Kováčik Ján

Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín

Načítavanie...

Číslo patentu: 288190

Dátum: 14.05.2014

Autori: Kerďo Pavol, Ferenci Michal, Králik Milan, Herencsárová Gabriela, Kováčik Ján, Tokár Zdenko

MPK: C05G 3/10, C05G 1/00

Značky: živin, granulované, uvoľňovaním, hnojivo, riadeným

Zhrnutie / Anotácia:

Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín je pripraviteľné obaľovaním hnojiva zmesou pozostávajúcou z alkydovej živice pentaerytritového polyesteru ortoftálového typu, modifikovanej mastnými kyselinami ricínového oleja s obsahom sieťovateľných funkčných skupín so strednou mólovou hmotnosťou 500 až 2000 v množstve 30 až 80 hmotn. %, aminoživice v množstve 1 až 30 hmotn. % a rastlinného oleja v množstve 1 až 30 hmotn. %. Aminoživica,...

Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín

Načítavanie...

Číslo patentu: 288066

Dátum: 27.03.2013

Autori: Kerďo Pavol, Tokár Zdenko, Králik Milan, Herencsárová Gabriela, Kováčik Ján, Ferenci Michal

MPK: C05G 3/00

Značky: živin, uvoľňovaním, hnojivo, riadeným, granulované

Zhrnutie / Anotácia:

Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín je pripraviteľné obaľovaním granúl hnojiva zmesou epoxidovej živice s nízkou mólovou hmotnosťou 100 až 400 v množstve 50 až 85 hmotn. %, derivátu imidazolu v množstve 1 až 20 hmotn. % a modifikovaného rastlinného oleja v množstve 10 až 30 hmotn. %. Epoxidovou živicou s nízkou mólovou hmotnosťou 100 až 400 je výhodne diglycidyl éter bisfenolu A s epoxidovým ekvivalentom 182 - 192 g/mol, derivátom...

Spôsob prípravy stabilných vodných disperzií zo syntetických monomérov a natívneho škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286891

Dátum: 15.06.2009

Autori: Kováčik Ján, Kelemen Peter, Herencsárová Gabriela

MPK: C08F 18/00, C08F 2/00, C08B 31/00...

Značky: syntetických, natívneho, škrobu, stabilných, disperzií, vodných, spôsob, monomérov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy polymérnej disperzie spočívajúci v oxidácii natívneho škrobu rozptýleného vo vode v prítomnosti peroxidu v množstve najmenej 15·10-3 mol na 100 g sušiny škrobu a katalyzátora oxidácie s koncentráciou vyššou ako 1·10-3 mol/l, následnom zmazovatení oxidovaného škrobu bez izolácie a čistenia tejto látky a pokračovaní oxidácie pri dodatočnom pridaní peroxidu v množstve najmenej 130·10-3 mol peroxidu na 100 g sušiny škrobu. V...

Diferenčná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237850

Dátum: 15.03.1987

Autori: Čop Vladimír, Janoško Milan, Šoltys Vincent, Kováčik Ján

MPK: F16H 27/06, F16H 13/04

Značky: převodovka, diferenčná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prevedenie prevodu diferenčnej prevodovky medzi jej vstupnou a výstupnou časťou. Jeho podstatou je použitie pružných stĺpcov prenosových teliesok medzi vtláčacím generátorom a valčekami otočne uloženými v kolese. Táto prevodovka s veľkým prevodovým pomerom je zvlášť vhodná do mechanizmov s prerušovanými rotačnými pohybmi ako napríklad u priemyselných robotov a manipulátorov.

Lineárny diferenčný prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: 237818

Dátum: 15.03.1987

Autori: Šoltys Vincent, Janoško Milan, Kováčik Ján, Čop Vladimír

MPK: F16H 1/38

Značky: diferenčný, převod, lineárny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prevedenie lineárneho diferenčného prevodu medzi jeho vstupnou a výstupnou časťou. Jeho podstatou je také prevedenie prevodu medzi jeho vstupnou a výstupnou časťou, že vtláčací generátor je prenosovo spojený telieskami, hybne uloženými v klietke s ozubením hrebeňa s rozdielným rozstupom zubov voči rozstupu teliesok v klietke. Klietka s telieskami a hrebeň s ozubením sú umiestnené aspoň z jednej strany, okolo vtláčacieho...

