Kovařík Miroslav

Způsob řízení náběru kovu při žárovém pokovování drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261600

Dátum: 10.02.1989

Autori: Henzl Jaromír, Kovařík Miroslav, Kubáň Zdeněk

MPK: C23C 2/14, C23C 2/06

Značky: náběru, způsob, pokovování, řízení, žárovém, drátu

Text:

...drátu, což je jejich společné a závažná nevýhoda.Tento nedostatek je odstraněn způsobem řízení náběru kovu při žárovém pokovování,podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom,že pokovovaný drát je přiváděn pod hladinou pokovovaoí lázně do stíracího otvoru, ze kterého vstupuje přímo do redukčního prostředí. Do redukčniho prostředí můžepokovený drát vstupovat ještě pod hladinou pokovovací lázně.Rozhodující výhodou způsobu podle vynálezu je...

Zařízení k řízení náběru kovu při žárovém pokovování drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261599

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kubáň Zdeněk, Kovařík Miroslav, Henzl Jaromír

MPK: C23C 2/00

Značky: řízení, náběru, pokovování, drátu, zařízení, žárovém

Text:

...do pokovovací lázně a do horní části nádoby je přiváděn čerstvý. Jako ochranný plyn se osvědčil koksárenský plyn nebo jiný se silnými redukčními vlastnostmi. Nezbytný je přídavek širovodíku pro snížení tvorby kysličníku. Zařízení k provádění tohoto způsobu je složité a nákladné.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že komora, která je jeho hlavní součástí,.ry l vybíhá vzhůru dvojice tyčí §,...

Způsob stírání povlakového kovu při žárovém pokovování drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259345

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kubáň Zdeněk, Kovařík Miroslav

MPK: C23C 2/16, C23C 2/06

Značky: způsob, drátu, pokovování, povlakového, stírání, žárovém

Text:

...mědiem. Vsriabilíta trysek, médií, jejich směsi, jakož i orientsce trysek dává široké možnosti pro jedno a totéž zařízení, které lze podle momentálního požadavku okamžitě uzpůsohit změněnému požadavku. Rovněž u drátu se vyjímečně používá k stírání clona plynného médiu. Nad hladinou povlakováho kovu je ustavens trubka obemykajíoí pokovovaný drát. V trubce je radiální drážka, kterou se na drát přivádí plynné médium. Kompaktnost tohoto...

Stírací hřeben

Načítavanie...

Číslo patentu: 256775

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kovařík Miroslav, Kubáň Zdeněk

MPK: C23C 2/14

Značky: stírací, hřeben

Text:

...v technologii drátu vyžaduje přernšení technologie v čase potřebném pre rozpojení takto řešeněho spojení eopětné navázání drátů po jejich provlečení uzevřeným prsten- cem zařízení pro stírání. Při navařování drátů, ktoré Je méně častější, tyto problemy nevznikají. WVýše uvedené nedostatky odstraňuje stíràeí hřeben podle vynälezu pro stírání povlakového kovu při žárovém poko-V vování drátu za částečného ponoření etíracího hřebenu v tavenině....

Zařízení pro stírání povlakového kovu při žárovém pokovování drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255680

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kovařík Miroslav, Kubáň Zdeněk

MPK: C23C 4/16

Značky: pokovování, drátu, stírání, žárovém, zařízení, povlakového

Text:

...je tvořeno štěrbinami, které jsou ve vzduchojemu ustaveny vodorovně. Vzduchem je opatřen meandrem. Mezisvislé vedení a držák je věleněno zvedací ústrojí.Takto řešené zařízení umožňuje variabilní přestaveni pracovní polohy trysek jak vůči pohybujícímu se drátu, tak i vzájemné vůči protilehlým tryskám. Vzduchojem vyplněný meandrem vhodné zrovnoměrňuje tlak plynného média, které ze vzduchojemu vystupuje z vodorovné ustavených štěrbin proti...

Způsob beztavidlového žárového zinkování ocelového materiálu, přednostně drátu nebo pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249652

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kovařík Miroslav

MPK: C23C 2/06

Značky: drátu, beztavidlového, materiálů, pásu, ocelového, způsob, žárového, přednostně, zinkování

Text:

...a dosáhne tak zvý~ šeni životnosti ocelových van při možnosti zvýšení jejich yýkonu nebo při snížení obsahu zinku, u keramických van se-podstatně sniži jejich rozměry i obsahy zinku s přislušnýmiPři požiti tavidla je omezena možnost využití, protože tavidlo, ktoré má chránit ocelový drát před okyeličenim,při vyšších teplotách se rozkládá a je pak neúčinné a navíc jeho rozkladąm vznikají produkty zhoršujíoí pracovni prostřadí zinkoven.Př 1...

