Kováeik Vladimír

Jednostupňový průtokový servoventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 246744

Dátum: 15.12.1987

Autori: Holakovský Štefan, Kováeik Vladimír

MPK: F16K 31/06

Značky: průtokový, jednostupňový, servoventil

Text:

...o stěny pölového nástavce, přičemž nůž je svými čepy otočně uložen v tělese hydraulického zesilovače, ve kterém je proti noži zasunuta tryska,zatímco na dříku je v ose »otáčení nože nasazen těsnicí O-kroužek.Výhodou navrženeho servoventilu je možnost jeho využití za vysokých vibrací a jeho odolnost proti nečistotám pracovního média.Příklad provedení je schematicky znázorněn na připojeném výkresu, kde představuje obr. 1 řez servoventilem ~...

Chladicí tunel pro řízené nucené chlazení ohřátého materiálu, zejména otlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246553

Dátum: 20.08.1987

Autori: Pilárik Stanislav, Kravec Ján, Kováeik Vladimír, Ce1uch Ján, Murgaš Marian

MPK: C21D 1/62, F27D 9/00

Značky: řízené, otlitků, zejména, ohřátého, materiálů, chlazení, nuceně, chladicí, tunel

Text:

...cocToxHneM.ox narenbnoro TyHąeñK. -pyrné nmronume nunonuenna usoöpeweunx onucanu 9 nonnyHKTaxopMynu nsoö peweunn. Hsoöpeweune őonee nonpoöuo ohucuaaercn 5 npuuepe sunonueuna. A FHpnuep nuonaeunn Hpnuep nunonnenun usoöperenun noxaaunaerOur. 1 sun nsoópefenuoro oxnannwenbuoro Tynnena B nónonuurenbnom paspese c coowaewcwnymunnosnymuo-Texuuuecxnmu npncnoco 6 neHHHMM 3 cxeua ruuecxou usoöpaxennn, Our. 2 nonepeuuoe ceuenne oxnanmwenbuoro...

Pojistný ventil pro tří až pětiokruhový brzdový systém automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245043

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kulifay Štefan, Rumanovský Maximilián, Švancar Ján, Kováeik Vladimír

MPK: B60T 17/04

Značky: systém, ventil, tří, automobilů, pětiokruhový, brzdový, pojistný

Text:

...oüomc OCHOBłíbDZ KoHTypoB, a Taxsxe IIOJIHOG Bupaanxmaxme nannenm Memminmn, npeąue qenq nonasaenmü cxcawuñ 303.11 n yímem qepes Texas noBpexJICHHOPO KoHTypa.Kpome TOPO, nemam nsoópecrenm museum cosnanne ycTpoñcTBa m nepBlrqx-Ioro sanonaexłm ne BCeX KOHTyPOB n oóecnéqeame nepeuana Jzmanemn oTiçpHT 1 m.4 Iľocwomaxme HOTGpH yweqzcm qepes upoccenn npn Ixwxlmm HeMcnpaBHoro KOHTypa, a Tałoxçe SŕlBIICIďI-JOCTL ou noToua cxcawoñ cpeJzu noumnu ÓHTL...

Zařízení k řízení výkonu kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245042

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kováeik Vladimír, Vasilev Ljudmil, Švancar Ján

MPK: A01J 5/04

Značky: řízení, kompresoru, výkonu, zařízení

Text:

...xomupeccopa n. sa ever aworo,Taxxe erq nasou n pacxon sxeprnn.11 mm uaocíperexína HBJLHBTCK cnñzxerme norpeónocrn av znepnm, paóoqen -remneparypu u, reu cenami, nanoca xomnpeccopon Heóommx nemas ycranoaox, paöoranmux 13 nanopnom um Hanop Ho-Banynmou pemmax. 245042Texmmeczcaa aanaqa samnouaewca s TOM, wroóu UpMOIIOCOÓMTL MOULHOCTL Komupeccopa O nanopnoü cTOpOI-IH K IIOCTOHHHO ESMGHKmmencs nowpeónocwn n cxarom noanyxe.B cooraewcwnuu c...