Koudelka Karel

Způsob přesouvání dopravníku v pluhovém porubu s individuální výztuží a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269716

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mynář Vladimír, Lédl Lumír, Šmerda František, Mochel Jiří, Nykl Jan, Koudelka Karel

MPK: E21F 13/08

Značky: výztuží, pluhovém, přesouvání, individuální, provádění, dopravníku, způsobu, porubu, způsob, zařízení

Text:

...dobývaní.,.Způsob přesouvání dopravníku v pluhovém porubu a zařízení k jeho provádění Jsou zjednodušene znázorněny na výkresoch. Na obr. 1 a 2 Jsou v půdorysu části porubu s jedním aledemstoJek a jedním přesouvacím váloem dvě fáze způsobu přesouvání. Na obr. 3 Jsgwcnárysuąpřesouvaoí válec.Ve výohozí poloze jsou podel porubového dopravníku l, jehož délka může být 100 až150 m, rozmíetěny v rozteči 3, 4,5 nebo 6 m jednotlivé přesouvací válce...

Zařízení pre reverzaci proudu z hydrogenerátoru se stejnoměrným průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267275

Dátum: 12.02.1990

Autori: Koudelka Karel, Šmerda František, Lédl Lumír, Černý Pavel, Nykl Jan

MPK: E21C 27/32, F16H 5/48

Značky: zařízení, stejnoměrným, proudu, průtokem, hydrogenerátoru, reverzaci

Text:

...je omezoně otočně uloženo vůči skříni Q. V tělese lg jsou dále uložený sací ventil lž, výtlačný ventil lg a tlakový ventil lá. Vnitřní část łgg telesa je vytvořena jako unášeč rozváděče g a opatřena střednim pmudrem gg, prvním vedlejším Pouzdrem g a druhým vedlejšim pmndrem gg, které jsou posuvně a těsně uloženýv příslušných dutináoh gg, gg , gg, do nichž je vyústěn výstup lg hydrogenerátoru l. Ve skříni 3 je vytvořena rozvodné plocha gé,do...

Ventilový blok pro individuální hydraulickou důlní stojku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267023

Dátum: 12.02.1990

Autori: Koudelka Karel, Lédl Lumír

MPK: E21D 15/44

Značky: individuální, ventilový, hydraulickou, stojku, důlní

Text:

...dílu ll je upraven vstup llg pro neznázorněnou plnicí pistoli.Vložka g sestává z první části gg a z druhé části gl, které jsou spojeny druhým závitem gg. V první části gg je provedena první dutina § 99 v níž je uložen plenící ventil 1, provedený současně i jako plnicí ventil. Sestává z uzavírscího prvku 19, který je opetřen alespoň jedním opěrným elementem lgo uloženým s vůlí ve vybrání go první části gg, a dále pružinou ll. Uzavírací...

Zařízení pro reverzaci hydromotoru hydrostatického převodu s hydrogenerátorem se stejnosměrným průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265812

Dátum: 14.11.1989

Autori: Nykl Jan, Koudelka Karel, Lédl Lumír, Šmerda František

MPK: E21C 29/00, E21F 13/00

Značky: hydromotoru, hydrogenerátorem, stejnosměrným, reverzaci, převodů, hydrostatického, průtokem, zařízení

Text:

...prvek 3 s regulací. Řídicí člen 2 je vytvořen ze spojky g, objímky ggąožiaka ga tělísek gg. Spojka gł svým unašečem głg zapadá do drážky ggg v objímce gg. V ložieku gg, umístěném uvnitř objímky gg je uložen vnější konec 159 rotačního šoupátka zl rozváděoího prvku 1. Do čela spojky gl zabírá náhon gg k přenosu rotaěního pohybuod hydrogenerátoru l. V provedení znázorněném na obr. 3 je proveden jako excentrický čep, nesoucí 1 tlačné ložieko...

