Kováčiková Magdaléna

Laminát pre plošné spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266115

Dátum: 14.11.1989

Autori: Benko Pavol, Chraščel Kamil, Jelínek Václav, Kováčiková Magdaléna, Havránek Milan

MPK: H05K 1/03

Značky: spoje, laminát, plošné

Text:

...nános polovytvrdeného vysušeného epoxidového spojiva na hmotnost tkaniny g je adhezivna vrstva, Q je separačná vrstva hrúbky 0,1 až 3 mikrometrov, A je nosná, resp. ochranná kovová alebo polymérna fólia hrúbky 10 až 120 mikrometrov.V následovnej tabuľke sú uvedené dosiahnuté výsledky pri rovnakom zložení adhezívnejvrstvy obsahujúcej 70 hmotnostných percent kaučukovej zložkyVlastnost bez separačnej vrstvy so separačnou vrstvou podľa...

Vrstvený materiál na báze polypropylénovej výstuže a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251519

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kalužáková Margita, Blažej Anton Akademik, Kováčiková Magdaléna, Hodul Pavel, Antoš Kamil, Fabián Karel

MPK: B32B 27/38

Značky: materiál, vrstvený, spôsob, výstuže, polypropylénovej, výroby, báze

Text:

...1810 minút pri tlaku 3 až 10 MPa a teplote 120 až 160 °C.Výihrodiou riešenia podľa vynálezu je to,že POP vlákno sa vyznačuje vyslovene hydrofóbnym charakterom vyplývajúcim z ne-prítomn-olsti akýchkoľvek p-olárnylch funko ných -skopín. Vystužovacie materiály .z neho majú nizku kritickú povrchovú energiu a d-dkonalejšie sa zmá-čajú hy-drofóabn-ou živicou.~Ďa~lej je ,podstata v tom, že .polypropylénové plošné útvary neobsahujú upralkticšky vodu,...

Vytvrdený vrstvený materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 248498

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vasiljev Roman, Benko Pavol, Kováčiková Magdaléna

MPK: B32B 27/12, B32B 27/04, B32B 27/28...

Značky: vrstvený, materiál, vytvrdený

Text:

...od použitej živice od impregnačného zariadenia a podmienok impregnácie,pridaním vhodného rozpúšťadla, napríklad N-metyl-Z-pyrolidönu a toluénu. Roztok pri ciu vystužujúcich materiálov tak, aby po odparení rozpúštadiel vo vysúšacom tuneli pri 130 až 200 °C bol obsah vysušeného spojiva 20 až 70 hmotnostných 0/0. Vysušený prepreg sa po nasekani na príslušný format navrstvi V počte potrebnom pre danú hrúbku a zlisuje sa v lise pri teplote...

Spôsob výroby nízkonasiakavých elektroizolačných vrstvených materiálov na báze organických výstuží a reaktoplastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230465

Dátum: 01.03.1986

Autori: Chraščel Kamil, Vasiljev Roman, Kováčiková Magdaléna

MPK: B32B 27/42

Značky: materiálov, elektroizolačných, vrstvených, báze, výroby, nízkonasiakavých, organických, výstuží, spôsob, reaktoplastov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru výroby elektroizolačných materiálov. Navrhnuté riešenie je zamerané na užšiu problematiku výroby už nízkonasiakavých vrstvených elektroizolačných materiálov, tj. výrobkov s vyššími elektrotechnickými parametrami, ale zhotovených na báze bežných duroplastových živíc ako impregnantov a organických materiálov, najmä papierov ako výstuže, a to tak v ich vyhotoveniach ako samotných izolačných vrstvených materiálov. resp....

Elektroizolačný samozhášavý tvrdený papier, najmä laminát pre plošné spoje a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216853

Dátum: 31.10.1984

Autor: Kováčiková Magdaléna

Značky: plošné, spoje, laminát, výroby, spôsob, papier, najmä, tvrdený, samozhášavý, elektroizolačný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru plošných elektroizolačných materiálov typu tvrdených papierov, a to predovšetkým v uplatnení ako laminátov, ktoré sú plátované kovovými fóliami a sú určené pre plošné spoje. Riešenie je zamerané na potreby získania materiálu so zvýšenou teplotnou odolnosťou, so zlepšenými fyzikálnymi vlastnosťami, zlepšenou technologickou spracovateľnosťou a strihateľnosťou za studena. Podľa vynálezu sa potrebné vlastnosti získavajú...