Kótay Nagy Peter

Spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy hemivápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288276

Dátum: 25.05.2015

Autori: Szent-kirallyi Zsuzsanna, Katona Zoltán, Vereczkeyné Donáth György, Kótay Nagy Peter, Simig Gyula, Cselenyák Judit, Ruzsics György, Bartha Ferenc, Barkóczy József, Nagy Kalman, Németh Norbert

MPK: C07D 207/34, A61K 31/40, A61P 3/06...

Značky: polymorfnej, hemivápenatej, formy, přípravy, kryštalickej, atorvastatínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy B-52 hemivápenatej soli atorvastatínu [vápenatá soľ (3R,5R)-7-[3-fenyl-4-[(fenylamino)karbamoyl]-2-(4-fluorofenyl)-5-(1- metyletyl)-1H-pyrol-1-yl]-3,5-dihydroxy-heptánovej kyseliny)].

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286861

Dátum: 29.05.2009

Autori: Greff Zoltán, Kótay Nagy Peter, Seres Péter, Barkóczy József, Nagy Kalman, Simig Gyula, Bartha Ferenc, Rátkai Zoltán, Szent Királlyi Zsuzsa, Domán Imre, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Balázs László

MPK: C07D 207/00

Značky: atorvastatínu, spôsob, amorfnej, přípravy, vápenatej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu rekryštalizáciou atorvastatínu z organického rozpúšťadla, ktorý zahŕňa rozpustenie surovej vápenatej soli atorvastatínu v nižšom alkanole obsahujúcom 2 až 4 atómy uhlíka alebo v zmesi týchto alkanolov za zahrievania, a izoluje sa amorfná vápenatá soľ atorvastatínu vyzrážaného po ochladení. Získaný atorvastatín je známou látkou použiteľnou na liečenie hyperlipidémie a hypercholesterolémie.

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284671

Dátum: 28.07.2005

Autori: Simig Gyula, Sztuhár Ilona, Seres Péter, Domán Imre, Greff Zoltán, Barkóczy József, Balázs László, Kótay Nagy Peter, Clementis György, Rátkai Zoltán

MPK: C07C 45/51, C07C 45/81, C07C 49/697...

Značky: 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2h)-naftalén-1-ónu, čistého, spôsob, vysoko, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu vzorca (I) reagovaním o-dichlórbenzénu a alfa-naftolu v prostredí rozpúšťadla v prítomnosti Friedel-Craftsovho katalyzátora, ktorý zahrnuje kryštalizáciu surového reakčného produktu vzorca (I) aspoň raz z polárneho rozpúšťadla a aspoň raz z nepolárneho rozpúšťadla, pričom kryštalizačné kroky sa uskutočňujú v ľubovoľnom poradí. Zlúčenina vzorca (I) sa získa vo...

Spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 284109

Dátum: 11.08.2004

Autori: Balázs László, Greff Zoltán, Gregor Tamás, Barkóczy József, Domán Imre, Kótay Nagy Peter, Nagy Kalman, Cselenyák Judit, Rátkai Zoltán, Vereczkey Donáth Györgyi, Szabó Tibor, Simig Gyula, Seres Péter, Németh Norbert

MPK: C07D 209/88, C07D 209/82

Značky: 2-propanolu, přípravy, karvedilolu, spôsob, 1-[9'h-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu), ako aj jeho opticky aktívneho R alebo S enantioméru, zmesí enantiomérov a adičných solí týchto zlúčenín s kyselinou, reakciou 4-(oxiranylmetoxy)-9H-karbazolu alebo jeho R alebo S enantioméru so sekundárnym amínom N-[2-(2'--fenoxy)-etyl]-benzylamínom za vzniku 1-[N-{benzyl}-2'-({2''--fenoxy)-etyl}-amino-3-[9'''H-karbazol-...

Spôsob prípravy imínového medziproduktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4489

Dátum: 19.07.2004

Autori: Jákfalvi Elemér, Mémeth Norbert, Barkóczy József, Gregorné Boros Livia, Kótay Nagy Peter, Nagy Kalman, Krasznai György, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Simig Gyula

MPK: C07C 209/00

Značky: přípravy, imínového, medziproduktu, spôsob

Text:

...éterovćho typu, najmä v tetrahydrofuráne.0010 Zámerom predloženého vynálezu je eliminovať hore uvedene nevýhody známych postupov a poskytnúť nový spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-díchlórfenyl)-3,4-díhydro-1(2 H)naftalén-1-ylídćn-metylamín vzorca I v priemyselnom meradle.001 l Hore uvedený zámer je dosiahnutý spôsobom podľa predloženého vynálezu.0012 Predložený vynález poskytuje spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro 1(2...