Ovládací modul, zejména pro automatizované ovládání důlní mechnizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 265196

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bena Zdeněk, Tkáč Ivan, Koudelka Karel, Ševčík Arnošt, Sanetřík Zdeněk

MPK: E21D 23/26

Značky: automatizované, modul, výztuže, ovládací, důlní, ovládání, zejména, mechnizované

Text:

...rovinou, procházející osou. V části řezu pod osou je ovládací modul zakreslen ve výchozí poloze a v provedení pro ruční ovládání, v části řezu nad osou v poloze, kdy odpadní píst dosedne na tlakový píst a v provedení pro automati zované ovládání.Ovládací modul, zejména pro automatizované ovládání důlní mechanizované výztuže seatává 2 tělesa 3, opatřeného několika dutinami 33, k nimž je připojen tlakový přívod 323, vývod 393 ke spotřebiči...

Zařízení pro napínání tažných prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265086

Dátum: 12.09.1989

Autori: Koudelka Karel, Šmerda František, Nykl Jan

MPK: E21C 29/16

Značky: zařízení, prostředků, tažných, napínání

Text:

...prostředků podle vynálezu se proti známým zařízením téhož druhu projevuje vyšším účinkem, snižuje Vliv lidského činitele na kvalitu předpětí řetězu, zejména jednoduchosti, provozní nenáročností a spolehlivostí. Nevyžaduje zdroj tlakového média. Zajištuje dosažení po-o žadovaného předpětí tažného prostředku s minimálním vlivem obsluhy a zvýšenou bezpečnost proti uvolnění před připojením tažného prostředku K dobývacímu stroji. Postup při...

Zapojení rotačního řídicího ovládače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263445

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bena Zdeněk, Tkáč Ivan, Ševčík Arnošt, Sanetřík Zdeněk, Koudelka Karel

MPK: F16K 21/00, E21D 23/16

Značky: zapojení, rotačního, ovládače, řídicího

Text:

...poloh a, Q. K výstupu alespoň jedné z mezipoloh 33 může být připojen kohout lg, tvořený dvěma dvoucestnými dvoupolohovýmiRotační řídící ovládač 1 je spojený vícekanálovou hadicí g s ovládacím blokem Ž, k němuž jsou připoggny přímočaré hydrometory 5, 5, §, 1, §, 3 pro ovládání jednotlivých funkcí sekce mechanizované výztuže. Pístnioe přímoćarého hydromotoru Q stabilizaoe je spojene například s bočním plechem stabilizace mechanizované...

Jednotka důlní kombinované výztuže pro nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262524

Dátum: 14.03.1989

Autori: Ševčík Arnošt, Mochel Jiří, Mynář Vladimír, Koudelka Karel, Tkáč Ivan, Dzierža Emil, Lédl Lumír, Novotný Stanislav, Krumnikl Antonín

MPK: E21D 23/00

Značky: jednotka, důlní, výztuže, nízké, sloje, kombinované

Text:

...Lze ji snadněji přizpůsobit různým provozním podmínkám i dopravovat do porubu, montovat i demontovat v důlních podmínkách. Umožňuje dobrý průchod pracovníků výztuží a zvyšuje bezpečnost práce. Ve srovnání 5 dosud u nás převažující individuální výztuží nizkých slojí lze očekávat při použití důlní kombinované výztuže podle vynálezu podstatné zlepšení pracovních podmínek a zvýšení produktivity práce.Na připojených výkresech je zjednodušene...

Zařízení pro zkoušení tlakových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262206

Dátum: 14.03.1989

Autori: Breuer Jaromír, Lédl Lumír, Bena Zdeněk, Dzierža Emil, Černý Pavel, Koudelka Karel, Tkáč Ivan, Ševčík Arnošt

MPK: G01M 19/00

Značky: zařízení, ventilu, zkoušení, tlakových

Text:

...pro zkoušení tlakových ventilů podle vynál-ezu má proti známým zapojením a zařízením téhož d-ruhu nový a vyšší úči-nek, zejména ve zkrácení doby zkoušky díky reverzaci multipllkátoru plným průtokem a vy-užití agregátu zk-oušené výztuže jako zdroje tlakovéhuo médial ovládání multiplikát-oru je jednoduohé .a provozně spolahlive. Malé rozměry a hmotnost zařízení, ilosažené zejména. provedením multípliukátoru s plovoucím pístem a zpětnými...

