Kováo Josef

Zařízení pro montáž prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 242599

Dátum: 01.03.1988

Autori: Kubín Sáva, Voznica Ludik, Kováo Josef

MPK: H02K 15/10

Značky: montáž, prstenců, zařízení

Text:

...vůči rotoru. Zařízení je tak vhodné pro montáž i demontáž pretenců na rotoru točivého elektrického stroje, které zaručuje shodné ustavení prstence jako před demontáží, tedy do polohy, ve které byl rotor spolu s pretenci již ve výrobním závodě vyvážen.Příkladná provedení zařízení podle vynálezu jsou zobrazena na přiloženém výkresu, kde obr. l znázorňuje zařízení s opěrným prvkem tvořeným dělenou objímkou, obr. 2 zařízení s opěrnýn prvkem...

Zariadenie na automatické ovládanie rozvodu vzduchu u hľbkových kypričov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244324

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kováo Josef, Snížek Jioí

MPK: A01C 23/02

Značky: zariadenie, hľbkových, rozvodu, ovládanie, automatické, vzduchu, kypričov

Text:

...nutnosť používat predimenzovaný kompresor a pre kvalitnú prácu stroja postačuje použit pôvodný traktorový kompresor, čím sa znížia náklady na výrobu stroja, hmotnost stroja a nároky na údržbu stroja. Dalšou výhodou zariadenia je, že pri spustení dávkovače hnojiva automaticky otvorí prívod vzduchu k rozfukovacím tryskam, čím sa zjednoduší obsluha stroja.Príklad prevedenia zariadenia podľa vynáiezu pre hĺbkový kyprič s dávkovačomqháňânýín...

Způsob přípravy typově specifického antigenu viru herpes simplex HSV-2

Načítavanie...

Číslo patentu: 243617

Dátum: 15.05.1987

Autori: Beneš Jioí, Matoušek Stanislav, Kováo Josef

MPK: A61K 39/12

Značky: simplex, specifického, antigenů, způsob, hsv-2, přípravy, herpes, typové

Text:

...navázali glykoprotein C viru HSV-1 na lectin hlemýždě zhradniho kovalentně nsvázaného na agarosu a z tohoto jej vymyli roztokom N-acety 1 ga 1 aktosaminu.ükolem vynálezu je vyřešit odstranění typově spoločných antigenů viru herpes simplex typ 1 (HSV-1) a herpes simplex typ 2 (HSV-2), a tím umožnit zjištění přítomnosti HSV-2 protilátok u jedinců infikovaných rovněž HSV-1 virem.vynález řeší úkol tím, že používá afinitní chromatografie na...

Způsob úpravy brusného kalu a prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243319

Dátum: 15.05.1987

Autori: Snížek Jioí, Jurajda Drahomír, Kouba Josef, Kováo Josef

MPK: C22B 1/248

Značky: úpravy, prachu, způsob, brusného

Text:

...vhodného pro legování a desoxidaci ocelí.Způsob podle vynálezu přináší zvýšení využití kovů, jakož i další metalurgickou výhodu spočívající v tom, že při použití takto zkusověných brusných kalů a prachů do lázně oceli tuto neochlazuje, takže snižuje energetickou náročnost výroby oceli.Další velkou výhodou způeohu podle vynálezu, je že řeší problém ekologický, nebot napo máhá likvidaci nežádoucích held s nahromaděným materiálem...

Ředidlo kančího spermatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239480

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bartušek Miloslav, Wallenfels Pavel, Kanderál František, Kováo Josef, Kvapilová Lenka, Slavata Bohumil, Krump Jioí, Jeoábek Michal

MPK: A01N 1/00

Značky: spermatu, kančího, ředidlo

Text:

...vynález je ředidlo končího spermetu na bázi glukosy a ústojnebo roztoku s přídavkem antibiotík, který obsahuje 55 až 65 dílů hmotnoetních glukoly, 1,0 až 1,5 díłu hmotnostního nydrogenuhličitanu sodného, 3,3 až 4 díly hmotnostni terciárního citronanu sodnćho krystalickóho, 3,3 a 4 díly hmotnostní sodnć soli etylendiamin tetraoctove kyseliny, 0,2 a |,0 díl hmotnostní Dobeminobensyl penicilinu a 1 000 dílü hmotnostníchPředpokldde se, ie...

Talířový pluh

Načítavanie...

Číslo patentu: 239451

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kováo Josef, Houda Rudolf, Stupka František, Pittner

MPK: A01B 17/00

Značky: talířový

Text:

...svého pohybu ještě před oddělení od pddy rozdrobena a nebyla by zaklopena. Protože je pro orební talíř ponechána pŕedradličkou pouze část skývy u obvodu talíře, je tak zabráněno příliäným rozdílům obvodov rychlosti talíŕe, které by jinak na neoddělenou skývu působily a tato je plynule oddělováns, unáäena diskom a seklápěne do brázdy. vNa pripojených výkresoch je schematicky znázorněn príklad provedení talířového pluhu podle vynálezu....

