Koya Keizo

Soli bis(tio-hydrazidamidu) na liečbu zhubných nádorových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15161

Dátum: 20.06.2005

Autori: Inoue Takayo, Liang Guiqing, Koya Keizo, Vaghefi Farid, Kostik Elena, Chen Shoujun, Xia Zhi-qiang, Tatsuta Noriaki, Sun Lijun

MPK: A61P 35/00, C07C 327/56, A61K 31/16...

Značky: ochorení, zhubných, liečbu, bis(tio-hydrazidamidu, nádorových

Text:

...na výrobu lieku na účely liečby zhubných nádorových ochorení u jednotlivca.0010 Predložený vynález taktiež opisuje spôsob prípravy dvojsoli bis(tiohydrazidamidu). Tento spôsob zahŕňa kroky zlúčenia neutrálneho bisüio-hydrazidamidu),organického rozpúšťadla a zásady za vytvorenia roztoku bis(tio-hydrazidamidu) a zlúčenie roztoku a organického antirozpúšťadla, čím dôjde k vyzrážaniu dvojsoli bis(tiohydrazidamidu).0011 V rôznych...

Bis (tiohydrazidamidové) zlúčeniny na liečbu rakoviny odolnej proti viacerým liečivám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1241

Dátum: 15.01.2004

Autori: Sun Lijun, Zhou Dan, Wu Yaming, Tatsuta Noriaki, Korbut Timoty, Du Zhenjian, Liang Guiqing, Koya Keizo, Chen Shoujun, Ono Mitsunori

MPK: A61K 31/275, A61K 31/165, A61K 31/16...

Značky: tiohydrazidamidové, odolnej, zlúčeniny, liečivám, liečbu, rakoviny, proti, viacerým

Text:

...zlúčeniny (2)-(18) v rozsahu od 0,05 do 0,005 M voči MBS-SA/DX 5 (pozri príklad 16). Štruktúry zlúčenín (2)-(18) sú uvedené na obrázku 1. Ďalej, veľkosť nádorov MES-SA/DX 5 odolných proti viacerým liečivám u holých myší ošetrených bistiohydrazidoamidovou zlúčeninou (16) bola významne znížená V porovnaní s nádormi umyší, ktoré boli ošetrené len vehikulom (pozri príklad 17).Bolo tiež zistené, že opisované zlúčeniny zvyšujú...

Zlúčeniny zvyšujúce aktivitu taxolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1333

Dátum: 10.07.2002

Autori: Tatsuta Noriaki, Chen Shoujun, Sun Lijun, Ono Mitsunori, Wu Yaming, Koya Keizo

MPK: A61K 31/337, A61P 35/00, C07C 327/00...

Značky: taxolu, zvyšujúce, aktivitu, zlúčeniny

Text:

...po 24 dňoch liečby u myši, ktorej bolo podávaných 5 mg/kg taxolu a 25 mg/kg zlúčeniny (1) než v prípade, ked bolo myši podávaných 5 mg/kg taxolu alebo myši, ktorej bolo podávaných 50 mg zlúčeniny (1) (priklad 13). Tieto výsledky sú grafickyznázornené na obrázku 1. Štruktúra zlúčeniny (1) je uvedenázlúčeniny majú minimálne toxické vedľajšie účinky. Napríklad u myší ošetrovaných taxolom a zlúčeninou (1)dochádzalo počas liečebnej periódy k malej...