Spôsob prípravy kryštalického polymorfu liečiva na báze inhibítora agregácie doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7459

Dátum: 30.06.2004

Autori: Kótay Nagy Peter, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Barkóczy József, Körtvelyessy Gyuláné, Farkas Béla, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Simig Gyula, Gregor Tamás, Nagy Kalman

MPK: C07D 495/00

Značky: inhibítora, polymorfu, spôsob, doštičiek, agregácie, přípravy, krystalického, liečivá, báze

Text:

...riadenej polymorfnej formy 2, okrem prípadu, keď je použitý 2-propanol. V tomto prípade vzniká polymorfná forma IV.0011 Rôzne výsledky sú získané V prípade, keď je roztok klopidogrel hydrogensulfátu odparovaný do sucha a zvyšok je triturovaný s ďalším rozpúšťadlom alebo je iné rozpúšťadlo, Vktorom je rozpustnosť klopidogrelu nízka, tzv. antirozpúšťadlo, pridané do roztoku klopidogrelhydrogensulfátu, čím sa zníži rozpustnosť V danej zmesi a...

Nové polymorfy hydrochloridu olanzapínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4306

Dátum: 22.04.2004

Autori: Petho János, Kótay Nagy Peter, Barkóczy József, Szent Királlyi Zsuzsa, Simig Gyula

MPK: A61K 31/551, A61P 25/00, C07D 495/00...

Značky: hydrochloridu, polymorfy, nové, olanzapínu

Text:

...formy II olanzapínu získané spôsobom podľa európskeho patentu EP 733,635, ktoré je možné konvertovať na polymorfnú formu II olanzapínu sušením za vákua vykonávaným pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí od 40 do 70 °C. Výhoda tohto spôsobu spočíva V tom, že bezvodá, polymorfná, kryštalická forma II,ktorá je považovaná za najstabilnej šiu kryštalickú formu, môže byť pripravená cez0009 V patente US č. 5 637 584 sú opísané a nárokované...

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Barkóczy József, Lévay György, Schmidt Éva, Kótay Nagy Peter, Gacsályi István, Hársing László Gábor, Simig Gyula

MPK: C07D 401/00, A61K 31/50, A61P 25/00...

Značky: přípravy, spôsob, obsahom, deriváty, farmaceutické, kompozície, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, nové

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Lévay György, Kótay Nagy Peter, Szénasi Gábor, Leveleki Csilla, Barkóczy József, Wellmann Janos, Gacsályi István, Egyed András, Miklósné Kovács Anikó, Martonné Markó Bernadett, Schmidt Éva, Kompagne Hajnalka, Hársing László Gábor, Simig Gyula

MPK: A61P 25/28, A61P 25/22, A61K 31/50...

Značky: kompozícia, substituované, alkylaminopyridazinónové, farmaceutická, obsahom, deriváty, spôsoby, přípravy

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Martonné Markó Bernadett, Wellmann Janos, Leveleki Csilla, Hársing László Gábor, Szénasi Gábor, Lévay György, Kompagne Hajnalka, Barkóczy József, Gacsályi István, Miklósné Kovács Anikó, Schmidt Éva, Simig Gyula, Kótay Nagy Peter, Egyed András

MPK: A61P 25/28, A61K 31/50, A61P 25/22...

Značky: kompozícia, farmaceutická, spôsob, přípravy, deriváty, obsahom, substituované, alkylaminopyridazinónové

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...

Polymorfy derivátu 1-pyrolu, medziproduktu pri príprave atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4100

Dátum: 13.09.2002

Autori: Vereczkeyné Donáth Györgyi, Greff Zoltán, Simig Gyula, Nagy Kalman, Szent Királlyi Zsuzsa, Barkoczy Júzsef, Bartha Ferenc, Kótay Nagy Peter

MPK: C07D 405/00

Značky: derivátů, atorvastatínu, přípravě, 1-pyrolu, medziproduktu, polymorfy

Text:

...heptánu a tetrahydrofuránu (12421) v prítomnosti pivalovej kyseliny ako katalyzátora. Izolácia produktu z reakčnej zmesi nie je opisaná, ani tu nie je uvedené, či zlúčenina vzorca (I) vzniká v pevnej forme.0008 V poslednom čase je kladený veľký dôraz na čistotu a morfologicky jednotné produkty. Technologické postupy vyžadujú stále viac a viac produkty, ktoré majú konštantné, stabilné a rovnaké filtračné a sušiace vlastnosti. Kvôli ekonomickým...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Schmidt Éva, Miklósné Kovács Anikó, Kótay Nagy Peter, Pallagi Katalin, Gacsályi István, Szénasi Gábor, Raczne Bajnogel Judit, Lévay György, Wellmann Janos, Simig Gyula, Barkóczy József, Egyed András

MPK: A61K 31/00, C07D 413/00

Značky: aktívnej, spôsob, nové, obsahom, přípravy, farmaceutické, deriváty, kompozície, zložky, 2h-pyridazín-3-ónu

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...