Kombinovaná chladicí výplň

Načítavanie...

Číslo patentu: 239621

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kováo Josef

MPK: F28F 25/08

Značky: chladicí, kombinovaná, výplň

Text:

...spodním okraji mezi nosnými trámky jsou desky nosné vrstvy spojeny šroubovými spojkami. Na svém horním okraji jsou desky nosné vrstvy pospojovány hřebenovými spojkami,kdy opět jednotlivé desky jsou zasunuty do jejich zářezů a hřebenové spojky jsou rozmístěny tak, že slouží svou vodorovnou úložnou plochou zároveň jako podpory pro chladící výplň z umělé hmoty, která je sestavena z jednotlivých vzájemně rovnoběžných desek v řadě za...

Způsob výroby nových amidinových derivátů 2-substituovaného 4-fenylimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244141

Dátum: 31.08.1985

Autori: Kováo Josef, Vysoký Josef, Harašta Petr, Novotný Karel, Snížek Jioí

MPK: C07D 233/64

Značky: 2-substituovaného, 4-fenylimidazolu, výroby, nových, způsob, amidinových, derivátů

Text:

...o do wo °c, výhodné od zo do so °c. Výhodné u reakce provádí v přítomnost. inortního orgoníckého rozpoułtědla. Vhodná rozpouätědla aałunují například ulkoholy a 1 až 3 stoly uhlíka, Jako Jo nethanol nebo ethanol, halogenovaná uhlo vodíląy, ako Jo díchlornothon, dioxan nobo oooton.Sloučoníny obecného nanes III, použití ako východ aloučeníny při spůsobu podle vynúluu, nohou být. připraveny o sobě shown postupom x-oakcí karboxamidu obecného...

Fungicidní prostředek a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243487

Dátum: 22.08.1985

Autori: Cejpek Jioí, Kováo Josef, Karásek Otakar, Fuchs Petr, Handl Ivo, Hruška František

MPK: A01N 47/20

Značky: látky, účinné, fungicidní, způsob, prostředek, přípravy

Text:

...Mycospharelle pomi,Iíex-ssonina meli a Sclsrotinia mali jablek, Phyllactinie kakicole a Glososporium kalri u čsrnodrvu, Gledosporiun carpophilún e Phonopsis sp. , u broskví, Cercospora viticole, Uncinula necetor, Elsinoo anpslina a Glonerslla cingulate u hroznů, Cercospore beticole u cukrovky, Csrcospora srachidicola a Cercospora psrsonata u podzsmnice olejné, Erysiphe grauinis f. sp. hordei, Cercosporella herpotrichoides o Fusarim nivale u...

Způsob výroby derivátů fenacylesterů 6a-karbaprostaglandinu-I.sub.2.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 240962

Dátum: 13.06.1985

Autori: Kosina Michal, Hlobil Vladimír, Vydra Jioí, Kadleeík Jaroslav, Odstreil Jioí, Kováo Josef

MPK: C07C 177/00, A61K 31/557, C07C 69/732...

Značky: výroby, derivátů, fenacylesterů, způsob, 6a-karbaprostaglandinu-i.sub.2.n

Text:

...kyseliny karboxylové, jako například s chloridem kyseliny, anhydridem kyseliny aj.Uvolnění funkčně obměněné skupiny OH na sloučeniny obecného vzorce I se provádí žnámými motodami. odätěpení etherových ochranných skupin se například provádí ve vodném roztoku organické kyseliny, jako například kyseliny octové, propionové a jiné. nebo ve vodněm roztoku anorganická kyseliny. jako například kyseliny chlorovodíkové.Ke zlepšení rozpustnosti se...

Způsob přípravy esterů 3,7-dimethyl-2,7-oktadien-1-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239447

Dátum: 13.06.1985

Autori: Dufka Oldoich, Krump Jioí, Kováo Josef, Zedník Jan

MPK: C07C 69/007

Značky: esterů, způsob, přípravy, 3,7-dimethyl-2,7-oktadien-1-olu

Text:

...rozpouštědle komplexním hydridem kovů a acylece vhodným reaktivním derivátem odpovídající kyseliny se provádínběžně známým způsobem. V žádněm. z těchto stupňů nedochází k isomerízaci metłxvlenové dvojné vazby a požadovaný produkt bud ve formě směsi E a Z ieomerů, nebo ve formě čistých E a Z isomerů se tak připraví v poměrně dobrém výtěžku a v dostatečně čistotě použitelná pro biologický účinek sexuálního feromonu.Průběh reakcí je možno...