Rotační rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 261747

Dátum: 10.02.1989

Autori: Černý Pavel, Šmerda František, Nykl Jan, Lédl Lumír, Koudelka Karel

MPK: F16K 3/10, E21F 13/06

Značky: rozvaděč, rotační

Text:

...rovinou, procházející jeho osou, na obr. 2 v půdorysu. Na obr. 5 je hydraulické schéma rozváděče. Hlavni části rotačního rozváděče jsou těleso l, unášeč g s těsnicími pouzdrý a rozváděcí deska Ž.Téleso l je hranolovitého tvaru a opatřeno odstupňovanou dutinou lg, v níž je otočně uložen unášeč g a neotočně uložena rozváděoi deska Ž. V tělese l je dále proveden přívod lg tlaku,odpad lg a otvory łž pro připojovaoí šrouby-lg. Na horní ploše...

Pojistná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261380

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šmerda František, Mynář Vladimír, Mochel Jiří, Nykl Jan, Koudelka Karel, Celta Karel

MPK: F16D 7/00

Značky: spojka, pojistná

Text:

...se znovu uvedoním pojistné spojky do provozního stavu. Ve srovnání se známou lamelovou třeeí spojkou se pak prejavuje vyšším účinkom, spočívajícím především ve spolehlivá a automatické činnosti vypínacího zařízení, ktoré nevyžaduje opätovné ruční uvedení spojky do původního stavu. Dalším přínosem je zjednodušení montáže a seřízení přítlačnýoh prvků, ochrana nosiče vnějších lamel krytom poti pádu horniny a dobrá přístupnost k součástem...

Rázový ventil diferenciálního typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261308

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ševčík Arnošt, Tkáč Ivan, Lédl Lumír, Breuer Jaromír, Koudelka Karel, Bena Zdeněk, Dzierža Emil

MPK: E21D 23/26

Značky: rázový, ventil, diferenciálního

Text:

...komory. Druha číst vaku je uložena ve vybrání nástovce a alespoň na části čelní plochy nástavce. Kanálek v hlavici uzavíracího prvku je v alespoň 20 | své axialní délky opatłen roriířenín, jehož nojvětlí průměr je nejmáně l,75 nasobkem největšího průměru kandlku.Razový ventil difarenciilního typu podle vyntlezu má proti známým zařízením toho druhu vylší účinek. Umístěním plynového vaku do plynová komory je aníłen únik plynové náplně. Dale...

Důlní hydraulická stojka s vnějším plněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 259100

Dátum: 17.10.1988

Autori: Měřva Zdeněk, Krulík Jiří, Lédl Lumír, Koudelka Karel, Breuer Jaromír, Škrobálek Jaroslav, Ševčík Arnošt

MPK: E21D 15/51

Značky: důlní, hydraulická, vnějším, plnením, stojka

Text:

...blok uložen v masivni hlavioi. Přitom však nelze vyloučit jeho deformaoi a rovněž připojení plnici pistole je ztiženo blizkosti stropnice. Konečné u další známé protiotřesové stojky obráoeného uspořádání je pouzdro s ventilovým blokom připojeno k vnějšimu sloupu rovhoběžně s jeho osou a spojeno s tlakovým prostorem vrtáním ve stěně sloupu. Na protějši straně je k vnějšimu sloupu připojeno držadlo. I tato etojka máUvedené nevýhody známých...

