Koudelka Milan

Elektromechanický snímač sily-tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280210

Dátum: 10.09.1999

Autori: Babirád Jozef, Žák Rudolf, Koudelka Milan

MPK: G01L 1/04, G01L 23/16

Značky: sily-tlaku, snímač, elektromechanický

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka elektromechanického snímača sily - tlaku na báze vysielača (1) svetelného toku, prijímača (2) svetelného toku a pružného člena. K telesu snímača (5) s vysielačom (1) a prijímačom (2) svetelného toku je pripevnený mechanický pružný člen (3), na ktorý je pripevnený vrchlík (8) a clona (4) na clonenie prechodu svetelného toku medzi vysielačom (1) a prijímačom (2). Tienenie svetelného toku, dosiahnuté pohybom clony (4), je úmerné...

Podpierka proti putovaniu koľajnicových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1820

Dátum: 06.05.1998

Autori: Koudelka Milan, Longin Pavel

MPK: E01B 13/02

Značky: putovaniu, pásov, kolajnicových, proti, podpierka

Text:

...a pâkovým efektom vo vertikálnej rovine pootočí a tým sa tesne oprie (zahryzne) do pätyPás môže byt vo vrcholovom ohybe rozdelený tak, že podpierka pozostáva z dvoch častí. Priľahlé plochy obidvoch pásov môžu byt vybavené aspoň jedným výstupkom a drážkou,navzájom do seba zapadajúcimi, ktoré sú otočne uchytené na spojovacom čape. Výroba podpierky, zvlášć jej tvarovanie, je tak zjednodušená. V alternatívnych vyhotoveniach môžu byt obidve...

Podvalová kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 284

Dátum: 06.10.1993

Autori: Longin Pavel, Koudelka Milan

MPK: E01B 9/30

Značky: kotva, podvalová

Text:

...poistným prvkom proti povoleniuspoja, ktorý môže tvorit pružná podložka alebo kontramatica. Pružnú podložku spravidla tvori dvojitý ocelový pružný prúžok,je však možné použit aj jednoduchý alebo trojitý pružný krúžok. Matica môže byť opatrená samosvorným púzdrom 2 plastu,čim odpadá použitie pružných krúžkov a naviac zabezpečená tesnosť spoja.Styčná plocha vodorovnej upevñovacej časti lopatky môže byť v oblasti odpovedajúcej aspoň časti...

Zariadenie na meranie staticko-dynamického silového poľa pôsobiaceho na dolné končatiny a bedrové kĺby človeka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222608

Dátum: 15.03.1986

Autori: Szalay Jozef, Žák Rudolf, Koudelka Milan

Značky: poľa, dolné, pôsobiaceho, človeka, staticko-dynamického, kĺby, meranie, bedrové, zariadenie, silového, končatiny

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na meranie staticko-dynamického silového poľa pôsobiaceho na dolné končatiny a bedrové kĺby človeka vyznačujúce sa tým, že do šlapy topánok sú vložené najmenej štyri a do podpätku najmenej jedno puzdro, v ktorých sú uložené snímače s oceľovými jadrami a polovodičovými tenzometrami, zapojenými do tenzometrického môstika, spojenými kablami so svorkovnicami, upevnenými na držiakoch, na ktorých sú doštičky s tlačenými spojmi s...