Kováčik Milan

Zapojenie pre dialkové ovládanie pomocných prvkov oblúkovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260326

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kováčik Milan

MPK: F27D 19/00

Značky: pomocných, diaľkové, ovládanie, prvkov, oblúkovej, zapojenie

Text:

...týka spôsobu preparovanta polypropylénových vláken, s výhodou vyšších dlžkových hmotnosti pri ich kontlnuálnej výroba. Podstata spočíva v« tom, že vlákna vznikajúce pod zvlákňovacotu hubioou s teplotou vyššou ako B 0 C vstwpujú do vazne s vodnou emulzlotx, ktorej teplota je od 20 do 60 °C, založenej z minimálne 12 g. 11 látky etoxílovanej kyseliny olejovej, alebo je zmesi s etanolamínovou soľou sulfonovaného zuastného alkoholu Cm-Cm v úlohe...

Zapojenie pre prepojenie obvodov CMOS so zariadeniami so zápornými logickými úrovniami

Načítavanie...

Číslo patentu: 264729

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kováčik Milan

MPK: H04M 3/22

Značky: prepojenie, zápornými, zapojenie, úrovniami, logickými, zariadeniami, obvodov

Text:

...l je pripojený k druhému napájaciemu vstupu 3 obvodu lg CMOS a k druhej napájaoej zbernici lg zariadenia g s CMOS logikou, ktoré je spojená s druhou napájacou zbernicou lg napájacieho zdroja g. obvod lg CMOS môže byť tvorený napr. hradlom, multiplexorom, prevodníkom kódu alebo čítačom. K meranému objektu l je pripojený prevodník úrovne meraného signálu, tvorený obvodom pozostávajúcim z prvého rezistoru Q, druhého rezistoru 1 a prvej diôdy...

Zapojenie pre prepojenie obvodov TTL so zariadeniami so zápornými logickými úrovniami

Načítavanie...

Číslo patentu: 264728

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kováčik Milan

MPK: H04M 3/22

Značky: logickými, zapojenie, zariadeniami, úrovniami, zápornými, obvodov, prepojenie

Text:

...napätia. z ktorého sú odvodené vstupné záporné logické úrovne. Kludová výstupná úro veň vstupného prevcdníka je H. Táto má nižšie nároky na príkon napájacieho zdroja a umožňujepripojenie výstupov viacej prevodníkov na spoločnú zbsrnicu.Minimalizácia prvkov prevodníka úrovne bola dosiahnutá využitím prvkov ochranného obvodu pre účely úpravy vstupného signálu pre obvod TTL. Pripojenie prevodníka úrovne ku každému vstupu viacvstupového...

Zapojenie obvodu pre diagnostiku vstupných prevodníkov úrovne

Načítavanie...

Číslo patentu: 261673

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kováčik Milan

MPK: H04M 3/22

Značky: diagnostiku, úrovně, vstupných, zapojenie, obvodů, prevodníkov

Text:

...meraný objekt 1 a vyhodnocovacie zariadenie 2,medzi ktorými je zapojený vstupný ,prevodník 3 ÚTOVDB. Prvý výstup 9 meraného objektu 1 je spoje-ný s prvým vstupom 12 vstupného prevodníka 3 úrovne, druhý výstup 10 merauého objektu 1 je spojený jednak s druhým vstupom 2 U prepínače E, jednak s prvým napájacím vstupom 14 rstupného prevodníka 3 úrovne a jednak s tretím výstupom 18 vyhodnocovacieho zariadenia 2 a tretí výstup 11 meraného...

Zapojenie obvodu pre automatizované snímanie dvojstavových informacií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252384

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kováčik Milan, Murín Vladimír

MPK: H03M 1/00

Značky: zapojenie, informácií, obvodů, snímanie, automatizované, dvojstavových

Text:

...znázornený príklad zapojenia podľa vynálezu.Ako je z pripojeného obr. zrejmé, zapojenie podla víynálezu obsahuje meraný objekt 5 mikropočitača 4, medzi ktorými je zapojený prevodník 1 dvojhodnotových signálov pozostávajúci z prevodníka 2 úrovne meraného signálu a spínače 3 napájacieho napätia tvoreneho prvým tranzistorom 6 a dvoma odporníkmi 7, 8. Prvý výstup 19 meraného objektu 5 je pripojený k prvému vstupu 13 prevodníka 1 dvojhodnotových...

Sposob výroby vysokonapäťovej kompozitnej svorky a zariadenie na vykonavanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251986

Dátum: 13.08.1987

Autori: Turňa Milan, Kostík Vladimír, Kováčik Milan, Čiernik Rastislav, Bača Jozef

MPK: B23K 20/02

Značky: výroby, zariadenie, tohto, kompozitnej, vysokonapäťovej, spôsobu, vykonávanie, spôsob, svorky

Text:

...kalibračnej časti guľového tvaru, pričom priemer kalibračnej časti je o 0,5 až 3 mm väčší ako priemer nábehovej časti. Nábehová časť má na obvode nábehovej plochy zrazenú hranu 30 ° až 45 °, ďalej v základnej doske je vytvorený aspoň jeden zásobník materiálu a v prítlačnej doske je vytvorený aspoň jeden zásobník materiálu, pričom základ-ná doska je s prítlačnou doskou spojená objímkou.Výhodou spôsobu podľa vynálezu je, že vznikne vyhovujúce...

Zapojenie obvodu prevodníka dvojhodnotových signálov s trojstavovým výstupom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248482

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kováčik Milan, Lauko Marián, Kukačka Ignác, Murín Vladimír, Gejda Jiří

MPK: H04M 3/22

Značky: výstupom, prevodníka, dvojhodnotových, obvodů, trojstavovým, zapojenie, signálov

Text:

...vynálezu umožňuje realizáciu obojsmernej dátovej zbernica s trojstavovými Výstupmi priamo zlučiteľnými s logickými úrovňami obvodov mikropočítačošého systému. Neaktivny obvod má nulový odber zo zdroja elektrickej energie. Príkon je pre lubovolný počet vstupných obvodov daný len príkonom aktívnej n-tice a dosahuje rádove 10 ° mA.Na pripojenom obr. je schématicky zna 248482zornený priklad zapojenia podľa vynálezu. Zapojenie obsahuje meraný...

Lepidlo so zníženou horľavosťou a toxičnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225163

Dátum: 15.04.1986

Autori: Maslonka František, Komárek Zdeněk, Kováčik Milan, Prídavková Mária

Značky: lepidlo, horľavosťou, toxičnosťou, zníženou

Zhrnutie / Anotácia:

Lepidlo so zníženou horľavosťou a toxičnosťou na báze organických polymérnych alebo polykondenzátových látok, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z pojidlovej zložky, pozostávajúcej z chloroprénu v množstve 10 až 80 % hmotnostných, ďalej z rozpúšťacej zložky, ktorú tvorí zmes aromatických uhľovodíkov s teplotou varu 80 až 200 °C, ketónov s počtom uhlíkov v molekule 3 až 8, acetátov s počtom uhlíkov v molekule 3 až 6, ropných uhľovodíkov s teplotou...