Elektrické zapojení pro nedestrukční pojistnou spojku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258519

Dátum: 16.08.1988

Autori: Šmerda František, Mynář Vladimír, Nykl Jan, Koudelka Karel, Celta Karel, Mochel Jiří

MPK: F16D 7/00

Značky: pojistnou, nedestrukční, zapojení, elektrické, spojku

Text:

...přes oddělovací obvod gł připojen k vyhodnocovaoímu obvodu L.Zdroj § stabílizovaného napětí je vytvořen z transformátoru gg, jehož výstup je připojen k usměrňovači gl a kondenzátoru gg. K usměrňovači jsou přes kondenzátnry§g, Q 1, gá, gg,šl, äg připojeny stabilizátory âgg, ggp, z nichž jeden napájí vyhodnocovací obvod ł a druhý napájí teplotní obvod g spínací obvod 1.Zapojení podle vynálezu pracuje následujícím způsobemPři prokluzu...

Katalyzátor pro polymeraci a kopolymeraci etylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244770

Dátum: 01.06.1988

Autori: Dingl Jioí, Breuer Jaromír, Dzierža Emil, Mynáo Vladimír, Koudelka Karel

MPK: C08F 4/64

Značky: polymeraci, katalyzátor, kopolymeraci, etylénu

Text:

...prašek, nebo anorganický například silika. odpařením přebytku EDS nebo jiného organického rozpouštědla se získa prekursor katalyzátoru, který se~přídavkem organohlinité sloučeniny - aktivátoru stane polymeračně aktivním.Aktivaci prekursoru kmtalyzétoru možno provét nlkolika způsoby z 1. v polyneračnía remktoru a) přídavkem roztoku trialkylhliníku v alifatickém rozpouitédla, b) ŕídavkem siliku impregnované trialkylhliníken. lhožatví...

Zapojení zdroje referenčního napětí s termostatem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244385

Dátum: 01.06.1988

Autori: Otava Rudolf, Dzierža Emil, Koudelka Karel

MPK: G05D 23/19

Značky: zapojení, napětí, zdroje, termostatem, referenčního

Text:

...je spojen s kolektore prvního, čtvrtáho e pátého tranzistoru § 21, E 34, 125. Emitor druhého trenzistoru § 22 je spojen s jedním konce čtvrtáho rezistoru 54 a s bází pétého tranzíetoru § 25. Zdroj referenčního napětí QREF je spojen prvním pőlem se záporným pőlem -Q nepájecího napětí e druhým pőlem je přípojen přes první rezistor 51 k bázi třetího tranzietoru § 23. Druhý pől referenčního napätí QREF je přípojen dále přes první rezietor 31 v...

Hydraulický rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 256756

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tkáč Ivan, Bena Zdeněk, Koudelka Karel, Thiemel Dieter

MPK: F16K 11/18

Značky: rozvaděč, hydraulický

Text:

...v mechanizované výztuži. Konetrukčni řešení ventílové části umožňuje snížit celkové rozměry rozváděče a ovládací sily.Hydraulický rozváděč podle vynálezu je zjednodušeně znázorněn na přiloženýoh výkresoch. Na obr. l je znázorněn hydraulický rozváděč v podélném řezuaosou rozváděče. Na obr. 2 je znázorněn lomený řez se etlečeným tlačňým prvkem a šoupátkem pootoče~ ným do pracovní polohy.Hydraulický rozváděč eestává z tělesa l, desky g a...

Držák břitové destičky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255127

Dátum: 15.02.1988

Autori: Soldát Aleš, Vehovský Miroslav, Dostál Jiří, Koudelka Karel

MPK: B23B 29/03

Značky: držák, destičky, břitové

Text:

...připojen. Mezi držák a klín může být umístěn seřizovací prvek.Přednosti držáku břítové destičky podle vyná 1 ezu,je, že usnadňuje shodné nastavení shodné radiálni polohy břitových destiček u vicebřitého nástroje, aniž by bylo nezbytné provádět předchozí třidění destiček, popřipadě použit břitových destiček, vyrobených ve vyšší třídě přesností.Přiklad provedení držáku břitové destičky podle vynálezu je zjednodušene znázorněn na...

