Kótay Nagy Peter

Spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy hemivápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288276

Dátum: 25.05.2015

Autori: Nagy Kalman, Barkóczy József, Németh Norbert, Bartha Ferenc, Simig Gyula, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Ruzsics György, Katona Zoltán, Cselenyák Judit, Vereczkeyné Donáth György, Kótay Nagy Peter

MPK: A61P 3/06, C07D 207/34, A61K 31/40...

Značky: přípravy, hemivápenatej, polymorfnej, formy, kryštalickej, atorvastatínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy B-52 hemivápenatej soli atorvastatínu [vápenatá soľ (3R,5R)-7-[3-fenyl-4-[(fenylamino)karbamoyl]-2-(4-fluorofenyl)-5-(1- metyletyl)-1H-pyrol-1-yl]-3,5-dihydroxy-heptánovej kyseliny)].

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286861

Dátum: 29.05.2009

Autori: Kótay Nagy Peter, Szent Királlyi Zsuzsa, Balázs László, Barkóczy József, Nagy Kalman, Greff Zoltán, Seres Péter, Bartha Ferenc, Simig Gyula, Domán Imre, Rátkai Zoltán, Vereczkeyné Donáth Györgyi

MPK: C07D 207/00

Značky: atorvastatínu, amorfnej, vápenatej, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu rekryštalizáciou atorvastatínu z organického rozpúšťadla, ktorý zahŕňa rozpustenie surovej vápenatej soli atorvastatínu v nižšom alkanole obsahujúcom 2 až 4 atómy uhlíka alebo v zmesi týchto alkanolov za zahrievania, a izoluje sa amorfná vápenatá soľ atorvastatínu vyzrážaného po ochladení. Získaný atorvastatín je známou látkou použiteľnou na liečenie hyperlipidémie a hypercholesterolémie.

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284671

Dátum: 28.07.2005

Autori: Sztuhár Ilona, Barkóczy József, Seres Péter, Balázs László, Kótay Nagy Peter, Rátkai Zoltán, Greff Zoltán, Domán Imre, Clementis György, Simig Gyula

MPK: C07C 49/697, C07C 45/51, C07C 45/81...

Značky: 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2h)-naftalén-1-ónu, přípravy, spôsob, čistého, vysoko

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu vzorca (I) reagovaním o-dichlórbenzénu a alfa-naftolu v prostredí rozpúšťadla v prítomnosti Friedel-Craftsovho katalyzátora, ktorý zahrnuje kryštalizáciu surového reakčného produktu vzorca (I) aspoň raz z polárneho rozpúšťadla a aspoň raz z nepolárneho rozpúšťadla, pričom kryštalizačné kroky sa uskutočňujú v ľubovoľnom poradí. Zlúčenina vzorca (I) sa získa vo...

Spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 284109

Dátum: 11.08.2004

Autori: Vereczkey Donáth Györgyi, Rátkai Zoltán, Kótay Nagy Peter, Cselenyák Judit, Szabó Tibor, Barkóczy József, Simig Gyula, Németh Norbert, Gregor Tamás, Nagy Kalman, Balázs László, Domán Imre, Greff Zoltán, Seres Péter

MPK: C07D 209/88, C07D 209/82

Značky: přípravy, 2-propanolu, 1-[9'h-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino, spôsob, karvedilolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu), ako aj jeho opticky aktívneho R alebo S enantioméru, zmesí enantiomérov a adičných solí týchto zlúčenín s kyselinou, reakciou 4-(oxiranylmetoxy)-9H-karbazolu alebo jeho R alebo S enantioméru so sekundárnym amínom N-[2-(2'--fenoxy)-etyl]-benzylamínom za vzniku 1-[N-{benzyl}-2'-({2''--fenoxy)-etyl}-amino-3-[9'''H-karbazol-...

Spôsob prípravy imínového medziproduktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4489

Dátum: 19.07.2004

Autori: Simig Gyula, Gregorné Boros Livia, Jákfalvi Elemér, Kótay Nagy Peter, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Mémeth Norbert, Krasznai György, Nagy Kalman, Barkóczy József

MPK: C07C 209/00

Značky: imínového, medziproduktu, přípravy, spôsob

Text:

...éterovćho typu, najmä v tetrahydrofuráne.0010 Zámerom predloženého vynálezu je eliminovať hore uvedene nevýhody známych postupov a poskytnúť nový spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-díchlórfenyl)-3,4-díhydro-1(2 H)naftalén-1-ylídćn-metylamín vzorca I v priemyselnom meradle.001 l Hore uvedený zámer je dosiahnutý spôsobom podľa predloženého vynálezu.0012 Predložený vynález poskytuje spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro 1(2...

