Kovaľ Ján

Sposob regenerácie kobaltového katalyzátora pri výrobe dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260271

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bafrnec Milan, Bučko Miloš, Lodes Antonín, Vajda Milan, Bafrncová Soňa, Mikula Oldřich, Kovaľ Ján, Mesarovič František, Brunnerová Eva, Kopernický Ivon

MPK: B01J 23/94

Značky: výrobe, kobaltového, spôsob, dimetyltereftalátu, katalyzátora, regenerácie

Text:

...organických látok sa používa na prípravu katalyzátora na oxicláciu p-xylénu .a metyi-p-toluylátu.Zloženie dcstilačného zvyšku, ktorý sa extrahuje je zname len čiastočne. Okrem kobaltu, ktorého je old 0,05 do 0,8 0/0 hmot. zvyšok obsahuje 5 až 15 0/0 hmot. dimetylterettalátu a dimetylizoftalátu, 1 až 2 hmot. metyl-p-toluylátu, 1 až 5 hmot. kyseliny paratoluylovej, 5 až 10 0/0 hmot. inonometylterettslátu, 2 až 8 9/0 hmot. kyseliny...

Spôsob výroby kuménu z vedlajších produktov vznikajúcich pri výrobe fenolu kuménovým spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 264710

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tatranský Ivan, Kovaľ Ján, Kopernický Ivan, Bučko Miloš

MPK: C07C 39/07

Značky: výrobe, spôsobom, kuménovým, výroby, fenolů, produktov, kuménu, spôsob, vedľajších, vznikajúcich

Text:

...frakcie podľa vynálezu spočíva v tom, že k hydrogenácii sa použije organické frakcia odobratá zo spodnej časti kolóny rektifikácie surového acetónu, ktorá obsahuje niekoľkonásobne nižšiu koncentráciu fenolu ako alfa-metylstyrénová frakcia kolóny azeotropickej destilácie obsahuje 70 až B 0 celkového množstva alfa-metylstyrénu vznikajúceho pri výrobeZfenolu, ktorá sa potom po extrahovani malého množstva fenolu a ízolácii...

Trojzložkové rozpúšťadlo pre extrakciu aromátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256086

Dátum: 15.04.1988

Autori: Křižka Pavel, Ciffrová Marta, Harňák Ján, Masarovič František, Čellár Peter, Kovaľ Ján, Šesták Dušan

MPK: C07C 7/10, B01D 11/04

Značky: extrakciu, rozpúšťadlo, trojzložkové, aromátov

Text:

...je možné dosiahnut rovnaké a vyššie výťažky aromätov a selelktivitu ako pri použití udvojzl-ožkověho rozzpúšťa-dla N-metylpyrolidomnionoetyléngiykol. V dvojzložkovom r-ozpúšťadle nahrádza -sa N-metylpyirowlid-on dietylénglykolom .alebo tirietyléngly-kolom tak, aby výsledná koncentrácia N-metyljiyruolidoml bola 25 až 40 0/0.Výhody noveho rozpúšťadla sú zrejmé z nassl~e~dujúuci~ch príkladovK 100 g zmesi používame k extrakcli aro matov o...

Sposob výroby rozpúštadiel inicátorov polymerizacie etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248576

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kovaľ Ján, Klempa Vladimír, Masarovič František, Šimko Karol, Kaššovič Vratko, Bučko Miloš, Gogola Ivan, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich

MPK: C08F 4/34, C08F 110/02

Značky: rozpúšťadiel, výroby, polymerizácie, etylénu, inicátorov, spôsob

Text:

...nenasýten ných zlúčenin vyjadrený bromovým čislom 0,15 g Br na 100 g vzorky. Uvodeným spôsobom je možné jednoduchým a technicky nanâročným spôsobom pripraviť rozpúšťadla, ktorými je možné nahradit doposiaľipouživané rozpôštadlaZ benzi novej frakcie 00 až 175 °C po extrakcli aromâtov-rafinátu sa oddestilujć uhlbvodiky s teplotou varu do 130 OC na kolone o 30 TP a refluxnom pomere 5. Ziska sa destilačný zvyšok o destílačnom rozmedzí 130 až...

Sposob komplexného spracovania vedlajších produktov z výroby fenolu a acetónu a zariadenie na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248562

Dátum: 12.02.1987

Autori: Masarovič František, Mikula Oldřich, Adam Valér, Schwarz František, Jureček Ľudovít, Guba Gustáv, Tomčík Kazimír, Hlinšťák Karol, Hagara Anton, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kopernický Ivan, Richter Ján, Kavala Miroslav, Bučko Miloš, Kovaľ Ján

MPK: C07C 39/00, C07C 49/08

Značky: komplexného, spôsobu, spôsob, acetónu, spracovania, uskutočňovanie, vedľajších, fenolů, tohto, zariadenie, výroby, produktov

Text:

...rektifi káciu, koncentrovaný p-kumylfenol čistoty 70 až 100 a vyššiemolekulový viekőzny zvyšok, pričom koncentrovaný p-kumylfenolse popripade vedia na ďalšiu rafináciu, najmä raktifikáciou za tlaku 001 až 10 kPa na dosiahnutie čistoty 90 až 100 , pri ktorej sa oddelia dalšie diméry cxnmetylstyrénu, ktoré spolu s hlavnou frakciou dimérov oe-metylstyrénu a o-nkumylfenolom savedú ako náatrak, alebo po odobrati časti z tohto nástreku, spon1 u...