Zariadenie na dopravu a orientáciu valcových súčiastok opatrených drážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244581

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šmerda František, Koudelka Karel, Nykl Jan

MPK: B65G 47/18, B23Q 7/02

Značky: válcových, zariadenie, drážkou, orientáciu, dopravu, opatřených, súčiastok

Text:

...opatrených drážkou, kde na obr. 1 je nakresleně zariadenie V náryse a na obr. 2 je nakreslený priečny rez.Zariadenie na dopravu a orientáciu valcových súčiastok opatrených drážkou pozo 4stáva zo slimaknového dopravníka 1, ktoreho skrutkovnica v mieste pracoviska má vytvorené lôžko 9, ktoré je rovnobežne so smerom otáčania slimákového dopravníka 1 a v dĺžke 1/4 závitu. Vedľa slimákového dopravníka 1 v pozdĺžnom smere vo výške dopravovaných...

Způsob určování pojivých vlastností injektážních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 247386

Dátum: 16.11.1987

Autor: Koudelka Karel

MPK: G01N 19/04

Značky: injektážních, vlastností, způsob, pojivých, určování

Text:

...hmotou o objemu 1 až 10 e 913 se na čelní straně spojí dvě tělesa z horniny nebo betonu mající tvar vélečku o průměru 40 až 100 mm a výěce rovné průměru nebo tvar krychle o hrané 40 až 100 mm a po uplynutí předepaané doby dle druhu injektážní hmoty se provede zkouška v tehu za chybu až do porušení vzorku.Konkrétním použitím navrhovaného způsobu určovaní pojivých vlastností injektážních hmot jo například výzkum mognoziňlních suspenzí v...

Koncovka pro vícekanálovou hadici

Načítavanie...

Číslo patentu: 253634

Dátum: 12.11.1987

Autori: Breitenbacher Josef, Janů Miloš, Tkáč Ivan, Bena Zdeněk, Ševčík Arnošt, Koudelka Karel

MPK: F16L 39/00, F16L 33/00

Značky: hadicí, koncovka, vícekanálovou

Text:

...povrchu osazením, v němž jsou vytvořena alespoň dvě vybrání pro výstupky záchytné desky. Objímka je dále opatřena alespoň jedním pojistným prvkem, který je zčásti uložen v základní desce nebo/e v záchytné desce.Koncovka pro víoekanálové hadice podle vynálezu má proti dosud známým konoovkám téhož druhu vyšší účinek, zejména je výrobně jednodušší, její montáž a demontáž je snadnější, Významným účinkom pak je, že umožňuje použít kanálovýph...

Kombinovaný nástroj pro zhotovování přesných otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253357

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vehovský Miroslav, Dostál Jiří, Koudelka Karel, Soldát Aleš

MPK: B23B 41/00

Značky: nástroj, zhotovování, otvorů, přesných, kombinovaný

Text:

...rovinu břitu hrubovaciho nože.Hlavní předností kombinovaného nástroje podle vynálezu je vyšší provozní spolehlivost, zejména při opracováni polotovarů z oceli vyšších pevnosti, Dojde-li k destrukci břitové destičky hrubovaciho nože, vstoupi do záběru pojistný hrubovau ci nůž. Obdobně při porušení břitové destičky dokončovaciho nože vstoupí do záběru pojistný dokončovaoí nůž. Porucha je přitom indikována akusticky, popřípadě ampérmetrem. To...