Prenosové členy diferenčnej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237110

Dátum: 15.03.1987

Autori: Janoško Milan, Kováčik Ján, Čop Vladimír, Šoltys Vincent

MPK: F16H 15/40

Značky: přenosové, členy, převodovky, diferenčnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prenosových členov diferenčnej prevodovky, u ktorých sa rieši prevedenie prenosových členov prevodu. Podstatou vynálezu je také prevedenie prevodu, že v klietke prevodovky sú posuvne-otočne uložené telieska, ktoré sú vo valivom styku s vtláčacím generátorom a puzdrami ozubenia kolesa, pričom vedenie teliesok v klietke v smere ich rotácie má vybratie, prípadne sú uložené vo vedení klietky pomocou krúžkov, kde valivý styk teliesok...

Zapojenie pre automatické testovanie, najmä elektrickej inštalácie kompresora chladničiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235391

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kováčik Ján, Šupatík Ivan

MPK: G01R 31/02

Značky: automatické, kompresora, inštalácie, najmä, elektrickej, testovanie, chladničiek, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je otestovanie elektrickej inštalácie kompresora chladničiek na automatickej montážnej linke. Uvedeného účelu sa dosahuje spojením riadiaceho systému linky z vlastným testovacím modulom s predvoľbou typu testovaného prvku.

Diferenčná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235224

Dátum: 15.02.1987

Autori: Janoško Milan, Šoltys Vincent, Čop Vladimír, Kováčik Ján

MPK: F16H 27/06

Značky: diferenčná, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prevedenie prevodu diferenčnej prevodovky medzi jej vstupnou a výstupnou časťou. Jeho podstatou je také prevedenie prevodu medzi jej vstupnou a výstupnou časťou, že vtláčací generátor je prenosovo spojený časťou hybné uložených teliesok v klietke s ozubením kolesa, pri rozdielnom počte zubov ozubenia kolesa voči počtu teliesok v klietke. Táto prevodovka je zvlášť vhodná do mechanizmov s prerušovanými rotačnými pohybmi ako...

Lineárny diferenčný tekutinový prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: 230877

Dátum: 15.11.1986

Autori: Čop Vladimír, Kováčik Ján, Janoško Milan, Šoltys Vincent

MPK: F16H 1/38

Značky: diferenčný, tekutinový, lineárny, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukciu lineárneho diferenčného tekutinového prevodu, u ktorého sa vykonáva zmena tlakovej energie tekutiny na mechanickú prácu. Jeho podstatou je také prevedenie prevodu, že v statore sú hybne uložené piestiky s rozdielnym rozstupom voči rozstupu zubov ozubenia hrebeňa, pričom stator s piestikami a hrebeň s ozubením tvoriaci výstup lineárneho diferenčného tekutinového prevodu sú rozmiestnené z jednej strany, prípadne okolo...

Tlačná reťaz

Načítavanie...

Číslo patentu: 230867

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kováčik Ján, Janoško Milan, Čop Vladimír, Šoltys Vincent

MPK: F16H 7/06

Značky: reťaz, tlačná

Zhrnutie / Anotácia:

Tlačná reťaz je určená na riešenie bezvôľových a dynamicky namáhaných prevodoch, najmä pre cyklické kývavé silové pohyby robotov a manipulátorov. Tlačná reťaz je tvorená kombináciou článkov, čapov a segmentov mechanicky spojených cez rovinné konvexné, konkávne plochy a ich kombinácie vytvorené na článkoch čapov a segmentov uložených v drážke nosného člena rovinných a priestorových prenosových vetiev. Takéto prevedenie tlačnej reťaze môže byť...

Pomalobežný tekutinový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230281

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kováčik Ján, Janoško Milan, Čop Vladimír, Šoltys Vincent

MPK: F15B 11/10

Značky: tekutinový, motor, pomalobežný

Zhrnutie / Anotácia:

Pomalobežný tekutinový motor so statorom, kolesom a rozdeľovačom vyznačený tým, že stator (1) je opatrený po obvode axiálne a/alebo radiálne piestikmi (5) v jednom, prípadne vo viac radoch a ich počet je najmenej o 1 v rade rozdielny než počet zubov (6) kolesa (7), pričom do piestikov (5) zasahuje rozdeľovač (2) umiestnený v osi pomalobežného tekutinového motora a je spojený prostredníctvom spojky (4) s pohonom (3).

