Košvanec Josef

Zapojení ohříváku vzduchu a hořáků na parním nebo horkovodním kotli

Načítavanie...

Číslo patentu: 260100

Dátum: 15.11.1988

Autori: Košvanec Josef, Kubíček Václav, Šámal Václav

MPK: F23L 15/04

Značky: vzduchu, zapojení, horkovodním, hořáku, kotli, ohříváku, parním

Text:

...části plamencožárotrubného kotle s hořáky na plynné palivo, obr. 2 pohled na tentýž kotel zepředu ve smyslu šípky P z obr. 1 a obr. 3 znázorňuje půdcrys kotle z obr. 1 a 2.Na tělese plamencožárotruhnéhc kotle l se vpredu nahoře nalézá výstupní hrdlo 3 spalin,na kterém je přišroubován ohřívák vzduchu Q. který je proveden ze svislých sklenených trubek 1. Uprostřed výšky ohříváku vzduchu Q je vodorovné umístěna dělicí přepážka Ž, která ho...

Dvoukřídlá zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260099

Dátum: 15.11.1988

Autori: Košvanec Josef, Šámal Václav

MPK: F23L 13/00

Značky: klapka, dvoukřídlá, zpětná

Text:

...půsohením větší hmotnosti kratšího křídla na levé straně.Dále bude popsáno příkladné provedení dvoukřídlé zpětné klapky podle vynálezu, které bude zobrazeno na obr., který představuje svislý řez dvoukřídlou zpětnou klapkou pro proudění média směrem shora dolů.Dvoukřídlá zpětná klapka l je vestavěna do svislého nízkotlakého vzduchovodu g obdélníkového průřezu, který se skládá z neznázorněné přední delší stěny, kratší levé boční stěny Q, pravé...

Přehřívák páry plamencožárotrubného kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 259848

Dátum: 15.11.1988

Autori: Košvanec Josef, Šámal Václav, Kubíček Václav

MPK: F22G 7/10

Značky: plamencožárotrubného, přehřívák, kotle, páry

Text:

...tím, že výstupní komora přehřátá páry, ktera je umístěno dole, je přes uzavírací ventil prepojenia s vodním prostorem bubnu, je umožněno zavodnění přehřívaku páry při zatápěni ko-tle, naníž by bylo třeba použít jakěhokolí dalšího ventilu a tím zařadit přehřívak do oběhu kotle jako odpařovací plochu. Propojením výstupní komory přehřáté páry přes uzavírací ventil s odvodňovacím potrubím se před najetím kotle na výkon odvodní...

Zařízení ke spalování exhalací

Načítavanie...

Číslo patentu: 254641

Dátum: 15.01.1988

Autori: Košvanec Josef, Kubíček Václav, Skála Oldřich, Šámal Václav

MPK: F23G 7/06

Značky: exhalací, spalování, zařízení

Text:

...provedení zařízení ke spalování exhalací podle vynálezu,která budou zobruzena na obr. 1 až 4, kde obr. 1 představuje svislý podélný řez plamencem plamencožárotrubného kotle se zařízením ke spalování exhalací, obr. 2 pohled na plynový hořák s přívcdy plynu a směsi vzduchu a exhalací ve směru šípky P z obr, 1, obr. 3 znázorňuje detail řezu blokem ohnivzdorného materiálu s podružnými otvory uspořádanými na trychtýřovité ploše a obr. 4 částečný...

Kruhový rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 215298

Dátum: 01.08.1985

Autori: Košvanec Josef, Šámal Václav

Značky: kruhový, rošt

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření kruhového otočného roštu s nedělenou roštovou plochou, trychtýřovitě se svažující do středu roštu, kde je kruhový otvor pro odvod popela, který je vhodný pro spalování různého odpadového materiálu, jako hrubší odpad dřeva, zbytky umělých hmot, odpad z domácností, ale také méněhodnotných paliv jako rašelina, nízkovýhřevných hnědých uhlí s vysokým obsahem nespalitelných látek. V kruhovém otvoru uprostřed roštu je...