Körtvelyessy Gyuláné

Spôsob prípravy vysoko čistého meloxikamu a draselnej soli meloxikamu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8928

Dátum: 16.12.2005

Autori: Volk Balázs, Nagy Kalman, Pécsi Éva, Molnár Enikő, Simig Gyula, Hofmanné Fekete Valéria, Porcs-makkay Márta, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Lukács Gyula, Mesterházy Norbert, Mezei Tibor, Körtvelyessy Gyuláné, Krasznai György

MPK: A61P 29/00, A61K 31/427, C07D 417/12...

Značky: spôsob, meloxikamu, vysoko, čistého, přípravy, draselnej

Text:

...vzorca (III), kde R je metyl, používaná ako východisková látka. Najmenšie množstvo zlúčeniny vzorca (V) je pripravované v prípade, keď R je vo východiskovej zlúčenine vzorca (III) izopropyl. Podľa opisov v liekopisoch je úroveň koncentrácie zlúčenín vzorca (V) 0,1 hmotu. a tá môže byťdosialmutá iba niekoľkonásobnou rekryštalizáciou surového produktu z dichlórmetánu.0006 V patentovej prihláška US č. 20030109701 je opísaný spôsob prípravy...

Spôsob prípravy kryštalického polymorfu liečiva na báze inhibítora agregácie doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7459

Dátum: 30.06.2004

Autori: Vereczkeyné Donáth Györgyi, Gregor Tamás, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Simig Gyula, Körtvelyessy Gyuláné, Nagy Kalman, Farkas Béla, Kótay Nagy Peter, Barkóczy József

MPK: C07D 495/00

Značky: agregácie, inhibítora, krystalického, liečivá, polymorfu, spôsob, přípravy, doštičiek, báze

Text:

...riadenej polymorfnej formy 2, okrem prípadu, keď je použitý 2-propanol. V tomto prípade vzniká polymorfná forma IV.0011 Rôzne výsledky sú získané V prípade, keď je roztok klopidogrel hydrogensulfátu odparovaný do sucha a zvyšok je triturovaný s ďalším rozpúšťadlom alebo je iné rozpúšťadlo, Vktorom je rozpustnosť klopidogrelu nízka, tzv. antirozpúšťadlo, pridané do roztoku klopidogrelhydrogensulfátu, čím sa zníži rozpustnosť V danej zmesi a...

Zlepšený spôsob prípravy 3-{2-[4-(6-fluór-1,2-benzizoxazol-3-yl)-1-piperidyl]etyl}-6,7,8,9- tetrahydro-2-metyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidín-4-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2201

Dátum: 13.11.2002

Autori: Koncz László, Berecz Gábor, Nagy Kalman, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Clementis György, Körtvelyessy Gyuláné, Reiter József, Simig Gyula, Pongó László, Slegel Péter, Szulágyi János

MPK: C07D 471/00

Značky: spôsob, zlepšený, tetrahydro-2-metyl-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidín-4-ónu, přípravy, 3-{2-[4-(6-fluór-1,2-benzizoxazol-3-yl)-1-piperidyl]etyl}-6,7,8,9

Text:

...stave techniky vôbec opísaná ani uvedená ako príklad, a teda má tento spôsobprípravy len teoreticky význam.0008 Podľa ďalšieho známeho spôsobu sa zlúčenina všeobecného vzorca(kde L je odstupujúca skupina). V doterajšom stave techniky chýba opis spôsobu prípravy a ztohto dôvodu ho odborníci V odbore nemôžu vykonávať.0009 Patent ES-P 2,050,069 si nárokuje prekonanie nevýhod známych spôsobov. Podľauvedeného španielskeho patentu sa...