Zařízení pro elektrolytické zinkování drátu v kyselých lázních

Načítavanie...

Číslo patentu: 249651

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kovařík Miroslav

MPK: C25D 17/10

Značky: zinkování, zařízení, kyselých, elektrolytické, lázních, drátu

Text:

...vyluhovacich venách a průběžnou cirkulecí elektrolytu mezi vyluhovací a pracovní vanou. Ani ono však neodstraňuje další nedostatky, projevujioi se jak u konvenčniho zařízení,tak i u zařízení dle způeohu Tainton, a to především prosto-J rovou náročnoet (šiřku) zinkovacích van a vysoké ztráty elektrické energie z titulu přechodového odporu mezi anodovým rámem a jednotlivými anodemi a velkého odporu elektrolytu z důvodu poměrně velké...

Zařízení k automatického startování malých letounů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237560

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kovařík Miroslav

MPK: A63H 27/14

Značky: automatického, malých, zařízení, startování, letounu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k automatickému startování malých letounů, zejména dálkově řízených větroňů, obsahující lůžko k uložení letounu a tažné lano se závěsným okem pro vyvození tahu při startu, vyznačující se tím, že lůžko /1/ letounu je kloubovitě spojeno přední pákou /7/ dvěma zadními pákami /8/ a ložnými čepy /3, 4, 5 a 6/ se základním rámem /9/, přičemž přední páka /7/ má na svém konci u lůžka /1/ letounu zobák /10/, na němž je při startu zachyceno...

Způsob výroby lanových drátů s vysokou pevností a zvýšenou protikorozní odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 235717

Dátum: 01.12.1986

Autori: Stejskal Evžen, Vlastník Jiří, Kovařík Miroslav

MPK: B21C 23/24

Značky: výroby, zvýšenou, lanových, způsob, odolností, drátu, pevnosti, vysokou, protikorozní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lanových drátů s vysokou pevností a zvýšenou protikorozní odolností podle vynálezu se vyznačuje tím, že lanové dráty žárově zinkované se podrobí dalšímu tazení a následnému elektrolytickému zinkování na celkovou tloušťku zinkové vrstvy 200 až 250 g zinku/m2. Lanový drát si ponechává vysoké mechanické hodnoty získané tažením po žárovém zinkování. Dodatečným galvanickým zinkováním lze volit a dosahovat zinkové vrstvy podle...

Způsob přípravy ocelového drátu s obsahem uhlíku 0,2 až 2,0% hmotnostních k patentování v zinkové lázni

Načítavanie...

Číslo patentu: 230228

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kovařík Miroslav, Marcol Josef

MPK: C23C 1/02, C21D 1/20

Značky: obsahem, hmotnostních, přípravy, způsob, ocelového, patentování, lázni, drátu, zinkové, uhlíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká připravy ocelového drátu s obsahem uhlíku 0,2 až 1,0 % hmot. k pa-tentování v zinkové lázni, a to povrchovou úpravou a ohřevem drátu na teplotu austenitické přeměny. Podstata vynálezu spočívá v tom, že před patentováním v zinkové lázni se ocelový drát předupraví očištěním ve vodní alkalické lázni elektrolýzou a kavitací, načež se ohřeje na teplotu A3 v ochranné atmosféře čistého dusíku nebo dusíku s příměsí do 3 % objemových...

Zinková lázeň zejména pro současné patentování a zinkování

Načítavanie...

Číslo patentu: 230477

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kovařík Miroslav, Marcol Josef

MPK: C21D 1/20, C23C 1/02

Značky: patentování, zinkování, lázeň, zejména, zinková, současné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zinkové lázně zejména pro patentování drátů z výšeuhlíkatých ocelí za současného získávání alternativně tenkých nebo tlustých tvárných zinkových povlaků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zinková lázeň je tvořena zinkem legovaným 0,2 až 2,0 % hmot. hliníku s přísadou 0,005 až 0,025 % hmot. hořčíku.