Způsob měření časové změny intenzity toku alepoň jedné složky tekutých produktů tavby ve vysoké peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 244601

Dátum: 14.10.1987

Autori: Koudelka Karel, Pavlíeek Karel, Ševeík Arnošt, Dzierža Emil, Petril Lo Richard John

MPK: C21B 7/00, G01N 3/60

Značky: měření, časově, jedné, složky, alepoň, způsob, intenzity, produktů, tavby, změny, vysoké, tekutých

Text:

...zvyäovdní výtokovó rychlosti. V rodinám průběhu jsou oba procesy na sebe euperponovizw.llechnnismus erose odpichového kandlu popisujeme kinetikou nultáho řádu, na. napříklld ndolodujtci rovnicí pro okułity průml odpibłlováho kanálu Qkterou lze integrevat s výsledkom n Do 2 k z (3)kde D, je počítačmi průměr odpicbovóho kanálu a k je rychlostni konstuntn oroze konílu,tedy kvantitetivní charakteristika erosivndornosti ucpívkováho materiálu....

Hydraulický systém pro impulzní ovládání důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 238500

Dátum: 01.10.1987

Autori: Koudelka Karel, Tkáč Ivan, Bena Zdeněk, Ševčík Arnošt, Lédl Lumír, Dzierža Emil

MPK: E21D 23/26

Značky: systém, ovládání, hydraulický, mechanizované, výztuže, důlní, impulzní

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický systém pro impulzní ovládání důlní mechanizované výztuže, sestávající ze sekcí, rozmístěných podél stěny porubu. Účelem vynálezu je zmenšení rozměrů zejména hlavního ventilového bloku, zjednodušení rozvodu, snížení počtu těsněných míst a zjednodušení výroby. Podstatou vynálezu je, že hydraulický systém, sestávající ze spotřebičů a ovládacích bloků s moduly a řídicími ovládači má ovládací blok (2) vytvořen z kompaktní centrální...

Třmen pro připojení řetězu ke střední části hřebla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238232

Dátum: 01.06.1987

Autori: Koudelka Karel, Pavelek Oldřich, Nykl Jan, Šmerda František

MPK: E21F 13/06, B65G 19/24

Značky: připojení, třmen, střední, hřebla, řetězů, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Třmen pro připojení řetězu ke střední části hřebla hřeblového dopravníku. Účelem vynálezu je zvýšení tuhosti připojení řetězu k hřeblu a tím i dosažení lepšího rozložení namáhání třířetězového dopravního orgánu. Podstatou vynálezu je vytvoření třmenu ze základní části (1) s otvorem (12), která má tvar hranolu s alespoň jednou skosenou stěnou (10), k níž je můstkem (2) připojena upínací část (3) se svorníkem (31).

Chladicí válec mísicího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249712

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kohoušek Ladislav, Groh Josef, Koudelka Karel, Vlašánek Ladislav, Breuer Jaromír

MPK: B01F 15/00

Značky: chladicí, válec, mísicího, zařízení

Text:

...přednoetí. Prakticky je u něj vyloučeno poškození vnítřního povrchu chladicíhe válce, podetatně ce zvýšila životnost nožů jeho rotoru. Doaěhlo ee i plynulejěíhe chodu dodávacíhe čerpadla a určitého snížení příkonu .jeho elektronotoru. zjednoduěila se výroba, montáž a oeřízení nožů.Na připojení výkzreau je zjednoduäoně znázorněn-příklad provee dení chladioího válce podle vynálezu v aplikaci u nícicího zařízení. Na obr.1 je zařízení v ěáetečněn...

Způsob dočasného zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby v oblasti přilehlé ústí porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232190

Dátum: 01.04.1987

Autori: Koudelka Karel, Breuer Jaromír, Rohovský Milan, Mynář Vladimír, Dzierža Emil, Děngl Jiří, Ševčík Arnošt

MPK: E21D 11/00

Značky: chodby, důlní, zvýšení, dočasného, způsob, oblastí, odolností, ústí, výztuže, přilehlé, porubu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dočasného zvýšení odolnosti vyztuže důlní chodby v oblasti přilehlé ústí porubu. Účelem vynálezu je docílit dočasného zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby v rozsahu 25 až 50 metrů, zejména v oblastech, v nichž může dojít k nepředvídanému porušení horského masívu. Podstatou vynálezu je, že se v chodbě (l) pod podajnou výztuží (10) chodby, s níž nejsou všechny v trvalém dotyku, rozmisťují jednotky mechanizované výztuže (3) s rázovými...

