Kopelent Jindřich

Dielektrický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 270657

Dátum: 12.07.1990

Autori: Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Koubková Marie, Kopelent Jindřich

MPK: G03G 5/00

Značky: materiál, dielektrický

Text:

...močovinoformeldehydové pryekyříce, melamínfermaldehydové pryekyřice, fenolová pryekyřice, polyvinylchloracetátove pryekyřice. kopolymery atyrenu e metylmetakrylátem, kopolymery etyrenu e vinylacetátem, polyetyren, acetáty celulózy, polyathylen o nízká nebo střední molekulove hmotnosti a podobné. Tato pojiva mohou být využite ve formě roztoku v orgenickám rozpustidle. ve vodě. případně ve formě latexů. vrstva organickáho pojiva je...

Způsob výroby registračního dielektrického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268728

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kopelent Jindřich, Gorgoň Oldřich, Kliment Jiří, Formánek Jan, Stejskal Alois

MPK: G03G 13/044

Značky: výroby, materiálů, registračního, dielektrického, způsob

Text:

...překročit únosnou mez, kdy podložka ztrácí elektrickou vodivost, která je nutná pro funkci materiálu.Ztohoto problému vyplývají nevýhody dosavadního způsobu vyroby. Nedosuäený materiál při použití relativně nízkych sušících teplot si zachová nízky elektricky odpor podložky, ale dielektrická vrstva je nedosušená a vzhledem k nízká pigmentaci lepivá, což způsobuje problémy v dalším zpracování. Při zvýšení suäících teplot (přerušení) je...

Papír a karton, zejména pro grafické a speciální účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 255551

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zdukos Angelis, Živanský Josef, Kopelent Jindřich, Mostecký Jiří, Gorgoň Oldřich

MPK: D21H 3/66

Značky: speciální, zejména, účely, grafické, papír, kartón

Text:

...eniž by se jimi omezoval vynálezPříklad 1 Skladba zanášky pro výrobu ofsetového papíru600 kg dlouhovlákníté sulfátové buničiny /nebo sulfitové/ bě 1 ené, 151 kg krátkovláknité sulfátové /hebo sulfitové/ buničiny bělené 90 kg vraceného výmětu. 70 kg kysličníku křemičítého z výroby superfosfátu,100 kg kaolimí 22 kg pryskyřičného klížidla,18 kg síranu hlinitéhq 0 l 3 kg optického zjasňovače,52 kg po 1 yakPylamidu,V 0,23 kg odpěňovače.§ 255 551...

Způsob výroby elektrografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255441

Dátum: 15.03.1988

Autori: Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Stejskal Alois, Kopelent Jindřich

MPK: G03G 5/087

Značky: způsob, materiálů, elektrografických, výroby

Text:

...michadel, účinkuPopsaný postup výroby byl postačujici pro běžné středně viskozitní systémy. IntenziFikace výroby a všeobecně snižováni exhalací organických rozpustidel vede ke stálému zahuštováni elektroqrafických disperzí radikálním snižováním obsahu rozpustidel. Pro tyto případy je výše popsaný posLup výroby nedostačujíoí. Neumožñuje především dosažení požadovaného značnćho zahuštěni disperzí, při zvyšováni koncentrace pevné fáze pak...

Světlocitlivý materiál pro diazografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 255258

Dátum: 15.02.1988

Autori: Gorgoň Oldřich, Kopelent Jindřich, Živanský Josef

MPK: G03C 1/52

Značky: světlocitlivý, diazografii, materiál

Text:

...nebo produkty jejich fotolysy neposkytují barevné sloučeniny. Dochází však ke zvýšení absorpčního maxima azobarviva při stejně vlncvé dćlce.Tato skutečnost platí nejen pro monochromní azobarviva, ale i pro směsná azobarviva v případě například černých tőnů, kde je použito směsí různých kopulačních komponent.Přídavek cyklických ketonů, jejich derivatů nebo autokondenzačních produktů k diazografické sestavě je výhodný u jedno i...

Diazografický materiál na papírové podložce

Načítavanie...

Číslo patentu: 253074

Dátum: 15.10.1987

Autori: Živanský Josef, Gorgoň Oldřich, Kopelent Jindřich

MPK: G03C 1/52

Značky: materiál, podložce, papírové, diazografický

Text:

...běžných látek metalizačníoh, povrchově aktivních atd., jako základní stabilizační a současně hydrotropní látku obsahuje diazografická sestava dimetylbenzensulfonovou kyselinu nebo její alkslickou sůlPoužití látky tohoto typu zvlaště je významná u jednokomponentových materiálů, kde díkyjejich hydrotropnímu účinku lze výrazně snížit teplotu rozpouätění diazosloučeniny, takžeje prakticky eliminován jejich termický rozklad a dehtování. Z...

Dielektrický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 213816

Dátum: 01.05.1984

Autori: Gorgoň Oldřich, Kopelent Jindřich, Špičák Svatopluk, Ježek Jaromír, Formánek Jan

Značky: dielektrický, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Dielektrický materiál na bázi elektrovodivé papírové podložky vyznačený tím, že dielektrická vrstva obsahuje 15 - 70 % hmotnostních anorganického pigmentu o dielektrické konstantě vyšší než 15, dále 30 - 85 % hmotnostních kopolymeru styren alkylakrylátu s kyselinou akrylovou a 3 - 15 % hmotnostních polyalfamethylstyrenu.