Koukal Jaroslav

Spôsob výroby rúrových oblúkov z priamych špirálovo zváraných rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 285606

Dátum: 30.03.2007

Autori: Koukal Jaroslav, Pětroš Kamil, Helis Oldřich, Kübel Zdeněk, Milata Antonín, Pařízek František, Foldyna Václav, Sýkora Pavel

MPK: B21C 37/08, B21D 7/00

Značky: výroby, spôsob, zváraných, rúrových, oblúkov, špirálovo, priamych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby rúrových oblúkov z priamych špirálovo zváraných rúr vyrobených z oceľových pásov v tvare zvitkov, s hmotnostným chemickým zložením: C = 0,03 až 0,25 %, Mn = 0,5 až 1,7 %, Ni = až 0,5 %, Si = 0,2 až 0,7 %, Al = 0,001 až 0,035 %, P = až 0,03 %, S = až 0,035 %, Cr = až 0,25 %, Mo = až 0,1 %, V = až 0,08 %, Nb = až 0,05 %, Ti = až 0,06 %, pričom obsah Cr + Cu + Mo je max. 0,45 % a obsah Nb + Ti +V = max. 0,12 %, zvyšok tvorí železo a...

Zásobník technického plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1265

Dátum: 06.11.1996

Autori: Aubrecht Peter, Koukal Jaroslav

MPK: F16J 12/00

Značky: zásobník, plynů, technického

Text:

...je aspoň jedna stojina opatrená klznou pätkou. Zásobník podľa predmetného technického riešenia je zho tovený z vysokopevnostného plechu a jeho vyztužený plášť apríslušenstvo sú zvárané špeciálnou technológiou zaručujúcoutechnické parametre tlakových nádob. Konštrukčná riešenie u možňuje výrobu zásobníkov rôznych objemov, napr. 2,7 m alebo 4,85 m 3 skvapalneného propánu. Pomocou stojín je možné ukladať zásobník voľne na terén a to bez...

Způsob svařování tyčí betonářské výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 266949

Dátum: 12.01.1990

Autori: Koukal Jaroslav, Koloděj Břetislav, Zajíc Jaroslav

MPK: B23K 33/00

Značky: tyčí, betonářské, výztuže, způsob, svařování

Text:

...celé technologie a k úspoře nákladů na výrobu žáruvzdorných hradítek.Příklad použití způsobu svařování tyčí betonářské výztuže je schematicky znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je zobrazen podélný řez prováclěným svarovým spojema na obr. 2 je příčný řez tímto spojem.Konce obou svařovaných tyčí 1 a 2 se v místě budoucího spoje vloží do ocelové podložky 3 tak, aby mezi nimi vznikla mezera 5 až 16 mm a V této poloze se přistehují k...

Způsob svařování tyčí betonářské výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 266948

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zajíc Jaroslav, Koloděj Břetislav, Koukal Jaroslav

MPK: B23K 33/00

Značky: betonářské, způsob, tyčí, výztuže, svařování

Text:

...svarů rovnoběžných s osou tyčí a na obr. 3 je příčný řez svaro CS 266 948 B 1 2vým spojem pro alternatívu hradících svarů kolmých na osu tyčí.Konce obou svařovaných tyčí 1 a 2 se v místě budoucího spoje vloží do ocelové podložky 3 tak, aby mezi nimi vznikla mezera 5 až 16 mm a v této poloze se přistehují k ocelové podložce 3, resp. se upevní jiným způsobem. Provedou se hradící svary mazi tyčemi a vnitřními stěnami ocelové podložky po obou...

Způsob obloukového svařování obalenou elektrodou tupých svarů “X” a “V”

Načítavanie...

Číslo patentu: 265089

Dátum: 12.09.1989

Autori: Koukal Jaroslav, Vitásek Ladislav, Kocourek Jaroslav

MPK: B23K 9/235

Značky: obloukového, elektródou, obalenou, způsob, svařování, svárů, tupých

Text:

...tupých svarů X a V materiálů tlouštěk od 4 do 60 mm.s pulsací svařovacího proudu, nutncu jen v oblasti korene, s dobou mezery dva až čtyři krát delší, než je doba pulsu svařovacího proudu,kterého podstatu tvoří to, že úhel rozevření svarových ploch je 40 až 50 °.Tento způsob podstatné zvyšuje produktivitu a snižuje spotřebu prídavných materiálů a elektrické energie při svařování tupých svarů X a V. Jeho efekt roste úměrně.s tloušřkou...

Úprava obloukového svařování tupých svarů X a V obalenou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263423

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vitásek Ladislav, Koukal Jaroslav, Kocourek Jaroslav

MPK: B23K 9/235

Značky: obloukového, úprava, svařování, svárů, tupých, elektródou, obalenou

Text:

...je to, že doba mezery je dva až čtyři krát delší než doba pulsu svařo~ vacího prouďu při tloušíce otupeni svarových plech od 3 do 5 mm.Tento způsob podstatné zvyšuje produktivitu e snižuje spotřebu přídavných materiálů a elektrické energie při sva- . řování tupých svarů typu X a V. Je určen především pro svary materiálu o tlouščce do 20 mm, kde se dosahuje největäího efektu.X svar plechu z oceli 11 375 tloušřky 12 mm.má tloušřku...

Způsob svařování tyčí betonářské výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259126

Dátum: 17.10.1988

Autori: Koukal Jaroslav, Koloděj Břetislav, Zajíc Jaroslav

MPK: B23K 33/00

Značky: betonářské, svařování, výztuže, způsob, tyčí

Text:

...v- závislosti na druhu použité tm bičkove jeloktroóy. bu vetmoetćře ochranného plynu nebo beołĺVýhodou spáeobuĺeveřováàíĺdíe vyď .lýceuto,eveřove- v cí procee probíltá -poloeutometíclšý plynule od počátečního epilevxiíÁ obloúlćü až do úplného vyplnění tprçlřezu evenąčímž ee -vý 4 hrezně onesíjvlív Aeůbjoktu provádějícího pracovníka To umožňu-Wjedooáhnom pri. elepěenő honĺogepitě vyšší únoenoetzl. evarových. epojů e eoučeeně výrazně ekrátit...

Rozkyvové ústrojí svařovacího manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233130

Dátum: 01.01.1987

Autori: Jokel Jaroslav, Frič Oldřich, Kocourek Jaroslav, Koukal Jaroslav, Březina Miloslav

MPK: B23K 37/00

Značky: svařovacího, ústrojí, manipulátoru, rozkyvové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rozkyvového ústrojí se týká mechanizace svařování. Rozkyvové ústrojí vyvozuje přímočarý vratný pohyb svařovacího hořáku s výdržemi v úvratích. Tohoto pohybu je dosaženo tím, že vozík, suvně uložený ve vedení a nesoucí tyč s držákem svařovacího hořáku, je spřažen s mechanismem pro vytváření výdrží poháněným kývavou kulisou. Mechanismus pro vytváření výdrží je tvořen válcem, v jehož jedné přírubě je uložen dorazový šroub a v druhé přírubě...