Košíček Miroslav

Zapojení tepelného hlásiče požáru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261982

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pavlík Josef, Košíček Miroslav, Amcha Vladimír

MPK: G08B 17/06

Značky: zapojení, hlásiče, tepelného, požáru

Text:

...po-užit typ P s kanálem N, první napájecí svorka 1 se bude připojovat ke kladnému pólu napájecího zdroje. Při změně ipolvarity nanpájecího napětí a diod 11 a 12 je možné obvod realizovat i s opačným typem vodivosti snímacího tranzistoru lll.V klidovéme stavu, tj. při normální pokojevé teplotě, je napětí v bodě B téměř stejné jako V bodě A měrnébo obvodu. e určeno jíoměrem obou linearizaičních rezistorü 4 a 7, předpělřového rezistoru 6 a...

Jednoduchý časovač pro dlouhé časy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224099

Dátum: 01.10.1984

Autori: Herman Lubomír, Košíček Miroslav

Značky: dlouhé, jednoduchý, časovač, časy

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoduchý časovač pro dlouhé časy, pozůstávající z monostabilního klopného obvodu tvořeného třemi tranzistory, z jednoho kondenzátoru a pěti funkčních odporů, vyznačený tím, že vstup (Uv) je přes oddělovací člen (1) spojen s jedním koncem bázového odporu (2), spojeného druhým koncem s kladným pólem napájecího napětí(Un), dále spojen s jedním koncem zpětnovazebního odporu (3), spojeného druhým koncem s kolektorem zpětnovazebního tranzistoru (4)...

Zabezpečovací ústředna pro malé objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224224

Dátum: 01.09.1984

Autori: Košíček Miroslav, Herman Lubomír

Značky: malé, objekty, ústředna, zabezpečovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zabezpečovací ústředna pro malé objekty, sestávající z elektronických obvodů, ovládacích a signalizačních prvků, vnitřního napájecího zdroje, obvodu pro jeho kontrolu, výstupní svorky pro poplachový signál a z libovolného počtu trojic vstupních svorek, ke každé z nichž je pomocí třívodičového vedení připojen libovolný počet paralelních kontaktů pro okamžité i pro zpožděné spínání, které jsou, spolu s blokovacím tlačítkem a odporem a úsekovým...