Koudela Vojtěch

Klec z plastické hmoty pro valivé, zejména válečkové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 268390

Dátum: 14.03.1990

Autori: Král Václav, Koudela Vojtěch, Stárek František

MPK: F16C 33/46

Značky: hmoty, zejména, plastické, valivé, válečkové, ložisko

Text:

...podstata vynélezu je v tom, že příruba zasahujg do obvodo vé dréžky provedené na vnitřním kroužku ložiska.Provedení klece spolu s úpravou některého ložiskového kroužku je poměrně jednoduché, zajištuje dokonalé vedení této khece jak v radiélnía, tak zejaéna v axiélnía sněru. Přítom je počet částí ložiska nezvýäen a vylučuje se nebezpečí poškození klece při montáži klece do ložiska. Dále je zaručena dostačující torzní tuhost a nároky na potřebné...

Klec z plastické hmoty pro valivé ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 265646

Dátum: 14.11.1989

Autori: Poduška Slavomír, Koudela Vojtěch, Stárek František

MPK: F16C 33/38

Značky: valivé, hmoty, plastické, ložisko

Text:

...na přiloženém výkrese,kde obr. 1 představuje řez kapsou klece, obr. 2 radiální pohled na klec a obr. 3 zvětšený radiální řez kapsou klece.Klec ll je tvořena vnějším čelem l obepínajícím roztečnou kružnici kuliček lg z vnější strany a vnitřním čelem g vepsaným do roztečné kružnice kuliček ll z vnitřní strany, spojenými navzájem vnitřními přepážkami 3 a vnějšími přepážkami l v nedělitelný oelek. spojnice přepážek l, É, určující zároveň...

Valivé uložení rotační části hlavy vřeteníku pro diskovou paměť

Načítavanie...

Číslo patentu: 265496

Dátum: 13.10.1989

Autori: Stárek František, Koudela Vojtěch, Kavan Radoslav, Skoupý Josef

MPK: F16C 19/50

Značky: částí, uložení, paměť, hlavy, rotační, diskovou, valivé, vřeteníku

Text:

...na straně rotoru je opatřeno symetricky uspořádanou vypuklou plochou.Hlavní výhoda uložení hlavy vřeteníku pro diskovou paměť podle vynálezu spočíva ve zvýšení tuhosti uložení, protože pro shodný zastavěný prostor je možno použít hřídele podstatně většího průměru. Podstatně jsou sníženy nároky na přesnost výroby součástí souvisejících s ložiskem.Příkladné provedení uložení hlavy vřeteníku pro diskovou pamět podle vynálezu je znázorněno na...

Klec valivého ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 263778

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koudela Vojtěch, Stárek František

MPK: F16C 33/46

Značky: valivého, ložiska

Text:

...produktivní způsob její výroby lisostřikem do formy s axiálně vyjímatelnými jádry.Příkledně provedení klece podle vynálezu je schemuticky znázorněno na přiloäeněm výkrese. kde obr. 1 představuje celkové provedení klece, obr. 2 ~průřez přepěžkou klece a na obr.3 je znázorněn detailné styk valivého telesa s kepsou klece podle vynálezu.Klec vnliváho ložiska podle vynálezu je vytvořena 2 plastické hmoty s sestává ze dvou axiálně posunutých...

Samostředicí spojkové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 263777

Dátum: 11.04.1989

Autori: Doubal Karel, Koudela Vojtěch, Šír Dušan

MPK: F16C 33/78

Značky: samostředicí, ložisko, spojkové

Text:

...je nazorněno na přiloženěm výkrese, kde obr. 1 představuje jeho základní provedení a obr. 2 jeho další možnou variantu.Samoetŕedicís pojkové loěisko znazorněně na obr. 1 sestava z vyaouvací objímky 4, na které je s radiàlní vůlí nasunuto vnitřním kronika g ložiska, mezi. jehož vnějěím kronike g a přírubou vysouvaoí objímky i je uspořadan opěrný kroužek ł z plastické hmoty, provedený jako plochý kotouč s otvorem. vnější průměr opěrného...

