Kotek Vladimír

Tvářecí nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269253

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kotek Vladimír

MPK: B21C 25/10

Značky: tvářecí, nástroj

Text:

...pevnosti a odolnosti vůči otěru, srovnatelnou se špičkovými korundovými materiály.Na připojoných výkresoch je znázornčno konstrukční řešení liaovacího nástroje pro vytváření práškových směsi a tažníce pro tvarování konstrukčních součástí z kompektních kovových materiálů.Na obr. ltje v řezu znázorněn lisovací nástroj sestávající z vložky 1 matrice podle vynálezu a kotvící desky g matrice.Na obr.2 je v půdorysu znázorněna tažnice pro vytváření...

Elektricky vodivý kovokeramický kompozit

Načítavanie...

Číslo patentu: 268026

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kotek Vladimír

MPK: H01B 1/16

Značky: elektricky, vodivý, kompozit, kovokeramický

Text:

...Výhodou je, že kovokeramický kompozit podle vynálezu lze vedle běžných postupu obráböt i netradičními způsoby, napr. vyjiskřováním. Tak je možno připravit i tvarove složitá kovokeramickě výrobky.Oproti známým Poitupůn při přípravě kovokeramických materiálů mokrou cestou se kovokeramicü kompozit podle vynálezu pripraví bežnou keramickou technologií z práš» kových výchozích materiálů. Slinování takto pripravovaných kovokeramických...

Zařízení pro vyhledávání spojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263229

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kotek Vladimír, Bedáň Josef, Kolář Emil, Horák Vojtěch, Trávníček Petr

MPK: B29C 45/28

Značky: spojek, zařízení, vyhledávání

Text:

...podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno uspořádání zařízení ve výchozí poloze těsně před zajížděním a vyhledáváním spojek. Na obr. 2 je pohled na vlastní spojku objasňující poměr zubů vůči zubové mezeře.Na objímce 3 drážkového hřídele 1, ktoré je přes páku § spojene s ovládací tyčí 1 stanice forem,je upevněna narážková deska 1 s narážkami g, proti kterým je uspořádán polohový spínač A. Drážkový hřídel 1 je svou stranou přivráoenou k...

Zařízení k ovládání forem pro tlakové tváření elastomerních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 263228

Dátum: 11.04.1989

Autori: Skopálek Josef, Kolář Emil, Kotek Vladimír

MPK: B29C 45/28

Značky: ovládání, forem, tlakově, zařízení, tváření, elastomerních

Text:

...jeuložena na křížové spojce 1 drážkového hřídele g vedeného posuv ně V pouzdru A otočně uloženém v ložiskách Q v základním těleseQ a zalisovaném do hnaněho ozubeného kola 1 spojeného ozubeným řemenem § s hnaoím ozubeným kolem ll, přičemž obě ozubená kola 1,ll jsou uložena ve vidlici vytvořené V rámu základního tělesa §. Hnací ozubené kolo ll je uloženo na otočném hřídeli lg a přes spojku lg spojenoshnacím hřídelem hydromotoru 13. Posuvný...

Zařízení pro automatické přetáčení a polohování středního stolku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261944

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kolář Emil, Kotek Vladimír

MPK: B29L 31/50, B29C 45/17

Značky: zařízení, polohování, přetáčení, automatické, středního, stolku

Text:

...posuvně v tělese 1 § zařízení a spojené svou zadní částí přes čep A a drážku ll s pístnicí hydraulického válce lg. Na přední straně drážkové hřídele 3 za zadním nákružkem gg křížové spojky g je nasazen snímací kroužek lg s drážkou,proti němuž je situován bezkcntaktní spínač lg upevněný na tělese l§ zařízení. Na drážkové hřídeli 2 je svým drážkovým otvorem uloženo ozubené kolo 2, pomocí ložisek § otočně Vestavěné ve vnitřním prostoru...

Přestavitelné zařízení pro opření a kontrolu uzavření formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261941

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kolář Emil, Skopálek Josef, Kotek Vladimír

MPK: B29C 45/28, B29L 31/50

Značky: formy, uzavření, přestavitelné, kontrolu, zařízení, opření

Text:

...potřeba přeseřizování kontrolních čidel uzavřenosti formy nevzniká. Je tak rozšířena využitelnost stroje, vzniká úspora neproduktivních časů a je odstraněno nebezpečí havárie formy ve vstřikovaoí stanici.Na přiloženém výkrese je znázorněno příkladně provedení uvedeného zařízení v řezu.Zařízení je sestaveno tak, ževotočnou deskou lg nesené matioí 2 je vytvořen závit, V němž je zašroubován šroub g mající na svém spodním čele vytvořenou kulovou...

