Kovaľ Marian

Spôsob kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy zmesi halogenovaných metalokarbonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229726

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kovaľ Marian, Kaniansky Dušan, Mátel Ľubomír, Macášek Fedor

MPK: G01N 27/26

Značky: kvalitatívnej, halogenovaných, metalokarbonátov, zmesí, kvantitatívnej, analýzy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru špeciálnych metód analytických. Rieši spôsob kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy zmesi halogenovaných metakarbonátov všeobecného vzorca (C2B9H11-nXn)Co Y kde X je bróm, chlór, jód a n je 1 až 4 a Co je H+, CS+, K+, Na+ kde R je alkyl s počtom uhlíkov do 11, sa jednomocné katióny separujú kapilárnou izotachoforézou. Po detekcii vodivostnej, a/alebo fotometrickej a/alebo termometrickej sa výsledky spracujú matematicky...