Spôsob prípravy kryštalického polymorfu liečiva na báze inhibítora agregácie doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7459

Dátum: 30.06.2004

Autori: Simig Gyula, Barkóczy József, Farkas Béla, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Nagy Kalman, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Kótay Nagy Peter, Körtvelyessy Gyuláné, Gregor Tamás

MPK: C07D 495/00

Značky: liečivá, krystalického, spôsob, agregácie, polymorfu, báze, inhibítora, přípravy, doštičiek

Text:

...riadenej polymorfnej formy 2, okrem prípadu, keď je použitý 2-propanol. V tomto prípade vzniká polymorfná forma IV.0011 Rôzne výsledky sú získané V prípade, keď je roztok klopidogrel hydrogensulfátu odparovaný do sucha a zvyšok je triturovaný s ďalším rozpúšťadlom alebo je iné rozpúšťadlo, Vktorom je rozpustnosť klopidogrelu nízka, tzv. antirozpúšťadlo, pridané do roztoku klopidogrelhydrogensulfátu, čím sa zníži rozpustnosť V danej zmesi a...

Nové polymorfy hydrochloridu olanzapínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4306

Dátum: 22.04.2004

Autori: Petho János, Szent Királlyi Zsuzsa, Barkóczy József, Kótay Nagy Peter, Simig Gyula

MPK: C07D 495/00, A61K 31/551, A61P 25/00...

Značky: olanzapínu, polymorfy, nové, hydrochloridu

Text:

...formy II olanzapínu získané spôsobom podľa európskeho patentu EP 733,635, ktoré je možné konvertovať na polymorfnú formu II olanzapínu sušením za vákua vykonávaným pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí od 40 do 70 °C. Výhoda tohto spôsobu spočíva V tom, že bezvodá, polymorfná, kryštalická forma II,ktorá je považovaná za najstabilnej šiu kryštalickú formu, môže byť pripravená cez0009 V patente US č. 5 637 584 sú opísané a nárokované...

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Hársing László Gábor, Schmidt Éva, Barkóczy József, Lévay György, Kótay Nagy Peter, Gacsályi István, Simig Gyula

MPK: C07D 401/00, A61P 25/00, A61K 31/50...

Značky: spôsob, nové, přípravy, deriváty, obsahom, kompozície, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, farmaceutické

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Kompagne Hajnalka, Lévay György, Simig Gyula, Szénasi Gábor, Martonné Markó Bernadett, Schmidt Éva, Barkóczy József, Leveleki Csilla, Egyed András, Hársing László Gábor, Miklósné Kovács Anikó, Kótay Nagy Peter, Wellmann Janos, Gacsályi István

MPK: A61P 25/22, A61K 31/50, A61P 25/28...

Značky: alkylaminopyridazinónové, kompozícia, substituované, spôsoby, deriváty, farmaceutická, přípravy, obsahom

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Wellmann Janos, Kótay Nagy Peter, Leveleki Csilla, Miklósné Kovács Anikó, Schmidt Éva, Simig Gyula, Gacsályi István, Kompagne Hajnalka, Barkóczy József, Lévay György, Szénasi Gábor, Egyed András, Hársing László Gábor, Martonné Markó Bernadett

MPK: A61K 31/50, A61P 25/22, A61P 25/28...

Značky: přípravy, alkylaminopyridazinónové, deriváty, farmaceutická, substituované, kompozícia, spôsob, obsahom

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...

Polymorfy derivátu 1-pyrolu, medziproduktu pri príprave atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4100

Dátum: 13.09.2002

Autori: Vereczkeyné Donáth Györgyi, Bartha Ferenc, Greff Zoltán, Simig Gyula, Barkoczy Júzsef, Szent Királlyi Zsuzsa, Nagy Kalman, Kótay Nagy Peter

MPK: C07D 405/00

Značky: medziproduktu, derivátů, 1-pyrolu, atorvastatínu, přípravě, polymorfy

Text:

...heptánu a tetrahydrofuránu (12421) v prítomnosti pivalovej kyseliny ako katalyzátora. Izolácia produktu z reakčnej zmesi nie je opisaná, ani tu nie je uvedené, či zlúčenina vzorca (I) vzniká v pevnej forme.0008 V poslednom čase je kladený veľký dôraz na čistotu a morfologicky jednotné produkty. Technologické postupy vyžadujú stále viac a viac produkty, ktoré majú konštantné, stabilné a rovnaké filtračné a sušiace vlastnosti. Kvôli ekonomickým...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Lévay György, Kótay Nagy Peter, Schmidt Éva, Szénasi Gábor, Pallagi Katalin, Miklósné Kovács Anikó, Gacsályi István, Simig Gyula, Egyed András, Barkóczy József, Wellmann Janos, Raczne Bajnogel Judit

MPK: C07D 413/00, A61K 31/00

Značky: spôsob, deriváty, aktívnej, kompozície, přípravy, zložky, obsahom, nové, farmaceutické, 2h-pyridazín-3-ónu

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...