Kotrla Jan

Zařízení pro čištění vnitřních dutin výrobků, zejména výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259467

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vašica Milan, Kotrla Jan

MPK: F28G 9/00, B08B 9/18

Značky: zejména, čištění, zařízení, výměníku, tepla, výrobků, vnitřních, dutin

Text:

...dutin výrobků, zejména výměníku tepla podle vynálezu, jehož podstatou je, že výstupní olejové čerpadlo, ktoré je součástí odstředivé čističky oleje vyústuje do rozváděcího systému spolu s přívodem stlsčeněho vzduchu opatřeným rozváděčem a zpětným ventilem přičemž rozváděcí systém je spcjen s výměníkem, který je upevněn v otočném rámu.Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že pomocí sítového filtru n odstředivé Čističky oleje je znečištěný olej...

Zařízení k pohonu příčného posuvu dělicího nástroje při kontunuálně vyráběných profilovaných výrobcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255077

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kotrla Jan, Vokál Jan, Žlebek Zdeněk

MPK: B21D 43/28

Značky: dělícího, výrobcích, nástroje, pohonů, profilovaných, zařízení, vyráběných, posuvu, příčného, kontunuálně

Text:

...jsou odstraněny zařízením k pohonu příčného posuvu dělicího nástroje podle vynâlezu, jehož podstatou je, že elektrický rozvaděč je propojen s rozvaděčem,rychloodvzdušñujícím ventilem a jednočinným válcem, přičemž rozvaděč je mechanicky propojens vačkou a elektrický rozvaděč je elektricky propojen s řídicím systémem a snímačem.Tím, že pohyb dělicĺho nástroje je ovládán mechanicky vačkou přes rozvaděč a tlakový vzduch, je umožněno dělit profil...

Zařízení k dělení kontinuálně vyráběných profilovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254493

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kotrla Jan

MPK: B21D 43/28

Značky: zařízení, výrobků, kontinuálně, dělení, profilovaných, vyráběných

Text:

...jež jsou pevně propojeny přes náhonovou hřídel 5 pohonem pohybu profilovaného výrobku je dosažen převodový poměr, který lze nastavit s diferenoí řádově 10-4, a tím je dosažena možnost vyrábět profilované výrobky, jejichž délková diference mezi jednotlivými délkami je menší než 0,3 mm, přičemž kinematicky pevné spojení mezi pohonem pohybu profilovaného výrobku a pohonem pojezdového vozíku zajišťuje toleranci délky profilovaného výrobku...

Tvarovaný náběh jádra cihlářského ústí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246616

Dátum: 16.11.1987

Autori: Komárek Miroslav, Kotrla Jan, Marcian Václav, Štícha Jaroslav

MPK: B28B 7/28

Značky: náběh, ústí, cihlářského, tvarovaný, jádra

Text:

...stěn spojujících jednak kratší strany horní obdélníkové podstavy s kratšími stranami spodní lichoběžníkové podstavy a jednak spojených po obou stranách s trojúhelníkovými bočními plochami, spojenými se spodními lichoběžníkovými částmi, jedním koncem kolmo připojenými ke spodní lichoběžníkové podstavě a druhým rovnoběžným koncem spojenými s horními lichoběžníkovými částmi připojenými jednak k trojühelníkovým bočním plochám a...

Automatické podávací zařízení tenkých plochých sučástí, zejména výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216962

Dátum: 01.09.1984

Autori: Koranda Karel, Kotrla Jan

Značky: zařízení, súčastí, plochých, zejména, automatické, výlisků, podávací, tenkých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je automatizace podávky u výrobních linek, zejména lisařských, přičemž výchozím polotovarem je tenká plochá součást. Uvedeného účelu se dosáhne šoupátkem poháněným přímočarým motorem, jež odebírá spodní součást z trubkového zásobníku, přičemž dosedací plocha šoupátka je skloněna od horizontální roviny ve směru přísunu. Spolehlivé oddělování součástek od sebe zajišťuje pohyblivá zarážka, jež kopíruje povrch dodávané součásti....