovací pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 253529

Dátum: 12.11.1987

Autori: Krajča Milan, Hodek Oldřich

MPK: B65G 47/46

Značky: rozdělovací, směrovací, pásový, dopravník

Text:

...konstrukce l rozdělovacího a směrovacího pásuvého dopravníku tvoří lichoběžník, v jehož vrcholech jsou zabudovány poháněcí buben g a obváděcí buby 3.-Na kratší straně lichoběžníkuje umístěno dopadové místo 5, které je osazeno sadou dopedových válečků Ž . Poháněcí jednotka §°je umístěna na poháněcím bubnu g na delší straně lichoběžníku. V prostoru delší strany lichoběžníku je umístěn napínací buben 1. Napínání dopravního pásu § je...

Segmentový třídicí disk

Načítavanie...

Číslo patentu: 234083

Dátum: 01.10.1986

Autori: Krajča Milan, Hodek Oldřich, Šmejkal Karel, Marvan Josef

MPK: B07B 1/46

Značky: segmentový, třídicí

Zhrnutie / Anotácia:

Segmentový třídicí disk tvoří jeden celek zhotovený z umělé hmoty, čímž se dociluje snížení hmotnosti třídicí roštnice, a tím i ce1ého třídiče. Segmentový třídicí disk (1) sestává nejméně ze tří třídicích disků (2) kruhového tvaru a kruhových mezer (3) mezi nimi a jedné kruhové mezery (3) mezi následným segmentovým třídicím diskem (1). V ose segmentového třídicího disku (1) je otvor (4) s drážkou (5) pro nasazení na hřídel (6) a zajištění proti...

Zapojenie pre tepelnú ochranu s potlačením vplyvu porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: 229263

Dátum: 15.08.1986

Autori: Štanc Stanislav, Krajča Milan, Valo Jozef, Majer Anton

MPK: H02H 5/04

Značky: tepelnú, zapojenie, poruch, potlačením, vplyvu, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Energetika rieši problém ochrany, ktorej úlohou je sledovanie prevýšenia nastavených teplotných parametrov riadenej sústavy. Tepelná ochrana s potlačením vplyvu porúch pre kontrolu dovolenej teploty v technologickom procese. B mieste medzi termostatovou krabicou a zosilňovačom je paralelne na termoelektrický článok pripojený cez kontakt relé odpor, ktorým zaťažuje obvod termoelektrického článku. V mieste medzi filtrom a komparátorom, je...

Přesyp mezi dvěma pásovými dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226511

Dátum: 15.05.1986

Autor: Krajča Milan

Značky: dopravníky, dvěma, pásovými, přesyp

Zhrnutie / Anotácia:

Přesyp mezi dvěma pásovými dopravníky, které se paralelně a plynule vůči sobě za souvají a vysouvají, vyznačený tím, že je tvořený pevným místem přesypu (3) umístěném na ocelové konstrukci (8) předního pásového dopravníku pod přesýpacím bubnem (10), přičemž tímto pevným místem přesypu (3) se stávajícím z tuhého rámu (12) s konstrukcí (13), na které je upevněn tlumicí štít (4) a válečkového roštu (6) prochází dopravní pás (14) zadního pásového...

Stupňovitý otáčivý diskový třídič pro třídění hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 228800

Dátum: 15.04.1986

Autori: Krajča Milan, Hodek Oldřich, Kypast Radomír, Marvan Josef

MPK: B07B 1/28

Značky: stupňovitý, třídění, hornín, třídič, diskový, otáčivý

Zhrnutie / Anotácia:

Třídič pro třídění lepivých hornin s vysokým jednotkovým výkonem s nízkou měrnou spotřebou energie na 1 m2 třídící plochy. Třídič sestává ze základního rámu 1, který svírá s vodorovnou rovinou úhel alfa = 25° až 60°, na kterém jsou upevněny jednotlivé otáčivé diskové roštnice 2 kruhového tvaru, mezi kterými jsou uloženy převáděcí plochy 3 obdélníkového tvaru uchycené na bočních krytech 12 třídiče.

Drtič pro předtřídění a drcení hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224516

Dátum: 15.12.1985

Autori: Krajča Milan, Koutníková Jana, Marvan Josef, Loudová Dagmar, Hodek Oldřich

Značky: hornín, drcení, drtič, předtřídění

Zhrnutie / Anotácia:

Drtič pro předtřídění a drcení hornin, tvořený stupňovitým úložným rámem, ve kterém je uložen podávací třídicí a drticí válec a výsuvně pomocí výsuvného uložení uložen drticí válec, přičemž mezi oběma válci je drticí štěrbina, určující velikost drcení horniny a nastavitelná pomocí výsuvného uložení drtícího válce, oba válce mají opačný smysl otáčení ve směru k drticí štěrbině a nad podávacím třídicím a drticím válcem je umístěna přívodní...

Uložení drtiče pro drcení horniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 225332

Dátum: 01.12.1984

Autori: Krajča Milan, Marvan Josef, Hodek Oldřich

Značky: horniny, uložení, drtiče, drcení

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení drtiče pro drcení horniny tvořeného podávacím třídicím drticím válcem a drticím válcem a umístěného v trase pásového dopravníku,vyznačené tím že sestává z ocelové konstrukce (3) uložené na kolejových podvozcích (5), ve které je zabudován drtič (1), před kterým je na konstrukci (3) ve směru dopravy horniny (24) umístěn odváděcí buben (10) a na opačné straně ocelové konstrukce (3) je umístěno protizávaží (21) a ve spodní části ocelové...

Stupňovitý otáčivý třídič pro třídění hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225303

Dátum: 01.12.1984

Autori: Hodek Oldřich, Krajča Milan, Marvan Josef, Kypast Radomír

Značky: otáčivý, třídění, hornín, třídič, stupňovitý

Zhrnutie / Anotácia:

Stupňovitý otáčivý třídič pro třídění hornin sestávající z třídících stupňů tvořených otáčivými roštnicemi uloženými pohyblivě ve svislém a horizontálním směru vyznačený tím, že každý třídicí stupeň (1, 2, 3, 4) sestává z předtřiďovací otáčivé roštnice (6) opatřené stěračem (9) a ze dvou nebo více dotřiďovacích otáčivých roštnic (7, 8) majících stejný smysl otáčení, přičemž průměr předtřiďovací otáčivé roštnice (6) je vždy větší než průměr...