Kótay Nagy Peter

Spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy hemivápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288276

Dátum: 25.05.2015

Autori: Németh Norbert, Bartha Ferenc, Kótay Nagy Peter, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Simig Gyula, Barkóczy József, Vereczkeyné Donáth György, Nagy Kalman, Ruzsics György, Cselenyák Judit, Katona Zoltán

MPK: C07D 207/34, A61P 3/06, A61K 31/40...

Značky: formy, přípravy, hemivápenatej, atorvastatínu, kryštalickej, spôsob, polymorfnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy B-52 hemivápenatej soli atorvastatínu [vápenatá soľ (3R,5R)-7-[3-fenyl-4-[(fenylamino)karbamoyl]-2-(4-fluorofenyl)-5-(1- metyletyl)-1H-pyrol-1-yl]-3,5-dihydroxy-heptánovej kyseliny)].

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286861

Dátum: 29.05.2009

Autori: Kótay Nagy Peter, Greff Zoltán, Szent Királlyi Zsuzsa, Rátkai Zoltán, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Seres Péter, Nagy Kalman, Bartha Ferenc, Barkóczy József, Simig Gyula, Domán Imre, Balázs László

MPK: C07D 207/00

Značky: amorfnej, spôsob, atorvastatínu, vápenatej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu rekryštalizáciou atorvastatínu z organického rozpúšťadla, ktorý zahŕňa rozpustenie surovej vápenatej soli atorvastatínu v nižšom alkanole obsahujúcom 2 až 4 atómy uhlíka alebo v zmesi týchto alkanolov za zahrievania, a izoluje sa amorfná vápenatá soľ atorvastatínu vyzrážaného po ochladení. Získaný atorvastatín je známou látkou použiteľnou na liečenie hyperlipidémie a hypercholesterolémie.

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284671

Dátum: 28.07.2005

Autori: Barkóczy József, Balázs László, Kótay Nagy Peter, Rátkai Zoltán, Sztuhár Ilona, Seres Péter, Simig Gyula, Clementis György, Domán Imre, Greff Zoltán

MPK: C07C 45/51, C07C 49/697, C07C 45/81...

Značky: 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2h)-naftalén-1-ónu, vysoko, přípravy, čistého, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu vzorca (I) reagovaním o-dichlórbenzénu a alfa-naftolu v prostredí rozpúšťadla v prítomnosti Friedel-Craftsovho katalyzátora, ktorý zahrnuje kryštalizáciu surového reakčného produktu vzorca (I) aspoň raz z polárneho rozpúšťadla a aspoň raz z nepolárneho rozpúšťadla, pričom kryštalizačné kroky sa uskutočňujú v ľubovoľnom poradí. Zlúčenina vzorca (I) sa získa vo...

Spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 284109

Dátum: 11.08.2004

Autori: Domán Imre, Greff Zoltán, Nagy Kalman, Rátkai Zoltán, Kótay Nagy Peter, Szabó Tibor, Barkóczy József, Gregor Tamás, Cselenyák Judit, Balázs László, Németh Norbert, Simig Gyula, Vereczkey Donáth Györgyi, Seres Péter

MPK: C07D 209/82, C07D 209/88

Značky: přípravy, 2-propanolu, 1-[9'h-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino, spôsob, karvedilolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu), ako aj jeho opticky aktívneho R alebo S enantioméru, zmesí enantiomérov a adičných solí týchto zlúčenín s kyselinou, reakciou 4-(oxiranylmetoxy)-9H-karbazolu alebo jeho R alebo S enantioméru so sekundárnym amínom N-[2-(2'--fenoxy)-etyl]-benzylamínom za vzniku 1-[N-{benzyl}-2'-({2''--fenoxy)-etyl}-amino-3-[9'''H-karbazol-...

Spôsob prípravy imínového medziproduktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4489

Dátum: 19.07.2004

Autori: Gregorné Boros Livia, Kótay Nagy Peter, Krasznai György, Nagy Kalman, Jákfalvi Elemér, Simig Gyula, Barkóczy József, Mémeth Norbert, Vereczkeyné Donáth Györgyi

MPK: C07C 209/00

Značky: medziproduktu, imínového, spôsob, přípravy

Text:

...éterovćho typu, najmä v tetrahydrofuráne.0010 Zámerom predloženého vynálezu je eliminovať hore uvedene nevýhody známych postupov a poskytnúť nový spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-díchlórfenyl)-3,4-díhydro-1(2 H)naftalén-1-ylídćn-metylamín vzorca I v priemyselnom meradle.001 l Hore uvedený zámer je dosiahnutý spôsobom podľa predloženého vynálezu.0012 Predložený vynález poskytuje spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro 1(2...

