Kopera Ľubomír

Zariadenie na pozdĺžne tvárnenie mnohovláknitých vysokoteplotných supravodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1677

Dátum: 05.11.1997

Autor: Kopera Ľubomír

MPK: B21H 8/00

Značky: supravodičov, pozdĺžne, mnohovláknitých, vysokoteplotných, tvárnenie, zariadenie

Text:

...miereeliminoval nedostatky doterajších zariadeni a tvárniacich spôsobov. Podstata technického riešeniaVäčšinu uvedených nedostatkov pri tvámení dlhých pások mnohovláknítých vysokoteplomých supravodíčov odstraňuje zariadenie na tvárnenie mnohovláknitých vysokoteplotných supravodičov podľa predloženého technického riešenia. Podstata technického riešenia spočíva vtom, že zariadenie pozostáva zvonkajšieho a vnútomého tvámiaceho valca, pričom...

Mnohovláknitý stabilizovaný supravodič

Načítavanie...

Číslo patentu: 238899

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kopera Ľubomír

MPK: H01B 12/00

Značky: mnohovláknitý, stabilizovaný, supravodič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mnohovláknitých stabilizovaných supravodičov používaných v supravodivých zariadeniach, ich tepelnej a elektrickej stabilizácie a problému oddelenia tejto stabilizácie od samotného mnohovláknitého supravodiča. Podstata vynálezu spočíva v tom, že mnohovláknitý nestabilizovaný supravodič a stabilizačný kov sú od seba oddelené nekovovou difúznou bariérou, výhodne z grafitu. Vynález je možné využívať hlavne pri vývoji a výrobe...