Spôsob izolácie alfa-metylstyrénu z vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe fenolu kuménovým spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234827

Dátum: 15.01.1987

Autori: Brezuľa Ľudovít, Danilla František, Štefánik Ivan, Kovaľ Ján, Mikula Oldřich, Komorová Hana, Sůva Jan, Révus Miloš, Křižka Pavel, Tatranský Ivan

Značky: spôsobom, fenolů, vedľajších, spôsob, vznikajúcich, izolácie, alfa-metylstyrenu, kuménovým, výrobe, produktov

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba alfa-metylstyrénu pozostáva z vydestilovania kuménu a alfa-metylstyrénu vo forme azeotropu s vodou spolu s acetónom z rozkladnej zmesi pozostávajúcej z fenolu, acetónu, kuménu, alfa-metylstyrénu a vedľajších produktov. Destiláciou acetón-kumén-alfa-metylstyrénovej frakcie sa po pridaní hydroxidu sodného oddestiluje acetón a destilačný zvyšok pozostávajúci z kuménu a alfa-metylstyrénu sa použije k izolácii alfa-metylstyrénu frakčnou...

Zařízení pro dávkování prachových a sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230837

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kovaľ Ján, Divák Břetislav, Záviský Jaromír, Jasinský Zdeněk

MPK: G01F 11/00

Značky: zařízení, dávkování, sypkých, prachových, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvoření zařízení pro dávkování prachových a sypkých materiálů v proudu plynu, které umožňuje dávkovat tyto materiály v několika dávkách za sebou v koncentracích až 1:10. Zařízení za tím účelem sestává z nádoby 1 s komorou 4 pro načeřování těchto materiálů, jehož výpustný otvor je opatřen dávkovacím ústrojím 8, napojeným na dopravní potrubí směsi plynu a prachových nebo sypkých materiálů. Dávkovací ústrojí 8 je opatřeno...

Spôsob reesterifikácie vyšších esterov z destilačných zbytkov vznikajúcich pri výrobe dimetyltereftalátu, metanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 220926

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kovaľ Ján, Mokráň Pavol, Mikula Oldřich, Bučko Miloš, Masarovič František, Kopernický Ivan, Révus Miloš, Štefánik Vincent, Tatranský Ivan, Hronec Milan

Značky: spôsob, vyšších, zbytkov, výrobe, destilačných, esterov, reesterifikácie, dimetyltereftalátu, metanolom, vznikajúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob reesterifikácie vyšších esterov z destilačných zbytkov vznikajúcich pri výrobe dimetyltereftalátu, metanolom. Uvedený spôsob je určený na reesterifikáciu vyšších esterov na príslušné nižšie estery. Vyznačuje sa tým, že sa vyššie estery reesterifikujú kontinuálne na nižšie metylestery za prítomnosti katalyzátorov pozostávajúcich z prírodných aluminosilikátov alebo kysličníka hlinitého, ktoré obsahujú kysličník zirkoničitý a/alebo...

Spôsob kontinuálnej regenerácie trichlóretylénu alebo perchlóretylénu z olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220886

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hromec Dezider, Révus Miloš, Bučko Miloš, Kovaľ Ján, Danilla František, Hronec Milan, Bučko Ján

Značky: trichlóretylénu, perchlóretylénu, regenerácie, olejov, spôsob, kontinuálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém regenerácie trichlóretylénu alebo perchlóretylénu z olejov, ktoré v oboroch chémie alebo strojárstva odpadajú pri povrchovej úprave kovových predmetov alebo v procese odmasťovania. Jeho podstata spočíva v protiprúdnom odparovaní rozpustného trichlóretylénu alebo perchlóretylénu v odparovacej zóne plynulým alebo pulzujúcim prívodom nereaktívneho plynu, vodnej pary alebo ich zmesi. Vynález je možné využiť v obore chémie...

Překlápěcí zařízení pro ukládání tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225365

Dátum: 30.06.1985

Autori: Palán Blahoslav, Kovaľ Ján

Značky: ukládání, materiálů, překlápěcí, tyčového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Překlápěcí zařízení pro ukládání tyčového materiálu, sestává z průběžné hřídele, uložené v ložiscích rámu, spojené s pohonem a opatřené rameny s upínacími elementy na svých koncích, vyznačené tím, že upínací element (6) je upevněn na prvním otočném hřídeli (7), jenž je uložen ve dvojici pevných ramen (5, 5') a k jehož koncům jsou připevněny páky (8, 8'), které jsou svými druhými konci pevně spojeny s konci druhého otočného hřídele (9),...

Zařízení pro vytahování trysek a hořáků z den a stěn hutnických agregátů pro výrobu oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 225542

Dátum: 01.12.1984

Autori: Jasinský Zdeněk, Záviský Jaromír, Jekl Jiří, Kovaľ Ján, Divák Břetislav

Značky: oceli, zařízení, hořáku, hutnických, stěn, výrobu, agregátu, trysek, vytahování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vytahování trysek a hořáků z den a stěn hutnických agregátů pro výrobu oceli, zejména z den konvertorů, vyznačené tím, že sestává z dvojčinného hydraulického válce /7/, k němuž jsou po obvodu připevněna svými jedněmi konci distanční ramena /3/, kde pístnice /8/ dvojčinného hydraulického válce /7/ je dutá, jíž prochází stavěcí šroub /4/, který je vůči pístnici /8/ zajištěn z vnější strany maticí /6/ a na svém opačném konci opatřen...