Kováč Martin

Zhutňovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7049

Dátum: 03.03.2015

Autori: Kováč Martin, Ondruška Juraj, Šooš Ĺubomír

MPK: B30B 11/24

Značky: stroj, zhutňovací

Text:

...ponúkajú značné úspory energie v mnohých aplikáciách, pretože spotrebúvajú energiu iba vtedy, ak vykonávajú prácu. Vďaka využitiu tohto druhu pohonov nachádza zariadenie ďalšie využitie, nielen v bežnej prevádzke zhutňovania, ale je vhodné najmä na rôzne experimentálne a laboratóme využitia, keďže elektrické lineárne aktuátory poskytujú možnosť veľmi presného riadenia a monitorovania pohybu lisovacieho piesta.Prehľad obrázkov na...

Spôsob zvlákňovania kvapalnej matrice, zariadenie na výrobu nanovlákien elektrostatickým zvlákňovaním kvapalnej matrice a zvlákňovacia elektróda pre takéto zvlákňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9821

Dátum: 16.07.2008

Autori: Mareš Ladislav, Pozner Jan, Stromský Vít, Kováč Martin, Trdlička Jan, Jakubek František, Petráš David, Malý Miroslav, Čmelík Jan

MPK: D01D 5/00

Značky: spôsob, zvlákňovaním, kvapalnej, zvlákňovanie, zariadenie, zvlákňovacia, elektrostatickým, takéto, nanovlákien, matrice, zvlákňovania, výrobu, elektroda

Text:

...sústavu lamiel usporiadaných radiálne a pozdĺžne vzhľadom k osi rotácie zvlákňovacej elektródy, pričom obalová plocha častí povrchu zvlákňovacej elektródy slúžiaca k vynášaniu polymérneho roztoku do elektrického poľa majú obalovú plochu,ktorá má v rovine prechádzajúcou osou zvlákňovacej elektródy a kolmej na rovinu podkladového materiálu tvar tvorený ekvipotenciálou s najvyššou intenzitou elektrického poľa medzi zvlákňovacou...

Rotačná zvlákňovacia elektróda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8026

Dátum: 24.08.2007

Autori: Petráš David, Trdlička Jan, Malý Miroslav, Pozner Jan, Kováč Martin

MPK: D01D 5/00

Značky: zvlákňovacia, rotačná, elektroda

Text:

...poloha týchto čiel atým tiež rovnobežnosť zvlákňovacich prostriedkov uložených vdrážkach alebo otvoroch v čelách s osou rotácie čiel.Prehľad obrázkov na výkresoch0014 Rotačná zvlákňovacia elektróda je schematicky znázornená na priložených výkresoch, kde znázorňuje Obr. 1 axonometrícký pohľad na elektródu podľa vynálezu, Obr. 2 axonometrický pohľad na elektródu v uskutočnení s prekrížením na čelách so zvlákňovacími členmi tvorenými jednou...

Zariadenie na zabezpečenie automobilu proti krádeži

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3740

Dátum: 02.03.2004

Autori: Kováč Martin, Mikulášek Martin

MPK: B60R 25/00

Značky: automobilů, zariadenie, proti, zabezpečenie, krádeži

Text:

...Na obr. 2 je znázomená karta.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa obr. l je znázomená bloková schéma zariadenia zapojená podľa tohto technického riešenia. Po vsunutí karty k sa na vstupe stabilizátora i privedie napätie. Stabilizované napätie sa objaví aj na výstupe. Výstup stabilizátora l privedieme na vstup závory z. Aktiváciou závory z spustením na dosku d plošného spoja sa objavy napätie na výstupe, ktorý privedieme na...