Kopřiva Róbert

Zariadenie pre odstraňovanie rozstreku z plynovej hubice zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231539

Dátum: 15.12.1986

Autori: Novotný Jan, Kopřiva Róbert

MPK: B23K 9/32

Značky: horáka, zváracieho, hubice, plynovej, zariadenie, odstraňovanie, rozstreku

Zhrnutie / Anotácia:

Účel a význam zariadenia podľa vynálezu je zabezpečiť kvalitné mechanické očistenie zváracích hubíc od rozstreku. Podstata zariadenia spočíva v tom, že so základným domcom, ktorý je tepelne a elektricky izolovane umiestnený na telese zváracieho horáka, je pomocou vložky rozoberateľne spojená vodiaca rúrka, na ktorej je posuvne a výhodne zároveň otočne uložený pohyblivý plášť. Pre ustavenie pohyblivého plášťa v základnej polohe na vodiacej rúrke...

Náplň rúrkového oceľového drótu pre zváranie úsporných martenzitických vytvrditeľných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229379

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kopřiva Róbert, Rácz Gabriel

MPK: B23K 35/22

Značky: drôtu, zváranie, martenzitických, úsporných, ocelového, rúrkového, oceli, vytvrditeľných, náplň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém vhodnej náplne rúrkového oceľového drôtu pre zváranie úsporných martenzitických vytvrditeľných ocelí a renováciu a výrobu pracovných hrán a plôch oceľových súčastí a nástrojov, pracujúcich aj za zvýšených teplôt, naváraním v ochrannej atmosfére. Podstata náplne podľa vynálezu spočíva v tom, že obsahuje 1,8 až 2,2 % hmot. rutilu, 0,5 až 0,9 % hmot. vápenca, 2,1 až 2,9 % hmot. kazivca, 0,7 až 2,4 % hmot. fluorokremičitanu...

Zariadenie pre regulovateľné odstraňovanie spalín na zváracích horákoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 221161

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kopřiva Róbert

Značky: zváracích, regulovateľné, spalin, horákoch, odstraňovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre regulovateľné odstraňovanie spalín na zváracích horákoch pre ručné a strojné zváranie, alebo naváranie elektrickým oblúkom v ochrane plynov s reguláciou odstraňovaného množstva spalín na horáku, vyznačené tým, že na nosnom domci (1), ktorý je nasunutý na koncovú časť (13) telesa zváracieho horáka (11) a otočný okolo osi koncovky (10) a je na teleso zváracieho horáka (11) upevnený koncovkou (10) elektricky izolovane pomocou...

Spôsob renovácie a výroby strojných nástrojov naváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: 221163

Dátum: 15.03.1983

Autori: Rácz Gabriel, Kopřiva Róbert

Značky: naváraním, strojných, spôsob, nástrojov, renovácie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka renovácie a výroby strojných nástrojov pre kovanie, pechovanie, lisovanie, valcovanie, strihanie a podobne. Podstata vynálezu spočíva v spôsobe renovácie a výroby strojných nástrojov naváraním funkčných plôch elektrickým oblúkom s odtavujúcim sa plneným rúrkovým drôtom v ochrane plynov. Návar na funkčných plochách nástrojov sa formuje elektrickým oblúkom s pracovným prúdom od 120 do 140 A, pracovným napätím od 15 do 19 V pri...