Kosár Karol

Použitie kondenzačných produktov ako aditív na zlepšenie dispergovateľnosti a zníženie prašnosti vo vode nerozpustných gumárenských prísad

Načítavanie...

Číslo patentu: 287007

Dátum: 17.08.2009

Autori: Šustek Ján, Kosár Karol, Ďuračka Miroslav, Riška Miroslav, Sandtner Stanislav, Balko Jozef, Lehocký Peter

MPK: C08K 5/00

Značky: gumárenských, nerozpustných, kondenzačných, dispergovateľnosti, produktov, zníženie, použitie, prašnosti, aditiv, zlepšenie, přísad

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie kondenzačných produktov etylénoxidu alebo propylénoxidu s kyselinou olejovou, kyselinou stearovou C6-C18 alkoholmi, nonylfenolom, oktadecylamínov ako aditív pri kompaktácii mokrých práškov prísad do polymérov alebo aditív pre prísady do polymérov vo forme práškov. Pri použití aditív podľa tohto vynálezu sa získavajú málo prášivé a v polyméroch dobre sa dispergujúce prášky alebo granuláty/pelety, ktorých dispergovateľnosť je...

Spôsob modifikácie syntetického polyizoprénu alebo kopolymérov izoprénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286448

Dátum: 24.09.2008

Autori: Lehocký Peter, Kosár Karol, Šustek Ján, Balko Jozef

MPK: C08F 210/00, C08K 5/00, C08F 10/00...

Značky: modifikácie, izoprenu, kopolymérov, polyizoprénu, syntetického, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu modifikácie syntetického polyizoprénu alebo kopolymérov izoprénu zapracovaním amidu kyseliny maleínovej všeobecného vzorca (I), kde R1, R2 - je metyl, etyl, alebo iný alkyl, nezávisle jeden od druhého substituentu, R3 - je priamy alebo rozvetvený C1-18 alkyl, fenyl alebo substituovaný fenyl, v množstve 0,1 až 2,0 % hmotn. do kaučuku
modifikácia sa uskutočňuje pri vhodnej teplote počas najmenej 15 sekúnd.

Substituované N-/cyklohexyl/benzotiazolyl-2-sulfénamidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279056

Dátum: 12.11.1991

Autori: Tomáš Ján, Orlík Ivo, Kosár Karol, Durmis Július, Danko Peter, Gögh Tibor, Karvaš Milan

MPK: C07D 277/80

Značky: substituované, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované N-(cyklohexyl)benzotiazolyl-2-sulfénamidy všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená metyl, etyl alebo terc. butyl a R2 znamená metyl, etyl, izopropyl alebo terc. butyl a ich cis- a/alebo trans-izomérov, ktoré sú účinné ako urýchľovače sírnej vulkanizácie kaučukov. Uvedené substituované N-(cyklohexyl)benzotiazolyl-2-sulfénamidy vzorca (I) a ich cis- a/alebo trans-izoméry sa pripravia reakciou 2,2-dibenzotiazolyldisulfidu s amínom...

Adhezívne činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267387

Dátum: 12.02.1990

Autori: Danko Peter, Volf Jaroslav, Ďuriš Štefan, Gögh Tibor, Orlík Ivo, Kosár Karol

MPK: C07F 9/30, C08C 19/26

Značky: adhezívne, činidlo

Text:

...tora metylénovej skupiny, resp. lormaldehy u, ktorý vzniká reakciou hexametyléntetramínu s vodou pri vyšších teplotách.Významnou nevýhodou uvedených adhezívnych systémov sú v prvom rade vysoké ceny zlúčenín kobaltu. Pri ich použití v zvýšených dávkach, potrebných na dosiahnutie žiadaného stupňa adhézie, sa zhoršuje odolnosť vulkanizátu proti tepelnému starnutiu a dochádza k ich vykvetaniu na povrchu kaučukovej zmesi. čím sa znižuje tzv....

Prostriedok na zvyšovanie adhézie gumy k výstužným materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 266998

Dátum: 12.01.1990

Autori: Gögh Tibor, Ďuriš Štefan, Danko Peter, Volf Jaroslav, Kosár Karol, Orlík Ivo

MPK: C07F 9/09, C08L 7/00

Značky: zvyšovanie, prostriedok, materiálom, adhézie, výstužným

Text:

...kaučukovej zmesi, čím sa znižuje konfekčná lepivosť zmesi. Nevýhody rezorcinu spočívajú najmä v jeho nepriaznivých hyqienicko-toxikologických vlastnostiach (dráždi pokožku. oči, vyvoláva dermatözu), nedostatočnej dispergácii v kaučukovej zmesi a v tom, že ide o deficitnú surovinu.Uvedené nedostatky odstraňuje prostriedok na zvyšovanie adhézie gumy k výstužným materiálom najmä oceľcvému kordu, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v...

Sposob prípravy tris-karboxylát-metaloxyboranov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248926

Dátum: 12.03.1987

Autori: Goegh Tibor, Varsányi Vlasta, Volf Jaroslav, Kosár Karol, Durmis Július, Karvaš Milan, Vagačová Katarina, Obdržálková Jana, Skalský Jiří

MPK: C09J 3/16

Značky: spôsob, přípravy, tris-karboxylát-metaloxyboranov

Text:

...boritej pri teplote 80 až 235 °Č.Nadbytok butanolu je potrebný na azeotropické vydestilovanie reakčnej vody ako aj na lepšie rozpúšćanie zložiek.Produkt sa pri teplote 235 °C vypusti z reaktora a po stuhnutí sa rozdrví alebo pastilkuje.Ďalšia možnost finálnej formy spočíva V pridaní inertného rozpúšćadla /napr. rôzne oleje/. Rovnako možno uskutočniť reakcie v inertnom rozpúštadle už od začiatku.Spôsob podľa vynálezu má oproti...