Způsob obrábění korundových dílů za syrova nebo po nízkoteplotním zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261372

Dátum: 10.02.1989

Autori: Audrlický Josef, Kotek Vladimír

MPK: C04B 35/10

Značky: obrábění, způsob, dílů, korundových, syrová, nízkoteplotním, zpracování

Text:

...je skutečnost, že odpadá nutnost častého orovnávúni a čištění brusných kotoučů, pokud se obráběni provádí broušenin, čímž se zvyšuje produktivita práce na tomto prace-V o Vyná 1 oz.budevb 1 Iže popeán~v°násIedujicich přikladeoh.Korundové díly připravené ízostatickým~ 1 isovánim pro pracovni směsi pro mikrozrnný korund při tlaku 100 Mľo vo tvaru desek o rozměru cca 90 x 90 x 12 mm byly přežahnuty na teplotu 900 °C arna kotoučové řezačce...

Zařízení pro změnu polohy hubic vstřikovacích jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259149

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kolář Emil, Kotek Vladimír, Skopálek Josef

MPK: B29C 45/20

Značky: polohy, hubíc, jednotek, změnu, zařízení, vstřikovacích

Text:

...3, hydreulickým válcem 2, kde přesuvový šroub 1 je pomocí horní a spod oni vzpěry 12, lg upevněň ke sloupům g stojanu stroje. Je tak vyt vořen prostor pro hubice 2 a pohybové o přítlačné zařízení. Napřeauvovém šroubu 1 je uložen posúvně náboj iva otočně vestavěhou maticí Q, která jet našroubována na přesuvovém šroubu 1 ena svém.povrohu má Vytvořeno ozubenĺý do něhož zapadají zuby ovládecího..«§meku §. Snek Q je upevněn na náboji 3 e uložen v...

Kombinovaný uzavírací člen hořáku výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251832

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kotek Vladimír

MPK: H01J 61/34

Značky: hořáku, kombinovaný, uzavírací, člen, výbojky

Text:

...použití kombinovsného uzavírscího členu jako konstrukčního prvku hořáků výbejek pro osvětlovecí techniku je zmírnšní dilatečních rozdílů při spojování tohoto uzevíracího člsnu s tělem hořáku oběmn výše zmínšnými uepořádáními, ktoré se promítá do potlsčení vzniku ppasklin na exponovaných plochách a zvýšení výtšžnosti kvalitních, heliově tšsných spojů.Další výhodou je možnost využití stávajících pájek pro spojování těchto součástí hořáků....

Pracovní ústrojí štípacího obuvnického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223615

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kotek Vladimír, Ševčík Miloslav, Šplíchal Ivo

Značky: obuvnického, pracovní, stroje, ústrojí, štípacího

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit pracovní ústrojí štípacího obuvnického stroje umožňující snadnou a bezpečnou výměnu jednotlivých prvků, jakož i kontrolu ostří štípacího nože. Podstatou vynálezu je pracovní ústrojí štípacího obuvnického stroje, jehož horní podávací válec (5) a vodicí pravítko (7) jsou uloženy na jedné a druhé podélné straně otočného nosiče (8), na jehož čepech jsou vytvořeny upínací nástavky (9) s pevnými čepy (35) uloženými v...

Způsob výroby předmětů z polykrystalického průsvitného korundu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224101

Dátum: 01.11.1984

Autor: Kotek Vladimír

Značky: předmětů, průsvitného, korundu, způsob, polykrystalického, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby předmětů z polykrystalického průsvitného korundu na bázi modifikace Al2O3 dopované MgO, vypalovaných ve vodíkové atmosféře při teplotách 1600 až 1950°C, zejména trubic pro hořáky vysokotlakých sodíkových výbojek, vyznačený tím, že nekalcinovaná surovina se mele na sucho po dobu 1 až 2 h až do vzniku zpevněných aglomerátů kulovitého tvaru o průměru 20 až 100 um se sypnou hmotností 0,50 až 0,60 g/cm3 a po vytvarování se výlisky...