Valivé, zejména válečkové nebo jehlové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 258835

Dátum: 16.09.1988

Autori: Král Václav, Stárek František, Šír Dušan, Koudela Vojtěch

MPK: F16C 19/22

Značky: zejména, ložisko, válečkové, valivé, jehlové

Text:

...obvodě kroužků je zamezena deformace klece při sestavování ložiska.Konstrukční provedení ložiska podle vynálezu je znázorňěno na přiloženém výkrese. Na obr. l je částečný nárysný průřez jedním možným provedením, na obr. 2 je částečný bokorysný pohled na klec ložiska, na obr. 3 je rovněž částečný nárysný průŕez druhým možným provedením,na obr. 4 je částeöný boční pohled na jiné provedení klece ložiska.Valivé, V tomto případě válečkové ložisko...

Valivá jednotka pro přímočaré vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251180

Dátum: 11.06.1987

Autori: Koudela Vojtěch, Stárek František

MPK: B65G 7/04

Značky: jednotka, přímočaré, vedení, valivá

Text:

...vybráních vytvořených ve vracečích.Valivá jednotka pro přímočaré vedení podle vynálezu zeručuje svým vnitřním uspořádáním plynulý oběh valivých těles z prostoru přímých úseků oběžné dráhy do vracečů a zpět, aniž by docházelo k nadměrnému opotřebení některých úseků vodicích ploch lišt nebo vracečů. Vodících lišt je využite jako spojovacích součástí zabezpečujících pevné spojení jednotlivých dílů valivé jednotky a v případě potřeby její...

Plechová klec valivého ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 232824

Dátum: 15.01.1987

Autori: Stárek František, Koudela Vojtěch, Koutný Otakar

MPK: F16C 33/48

Značky: ložiska, valivého, plechová

Zhrnutie / Anotácia:

Klec podle vynálezu je určena pro valivá, zvláště soudečková ložiska. Sestává alespoň z jednoho celistvého nákružku, opatřeného na svém obvodě, vůči rovině kolmé na osu rotace celistvého nákružku a procházející celistvým nákružkem, vyhnutými žebry, na jejichž koncích jsou upraveny příčné zarážky. Použití klecí podle vynálezu je výhodné v odvětví výroby valivých ložisek.

Dvouřadé valivé ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 233020

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kollár Vojtech, Koudela Vojtěch, Zapf Ernest

MPK: F16C 33/60

Značky: dvouřadé, valivé, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší valivé ložisko se dvěma řadami válečků nebo kuželíků, jejichž osy jsou vzájemně zkříženy. Vnější a vnitřní kroužky ložiska sestávají ze dvou dílů, z nichž v prvních dílech jsou provedeny jednak dvě oběžné dráhy, jednak jedna oběžná dráha. Ve druhých dílech je pouze po jedné oběžné dráze. Oběžné dráhy jsou uspořádány proti přiléhajícím čelům všech dílů obou kroužků. Provedení ložiska podle vynálezu umožňuje vytvoření požadovaného...

Soudeček k naklápěcímu valivému ložisku a zařízení k broušení pláště soudečku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229072

Dátum: 15.04.1986

Autori: Doubal Karel, Stárek František, Koudela Vojtěch

MPK: F16C 33/36

Značky: valivému, pláště, zařízení, broušení, soudečku, naklápěcímu, ložisku, soudeček

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká soudečku k naklápěcímu valivému ložisku a zařízení k broušení pláště soudečku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tvořící křivka pláště soudečku má od střední části, ležící v příčné rovině souměrnosti soudečku, k čelům soudečku rostoucí křivost. Vzdálenost tvořící křivky od roviny rovnoběžné s podélnou osou soudečku a procházející střední částí je ve vzdálenosti od střední části ve směru osy soudečku vyjádřena matematickou...

Klec dvouřadého soudečkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 227983

Dátum: 15.04.1986

Autori: Koudela Vojtěch, Stárek František

Značky: soudečkového, dvouřadého, ložiska

Zhrnutie / Anotácia:

Klec dvouřadého soudečkového ložiska, s dvojicí kruhových částí, z nichž v každé jsou upraveny úložné otvory, vyznačená tím, že v úložných otvorech (3) jsou na každé stěně (6) přivrácené k vnitřním čelům (7) soudečků (4) vytvořeny výstupky (8), jejichž vrcholy (9) se stýkají s vnitřními čely (7) soudečků (4), přičemž vrcholy (9) výstupků (8) jsou od styčné, na osu (0) ložiska kolmé mezikruhové plochy (5) obou kruhových částí (1) klece ve...