Univerzálny stojan na upnutie výmenných ohybníkov a ohýbacích vložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225156

Dátum: 15.04.1986

Autori: Horváth Gašpar, Kováčik Ján, Turčaniová Terézia

Značky: stojan, ohýbacích, vložiek, univerzálny, upnutie, ohybníkov, výmenných

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny stojan na upnutie výmenných ohybníkov a ohýbacích vložiek pre ohýbanie plechov. Vynález rieši ohýbanie oceľových plechov alebo plechov iných kovov výmennými ohybníkmi a ohýbacími vložkami upnutými v univerzálnom stojánku. Vonkajší tvar ohybu môže byt rôzny. Veľkosť univerzálneho stojánku je určená podľa vytypizovaných polotovarov. V upínacej hlave je kalené puzdro, pod ktorou je uložená podperná kalená podložka s orientačným kolíkom...

Tlačná reťaz

Načítavanie...

Číslo patentu: 228413

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čop Vladimír, Šoltys Vincent, Kováčik Ján, Janoško Milan

Značky: tlačná, reťaz

Zhrnutie / Anotácia:

Tlačná reťaz, tvorená kombináciami článkov, čapov, segmentov mechanicky spojených cez rovinné, konvexné, konkávne plochy a ich kombinácie vytvorené na článkoch, čapoch a segmentoch vyznačené tým, že články (2), čapy (3) a segmenty (4) sú uložené na nosnom člene (1) prenosových vetiev.

Stavebnicový simulátor pracovných funkcií a interakcií výrobných strojov a zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226581

Dátum: 15.11.1985

Autori: Marušin František, Čop Vladimír, Šoltys Vincent, Kováčik Ján, Janoško Milan

Značky: stavebnicový, zariadení, pracovných, simulátor, výrobných, funkcií, interakcií, strojov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie ekonomických strát z dovodov stavby experimentálneho automatizovaného pracoviska s priemyselnými robotmi a s príslušnými strojmi a zariadeniami k tomuto pracovisku. Uvedeného úkolu sa dosiahne stavebnicovým simulátorom, ktorý simuluje pracovné funkcie výrobného stroja. Podstatou stavebnicového simulátora je, že upínací element je pevne alebo otočne uložený v telese, ktoré je cez mechanický blok upevnený na upínací...

Hydraulický tlmič rázov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225732

Dátum: 15.10.1985

Autori: Janoško Milan, Kováčik Ján

Značky: hydraulický, tlmič, rázov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mechanizmu tlmenia hydraulického tlmiča rázov, u ktorého sa rieši usporiadanie pre vyvodenie tlmiaceho účinku. Účelom vynálezu je pretláčanie tlmiaceho média piestom cez mechanizmus, tvorený piestom osadeným na obvode drážkami a telesom vybaveným otvormi v pracovnom tlakovom priestore, spojenom cez otvory, drážky a kanály s nízkotlakovým priestorom tlmiča. Piest je vedený pracovným tlakovým priestorom a tyčkami, upevnenými na...

Univerzálný rám na upnutie výmenných foriem priamo na lise pre termoplasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 222908

Dátum: 01.03.1984

Autori: Horváth Gašpar, Kováčik Ján

Značky: termoplasty, výmenných, foriem, priamo, univerzálny, upnutie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hospodárneho a efektívneho využitia foriem pre termoplasty rámovým usporiadaním, ktoré urýchluje výmenu foriem v rámoch priamo na lise. Veľkost univerzálneho rámu je určená podľa vytypizovaných polotovarov. Podstatou vynálezu je, že obsahuje pravé a ľavé čeluste, v ktorých je uložená pravá tvárnica s pravou opornou doskou a ľavá oporná doska s ľavou tvárnicou. Na pravých alebo ľavých čelustiach je uložený aspoň jeden orientačný...