Páka ovládacího mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234446

Dátum: 01.03.1987

Autori: Koudelka Karel, Morisák Zdeněk

MPK: F16S 5/00

Značky: páka, ovládacího, mechanismu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je páka ovládacího mechanismu, používaná zejména u motorových vozidel k zapínání nebo k vypínání strojního zařízení s aretací v zapnuté poloze. Podstata vynálezu spočívá v tom, že páka vykyvuje kolem středového čepu v dutině konsoly a přitom palec, ke kterému je připojeno buď táhlo neb bovden ovládání strojního zařízení, klouže po vodicí ploše konsoly. Při vypínání strojního zařízení pákou palec klouže po vodicí ploše, až...

Vyvrtávací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 248183

Dátum: 12.02.1987

Autori: Koudelka Karel, Dostál Jiří, Vehovský Miroslav, Soldát Aleš

MPK: B23B 41/00

Značky: vyvrtávací, nástroj

Text:

...je zjednodušene znázorněn příklad prove dení vyvrtávacího nástroje podle vynálezu.Na obr. 1 je čelní pohled na nástroj ve směru jeho osy, na obr. 2 je ve stejném pohledu,ale ve větším měřítku vodítko, obr. 3 je půdorys vodítka. Na obr. 4 je řez nástrojem rovinou A-A z obr. 1, v němž není zakreslen druhý nožový držák.Vyvrtávaoí nástroj podle vynálezu sestává z tělesa l, prvního nožového držáku g, druhého nožového držáku Q, třetího nožového...

Jednotka mechanizované výztuže důlní chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234920

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dzierža Emil, Breuer Jaromír, Rohovský Milan, Mynář Vladimír, Ševčík Arnošt, Koudelka Karel, Děngl Jiří

MPK: E21D 11/00

Značky: důlní, jednotka, mechanizované, chodby, výztuže

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka mechanizované výztuže důlní chodby, zejména pro oblasti, v kterých dochází k horským otřesům. Účelem vynálezu je zajistit dočasné zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby zejména v oblasti ohrožené horskými otřesy, a tak zvýšit bezpečnost práce. Podstatou vynálezu je, že základní rám (1) má alespoň jednu výsuvnou část (10), mezi níž a základní rám (1) je vřazen příčný přímočarý hydromotor (11). K vnějšímu konci (12) výsuvných částí (10)...

Jednotka důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 234595

Dátum: 01.01.1987

Autori: Dzierža Emil, Ševčík Arnošt, Koudelka Karel, Mynář Vladimír, Pavlíček Karel

MPK: E21D 23/00

Značky: mechanizované, výztuže, důlní, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka důlní mechanizované výztuže, zejména pro nízké sloje. Účelem vynálezu je zjednodušení přenosu zatížení ze stropnice na počvovou část v poloze blízké minimální výšce jednotky. Podstatou vynálezu je, že stropnice (30) je na své vnitřní straně (300) opatřena alespoň jednou dosedací plochou (301), která je při minimální výšce jednotky výztuže přímo, popřípadě prostřednictvím vložky (5) alespoň zčásti v doteku s opěrnou plochou (10) počvové...

Přechodná jednotka mechanizované výztuže důlní chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234552

Dátum: 01.01.1987

Autori: Mynář Vladimír, Ševčík Arnošt, Koudelka Karel, Bruer Jaromír, Dzierža Emil, Rohovský Milan, Děngl Jiří

MPK: E21D 11/00

Značky: chodby, důlní, jednotka, přechodná, mechanizované, výztuže

Zhrnutie / Anotácia:

Přechodná jednotka mechanizované výztuže důlní chodby, zejména pro oblasti, v nichž dochází k horským otřesům. Účelem vynálezu je ve spojení se základní jednotkou mechanizované výztuže důlní chodby zajistit dočasné zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby v oblasti ohrožené horskými otřesy. Podstatou vynálezu je, že základní rám (l) má alespoň jednu první výsuvnou část (10), popřípadě i protilehle k ní druhou výsuvnou část (11). K vnějšímu konci...