Spôsob prípravy kryštalického polymorfu liečiva na báze inhibítora agregácie doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7459

Dátum: 30.06.2004

Autori: Barkóczy József, Nagy Kalman, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Körtvelyessy Gyuláné, Simig Gyula, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Farkas Béla, Gregor Tamás, Kótay Nagy Peter

MPK: C07D 495/00

Značky: báze, agregácie, doštičiek, přípravy, inhibítora, spôsob, polymorfu, krystalického, liečivá

Text:

...riadenej polymorfnej formy 2, okrem prípadu, keď je použitý 2-propanol. V tomto prípade vzniká polymorfná forma IV.0011 Rôzne výsledky sú získané V prípade, keď je roztok klopidogrel hydrogensulfátu odparovaný do sucha a zvyšok je triturovaný s ďalším rozpúšťadlom alebo je iné rozpúšťadlo, Vktorom je rozpustnosť klopidogrelu nízka, tzv. antirozpúšťadlo, pridané do roztoku klopidogrelhydrogensulfátu, čím sa zníži rozpustnosť V danej zmesi a...

Nové polymorfy hydrochloridu olanzapínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4306

Dátum: 22.04.2004

Autori: Szent Királlyi Zsuzsa, Simig Gyula, Petho János, Kótay Nagy Peter, Barkóczy József

MPK: C07D 495/00, A61K 31/551, A61P 25/00...

Značky: nové, olanzapínu, polymorfy, hydrochloridu

Text:

...formy II olanzapínu získané spôsobom podľa európskeho patentu EP 733,635, ktoré je možné konvertovať na polymorfnú formu II olanzapínu sušením za vákua vykonávaným pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí od 40 do 70 °C. Výhoda tohto spôsobu spočíva V tom, že bezvodá, polymorfná, kryštalická forma II,ktorá je považovaná za najstabilnej šiu kryštalickú formu, môže byť pripravená cez0009 V patente US č. 5 637 584 sú opísané a nárokované...

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Lévay György, Simig Gyula, Hársing László Gábor, Kótay Nagy Peter, Schmidt Éva, Barkóczy József, Gacsályi István

MPK: C07D 401/00, A61K 31/50, A61P 25/00...

Značky: nové, farmaceutické, přípravy, deriváty, obsahom, kompozície, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, spôsob

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Martonné Markó Bernadett, Barkóczy József, Gacsályi István, Kompagne Hajnalka, Wellmann Janos, Hársing László Gábor, Lévay György, Miklósné Kovács Anikó, Egyed András, Leveleki Csilla, Simig Gyula, Kótay Nagy Peter, Szénasi Gábor, Schmidt Éva

MPK: A61P 25/22, A61P 25/28, A61K 31/50...

Značky: přípravy, obsahom, kompozícia, alkylaminopyridazinónové, spôsoby, farmaceutická, substituované, deriváty

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Wellmann Janos, Kótay Nagy Peter, Leveleki Csilla, Gacsályi István, Barkóczy József, Egyed András, Kompagne Hajnalka, Simig Gyula, Miklósné Kovács Anikó, Lévay György, Szénasi Gábor, Schmidt Éva, Hársing László Gábor, Martonné Markó Bernadett

MPK: A61K 31/50, A61P 25/28, A61P 25/22...

Značky: alkylaminopyridazinónové, spôsob, substituované, obsahom, deriváty, kompozícia, farmaceutická, přípravy

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...

Polymorfy derivátu 1-pyrolu, medziproduktu pri príprave atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4100

Dátum: 13.09.2002

Autori: Simig Gyula, Bartha Ferenc, Kótay Nagy Peter, Barkoczy Júzsef, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Szent Királlyi Zsuzsa, Nagy Kalman, Greff Zoltán

MPK: C07D 405/00

Značky: polymorfy, derivátů, medziproduktu, přípravě, 1-pyrolu, atorvastatínu

Text:

...heptánu a tetrahydrofuránu (12421) v prítomnosti pivalovej kyseliny ako katalyzátora. Izolácia produktu z reakčnej zmesi nie je opisaná, ani tu nie je uvedené, či zlúčenina vzorca (I) vzniká v pevnej forme.0008 V poslednom čase je kladený veľký dôraz na čistotu a morfologicky jednotné produkty. Technologické postupy vyžadujú stále viac a viac produkty, ktoré majú konštantné, stabilné a rovnaké filtračné a sušiace vlastnosti. Kvôli ekonomickým...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Schmidt Éva, Miklósné Kovács Anikó, Kótay Nagy Peter, Lévay György, Gacsályi István, Szénasi Gábor, Simig Gyula, Pallagi Katalin, Barkóczy József, Wellmann Janos, Egyed András, Raczne Bajnogel Judit

MPK: A61K 31/00, C07D 413/00

Značky: aktívnej, zložky, nové, kompozície, spôsob, farmaceutické, přípravy, 2h-pyridazín-3-ónu, deriváty, obsahom

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...