Zařízení pro tepelné zpracování kovových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239316

Dátum: 15.11.1986

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Lišhák Pavol, Lichvár Milan, Koudelka Karel, Mynáo Vladimír

MPK: C21O 9/00

Značky: zařízení, tepelně, kovových, součástek, zpracování

Text:

...neraaxeñ na aannoanoñ nonepxnocrn xonyca n ramene narpena neraxeü. n He odycnonnexa .mmm (Imanecmm npmmnaun. ,Kpome mora. .nannax ycraaonm ne oóecneuaaer saxamm nenocpencsrneuno c remnepawypu asornponana.114 m Jxocrmenna aroü neJm B ycwanome .zum mepumeocon odpadom uewammecxu .ueraueü, conepuamen óynxep,(Iryreposannuł xopnyc c aarpena-remmm anememou. MOIU.ueM n snexrpovarnnwamu. pasmemennnun MBZUU nopuycom n Mytbenem, aaxuoqxmü dan c...

Upínací zařízení pro manipulaci s dutýmí břemeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233692

Dátum: 01.07.1986

Autori: Volný Petr, Sonnek Jiří, Breuer Jaromír, Zdeněk Josef, Koudelka Karel

MPK: B66C 1/54

Značky: manipulaci, dutýmí, zařízení, upínací, břemeny

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací zařízení pro manipulaci s dutými předměty, zejména s trubkami při jejich tepelném zpracování. Účelem vynálezu je náhrada dosud používaného přípravku z žárupevného materiálu, ponechávaného v peci při ohřevu s trubkami, jednoduchým přípravkem, používaným pouze pro vkládání, vytahování a přemisťování břemen. Podstatou vynálezu je, že upínací zařízení, sestávající ze závěsu (1), alespoň jednoho vahadla (2) a z dvojice upínacích tyčí (3),...

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228216

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dzierža Emil, Novotný Stanislav, Lédl Lumír, Koudelka Karel, Tkáč Ivan, Bena Zdeněk, Ševčík Arnošt, Rohovský Milan, Budírský Stanislav, Breuer Jaromír

Značky: tlakového, proti, prostoru, přetížení, tlakovému, zařízení, dynamickému, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení, určené zejména pro hydraulické stojky důlní výztuže. Účelem vynálezu je zlepšení pracovní charakteristiky ochranného zařízení, zmenšení jeho rozměrů a hmotnosti, zlepšení těsnosti plynové komory, zvětšení vstupního průřezu rázového ventilu i zjednodušení výroby. Podstatou vynálezu je, že rázový ventil 1 zařízení má uzavírací prvek 13 vytvořen z hlavice 130, posuvně a...

Stropnice pro důlní mechanizovanou výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 229457

Dátum: 01.03.1986

Autori: Koudelka Karel, Mynář Vladimír, Ševčík Arnošt, Rohovský Milan, Dzierža Emil

MPK: E21D 23/06, E21D 23/00

Značky: stropnice, mechanizovanou, výztuž, důlní

Zhrnutie / Anotácia:

Stropnice pro jednotku důlní mechanizované výztuže, používané ve stěnových porubech hlubinných uhelných dolů. Účelem vynálezu je zvýšení nosnosti stropnice u uhelného pilíře. Stropnice sestává ze základní části (l), přední části (2), opěrného štítu (3) a prodlužovatelných silových prvků (4), (5). Podstatou vynálezu je, že výsuvná část (51) druhého prodlužovatelného silového prvku (5) je připojena k opěrnému štítu (3) a nevýsuvní část (50) je...